BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2019/5

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - květen a červen (str.: 4-11)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Brambor - fungicidy (str.: 134-136)

  KURENT

 • Brambor - insekticidy (str.: 138-141)

  KURENT

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 2.–31. 3. 2019) (str.: 142-145)

  Ing. Pavel Talich

Ochrana

 • Clearfield® je jednoduchý a rentabilní systém pěstování řepky (str.: 16)

  Ing. Marek Šmika

 • Stimulátor Agrostim Tria s fungicidem Prosaro 250 EC - spolehlivé využití v mnoha plodinách (str.: 33-35)

  Ing. Martin Běhal

Osivo a sadba

 • Každé pole žádá své - odrůdová skladba řepky ozimé (str.: 94-95)

  RNDr. Ondřej Skala

 • ES Imperio - TOP 10 nejpěstovanějších hybridů ČR (str.: 99)

  Milan Spurný

 • Výsledky zkoušení odrůd řepky olejky - ozimé v pokusech pro Seznam doporučených odrůd (2016–18, ÚKZÚZ) (str.: 104-107)

  Ing. Petr Zehnálek

 • Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na český trh v roce 2019 (str.: 108-114)

  Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

Technika

Technologie

 • Progresivní farmářská technologie (1) - zásady pásového zpracování půdy (str.: 126-127)

  Ing. Josef Šebela

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Cílená listová výživa polních plodin v roce 2018 (str.: 80-81)

  Ing. Pavel Pluhař

1

Úvodník

Ing. Milena Bernardová

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-11

Aktuální přehled ochrany rostlin - květen a červen

Ing. Josef Gall

12-14

Oves hluchý - významný plevel nejen jarních obilnin

Ing. Jan Štrobach, Ph.D. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

15

Raikiri - bojovník proti plevelům v kukuřici

Ing. Vojtěch Štolpa

16

Clearfield® je jednoduchý a rentabilní systém pěstování řepky

Ing. Marek Šmika

18-20

Rezidua herbicidů v zelenině a možnosti jejich eliminace

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Ing. Marie Suchanová, Ph.D.

22-23

Invazní plevele (3) - Ambrózie peřenolistá

Ing. Josef Holec, Ph.D. Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.

24-25

Choroby obilnin (12) - rzivost obilnin (2.)

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

26

Osiris® - pojistěte si vaše obilniny až do úspěšného závěru

Ing. Andrea Klíma Kodoňová

27

Soleil - jednoduše, kvalitně a levně

Ing. Dušan Sem

28

Fuzária a ochrana klasů

Ing. Petr Ort

29

Trubičky s příchutí mandarinek

Ing. Jakub Řezanina

30-32

Regulace, stimulace a fungicidní ochrana pšenice ve variabilních podmínkách

Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D.

33-35

Stimulátor Agrostim Tria s fungicidem Prosaro 250 EC - spolehlivé využití v mnoha plodinách

Ing. Martin Běhal

36-38

Choroby ozimnej repky v premenlivých podmienkach a odporúčania pre prax

Doc. Ing. Peter Bokor, PhD.

39

Správný krok k biologické ochraně

Ing. Martin Olišar

40-41

Serenade® ASO - biologický přípravek pro široké spektrum plodin

Mgr. Zdeněk Vošlajer

42-43

Banjo Forte - Plíseň dostane na banjo. Forte.

Ing. Jiří Vašek

44-46

Signalizace plísně bramboru a povětrnostní podmínky ve vegetačním období roku 2018

RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB

47

Pro fungicidní ochranu máku Propulse® i Tilmor®

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

48-51

Vliv fungicidního ošetření na zdravotní stav a výnos máku

Ing. Eva Plachká, Ph.D. Mgr. Eliška Ondráčková Ing. Pavel Cihlář, Ph.D. Ing. Martin Bárnet, Ph.D.

52-55

Fungicidní účinné látky

Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.

56-58

Ochrana ovocných dřevin v květnu

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

59

Kohoutci na obilninách - hrozí i letos?

