BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2006/2

Aktuálně

Legislativa

 • Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU (str.: 52)

  PDc. Josef Šlesinger

Manuál

 • Hubení pcháče rolního v obilninách (str.: 55-56)

  KURENT

 • Řepka ozimá - stupnice BBCH (str.: 58)

  KURENT

 • Obilniny jarní (str.: 64-77)

  - Herbicidy - dvouděložné a trávovité plevele
  - Morforegulátory růstu - omezení poléhání 76

  KURENT

 • Mák setý (str.: 78-81)

  Herbicidy - dvouděložné a jednoděložné plevele

  KURENT

 • Aktuální etikety (str.: 82-84)

  - Atlantis WG
  - Chevalier
  - Bulldock 25 EC

  KURENT

 • Oprava Agromanuál (str.: 80-81)

  - účinnost přípravku Atlantis WG a Chevalier v ozimých obilninách

  KURENT

Ochrana

 • Protugan Super - Novinka pro časně jarní ošetření všech ozimých obilnin (str.: 8-9)

  Ing. Lukáš Svoboda

 • Jarní ochrana obilnin proti trávovitým a dvouděložným plevelům na jaře 2006 (str.: 16-17)

  Ing. Josef Suchánek

 • Choroby pat stébel - Důležité je správné určení (str.: 20)

  KURENT

 • Fungicidní balíček PROFI(T) pro profitabilní a profesionální ochranu ozimých obilnin (str.: 21)

  Ing. Jan Hrbáček

 • Vliv meteorologických prvků a jejich škodlivost na porosty máku setého v České republice v letech 1961-2003 (str.: 23-25)

  Ing. František Muška, Ph.D.

 • Přezimující choroby a škůdci ovocných dřevin (str.: 31-32)

  Ing. Josef Gall

Osivo a sadba

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

4-5

Herbicidní regulace plevelů v obilninách

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

6-7

Hubení plevelů v jarních obilninách

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

8-9

Protugan Super - Novinka pro časně jarní ošetření všech ozimých obilnin

Ing. Lukáš Svoboda

10-13

Časně jarní ošetření řepky a používání TM pesticidních přípravků

Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.

14-15

Faktory ovlivňující šíření plevelů na orné půdě

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Ing. Marta Korčáková-Kneifelová

16-17

Jarní ochrana obilnin proti trávovitým a dvouděložným plevelům na jaře 2006

Ing. Josef Suchánek

18-19

Choroby přezimujících obilnin a jejich význam (1. část)

Ing. Marie Šindelková

20

Choroby pat stébel - Důležité je správné určení

KURENT

21

Fungicidní balíček PROFI(T) pro profitabilní a profesionální ochranu ozimých obilnin

Ing. Jan Hrbáček

22

Novinka pro pěstitele řepky olejky - Fungicid Ornament 250 EW

Ing. Jaroslav Bašta

23-25

Vliv meteorologických prvků a jejich škodlivost na porosty máku setého v České republice v letech 1961-2003

Ing. František Muška, Ph.D.

26-28

Ochrana proti časně jarním škůdcům řepky ozimé

Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.

29-30

Ochrana ovocných dřevin proti přezimujícím škůdcům

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

31-32

Přezimující choroby a škůdci ovocných dřevin

Ing. Josef Gall

33-37

Podnož, nepostradatelná část ovocných stromů

Ing. Dušan Nesrsta

38-41

Hnojení P a K - Optimalizace dávek

RNDr. Václav Macháček, DrSc.

42-44

Kvalita potravinářské pšenice a žita 2005

Mgr. Iva Burešová RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D.

45

Proč pěstovat luskoviny

Ing. Miroslav Houba, CSc.

46-47

Příprava sadby raných brambor

Prof. Ing. Karel Hamouz, CSc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

48-50

Povinnosti pěstitelů geneticky modifikované kukuřice

Ing. Marie Křístková, Ph.D.

52

Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU

PDc. Josef Šlesinger

53-54

Informace z odborných akcí

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

55-56

Hubení pcháče rolního v obilninách

KURENT

56-57

Přehled nových registrací (12. 11. 2005-9. 1. 2006)

Ing. Jana Ondráčková

58

Řepka ozimá - stupnice BBCH

KURENT

60-63

Citlivost plodin na rezidua herbicidů v půdě

Ing. Libuše Buryšková

64-77

Obilniny jarní

KURENT

78-81

Mák setý

KURENT

80-81

Oprava Agromanuál

KURENT

82-84

Aktuální etikety

KURENT

Celkem článků: 31

Proseeds
detail