BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2023/4

Aktuálně

 • Kalendář duben–květen (str.: 4)

  KURENT

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - duben a květen (str.: 6-11)

  Ing. Josef Gall

 • Zdravé rostliny pro zdravý život - 12. květen 2023 - Mezinárodní den zdraví rostlin (str.: 138)

  KURENT

Manuál

 • Obilniny - houbové choroby (str.: 168-183)

  - Fungicidy
  - Biologické přípravky
  - Cenově zvýhodněné balíčky

  KURENT

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–28. 2. 2023) (str.: 184-185)

  KURENT

Ochrana

 • Herbicidy společnosti Corteva do cukrové řepy (str.: 15)

  Ing. Petr Vecek

 • Fungicidní péče o porosty řepky od společnosti AgroProtec (str.: 52-53)

  Ing. Zdeněk Žák

 • Jaký fungicid do květu řepky? Kvalitní kontrola chorob v různých situacích (str.: 58)

  Ing. Jiří Vašek

 • Ochrana řepky ozimé v časném jaře (str.: 63)

  Ing. Petr Ort

 • Technologie regulace porostů obilnin - fl exibilní využití balíčku k dosažení nejvyšších výnosů (str.: 74-75)

  Ing. Jiří Vašek

Osivo a sadba

 • OSR Protect - exkluzivní inovace pro pěstitele řepky ozimé (str.: 153)

  Ing. Filip Daněk

Technika

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Encera - systémové poutání vzdušného dusíku v kukuřici (str.: 108-109)

  Ing. Lukáš Svoboda

 • NutrinoTM Maxx - EOSDA Crop Monitoring - již žádné dohady, domněnky a polopravdy (str.: 116-117)

  Ing. Luděk Novák

1

Úvodník

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

4

Kalendář duben–květen

KURENT

6-11

Aktuální přehled ochrany rostlin - duben a květen

Ing. Josef Gall

12-14

Současné možnosti regulace plevelů v cukrové řepě

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

15

Herbicidy společnosti Corteva do cukrové řepy

Ing. Petr Vecek

16-18

Pozdně jarní jednoděložné plevele

Ing. Jan Štrobach, Ph.D. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

19

Nové herbicidy do sóji a hrachu

Ing. Pavel Hasman

20-23

Regulace dvouděložných plevelů v porostech hrachu

Ing. Msc. María Munoz Arbeláez Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Petra Hanáková Bečvářová, Ph.D. Lenka Čihánková Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.

24-26

Ochrana sóji v roce 2022 se zaměřením na plevele

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Daniel Štranc

28-31

Problematika vybraných herbicidních látek při pěstování rajčat

Ing. Adéla Kulhánková

32

Řepka, škůdci, řešení

Ing. Vladimír Čech

35

Okénko do zahraničí - vystavení včel insekticidům ovlivňuje velikost jahod

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

36

Kukuřice bez plevelů

Ing. Vladimír Čech

38-39

Regenerativní zemědělství a uhlíkové certifi káty s Agreenou

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

40

Choroby rozchodníků

Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.

41

Fungicidní hradba před houbovými patogeny

Ing. Jan Hesoun

42

Získejte maximum z každého hektaru

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

44-45

Změny ve spektru houbových patogenů u pšenice

Ing. Jana Chrpová, CSc. Mgr. Jana Palicová, Ph.D. Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D.

46-47

Vliv chorob na výnos obilnin

Ing. Tomáš Fiala

48-50

Srážkově bohatý červen 2022 ovlivnil výskyt klasových fuzarióz

Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.

51

Fungicidní ošetření obilnin a řepky od společnosti INNVIGO

Ing. Jana Dočkalová

52-53

Fungicidní péče o porosty řepky od společnosti AgroProtec

Ing. Zdeněk Žák

54

Možnosti ochrany řepky v květu proti hlízence

Ing. Petr Kabelka

56

Boss - víc než jen fungicid

Ing. Vladimír Čech

58

Jaký fungicid do květu řepky? Kvalitní kontrola chorob v různých situacích

Ing. Jiří Vašek

60-62

Choroby repky v špecifi ckých podmienkach roku 2022 a odporúčania pre ďalšiu sezónu

Doc. Ing. Peter Bokor, PhD.

