Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2012/6 + slovenská příloha

Přejít na slovenskou přílohu

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - červen a červenec (str.: 4-7)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 3. 2012–30. 4. 2012) (str.: 106-107)

  Ing. Pavel Talich

 • Mořidla (str.: 108-110)

  - obilniny
  - řepka olejka
  - hrách
  - bob

  KURENT

 • Příprava ke sklizni (str.: 111-119)

  - jetel
  - vojtěška
  - obilniny
  - řepka olejka
  - slunečnice
  - hrách
  - bob
  - brambor

  KURENT

Ochrana

 • Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (6) - kakost maličký, kakost dvousečný a kakost holubičí (str.: 8-9)

  Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.

 • Adaptic - nově zaregistrován i na předsklizňové aplikace do obilí a řepky (str.: 18-19)

  Ing. Jiří Vašek

 • Celostátní monitoring hospodářsky významných škodlivých organizmů rostlin - Využití při plánování ochrany rostlin (str.: 45-47)

  Ing. Jakub Beránek, Ph.D.

Osivo a sadba

 • Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého (ÚKZÚZ, 2008–11) (str.: 57)

  Ing. Olga Dvořáčková

 • Vynikající přezimování solarských pšenic prověřeno (str.: 59)

  Ing. David Müller

 • Odrůdy, osivo - luskoviny (3. část) - osivo - základ veškerého pěstování rostlin (str.: 90-91)

  Ing. Miroslav Houba, CSc.

Technologie

 • Agrovital v předsklizňové aplikaci - Ochrana šešulí je doprovázena silným výnosovým efektem (str.: 96-97)

  Ing. Lukáš Svoboda

 • Dessicash 20% SL - Snadnější a levnější sklizeň brambor (str.: 99)

  Ing. Zdeněk Peza

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Využití hnojiva ES Energen Germin jako přídavku k mořidlu (str.: 104-105)

  Ing. Jaroslav Mach

Slovenská příloha

Manuál

 • Repka olejka (str.: 14-20)

  - herbicídy jeseň
  - herbicídy - trávovité buriny
  - fungicídy s morforegulačným účinkom
  - insekticídy - jesenné aplikácie
  - morforegulátory - jeseň

  KURENT

Ochrana

Osivo a sadba

 • Prehľad vybraných odrôd ozimnej repky z ponuky - jeseň 2012 (str.: 10-13)

  KURENT

Přejít na slovenskou přílohu
1

Úvodník

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-7

Aktuální přehled ochrany rostlin - červen a červenec

Ing. Josef Gall

8-9

Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (6) - kakost maličký, kakost dvousečný a kakost holubičí

Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.

10-13

Pueraria lobata - kudzu

Ing. Jan Uhlík

14-17

Najvýznamnejšie choroby slnečnice a možnosti ochrany proti nim

Doc. Ing. Peter Bokor, PhD.

18-19

Adaptic - nově zaregistrován i na předsklizňové aplikace do obilí a řepky

Ing. Jiří Vašek

20-23

Výběr odrůd a příprava osiva pro vitální a zdravé porosty obilnin

Ing. Marie Váňová, CSc. Ing. Dagmar Spitzerová

23

Choroby máku (4) - padlí máku

Ing. Karel Říha, st. Ing. Pavel Kraus, Ph.D.

24-26

Choroby čiroku

RNDr. Aleš Kuthan, CSc.

26-27

Celest Extra - extra start pro vaše obilniny

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

28-29

Zavíječ kukuřičný - významný hmyzí škůdce kukuřičných polí

Ing. Pavel Kolařík Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

30-31

Zavíječ kukuřičný - nejvýznamnější škůdce kukuřice v ČR

Ing. František Muška, Ph.D.

32

Parazitoidy vijačky kukuričnej

Ing. Ján Mihál

33

Selektivní likvidace zavíječe kukuřičného

Ing. Petr Axman, Ph.D.

34

Poznáváme hmyz (16. díl) - řád motýli - Lepidoptera

Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

36-37

Ochrana semenných porostů jetele lučního proti hmyzím škůdcům

Ing. Pavel Kolařík Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

38-40

Poškození obilnin a trav nízkými teplotami během vegetace

Prof. Ing. Václav Kůdela, DrSc. Prof. Ing. Karel Veverka, DrSc. RNDr. Ilja Tom Prášil, CSc.

