BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2006/11–12

Aktuálně

Legislativa

Manuál

Ochrana

 • Monitoring a signalizace chorob a škůdců zemědělských plodin - Diagnostika a doporučení pro případný zásah (str.: 4)

  Zkušební stanice Kluky

 • Metody integrované ochrany rostlin proti bázlivci kukuřičnému (str.: 26-29)

  Ing. Otmar Vahala

Osivo a sadba

 • Významné hospodářské vlastnosti silážních hybridů kukuřice (ÚKZÚZ, 2003-2005) (str.: 58-61)

  Ing. Marek Povolný

 • Významné hospodářské vlastnosti zrnových hybridů kukuřice (ÚKZÚZ, 2003-2005 (str.: 60-63)

  Ing. Marek Povolný

 • Kukuřice - Sortiment nabízených hybridů pro rok 2007 (str.: 64-73)

  KURENT

Technologie

 • Betonový bachor na bioplyn pořádně rozjede kukuřice (str.: 48-49)

  Ing. Milan Prokop

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Yara mění názvy speciálních hnojiv - Kvalita a spolehlivost zůstává (str.: 34)

  Ing. Tomáš Sláma

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

4

Monitoring a signalizace chorob a škůdců zemědělských plodin - Diagnostika a doporučení pro případný zásah

Zkušební stanice Kluky

5

Integrovaná ochrana a regulace plevelů v sadech

Ing. Miroslav Pražák

6-9

Ohlédnutí za uplynulým ročníkem

Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Daniel Štranc

9

Jaký byl rok 2006?

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

10-11

Výsledky odrůdové agrotechniky u řepky ozimé v roce 2005/06

Ing. David Bečka, Ph.D. Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.

12-13

Buriny čeľade ľuľkovité (Solanaceae)

Ing. Petr Mižík

14-15

Braničnatka pšeničná v roce 2006

Ing. Lubomír Věchet, CSc.

16-17

Ochrana brambor v roce 2006

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

17

Podzimní seminář APZL

Ing. Miroslav Houba, CSc.

18-19

Rostlinné pesticidy (5. díl) Česnek - dar nejen pro kuchyň a lékařství

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

20-21

Potenciálně toxinogenní druhy rodu Fusarium na kukuřici a její ochrana

Mgr. Ludmila Slezáková

22-24

Saví škůdci ovocných dřevin (3. část) Drobné ovoce

Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

25

Zamyšlení nad dvěma šálky kávy

Ing. Vladimír Voznica

26-29

Metody integrované ochrany rostlin proti bázlivci kukuřičnému

Ing. Otmar Vahala

30-31

Sviluška chmelová - Stálá hrozba pro chmel

Ing. František Muška, Ph.D.

32-33

Prognózované klimatické zmeny a predpokladané zmeny režimu živín v pôdach

Ing. Stanislav Torma, PhD.

34

Yara mění názvy speciálních hnojiv - Kvalita a spolehlivost zůstává

Ing. Tomáš Sláma

35-37

Výsadba chmele

Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Daniel Štranc

38-39

Novinky v legislativě - Tankmixy, evidence, použití přípravků

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

40-41

Morfoanatomický rozbor semen a semenáčků sóji luštinaté (1. část)

Doc. RNDr. Jaroslav Jurčák, Ph.D. Mgr. Daniel Ševčík Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Daniel Štranc

42-44

Netradiční jetelovina - Jetel podzemní (Trifolium subterraneum L.)

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D. Ing. Karel Neckář, Ph.D. Ing. Dagmar Hlavičková

45-47

Energetické trávy - Obnovitelný zdroj energie

Ing. Jan Frydrych Ing. David Andert, CSc. Ing. Jaroslav Kára, CSc. Prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.

48-49

Betonový bachor na bioplyn pořádně rozjede kukuřice

Ing. Milan Prokop

50-51

Semenářská kontrola (2. část) Reprodukce odrůd a kategorie materiálu

Ing. Miroslav Houba, CSc.

52-53

Výběr hybridu kukuřice

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D. Doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D. Ing. Daniela Kocourková, Ph.D.

54-55

Festival nejen kukuřice

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

56-57

Nově registrované hybridy kukuřice v ČR

Ing. Marek Povolný

58-61

Významné hospodářské vlastnosti silážních hybridů kukuřice (ÚKZÚZ, 2003-2005)

Ing. Marek Povolný

60-63

Významné hospodářské vlastnosti zrnových hybridů kukuřice (ÚKZÚZ, 2003-2005

Ing. Marek Povolný

64-73

Kukuřice - Sortiment nabízených hybridů pro rok 2007

KURENT

74-75

Přehled nových registrací (17. 8. 2006-16. 10. 2006)

Ing. Jana Ondráčková

Celkem článků: 32

Limagrain
detail