BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2020/6 + slovenská příloha

Přejít na slovenskou přílohu

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - červen a červenec (str.: 4-9)

  Ing. Josef Gall

Manuál

Ochrana

 • Hlavní příčiny nízké cukernatosti cukrovky v roce 2019 (str.: 32-34)

  Ing. Vít Bittner

 • Coragen® 20 SC a Explicit® Plus proti škůdcům kukuřice (str.: 47)

  Radim Patera

 • Škodcovia kapustovín (2) - Škodcovia poškodzujúci mladé vzchádzajúce rastliny (str.: 48)

  Ing. Ján Tancik, PhD.

 • Předsklizňové ošetření - poslední krok před sklizní (str.: 56-57)

  Ing. Jiří Kabeš

Osivo a sadba

 • Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého (ÚKZÚZ, 2016–2019) (str.: 86-87)

  Ing. Olga Dvořáčková

Technika

Úvodník

Výživa a stimulace

Slovenská příloha

Manuál

 • Repka ozimná - jesenné ošetrenie (str.: 16-29)

  - Herbicídy
  - Graminicídy
  - Regulátory rastu
  - Fungicídy
  - Insekticídy

  KURENT

Ochrana

Osivo a sadba

 • Vápnenie pôdy pri zakladaní porastov repky ozimnej (str.: 10-11)

  Patrik Ciklaminy

Přejít na slovenskou přílohu
1

Úvodník

Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-9

Aktuální přehled ochrany rostlin - červen a červenec

Ing. Josef Gall

10-11

Roundup® Flex - před setím ozimé řepky

Ing. Miroslav Hrobský

12-14

Problematika aplikace neselektivních herbicidů na strniště

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Ing. Jan Štrobach, Ph.D.

15-17

Herbicidní ochrana komonice bílé

Ing. Hana Smejkalová

18-19

Invazní plevele: Ostrožka východní

Ing. Josef Holec, Ph.D. Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Ing. Pavel Hamouz, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

20-21

Možnosti ochrany obilnin proti snětím mazlavým bez použití fungicidů

RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.

22

Špičková fungicidní ochrana vzcházejících porostů a podpora v suchu - to je Vibrance Gold

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.

24

Všechno začíná osivem

Ing. Matúš Czakó

26

Redigo Pro - do všech obilnin

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

27-29

Mykotoxiny v potravinářských obilovinách

RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D. Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D. Ing. Irena Sedláčková

30-31

Cukrovka a Cercospora beticola v roce 2019

Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D.

32-34

Hlavní příčiny nízké cukernatosti cukrovky v roce 2019

Ing. Vít Bittner

36-37

Choroby bramboru (2) - bakteriální choroby bramboru (I.)

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

38-40

Ochrana kmínu proti houbovým chorobám

Mgr. Eliška Ondráčková

42-43

Choroby a škůdci křenu

Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.

44-46

Bázlivec kukuřičný na jižní Moravě v roce 2019

Ing. Pavel Kolařík Ing. Karla Kolaříková

47

Coragen® 20 SC a Explicit® Plus proti škůdcům kukuřice

Radim Patera

48

Škodcovia kapustovín (2) - Škodcovia poškodzujúci mladé vzchádzajúce rastliny

Ing. Ján Tancik, PhD.

50-52

Nechemické metody hubení a monitorování hlodavců ve skladech

RNDr. Marcela Fraňková, Ph.D. Doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D. Ing. Radek Aulický, Ph.D.

53-55

Skladování a ztráty působené skladištními škůdci

Ing. Radek Aulický, Ph.D. Doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.

56-57

Předsklizňové ošetření - poslední krok před sklizní

Ing. Jiří Kabeš

58-59

Arrest Plus® - dozrají a nevypadnou

Ing. Jiří Vašek

60

Rostlinné pesticidy (138. díl) - Camellia sinensis - čajovník čínský

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

61

Užitečné organizmy (15) - Lumkovití - Campopleginae a Cremastinae

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

62-65

Ochrana ovoce v integrované produkci - doporučení pro měsíc červen

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

65

Protistresová ochrana porostů cukrové řepy

Ing. Kamil Kraus, Ph.D. Ing. Jaroslav Mach

66-67

Galleko® v porastoch kukurice

Mgr. Martin Šotik

68-69

Možnosti použití biologických přípravků při intenzifi kaci pěstování cukrové řepy

Ing. Jan Brinar Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D. Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.

70

Novinky v sortimentu Limagrain

Ing. Stanislav Doležal

71

Pioneerské řepky na severu Čech

Ing. Jana Hejnalová

72

Hyacinth a Hymalaya - nové hybridy pro rok 2020

Ing. Adam Čáslava

74-75

RGT Depot - nová „klasovka“ z Německa

Ing. Michal Knauer

76-78

Aktuální role kořenového systému ve šlechtění rostlin

Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Ing. Jana Klimešová, Ph.D.

79

S osivy od SOUFFLET AGRO je úroda vždy větší

Ing. Jan Bílovský Ing. Jiří Šilha, Ph.D.

80-81

Má smysl při výběru odrůd obilnin zvažovat odolnost virózám?

Ing. Jan Ripl, Ph.D. Ing. Jana Chrpová, CSc. Ing. Jiban Kumar, Ph.D.

82-83

Výsledky zkoušení odrůd ozimé pšenice pro ekologické zemědělství

Prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.

84-85

Seznam doporučených odrůd ozimého ječmene pro rok 2020

Ing. Olga Dvořáčková

86-87

Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého (ÚKZÚZ, 2016–2019)

Ing. Olga Dvořáčková

88-89

Popisy odrůd tritikale ozimého, 2020

Ing. Vladimíra Horáková

88

Významné hospodářské vlastnosti odrůd tritikale ozimého (ÚKZÚZ, 2016–2019)

Ing. Vladimíra Horáková

90

Významné hospodářské vlastnosti odrůd žita ozimého (ÚKZÚZ, 2016–2019)

Ing. Vladimíra Horáková

92-93

Nově registrované odrůdy ozimé pšenice, 2020

Ing. Vladimíra Horáková

94-95

Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice ozimé (ÚKZÚZ, 2016–2019)

Ing. Vladimíra Horáková

96-101

Pšenice ozimá - vlastnosti odrůd nabízených v roce 2020

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

102-116

Představení ozimých obilnin společností dodávajících osiva na český trh v roce 2020

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

104-107

Ječmen ozimý - vlastnosti odrůd nabízených v roce 2020

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

110-111

Žito ozimé - vlastnosti odrůd nabízených v roce 2020

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

112-113

Tritikale ozimé - vlastnosti odrůd nabízených v roce 2020

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

117-119

Omezování nežádoucího úletu podle pravidel TOPPS Water Protection

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

120-121

Přehled nových registrací (1.–30. 4. 2020)

Ing. Pavel Talich

Celkem článků: 52

Slovenská příloha

2

Riešenia pre každý porast repky ozimnej

Ing. Marián Macko

4-5

Istota nadovšetko s LG repkami

Ing. Silvia Mayerová

6

Výber správnej repky je dôležitý

Ing. Ladislav Režo, Ph.D.

8-9

Kontrola akosti osív kukurice

Ing. Marek Jakubec

10-11

Vápnenie pôdy pri zakladaní porastov repky ozimnej

Patrik Ciklaminy

12-15

Prehľad vybraných odrôd ozimnej repky z ponuky - jeseň 2020

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

16-29

Repka ozimná - jesenné ošetrenie

KURENT

Celkem článků: 7

Proseeds
detail