BASF
BASF
BASF

AGRA

Rejstřík

Agromanuál 2019/9–10

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - září, říjen a listopad (str.: 4-9)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–31. 7. 2019) (str.: 101-102)

  Ing. Pavel Talich

 • Řepka ozimá - použití fungicidů a morforegulátorů na podzim (str.: 103-105)

  KURENT

 • Obilniny ozimé - použití regulátorů růstu na podzim - zvýšení jistoty přezimování (str.: 105)

  KURENT

Ochrana

 • Ekonomická a efektivní herbicidní ochrana ozimé pšenice s Innvigem (str.: 11)

  Ing. Radek Bubeník

 • Jednoduše, spolehlivě, levně = Sumimax (str.: 17)

  Josef Zeman

 • Roundup® Flex - náskok ve vývoji glyfosátů (str.: 18-19)

  Změna v používání glyfosátů a odstranění plevelů v letošním roce bez předsklizňové aplikace

  Ing. Miroslav Hrobský

 • Invázne a expanzívne druhy v podmienkach Slovenska (6) - iva a konopa (str.: 20-21)

  Ing. Petr Mižík

Osivo a sadba

Precizní zemědělství

Technika

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Podpora tvorby kořenů při morforegulaci ozimé řepky s použitím Agrostimu Tria (str.: 51)

  Ing. Lukáš Svoboda

 • Prínos aplikácie prípravku Galleko® koreň v porastoch repky ozimnej (str.: 52-53)

  Mgr. Martin Šotik

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-9

Aktuální přehled ochrany rostlin - září, říjen a listopad

Ing. Josef Gall

10

Herbicidní řešení pro podzimní sezonu 2019

Ing. Andrea Kodoňová

11

Ekonomická a efektivní herbicidní ochrana ozimé pšenice s Innvigem

Ing. Radek Bubeník

12-13

BeFlex, Chlortoluron 500 a Danadim Progress - spolehlivá ochrana ozimých obilnin

Ing. Martin Běhal Ing. Jiří Kabeš

14-16

Herbicidní ochrana jetelovin

Ing. Hana Smejkalová

17

Jednoduše, spolehlivě, levně = Sumimax

Josef Zeman

18-19

Roundup® Flex - náskok ve vývoji glyfosátů

Ing. Miroslav Hrobský

20-21

Invázne a expanzívne druhy v podmienkach Slovenska (6) - iva a konopa

Ing. Petr Mižík

22-24

Možnosti herbicidní ochrany kmínu kořenného proti nežádoucímu zaplevelení

Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.

25

Choroby obilnin (16) - stébelná snětivost žita a námelovitost trav

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

26-27

Odolnost obilnin vůči žluté zakrslosti ječmene

Ing. Jana Chrpová, CSc.

28-31

Význam a ochrana proti virovým chorobám ozimé řepky

Doc. Ing. Jan Kazda, CSc. Ing. Eva Zusková Mgr. Veronika Konradyová (Říčařová), Ph.D. Jaroslava Vospělová

32

Užitečné organizmy (9) - lumkovití - Cryptinae

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

33

Teppeki = 100% řešení na mšice v řepce

Ing. Pavel Hasman

34-36

Problémy s hrabošem polním

Doc. RNDr. Marta Heroldová, CSc.

37

Rostlinné pesticidy (131. díl) - Ocimum gratissimum

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

38-40

Ochrana ovoce v integrované produkci pro období září a října

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

41

Choroby a škůdci borůvky

Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.

42-43

Vliv statkových hnojiv na bilanci draslíku v dlouhodobých pokusech

RNDr. Václav Macháček, DrSc. Ing. Eva Kunzová, CSc.

44-45

Vliv různého organického hnojení na výnosy obilnin

Ing. Blanka Procházková, CSc. Doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. Ing. Lubomír Neudert, Ph.D. Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D. Ing. Pavel Hledík

46-49

Organická hmota v půdě, její obsah, složky a význam

Ing. Jindřich Černý, Ph.D. Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c. Doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D. Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D.

49-50

Aktivní přístup k formování produktivních odnoží a výnosu obilnin

Ing. Jan Šamalík Ing. Jiří Petrásek Ing. Radoslav Koprna, Ph.D.

51

Podpora tvorby kořenů při morforegulaci ozimé řepky s použitím Agrostimu Tria

Ing. Lukáš Svoboda

52-53

Prínos aplikácie prípravku Galleko® koreň v porastoch repky ozimnej

Mgr. Martin Šotik

54-56

Přihnojení řepky dusíkem v průběhu podzimního růstu

Ing. Pavel Růžek, CSc. Ing. Helena Kusá, Ph.D. Ing. Alexander Rollo Ing. Radek Vavera, Ph.D.

57

Kukuřice na zrno od společnosti Pioneer

Ing. Jaroslav Novotný

58-60

TOPPS - evropský projekt pro omezování znečištění vody

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

61

Karbonová ramena se osvědčila

Ing. Lešek Podhorský

62-63

Zařízení pro aplikaci přípravků

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

64-67

Samojízdné postřikovače

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

68-73

Návěsné postřikovače

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

74-77

Využití bezpilotních prostředků ve sběru dat a řízení vstupů

Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Ing. Pavel Hamouz, Ph.D. Ing. Jan Lukáš, Ph.D.

78-81

Využití variabilních aplikací ve společnosti Agra Řisuty s.r.o.

Ing. Martin Krček, Ph.D. Ing. Jan Semrád

82-83

Přehled aktivit společností působících v oblasti precizního zemědělství

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

84

Budoucnost precizního zemědělství

Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.

84

Next Farming

Vlastimil Jeroným Vonšovský

85

Agdata

Ing. Jiří Musil

86

AG Tracker

Ing. Pavel Palas

87

FarmSight

Ing. Jaroslav Pinkas

88

Leading Farmers CZ

Ing. Václav Jirka

89

My Data Plant

Tomáš Driml

90

PREFARM®

Ing. Radomír Šmoldas, Ph.D.

91

Varistar

Ing. Luděk Novák Ing. Jan Semrád

92

Pěstování luskovin (7) - Vikve a směsky

Ing. Miroslav Houba, CSc.

93-97

Sója stále perspektivní

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

98-100

Využívejme více půdoochranné technologie

Ing. Milan Vach, CSc.

101-102

Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–31. 7. 2019)

Ing. Pavel Talich

103-105

Řepka ozimá - použití fungicidů a morforegulátorů na podzim

KURENT

105

Obilniny ozimé - použití regulátorů růstu na podzim - zvýšení jistoty přezimování

KURENT

Celkem článků: 51

Proseeds
detail