BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2006/7

Aktuálně

 • Aktuality z ochrany (str.: 5)

  KURENT

Manuál

 • Řepka olejka (str.: 92-96)

  - Mořidla
  - Herbicidy
  - Graminicidy - trávovité plevele

  KURENT

Ochrana

 • Selektivní odplevelení - základ intenzivního pěstování řepky (str.: 10-11)

  Ing. Petr Portych

Osivo a sadba

 • Představení ozimých obilnin společností dodávajících osiva na český trh (str.: 77-81)

  KURENT

 • Přehled hospodářských vlastností (str.: 82-87)

  - pšenice ozimé
  - ječmene ozimého
  - žita ozimého
  - tritikale ozimého

  KURENT

Technika

Technologie

Úvodník

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

4

Doporučení pro ochranu rostlin - červenec, srpen

Zkušební stanice Kluky

5

Aktuality z ochrany

KURENT

6-7

Regulace vytrvalých plevelů před sklizní obilnin

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

8

Jak efektivně potlačit pýr na orné půdě

Ing. Josef Gall

9

Podzimní ošetření proti plevelům v ozimé řepce

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

10-11

Selektivní odplevelení - základ intenzivního pěstování řepky

Ing. Petr Portych

12-13

Reglone - nástroj pro snadnou sklizeň

Ing. Michal Vokřál, CSc.

14-15

Ochrana zeleniny - registrovaná rozšířená použití přípravků

Ing. Jan Růžička Ing. Dan Spáčil

16-19

Fuzariózy na obilninách - problém budoucnosti?!

Ing. Jiří Kalabus

20-23

Choroby slunečnice v období přechodu do plodnosti

Ing. Karel Říha, st.

24-26

Contans WG - využití biologického přípravku v podmínkách intenzivní zemědělské výroby

Ing. Lukáš Svoboda Ing. Jozef Hässler

26-27

Mořidlo Raxil - vliv na výnos a kvalitu zrna

Ing. Josef Drahorád

28-29

Plíseň bramboru a ostatní choroby - Abionózy bramboru na listech a stoncích

Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB

30-31

Choroby sóje

Ing. Petr Mižík

32-33

Fungicidní ošetření cukrovky přípravkem Bumper Super přináší vysokou úroveň ochrany

Ing. Lukáš Svoboda Ing. Jan Strobl

34-36

Virové a fyziologické choroby cukrovky

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc. Ing. Luboš Horák, Ph.D. Ing. Michaela Kolářová, Ph.D. Prof. Ing. Vladimír Švachula, DrSc.

37-41

Ochrana révy v letním období - houbové choroby a živočišní škůdci

Ing. Petr Ackermann, CSc.

42-43

Zavíječ kukuřičný - nebezpečný škůdce kukuřice

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D. Tomáš Tůma Doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D.

44-45

Choroby nadzemních částí hrachu - Padlí hrachové, plíseň hrachová a plíseň šedá

Ing. Lenka Odstrčilová, Ph.D.

46-49

Nejdůležitější škůdci hrachu

Ing. František Muška, Ph.D.

50-52

Mšice - přenašeči virových chorob brambor - výskyt, význam, škodlivost a možnosti jejich regulace

Doc. Ing. Vlastimil Rasocha, CSc. Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB

53-55

Ochrana jádrovin proti škodlivým obalečům (1. díl)

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

56

Rostlinné pesticidy (3. díl) - Rotenon a jeho možnosti

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

58-59

Simila - nová odrůda ozimé pšenice

Dr. Ing. Pavel Horčička Ing. Alena Hanišová

60-61

Čistý a udržovaný postřikovač - záruka kvalitní aplikace

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

62

Zahradní luskoviny - zvláštní skupina zeleniny

Ing. Jan Prášil

63-64

Letní kultivace chmelnic - vliv na obsah vody v půdě

Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Daniel Štranc

65

Letní kultivace chmelnic - vliv na strukturu a další vlastnosti půdy

Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Daniel Štranc

66

Doporučování odrůd

Ing. Vladimíra Horáková

66-69

Seznam doporučených odrůd pšenice ozimé 2006

Ing. Vladimíra Horáková

70-71

Novinky v odrůdové skladbě pšenice seté

Ing. Vladimíra Horáková

72-73

Doporučování odrůd ječmene ozimého 2006

Ing. Vratislav Psota, CSc. Ing. Vladimíra Horáková

74-76

Doporučování odrůd ozimého žita a ozimého tritikale

Ing. František Beneš

77-81

Představení ozimých obilnin společností dodávajících osiva na český trh

KURENT

82-87

Přehled hospodářských vlastností

KURENT

88

Biotechnologie a biopaliva - Nová možnost pro lidstvo a zemědělství

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

90-91

Přehled nových registrací (16. 5. 2006–15. 6. 2006)

Ing. Jana Ondráčková

92-96

Řepka olejka

KURENT

Celkem článků: 39

Proseeds
detail