Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Rejstřík

Agromanuál 2012/3 + slovenská příloha

Přejít na slovenskou přílohu

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - březen a duben (str.: 4-10)

  Ing. Josef Gall

Legislativa

 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (2.) - informace a nástroje pro sledování výskytu škodlivých organizmů a rozhodování zajišťované státem (str.: 70-72)

  Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

Manuál

 • Kukuřice - herbicidy (str.: 103-127)

  - příjem herbicidů plevely
  - přehled herbicidů
  - společná balení
  - Přehled omezení herbicidů do kukuřice

  KURENT

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 1. 2012–31. 1. 2012) (str.: 126-127)

  Ing. Pavel Talich

Ochrana

 • Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (3) - hořčice polní a ředkev ohnice (str.: 12)

  Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.

 • Herbicidní ochrana kukuřice v různých systémech pěstování (str.: 13)

  Ing. Zdeněk Peza

 • Amiral + Azimut - správným směrem proti plevelům v obilninách (str.: 16)

  Ing. Jan Truneček

 • Poslední dva roky použití acetochloru v kukuřici - jednoduše, spolehlivě, ekonomicky (str.: 20-21)

  Ing. Jiří Vašek

 • Doporučení společnosti AgroProtec s.r.o. pro herbicidní ošetření kukuřice (str.: 24-25)

  Ing. Lukáš Svoboda

 • Letos i příští rok můžete stále použít Guardian na ošetření kukuřice (str.: 29)

  Ing. Miroslav Hrobský

 • Jak nejlépe letos ošetřit obilniny proti chorobám? (str.: 38-39)

  Ing. Petr Portych

 • Proteus 110 OD v systému ochrany řepky proti škůdcům (str.: 48-49)

  Ing. Petr Ort

Technika

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

Slovenská příloha

Manuál

 • Kukurica (str.: 12-25)

  - herbicídy
  - insekticídy
  - rastové fázy kukurice (BBCH)

  KURENT

 • Vinič - choroby - fungídy (str.: 26-29)

  KURENT

Ochrana

 • S Guardianom pre maximálnu úrodu - ochráňte si svoju kukuricu hneď od začiatku (str.: 11)

  Ing. Martin Uhelák

Přejít na slovenskou přílohu
1

Úvodník

Ing. David Bečka, Ph.D.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-10

Aktuální přehled ochrany rostlin - březen a duben

Ing. Josef Gall

11

Lentipur 500 FW - nyní opět bez omezení

Ing. Ivan Došlík

12

Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (3) - hořčice polní a ředkev ohnice

Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.

13

Herbicidní ochrana kukuřice v různých systémech pěstování

Ing. Zdeněk Peza

14

Ergon + Galistop Pack a plevele už neuvidíte

Ing. Vladimír Čech

16

Amiral + Azimut - správným směrem proti plevelům v obilninách

Ing. Jan Truneček

17-19

Možnosti regulace plevelů v kukuřici v podmínkách sušších oblastí

Doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

20-21

Poslední dva roky použití acetochloru v kukuřici - jednoduše, spolehlivě, ekonomicky

Ing. Jiří Vašek

22

Pohledy do minulosti z archívu Josefa Pozděny - meliorační práce

Ing. Josef Pozděna, CSc.

23

Jak na plevele v kukuřici

Ing. Ján Vojtko

24-25

Doporučení společnosti AgroProtec s.r.o. pro herbicidní ošetření kukuřice

Ing. Lukáš Svoboda

26-28

Preemergentní regulace plevelů v kukuřici

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

29

Letos i příští rok můžete stále použít Guardian na ošetření kukuřice

Ing. Miroslav Hrobský

30-31

Pokrok u sladovnického ječmene

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

31

Jedna Syngenta

Ing. Pavel Talich

31

Hubení výdrolu máku v kulturních plodinách

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

32

Nový herbicid do slunečnice a dalších plodin

Ing. Josef Suchánek

33

Monitor zachová kvalitu pšenice

Ing. Miroslav Hrobský

34

Herbicidní a fungicidní ochrana slunečnice

Ing. Josef Cvingráf

36

S Turbo silou proti listovým chorobám

Ing. Renata Salavová

38-39

Jak nejlépe letos ošetřit obilniny proti chorobám?

