BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2008/5

Aktuálně

 • Ochrana ovocných dřevin a zeleniny - doporučení na květen, červen (str.: 4-6)

  Ing. Josef Gall

 • Monitoring vývoje porostů - duben porostům spíše přál (str.: 7)

  Ing. Václav Jirka

Atlas

 • Biotická poškození cukrovky (18. část) - Maločlenec čárkovitý (str.: 70)

  Ing. Vít Bittner

Manuál

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (28. 3.–29. 4. 2008) (str.: 89-91)

  Ing. Jana Ondráčková

 • Toxicita Typhlodromus pyri (str.: 101)

  KURENT

 • Jádroviny (str.: 102-108)

  - fungicidy
  - jádroviny - karenční choroby, chlorózy
  - choroby

  KURENT

 • Nařízení vlády č. 99/2008 Sb. (str.: 109)

  KURENT

 • Vinná réva (str.: 110-120)

  - fungicidy
  - nedostatek živin
  - choroby

  KURENT

Ochrana

 • Problematika klasových fuzárií u ozimé pšenice a možnosti ochrany - výsledky fungicidních pokusů Ditana spol. s r. o. (str.: 20-22)

  Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D.

 • Původce bakteriální spály jabloňovitých (Erwinia amylovora) - výskyt a šíření na jižní Moravě v letech 1998–2006 (str.: 44-49)

  Ing. Otmar Vahala

 • Agrovital - výrazně omezuje předsklizňové a sklizňové ztráty (str.: 50-51)

  Ing. Lukáš Svoboda

 • Regulace dozrávání pomocí přípravků Elastiq a X-Change (str.: 52)

  Bc. Aleš Kotrba

 • Steward 30 WG - praktické zkušenosti s novým insekticidem (str.: 60-61)

  Ing. Zdeněk Peza

Osivo a sadba

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Stimulátory růstu na bázi prekurzorů auxinu v okopaninách (str.: 76)

  Ing. Jan Šamalík

 • Aplikace živin a fyziologicky aktivních látek na list (3. část) (str.: 77)

  Ing. Jaroslav Mráz

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

1

Aktuální doporučení

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Ing. Martin Bašta

4-6

Ochrana ovocných dřevin a zeleniny - doporučení na květen, červen

Ing. Josef Gall

7

Monitoring vývoje porostů - duben porostům spíše přál

Ing. Václav Jirka

8-9

Předsklizňové aplikace a aplikace na strniště

Ing. Jiří Krupka

9

Postemergentní regulace jednoděložných plevelů v luskovinách

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

10-13

Místo a mechanizmus účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny (2. díl) - inhibitory biosyntézy rostlinných pigmentů

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Ing. Veronika Venclová, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

14

Agil - nejrychlejší graminicid

Ing. Jiří Vašek

16-18

Lysichiton americanus

Ing. Jan Uhlík Dr. Ing. Zdeněk Chromý

19

Rezistentní plevele v České republice - rdesno blešník - Polygonum lapathifolium

Ing. Lucie Slavíková Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

20-22

Problematika klasových fuzárií u ozimé pšenice a možnosti ochrany - výsledky fungicidních pokusů Ditana spol. s r. o.

Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D.

24-25

Klasová fuzária v obilninách

Ing. Milena Bernardová

26-29

Fuzariózy obilnin a kukuřice a jejich regulace

Ing. Jiří Kalabus

30-31

Výskyt klasových fuzarióz u pšenice na území ČR a možnosti ochrany

Ing. Jana Chrpová, CSc. Ing. Václav Šíp, CSc. Mgr. Světlana Sýkorová

32

Jak na fuzariózy v klase? - výsledky pokusů

Ing. Jiří Vašek

33

Zdravé a stabilní porosty obilnin pomocí fungicidu Stereo 312,5 EC

Ing. Ludmila Paterová

34-35

Úspěšných 10 let společnosti Saaten-Union na českém trhu

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

35-39

Ochrana jačmeňa jarného zameraná na choroby listov

Ing. Eva Candráková, PhD.

40-41

Účinně na choroby v jarním ječmeni

Ing. Pavel Kratochvíl

42

Revus - novinka pro fungicidní ošetření bramboru

Ing. Eva Benešová

43

Stahují se mraky nad ochranou rostlin?!

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

44-49

Původce bakteriální spály jabloňovitých (Erwinia amylovora) - výskyt a šíření na jižní Moravě v letech 1998–2006

Ing. Otmar Vahala

50-51

Agrovital - výrazně omezuje předsklizňové a sklizňové ztráty

Ing. Lukáš Svoboda

51

Pozornost osivu

Ing. Miroslav Houba, CSc.

52

Regulace dozrávání pomocí přípravků Elastiq a X-Change

Bc. Aleš Kotrba

53

Spartan - smáčedlo nové generace

Ing. Vladimír Čech

54-56

Byľomor kelový - ochrana a prierez výsledkov z pokusov (2007)

Ing. Gerhard Herda, Ph.D. Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D. Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.

58-59

Mšice na řepce olejce

Ing. František Muška, Ph.D.

60-61

Steward 30 WG - praktické zkušenosti s novým insekticidem

Ing. Zdeněk Peza

62-67

Žraví škůdci polních plodin (2. část) - škůdci olejnin

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

68

Na návštěvě ve Studenci

Ing. Václav Jirka

69

Rostlinné pesticidy (20. díl) - Sapindus sp. - mýdelník

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

70

Biotická poškození cukrovky (18. část) - Maločlenec čárkovitý

Ing. Vít Bittner

71

Biotická poškození cukrovky (19. část) - Tiplice

Ing. Vít Bittner

72-73

Vliv síry a vybraných mikrobiogenních prvků na výnos a kvalitu semene máku a makoviny

Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc. Doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. Ing. Vladimír Zelený

74-75

Regulace růstu sladovnického ječmene

Ing. Jan Křováček, Ph.D.

76

Stimulátory růstu na bázi prekurzorů auxinu v okopaninách

Ing. Jan Šamalík

77

Aplikace živin a fyziologicky aktivních látek na list (3. část)

Ing. Jaroslav Mráz

78-81

Množení osiva a sadby (3. část) - luskoviny

Ing. Miroslav Houba, CSc.

82-83

Odrůdová skladba sóji a lupiny v ČR

Ing. Tomáš Mezlík

84-85

Staronové zdroje bílkovin ve výživě dojnic

Ing. Václav Jambor, CSc. Blažena Vosynková

86-88

Fytosanitární význam zpracování půdy ve chmelnicích (1. část)

Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Daniel Štranc Ing. Zdeněk Petrlík, CSc.

89-91

Přehled nových registrací a minoritních použití (28. 3.–29. 4. 2008)

Ing. Jana Ondráčková

92-93

Listová hnojiva- charakteristika hnojiv

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

94-97

Listová hnojiva - jarní obilniny - aplikační návody

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

98-101

Listová hnojiva - mák - aplikační návody

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

101

Toxicita Typhlodromus pyri

KURENT

102-108

Jádroviny

KURENT

109

Nařízení vlády č. 99/2008 Sb.

KURENT

110-120

Vinná réva

KURENT

Celkem článků: 50

Proseeds
detail