41

Rostlinné pesticidy (58. díl) - Celastrus angulatus - zimokeř hranatý

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

42-45

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (4.) - Monitoring a systémy varování v ochraně rostlin

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

45-47

Celostátní monitoring hospodářsky významných škodlivých organizmů rostlin - Využití při plánování ochrany rostlin

Ing. Jakub Beránek, Ph.D.

48

Setkání nad porosty řepky ve Žlunicích

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

50-51

Jenom málo řepek má něco navíc

Ing. Ludmila Adamcová Ing. Jiří Matuš

52

Novinka v sortimentu polotrasličích hybridů řepky ozimé

Ing. Přemysl Studničný

52-53

Nabídka ozimých pšenic se opět rozšiřuje

Ing. Lenka Nedomová, Ph.D.

55

Ozimé obilniny od SOUFFET AGRO - je z čeho vybírat

Ing. Jiří Cejtchaml

56

Nově registrované odrůdy ječmene ozimého po sklizni 2011

Ing. Olga Dvořáčková

57

Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého (ÚKZÚZ, 2008–11)

Ing. Olga Dvořáčková

58

Přezimování ozimého ječmene - stav po zimě 2011/12

Ing. Olga Dvořáčková

59

Vynikající přezimování solarských pšenic prověřeno

Ing. David Müller

60

Široká nabídka Selgenu

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

62-63

Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice ozimé (ÚKZÚZ, 2008–2011)

Ing. Vladimíra Horáková

64-66

Nově registrované odrůdy ozimé pšenice

Ing. Vladimíra Horáková

66

Významné hospodářské vlastnosti odrůd žita ozimého (ÚKZÚZ, 2008–2011)

Ing. Vladimíra Horáková

67

Významné hospodářské vlastnosti odrůd tritikale ozimého (ÚKZÚZ, 2008–2011)

Ing. Vladimíra Horáková

68-87

Představení ozimých obilnin společností dodávajících osiva na český trh v roce 2012

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

70-79

Vlastnosti odrůd pšenice ozimé nabízené v roce 2012

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

80-83

Vlastnosti odrůd ječmene ozimého nabízeného v roce 2012

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

84-85

Vlastnosti odrůd žita ozimého nabízeného v roce 2012

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

86-87

Vlastnosti odrůd tritikale ozimého nabízeného v roce 2012

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

88

Pohledy do minulosti z archívu Josefa Pozděny - Selská jízda

Ing. Josef Pozděna, CSc.

90-91

Odrůdy, osivo - luskoviny (3. část) - osivo - základ veškerého pěstování rostlin

Ing. Miroslav Houba, CSc.

91-93

Regulace plevelů před sklizní obilnin

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

94

Lepidlo - sázka na jistotu

Ing. Stanislav Skřípec

94-95

Předsklizňové ošetření řepky

Vladimír Steiner

96-97

Agrovital v předsklizňové aplikaci - Ochrana šešulí je doprovázena silným výnosovým efektem

Ing. Lukáš Svoboda

98

Desikace porostů před sklizní

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

99

Dessicash 20% SL - Snadnější a levnější sklizeň brambor

Ing. Zdeněk Peza

100-104

Technické zabezpečení GAEC 2 - aktualizace a revize vrstvy erozní ohroženosti

Ing. Ivan Novotný Ing. Hana Kristenová Mgr. Daniel Žížala

104-105

Využití hnojiva ES Energen Germin jako přídavku k mořidlu

Ing. Jaroslav Mach

106-107

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 3. 2012–30. 4. 2012)

Ing. Pavel Talich

108-110

Mořidla

KURENT

111-119

Příprava ke sklizni

KURENT

120

Předsklizňová aplikace Roundupu Rapid v obilninách

Ing. Miroslav Hrobský

Celkem článků: 54

Slovenská příloha

2-3

Artea Plus - 10 dobrých důvodů, proč použít

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

4

Predzberové ošetrenie porastov repky olejnej a ošetrenie strnísk po zbere repky

Ing. Štefánia Štefeková

5

Roundup Rapid „lepidlá“ nepotrebuje

Ing. Martin Uhelák

6-11

Výskyt chorôb a škodcov v porastoch repky ozimnej v sezóne 2011/2012 a možnosti ochrany

Doc. Ing. Peter Bokor, PhD.

10-13

Prehľad vybraných odrôd ozimnej repky z ponuky - jeseň 2012

KURENT

14-20

Repka olejka

KURENT

Celkem článků: 6

Proseeds
detail