63

Ochrana řepky ozimé v časném jaře

Ing. Petr Ort

64-66

Možnosti ochrany porostů máku setého proti chorobám

Ing. Matěj Satranský Bc. Patrik Zimmer

68-70

Povětrnostní podmínky pro pěstování brambor a výskyt plísně bramboru v roce 2022

RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB

72

Choroby brukvovitých olejnin - plíseň a padlí brukvovitých

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

73

Šetrný systém krácení obilnin

Ing. Josef Suchánek

74-75

Technologie regulace porostů obilnin - fl exibilní využití balíčku k dosažení nejvyšších výnosů

Ing. Jiří Vašek

76-77

Jarní ječmen vyžaduje kvalitní péči

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

78-79

Makadlovka řepná na cukrovce

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

80-82

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v dubnu

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

84

Užitečné organizmy (43) - nepřátelé roztočů

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

86-89

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (52) Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci VI. Ovoce: jablka a hrušky

Ing. Tereza Horská, Ph.D. Ing. Jitka Stará, Ph.D. Ing. Michal Skalský Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D. Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

90-94

Jak se u nás pěstují rajčata bez zbytků pesticidů?

Ing. Václav Psota, Ph.D.

95

Rostlinné pesticidy (165. díl) - Withania somnifera - vitánie snodárná

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

96-99

Vlastnosti pesticidů aplikovaných do květu řepky a jejich vliv na včely

Doc. Ing. Jan Kazda, CSc. Ing. Martina Stejskalová, Ph.D. Ing. Taťána Halešová Ing. Aneta Bokšová Jaroslava Vospělová

100-102

Vliv hnojení dusíkem a sírou na výnos a olejnatost u řepky ozimé

Bc. Lukáš Lžičař Ing. Lucie Bečková, Ph.D. Ing. David Bečka, Ph.D.

104-106

Výživa a hnojení máku setého - ověřené postupy a vývoj nových hnojiv

Doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. Ing. Tomáš Kriška Ing. Jiří Antošovský, Ph.D. Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.

107

Nové přírodní hnojivo Polysulphate®

Ing. Vít Chmel, MBA

108-109

Encera - systémové poutání vzdušného dusíku v kukuřici

Ing. Lukáš Svoboda

110-113

Test podpůrných postupů a hnojiv při pěstování kukuřice

Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D.

114-115

Možnosti hnojení brambor dusíkem během vegetace

Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.

116-117

NutrinoTM Maxx - EOSDA Crop Monitoring - již žádné dohady, domněnky a polopravdy

Ing. Luděk Novák

117

Pohled na porosty ozimů v polovině dubna

Ing. Kamil Kraus, Ph.D. Ing. Petr Král Ing. Jaroslav Mach

118-119

Status® - překoná sucho a horko

Ing. Jiří Vašek

120-122

Cesta ke stabilním výnosům vede přes biostimulanty

Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D.

124-125

Altron Silver New v agrotechnice jarního ječmene

Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna Ing. Renáta Dufková Ing. Veronika Kouřilová

126

Listová výživa v průběhu jarní vegetace

Ing. Jan Šamalík

127

Dlouhodobé působení hnojiv během krátké vegetace

Ing. Marek Kocánek

128

Doporučení pro zdravý a výnosný porost jarních obilnin a máku

Ing. Martin Bohuněk, MBA.

130-139

Listová hnojiva - jarní obilniny

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

138

Zdravé rostliny pro zdravý život - 12. květen 2023 - Mezinárodní den zdraví rostlin

KURENT

140-147

Listová hnojiva - mák setý

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

148-149

Agropočasí - podrobný přehled a předpověď počasí nejen pro zemědělce

Dr. Ing. Martin Možný Ing. Luboš Türkott, Ph.D. Ing. Martin Opatrný Ing. Lenka Hájková, Ph.D. Doc. Dr. Mgr. Vera Potopová Mgr. Vojtěch Vlach Mgr. Adéla Musilová Mgr. Veronika Oušková

150-152

Čistit postřikovač se vyplatí

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

153

OSR Protect - exkluzivní inovace pro pěstitele řepky ozimé

Ing. Filip Daněk

154

Perla medzi repkami

Ing. Ján Hanuska

155

Řepka, co neplýtvá dusíkem

Ing. Milena Mařáková

157

PT303 - zdravotní stav dělá výnosy

Ing. Roman Brtnický

158-163

Pohled na pěstební technologie ozimé pšenice posledních let očima agronoma a rostlinolékaře

Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek Ing. Zdeněk Jergl, Ph.D. RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D. Eva Leciánová Ing. Simona Růžková

164-165

Měření kapkové eroze ve chmelnicích a možnosti její regulace

Ing. Jiří Dreksler Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Bc. Jan Matějka

168-183

Obilniny - houbové choroby

KURENT

184-185

Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–28. 2. 2023)

KURENT

186

Roundup® Flex - aplikace před setím

MVDr. Milan Malena

Celkem článků: 68

Limagrain
detail