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

60-61

Obaleč obilní na pšenici

Ing. Josef Pozděna, CSc.

62-63

Dinastia® - vygumuje škůdce z mnoha plodin

Ing. Jiří Vašek

64-65

Změny v rezistenci mandelinky bramborové vůči insekticidům

Ing. Jitka Stará, Ph.D. Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

66-70

Výsledky pokusů s přípravky proti mandelince bramborové v roce 2018

Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB Ing. Ervín Hausvater, CSc.

72-75

Problematika kyjatky hrachové v porostech hrachu setého

Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D. Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.

76

Užitečné organizmy (5) - Lumkovití

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

77

Rostlinné pesticidy (127. díl) - Magnolia offi cinalis - šácholan obecný

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

78-79

Okénko agronoma - ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

79

Zvýšení HTS a pravidla auxinových aplikací ve sloupkování obilnin

Ing. Kamil Kraus, Ph.D. Ing. Jaroslav Mach

80-81

Cílená listová výživa polních plodin v roce 2018

Ing. Pavel Pluhař

82-83

Kukurica + Galleko® = spokojný pestovateľ

Mgr. Martin Šotik

84

Listová výživa kukuřice

Ing. Jan Šamalík

85

Jdeme od základu

Ing. Petr Blažek Bc. Iveta Sojková

86

Novinky s výkonem i zdravím

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

87

Otvíráme zlatou bránu řepkového úspěchu

Ing. Kamil Štípek, Ph.D. Ing. Michaela Kadlíková

88-90

Polní pokusy s odrůdami řepky rezistentními vůči Plasmodiophora brassicae v sezoně 2017/18

Mgr. Veronika Konradyová (Říčařová), Ph.D. Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.

91

Široká nabídka ozimých obilnin od LG

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

92-93

Nejlepší řepka Čech je Sněžka

Ing. Petr Shejbal Ing. Marcela Shejbalová

94-95

Každé pole žádá své - odrůdová skladba řepky ozimé

RNDr. Ondřej Skala

96

Do sucha jako dělaný

Ing. Jiří Matuš Ing. Milena Mařáková

97

Vybrat správně není tak těžké

Ing. Petr Fuksík

98

Mnoho produktů pro pěstitele řepky

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

99

ES Imperio - TOP 10 nejpěstovanějších hybridů ČR

Milan Spurný

100-102

Řepka olejka ozimá - novinky pro zásev 2019

Ing. Petr Zehnálek

103

Řepka s přidanou hodnotou pro zemědělce

Ing. Petr Robotka Antonín Pospíšil

104-107

Výsledky zkoušení odrůd řepky olejky - ozimé v pokusech pro Seznam doporučených odrůd (2016–18, ÚKZÚZ)

Ing. Petr Zehnálek

108-114

Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na český trh v roce 2019

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

116-121

Vlastnosti ozimé řepky nabízené v roce 2019

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

122-124

Je nežádoucí úlet postřiku nebezpečný?

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

124-125

Pěstování luskovin (4) - čočka a cizrna

Ing. Miroslav Houba, CSc.

126-127

Progresivní farmářská technologie (1) - zásady pásového zpracování půdy

Ing. Josef Šebela

128-129

Jak zakládat a jak nezakládat travní porosty

Ing. Zuzana Hrevušová, Ph.D. Doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D.

130-133

Kde najít prognózy vývoje sucha, výnosů a možných dopadů klimatické změny pro území ČR

Ing. Eva Pohanková, Ph.D. Doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. Prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D. Ing. Daniela Semerádová, Ph.D. Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D. Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D. Dr. Ing. Martin Možný Mgr. Monika Bláhová Mgr. Lucie Kudláčková Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

134-136

Brambor - fungicidy

KURENT

138-141

Brambor - insekticidy

KURENT

142-145

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 2.–31. 3. 2019)

Ing. Pavel Talich

Celkem článků: 61

Limagrain
detail