BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2023/3

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - březen a duben (str.: 6-10)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Kukuřice - ošetření proti plevelům (str.: 148-159)

  KURENT

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–30. 1. 2023) (str.: 160-161)

  KURENT

Ochrana

 • Jistota, spolehlivost a preciznost - Tři pilíře pro jarní odplevelení obilnin od společnosti AgroProtec (str.: 22-23)

  Ing. Josef Svachoušek

 • První zásah, to je základ - zdravý porost obilnin v různých situacích (str.: 50-51)

  Ing. Jiří Vašek

 • Na jarní regulaci a ochranu porostů řepky s Efilorem (str.: 58)

  Ing. Marek Šmika

 • Ekonomika ochrany brambor proti chorobám a škůdcům u vybraných pěstitelů z Vysočiny (str.: 62-65)

  Ing. Milan Čížek, Ph.D.

 • Volba vhodného insekticidu na jarní ošetření řepky (str.: 71)

  Ing. Pavel Hasman

 • Nově povolené kombinace přípravků do kvetoucích porostů (str.: 72)

  Rudolf Malina

Technika

Technologie

 • Pěstování jarního ječmene v širších řádcích (str.: 140-141)

  Michal Krajíček

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Nutrino™ Maxx - QUANTUM® AminoMax - kapalné listové hnojivo s aminokyselinami (str.: 108)

  Ing. Luděk Novák

 • Moderní trendy v listových aplikacích - Jak spojit výživu s ochranou a využít potenciál porostů? (str.: 114)

  Ing. Martin Bohuněk, MBA.

1

Úvodník

Ing. Milena Bernardová

4

Kalendář březen–duben

Ing. Martin Bašta

6-10

Aktuální přehled ochrany rostlin - březen a duben

Ing. Josef Gall

12-15

Nové strategie regulace plevelů v kukuřici

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc. Ing. Josef Kučera

16

Jak v době vzcházení odplevelit kukuřici?

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

18

Okénko do zahraničí - biologické metody ochrany mohou poškozovat plodiny

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

19

Kagura - strážce čistých polí

Ing. Dušan Sem

20

Ověření účinnosti jarních herbicidů BASF v obilninách dopadlo na jedničku

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

22-23

Jistota, spolehlivost a preciznost - Tři pilíře pro jarní odplevelení obilnin od společnosti AgroProtec

Ing. Josef Svachoušek

24

Precizní zemědělství s Leading Farmers

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

25

Prodigy

Ing. Jakub Řezanina

26-28

Alternativní způsoby regulace plevelů u brambor

Ing Pavel Kasal, Ph.D.

30

Herbicidní strategie pro sóju, hrách a jeteloviny

Ing. Marek Šmika

32

Choroby brukvovitých olejnin - skvrnitosti řepky

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

35

Správnou cestu je dobré zvolit hned na začátku

Ing. Jakub Matějovský

36

Bude rez plevová škodit i v roce 2023?

Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D.

38-39

Mirage® C - stéblolam na výbornou

Ing. Jiří Vašek

40-41

Fungicidní ochrana obilnin inspirovaná praxí

Ing. Josef Suchánek

42

Tango® Flex - nová konstelace úspěchu v časné fungicidní ochraně obilnin

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

44-45

Stéblolam a rezistence vůči fungicidům

Mgr. Jana Palicová, Ph.D.

46-49

Zymoseptoria tritici a Microdochium nivale - Dva významné houbové patogenní organizmy obilnin a účinná ochrana proti nim

Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek Ing. Markéta Hambálková Mgr. Pavel Matušinský, Ph.D. Mgr. Dominik Bleša

50-51

První zásah, to je základ - zdravý porost obilnin v různých situacích

Ing. Jiří Vašek

52

Priaxor® EC - získejte maximum z každého hektaru

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

54

Ochrana a biostimulace počátkem vegetace s produkty UPL

Ing. David Kabelka, Ph.D.