Ing. Petr Portych

40-41

Syngenta technologie pro nejvyšší výnos

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

42

Bayer - setkání odborníků 2012

Ing. Pavel Talich

43-45

Houbové choroby přenosné osivem (3) - choroby ječmene

Ing. Josef Pozděna, CSc.

45

Choroby máku (1) - abionózy

Ing. Karel Říha, ml. Ing. Pavel Kraus, Ph.D.

46

Blýskáček řepkový

Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.

47

Poznáváme hmyz (13. díl) - brouci - lesknáčkovití

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

48-49

Proteus 110 OD v systému ochrany řepky proti škůdcům

Ing. Petr Ort

50-51

Dlouhodobé sledování vlivu insekticidního ošetření proti stonkovým krytonoscům

RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D.

52-55

Chyby při aplikaci insekticidů proti blýskáčkům a stonkovým krytonoscům

Ing. Jiří Havel, CSc. Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.

56-57

Mechanizmy rezistence škůdců vůči insekticidům a antirezistentní strategie (1.) - princip rezistence a metody diagnostiky

Ing. Jitka Stará, Ph.D. Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

58-60

Použití regulátorů růstu v obilninách - přínosy a možná úskalí

Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D.

62-63

Grounded - pevné pouto s půdou

Ing. Jiří Vašek

64-65

Rostlinné pesticidy (55. díl) - Eugenia aromatica - hřebíčkovec vonný

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

66-69

Rozdělení a základní principy použití adjuvantů v ochraně rostlin

Ing. Karel Klem, Ph.D.

70-72

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (2.) - informace a nástroje pro sledování výskytu škodlivých organizmů a rozhodování zajišťované státem

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

73

Stimulace pšenice a řepky

Ing. Jaroslav Mráz

74-76

Pokusy s hnojením chmelnic v roce 2011

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Daniel Štranc Miroslav Krupička

76-78

Jarní hnojení řepky ozimé dusíkem a sírou

Ing. Pavel Růžek, CSc. Ing. Helena Kusá, Ph.D. Ing. Radek Vavera, Ph.D.

79

Důvody a podmínky stimulace porostů listovými hnojivy

Ing. Peter Kolenčík

80

Aktuálně k regeneraci ozimů

Ing. Jan Šamalík

81

Postřiková ramena z uhlíkových vláken

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

81-84

Zařízení pro aplikaci přípravků (3) - jak správně aplikovat pesticidy

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

85

Protierozní opatření jednoduše a odpovědně

Ing. Antonín Šedek

86-89

Vodní eroze - organizační, technická a agrotechnická protierozní opatření

Ing. Dominika Kobzová Ing. Hana Kristenová

89-91

Čirok (4) - vláhové nároky čiroku obecného

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Dr. Ing. Jan Pivec Ing. Petr Zábranský, Ph.D. Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D. Ing. Luděk Procházka

92-94

Jarní agrotechnika řepky ozimé s předpokladem rekordních výnosů

Ing. David Bečka, Ph.D. Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

95-102

Listová hnojiva - ozimé obilniny a ozimá řepka

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

103-127

Kukuřice - herbicidy

KURENT

126-127

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 1. 2012–31. 1. 2012)

Ing. Pavel Talich

128

Jenom Roundup je Roundup

Ing. Miroslav Hrobský

Celkem článků: 53

Slovenská příloha

2

Komplexná ochrana obilnín na jar

Ing. Ervín Máťuš

4

Stereo - víc než standard v ochraně chorob pat stébel

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

6-7

Moddus - zpevňuje, zesiluje, redukuje, podporuje

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

8-10

Regulácia hlavných škodcov kukurice v prvej polovici vegetácie

Ing. Ján Tancik, PhD.

11

S Guardianom pre maximálnu úrodu - ochráňte si svoju kukuricu hneď od začiatku

Ing. Martin Uhelák

12-25

Kukurica

KURENT

26-29

Vinič - choroby - fungídy

KURENT

Celkem článků: 7

Proseeds
detail