BASF
BASF
BASF

AGRA

Rejstřík

Agromanuál 2006/8

Aktuálně

Manuál

 • Poznávání plevelů (str.: 61)

  - Psárka polní
  - Chundelka metlice

  KURENT

 • Obilniny ozimé - přehled použití herbicidů (str.: 62-73)

  KURENT

Ochrana

 • Command komplet - vaše výhoda v ošetření řepky (str.: 8-9)

  Ing. Jan Valenta

 • Selektivní řešení plevelů v řepce a obilí - vysoká intenzita pěstování žádá vysoce selektivní odplevelení (str.: 10-11)

  Ing. Lubomír Paul

 • Agil 100 EC - účinné řešení výdrolu v řepce (str.: 12)

  Ing. Jan Strobl

 • Agrovital - účinný pomocník při desikaci slunečnice (str.: 13)

  Ing. Jan Strobl

 • Dominator a Nurelle D - Nezapomeňte na přítomné zdroje viróz a jejich eliminaci (str.: 19)

  Ing. Josef Cvingráf

 • Fungicidní ošetření řepky na podzim s morforegulačním efektem - Významný ekonomický a nezbytný agrotechnický zásah (str.: 20-21)

  Ing. Robert Schmiedl

Osivo a sadba

Technika

Technologie

 • Semenářské porosty trav (1. díl) - Podzimní hnojení a ošetřování travosemenných porostů (str.: 52-53)

  Ing. Jan Macháč

Úvodník

Výživa a stimulace

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

4-5

Doporučení pro ochranu rostlin - srpen, září

Zkušební stanice Kluky Ing. Martin Schejbal

5-7

Regulace plevelů v ozimé řepce

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

8-9

Command komplet - vaše výhoda v ošetření řepky

Ing. Jan Valenta

10-11

Selektivní řešení plevelů v řepce a obilí - vysoká intenzita pěstování žádá vysoce selektivní odplevelení

Ing. Lubomír Paul

12

Agil 100 EC - účinné řešení výdrolu v řepce

Ing. Jan Strobl

13

Agrovital - účinný pomocník při desikaci slunečnice

Ing. Jan Strobl

14-16

Plevelná řepa - nebezpečný plevel v kulturách cukrovky

Mgr. Milan Skalický Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.

17

Osvědčené ošetření ozimých obilnin proti plevelům

Ing. Josef Suchánek

18

Ozimé obilniny - možnosti preemergentních ošetření

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

19

Dominator a Nurelle D - Nezapomeňte na přítomné zdroje viróz a jejich eliminaci

Ing. Josef Cvingráf

20-21

Fungicidní ošetření řepky na podzim s morforegulačním efektem - Významný ekonomický a nezbytný agrotechnický zásah

Ing. Robert Schmiedl

22-23

Cerkosporióza a kořenové hniloby cukrovky

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc. Ing. Kateřina Nováková Ing. Věra Kožnarová, CSc. Ing. Michaela Kolářová, Ph.D. Prof. Ing. Jiří Jarý, DrSc.

24-25

Fungicidní ochrana cukrovky

Ing. Renata Salavová

26-30

Škůdci bobu, čočky, fazolu a sóji

Ing. František Muška, Ph.D.

31-33

Saví škůdci a možnosti ochrany (1. část) - jádroviny

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

34-35

Ochrana jádrovin proti škodlivým obalečům (2. díl

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

36

Fenologie hálčivce kmínového - možnosti jeho regulace

Ing. Rostislav Zemek, CSc.

37

Rostlinné pesticidy (4. díl) - rostlinné oleje a mýdla

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

38

Hybridní pšenice na českém trhu

Zdeněk Kadlec, Dis. Ing. Luděk Novotný

40-42

Možnosti uplatnění biologicky aktivních látek u cukrovky

Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Ing. Jaroslav Urban, Ph.D.

43

Hrachová siláž

Ing. Miroslav Houba, CSc.

44-47

Zakládání porostů ozimé řepky

Ing. Luboš Horák, Ph.D. Doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D. Prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc.

48-49

Význam a způsob stanovení termínu sklizně kukuřice na siláž - Jistota kvality krmiva pomocí prognostického modelu

RNDr. Aleš Kuthan, CSc. Ing. Milan Prokop

50-51

Klíčivost semen strniskových meziplodin v závislosti na dostupnosti vody

Ing. Karel Neckář, Ph.D. Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Dr. Ing. Jan Pivec Ing. Martin Žamboch Ing. Veronika Venclová, Ph.D.

52-53

Semenářské porosty trav (1. díl) - Podzimní hnojení a ošetřování travosemenných porostů

Ing. Jan Macháč

54-55

Letní kultivace chmelnic ve specifických podmínkách

Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Daniel Štranc

56

Hlavní ukazatele kvality letního zpracování půdy ve chmelnicích

Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Daniel Štranc

57-60

Možnosti regulace kapkového spektra při aplikaci přípravků na ochranu rostlin

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

61

Poznávání plevelů

KURENT

62-73

Obilniny ozimé - přehled použití herbicidů

KURENT

74-76

Přehled nových registrací (16. 6. 2006–13. 7. 2006)

Ing. Jana Ondráčková

Celkem článků: 32

Limagrain
detail