56

Ochrana obilnin proti chorobám letos opět o něco snazší

Ing. Petr Vlažný, Ph.D.

57

Choroby břízy

Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.

58

Na jarní regulaci a ochranu porostů řepky s Efilorem

Ing. Marek Šmika

60

Jarní ochrana řepky s novým triazolem

Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D. Ing. Marek Šmika

61

Ochrana ozimnej repky na jar

Ing. Ján Hanuska

62-65

Ekonomika ochrany brambor proti chorobám a škůdcům u vybraných pěstitelů z Vysočiny

Ing. Milan Čížek, Ph.D.

66-67

Časy se mění, a co zemědělství?

Ing. Pavel Talich

68

Jarní insekticidní ochrana řepky s BASF

Ing. Marek Šmika

70

Užitečné organizmy (42) - netradiční hostitelé

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

71

Volba vhodného insekticidu na jarní ošetření řepky

Ing. Pavel Hasman

72

Nově povolené kombinace přípravků do kvetoucích porostů

Rudolf Malina

73

Zvýšené dávky rodenticidů do nor hraboše polního

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

74-77

Ochrana porostů máku setého proti hlavním hmyzím škůdcům

Ing. Pavel Kolařík Ing. Karla Kolaříková

78-80

Invazní druhy škůdců versus občanská věda

RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.

82

Ideální regulátor růstu obilnin s maximální fl exibilitou

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

84-85

Integrovaná ochrana sadů v březnu

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

86

Rostlinné pesticidy (164. díl) - Solanum incanum L. - lilek

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

87-89

Morava v ohrožení - bude se opakovat kalamita hrabošů z let 2019–2020?

Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.

90-93

Biologická ochrana zeleniny ve skleníku

Ing. Václav Psota, Ph.D.

94-95

Stále jsme největší pěstitelé i spotřebitelé máku

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

96-98

Využití zeolitů jako součásti hnojiv

Ing. Jindřich Černý, Ph.D. Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c. Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D.

100-103

Výsledky agrochemického zkoušení půd a jejich využití v praxi

Ing. Michaela Smatanová, Ph.D.

104

Poradenství k výrobkům Energen

Ing. Petr Král Ing. Jaroslav Mach

105

Nechte bakterie pracovat

Ing. Eva Bajerová

106-107

MTU - nový český biostimulant

Mgr. Jaroslav Niesler, Ph.D.

108

Nutrino™ Maxx - QUANTUM® AminoMax - kapalné listové hnojivo s aminokyselinami

Ing. Luděk Novák

109

Nitrofenoláty - osvědčený podpůrný prostředek

Ing. Jaroslav Mráz

110

Modelování porostu ječmene jarního

Ing. Jan Šamalík

111

Hnojiva z Lovochemie podpoří výnos ozimů

Ing. Marek Kocánek

112

Listová výživa máku

Mgr. Inż. Maciej Bachorowicz

113

Listová hnojiva od společnosti Innvigo

Ing. Jaromír Šuk

114

Moderní trendy v listových aplikacích - Jak spojit výživu s ochranou a využít potenciál porostů?

Ing. Martin Bohuněk, MBA.

116-125

Listová hnojiva - ozimé obilniny

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

126-135

Listová hnojiva - ozimá řepka

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

136

Široká nabídka odrůd společnosti Selgen

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

137-138

Podmínky pro správnou aplikaci přípravků

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

140-141

Pěstování jarního ječmene v širších řádcích

Michal Krajíček

142-143

Regenerativní zemědělství je návratem k přírodě a přirozeným vztahům

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

144-147

Regenerativní zemědělství (2) - hlavní přínosy a rizika

Ing. Karel Klem, Ph.D.

148-159

Kukuřice - ošetření proti plevelům

KURENT

160-161

Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–30. 1. 2023)

KURENT

162

Roundup® Flex - jarní aplikace před setím

MVDr. Milan Malena

Celkem článků: 66

Limagrain
detail