BASF
BASF
BASF

AGRA

Rejstřík

Agromanuál 2007/3

Aktuálně

 • Ochrana ovocných dřevin a zeleniny - Doporučení na březen a duben (str.: 4-5)

  Ing. Josef Gall

Atlas

 • Abiotická poškození cukrovky (4. část) - Poruchy ve výživě cukrovky (str.: 30-31)

  Ing. Vít Bittner

Ekonomika

 • Veletrh SIVAL Angers 2007 a odborná exkurze v Nantském kraji ve Francii (str.: 88)

  Ing. Miroslav Vlček

Manuál

 • Jednoduchý klíč pro určení plevelných trav (str.: 90-91)

  KURENT

 • Regulace růstu (str.: 92)

  - obilniny na jaře
  - řepka olejka na jaře

  KURENT

 • Cukrovka (str.: 94-103)

  - přehled herbicidů
  - dávkování herbicidů a graminicidů podle vývojové fáze cukrovky a plevelů
  - regulace plevelů
  - neselektivní herbicidy
  - graminicidy

  KURENT

 • Luskoviny (str.: 104-107)

  - regulace plevelů
  - neselektivní herbicidy
  - graminicidy

  KURENT

 • Aktuální etikety (str.: 118-119)

  - Betasana Trio SC
  - Optica Trio

  KURENT

Ochrana

 • Trávovité plevele na jaře - v řepce a dalších jarních plodinách (str.: 15)

  Ing. Petr Filip

 • Pomocníci při ochraně cukrové řepy - Lontrel 300, Gallant Super a Nurelle D (str.: 22)

  Ing. Josef Cvingráf

 • Dvě špičkové účinné látky v jednom fungicidu (str.: 33)

  Ing. Petr Ort

 • Časně jarní aplikace Capitanu 25 EW v řepce ozimé (str.: 40-41)

  Ing. Petr Kopecký

Osivo a sadba

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Listová výživa - Efektivní opatření při správném přístupu (str.: 66-67)

  Ing. Jaroslav Mráz

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

4-5

Ochrana ovocných dřevin a zeleniny - Doporučení na březen a duben

Ing. Josef Gall

6

Možnosti potlačení plevelů v luskovinách

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

8-9

Výzkum herbicidní ochrany porostů lupiny bílé a úzkolisté

Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.

10-11

Výsledky herbicidních pokusů s lupinou bílou v roce 2006

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Ing. David Bečka, Ph.D.

12-13

Ošetření obilnin proti dvouděložným plevelům na jaře

Ing. Milan Brom Ing. Vladimír Čech

14

Herbicidy a podmínky použití

Ing. Josef Gall

15

Trávovité plevele na jaře - v řepce a dalších jarních plodinách

Ing. Petr Filip

16-17

Jarní ochrana slunečnice

Ing. Božetěch Málek

18-19

Hubení plevelů v porostech cukrovky

Ing. František Fišer, CSc.

20-21

Herbicidní program Goltix 3000

Ing. František Fišer, CSc.

22

Pomocníci při ochraně cukrové řepy - Lontrel 300, Gallant Super a Nurelle D

Ing. Josef Cvingráf

23

Nový herbicid pro pěstitele cukrovky

Ing. Zdeněk Peza

24-25

Řešení zaplevelení bramboru přípravkem Boxer

Ing. Michal Vokřál, CSc.

26

Řešení plevelů v bramborách

Ing. Lubomír Paul

27-29

Rizikové patogeny v období vzcházení kukuřice

Ing. Karel Říha, st.

30-31

Abiotická poškození cukrovky (4. část) - Poruchy ve výživě cukrovky

Ing. Vít Bittner

32

Spolehlivé herbicidní ošetření kukuřice a máku po zasetí

Ing. Josef Suchánek

33

Dvě špičkové účinné látky v jednom fungicidu

Ing. Petr Ort

34-36

Choroby luskovin přenosné osivem

Ing. Lenka Odstrčilová, Ph.D. RNDr. Michal Ondřej, CSc.

38-41

Zařazení přípravků Acanto a Talius do systému ochrany obilnin

Ing. Pavel Sommer Ing. Petr Kopecký

40-41

Časně jarní aplikace Capitanu 25 EW v řepce ozimé

Ing. Petr Kopecký

42

Fungicidní ochrana obilnin - Přípravky firmy Sumi Agro

Ing. Jan Hrbáček

43

Vsadit na luskoviny

Ing. Miroslav Houba, CSc.

44-46

Saví škůdci zeleniny (2. část) Kořenová a cibulová zelenina

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

48-51

Ochrana léčivých rostlin proti škůdcům a chorobám v ČR

Ing. František Muška, Ph.D.

52-53

Rostlinné pesticidy (8. díl) Aromatické rostliny

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

54-55

Semenářská kontrola (5. část) Odběr vzorků

Ing. Miroslav Houba, CSc.

56-58

Ozimná pšenica - požiadavky na pôdu a živiny

Ing. Stanislav Torma, PhD.

59-61

Regulátory růstu u obilnin

Ing. Jan Růžička

62-63

Hnojení pšenice a ječmene sírou

Ing. Jan Křováček, Ph.D.

64-66

Ošetření řepky stimulátory v roce 2007

Ing. Josef Škeřík, CSc.

66-67

Listová výživa - Efektivní opatření při správném přístupu

Ing. Jaroslav Mráz

68-69

První účinné antidepresivum (nejen) pro mák

Ing. Stanislav Skřípec

70-71

Proč používat přípravek Amalgerol Premium v rostlinné produkci?

Ing. Tomáš Beránek Ing. Ilona Janešíková Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

72-73

Setí jarního ječmene v roce 2007

Ing. Ladislav Černý, Ph.D. Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

74-76

Úspěšné pěstování slunečnice začíná kvalitním setím

Ing. Božetěch Málek

77-79

Založení porostu cukrovky

Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Ing. Jaroslav Urban, Ph.D.

80-84

Technologická jakost cukrovky - vliv vnitřních a vnějších činitelů

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc. Ing. Věra Kožnarová, CSc. Ing. Michaela Kolářová, Ph.D. Ing. Luděk Tyšer, Ph.D. Ing. Vladislav Balšánek Prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc.

84-87

Semenářské porosty trav (3. díl) - jarní přihnojení a ošetřování travomenných kultur

Doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. Ing. Jan Macháč

88

Veletrh SIVAL Angers 2007 a odborná exkurze v Nantském kraji ve Francii

Ing. Miroslav Vlček

89

Přehled nových registrací (26. 1.–23. 2. 2007)

Ing. Jana Ondráčková

90-91

Jednoduchý klíč pro určení plevelných trav

KURENT

92

Regulace růstu

KURENT

94-103

Cukrovka

KURENT

104-107

Luskoviny

KURENT

108-109

Listová hnojiva - charakteristika hnojiv

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

110-113

Listová hnojiva - ozimé obilniny - aplikační návody

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

114-117

Listová hnojiva - řepka ozimá - aplikační návody

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

118-119

Aktuální etikety

KURENT

Celkem článků: 50

Proseeds
detail