BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2006/6

Aktuálně

 • Fuzariózy obilnin (str.: 5)

  KURENT

Manuál

 • Aktuální etikety (str.: 88)

  - Syllit 400 SC

  KURENT

 • Předsklizňové ošetření polních plodin (str.: 71-77)

  KURENT

 • Trávy, trávníky (str.: 78-86)

  - herbicidy
  - neselektivní herbicidy
  - likvidace mechu
  - fungicidy
  - insekticidy
  - regulátory růstu
  - omezení ztrát při sklizni semenných porostů

  KURENT

Ochrana

 • Eradikace dosud známých ohnisek výskytu rakoviny kůry kaštanovníku (Cryphonectria parasitica) v ČR (str.: 28-29)

  Ing. Otmar Vahala

Osivo a sadba

 • Řepka olejka ozimá - Novinky v odrůdové skladbě v roce 2006 (str.: 38-39)

  Ing. Petr Zehnálek

 • Výběr vhodných odrůd - Základ úspěšné sklizně (str.: 40-41)

  Ing. Igor Horák

 • Přehled hospodářských vlastností ozimé řepky (str.: 46-47)

  KURENT

 • Odrůdy řepky ozimé nabízené v ČR na základě Evropského katalogu odrůd (str.: 48-49)

  KURENT

 • Představení ozimé řepky (str.: 48-52)

  KURENT

 • Travní semenářství a jeho technologické problémy (str.: 56-57)

  Ing. Jan Macháč

Technika

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

4

Doporučení pro ochranu rostlin - červen, červenec

Zkušební stanice Kluky

5

Fuzariózy obilnin

KURENT

6-7

Řešení přerostlých plevelů v porostech řepy cukrovky

Ing. František Fišer, CSc.

8

Agil 100 EC - Ekonomický graminicid + Borosol zdarma

Ing. Lukáš Svoboda

9

Teridox 500 EC - Opravdu široký záběr

Ing. Jiří Vašek

10

Možnosti předsklizňových aplikací

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

11-14

Zakládání porostů jetelovin a jejich citlivost k herbicidům

Ing. Petr Šmahel Ing. Eva Kupská

15

Předsklizňová aplikace glyphosátu - Nově s Kaputem Harvest!

Ing. Jaroslav Bašta

16-17

Fuzária v klasech ozimé pšenice - Možnosti ochrany

Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D.

18-19

Doplněk k problematice klasových chorob pšenice ozimé

Ing. Karel Říha, st. Ing. Pavel Kraus, Ph.D.

20-21

Klasové fuzariózy - Výskyt, infekčnost, bionomie a ochrana obilnin

RNDr. Eliška Sychrová Ing. Jana Chrpová, CSc. Ing. Václav Šíp, CSc.

22-23

Doporučení pro ošetření klasu proti klasovým fuzariózám

Ing. Lukáš Svoboda Ing. Jan Strobl

24

Akční nabídka Sportaku Alpha HF pro pěstitele slunečnice

Ing. Jaroslav Bašta

26-27

Koletotrichová hniloba višně

Ing. Jana Kloutvorová Ing. Miroslav Lánský

28-29

Eradikace dosud známých ohnisek výskytu rakoviny kůry kaštanovníku (Cryphonectria parasitica) v ČR

Ing. Otmar Vahala

30-32

Škůdci slunečnice

Ing. František Muška, Ph.D.

33

Chinook 200 FS Profesionální řešení ochrany osiva řepky

Ing. Josef Drahorád

34-35

Rostlinné pesticidy (2. díl) - Pyretrum

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

36

Etela - Nová česká odrůda pšenice ozimé

Ing. Zdeněk Ohnoutka, CSc. Ing. Václav Blažek, CSc.

38-39

Řepka olejka ozimá - Novinky v odrůdové skladbě v roce 2006

Ing. Petr Zehnálek

40-41

Výběr vhodných odrůd - Základ úspěšné sklizně

Ing. Igor Horák

41

ES BOURBON a ES BETTY - Novinky k zaznamenání

Ing. Zdeněk Krejcar

42-44

Výběr osiva ozimé řepky - Doporučení pro výsev 2006/07

Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.

46-47

Přehled hospodářských vlastností ozimé řepky

KURENT

48-49

Odrůdy řepky ozimé nabízené v ČR na základě Evropského katalogu odrůd

KURENT

48-52

Představení ozimé řepky

KURENT

53-55

Jak vybírat odrůdy řepky ozimé

Ing. David Bečka, Ph.D. Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

56-57

Travní semenářství a jeho technologické problémy

Ing. Jan Macháč

58-59

Parametre úrody cukrovej repy vplyvom hnojenia Campofortom

Doc. Ing. Ivan Černý, PhD. Ing. Martina Porubská

60-61

Aplikace přípravku Lexicon v řepce - Vliv na fluorescenci listů, bilanci fotosyntézy a obsah chlorofylu

RNDr. Dana Kohoutová, CSc. Ing. David Bečka, Ph.D. Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.

62-63

Význam a specifikace potřeby letního zpracování půdy ve chmelnicích

Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Daniel Štranc

64-65

Letní zpracování půdy chmelnic a podzemní orgány chmele

Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Daniel Štranc

66-67

Úlet kapaliny při aplikaci přípravků na ochranu rostlin

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

68

Pozornost ochraně luskovin

Ing. Miroslav Houba, CSc.

69-40

Přehled nových registrací (15. 4. 2006–15. 5. 2006)

Ing. Jana Ondráčková

71-77

Předsklizňové ošetření polních plodin

KURENT

78-86

Trávy, trávníky

KURENT

88

Aktuální etikety

KURENT

Celkem článků: 39

Proseeds
detail