BASF
BASF
BASF

AGRA

Rejstřík

Agromanuál 2012/9–10

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - září, říjen a listopad (str.: 4-8)

  Ing. Josef Gall

Legislativa

Manuál

 • Obilniny - regulátory růstu - podzim - zvýšení jistoty přezimování (str.: 94)

  KURENT

 • Řepka ozimá - regulátory růstu a fungicidy s morforegulačním účinkem - podzim (str.: 94-95)

  KURENT

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 7. 2012–31. 7. 2012) (str.: 96)

  Ing. Pavel Talich

Ochrana

 • SumiMAX - osvědčený herbicid pro preemergentní a časně postemergentní aplikace v ozimé pšenici (str.: 18)

  Ing. Vladimír Čech

 • Akce „Maraton bez rizika“ pokračuje aneb osvědčená jistota pro ozimy (str.: 22)

  Ing. Jan Truneček

 • Tilmor - nový fungicid a růstový regulátor pro podzimní ošetření řepky (str.: 26-27)

  Ing. Petr Ort

 • Orius 25 EW - účinná morforegulace řepky za dobrou cenu (str.: 28-29)

  Ing. Jiří Vašek

 • Přínos Velocity v řepce - akcelerátor systemických fungicidů (str.: 34-35)

  Ing. Jiří Vašek

 • Podzimní ochrana obilnin proti škůdcům a přenašečům viróz - pod taktovkou společnosti Syngenta (str.: 38-39)

  Ing. Rastislav Tirscher

Technika

 • Je návěsný postřikovač vhodný pro menšího farmáře? (str.: 61)

  Ing. Ivan Olšan

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Moření přípravkem M-Sunagreen a možnosti úpravy výsevku pšenice (str.: 82)

  Ing. Jan Šamalík

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-8

Aktuální přehled ochrany rostlin - září, říjen a listopad

Ing. Josef Gall

9

Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (9) - oves hluchý a sveřep jalový

Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.

10-13

Generativní rozmnožování plevelných rostlin

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

14-16

Zaplevelení bolehlavem plamatým

Ing. Josef Pozděna, CSc.

17

Jak nejlépe proti plevelům v ozimé pšenici?

Ing. Lubomír Jůza

18

SumiMAX - osvědčený herbicid pro preemergentní a časně postemergentní aplikace v ozimé pšenici

Ing. Vladimír Čech

20

Pohledy do minulosti z archivu Josefa Pozděny - láska ke zvířatům

Ing. Josef Pozděna, CSc.

22

Akce „Maraton bez rizika“ pokračuje aneb osvědčená jistota pro ozimy

Ing. Jan Truneček

24

Fungicid a morforegulátor Caryx jako záruka úspěšného přezimování řepky

Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D.

26-27

Tilmor - nový fungicid a růstový regulátor pro podzimní ošetření řepky

Ing. Petr Ort

28-29

Orius 25 EW - účinná morforegulace řepky za dobrou cenu

Ing. Jiří Vašek

30-33

Výskyt virových chorob obilnin v roce 2012

Ing. Marie Váňová, CSc. Ing. Dagmar Spitzerová Ing. Jana Chrpová, CSc.

34-35

Přínos Velocity v řepce - akcelerátor systemických fungicidů

Ing. Jiří Vašek

36-37

Ošetření hlíz brambor proti klíčení

Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB

38-39

Podzimní ochrana obilnin proti škůdcům a přenašečům viróz - pod taktovkou společnosti Syngenta

Ing. Rastislav Tirscher

40

Poznáváme hmyz (19. díl) - čeledi podkopníčkovití, slimákovcovití, vřetenuškovití

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

41

Osenice v kukuřici seté

Ing. František Muška, Ph.D.

42-45

Poruchy a choroby česneku

Ing. Jaroslav Rod, CSc.

46-48

Škůdci česneku kuchyňského

Ing. Eva Sapáková Doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D.

49

Greening a luskoviny

Ing. Miroslav Houba, CSc.

50-53

Skladištní škůdci - legislativa, evidence, detekce, hubení

Doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D. Ing. Radek Aulický, Ph.D.

54-57

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (7)

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

58-59

Osudy GMO

Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, DrSc.

60

Rostlinné pesticidy (61. díl) - Gossypium hirsutum - bavlník srstnatý

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

61

Je návěsný postřikovač vhodný pro menšího farmáře?

Ing. Ivan Olšan

62

Nová nejvyšší řada tažených postřikovačů John Deere

Ing. Vojtěch Sopoušek

64

Řízená vzduchová podpora vítězí

Ing. Mojmír Freund

65-71

Zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin - návěsné postřikovače

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

72-73

Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin - nově!

Ing. Vladimír Řehák, CSc.

74-77

Polní dny Sója 2012

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

78-79

Route - řepku reguluje, přitom nestresuje

Ing. Stanislav Skřípec

79

Výnosy a kvalita kukuřice na zrno po ošetření biostimulátorem a fungicidem

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc. Ing. Luděk Tyšer, Ph.D. Mgr. Martin Vízek

80-81

Komentář k výnosům pšenic v létě 2012

Ing. Jaroslav Mach

82

Moření přípravkem M-Sunagreen a možnosti úpravy výsevku pšenice

Ing. Jan Šamalík

83-85

Stanovení přístupného fosforu na karbonátových a alkalických půdách

RNDr. Václav Macháček, DrSc. Ing. Eva Kunzová, CSc.

86-87

Vliv letošní mrazivé zimy a suchého jara na výnosy odrůd ozimé pšenice

Ing. Pavel Růžek, CSc. Ing. Helena Kusá, Ph.D. Ing. Radek Vavera, Ph.D.

88-89

Nové poznatky k podzimní regulaci řepky ozimé

Ing. David Bečka, Ph.D. Ing. Jiří Šimka Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

90-91

Vplyv rôznych technológií obrábania pôdy a hnojenia na produkciu sušiny, obilných jednotiek a energie

Ing. Štefan Žák, CSc. Ing. Rastislav Bušo, PhD. Ing. Roman Hašana, PhD. Ing. Katarina Hrčková

92-93

Zastavování území, suburbanizace

Ing. Jan Vopravil, Ph.D. Ing. Tomáš Khel Ing. Pavel Novák, CSc. Ing. Taťána Vrabcová

94

Obilniny - regulátory růstu - podzim - zvýšení jistoty přezimování

KURENT

94-95

Řepka ozimá - regulátory růstu a fungicidy s morforegulačním účinkem - podzim

KURENT

96

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 7. 2012–31. 7. 2012)

Ing. Pavel Talich

Celkem článků: 44

Proseeds
detail