BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2008/7 + slovenská příloha

Přejít na slovenskou přílohu

Aktuálně

 • Ochrana ovocných dřevin a zeleniny - doporučení na červenec, srpen (str.: 4-6)

  Ing. Josef Gall

 • Řepka na pomezí polabských nížin a kopců Vysočiny (str.: 38-39)

  Ing. Václav Jirka

Atlas

 • Biotická poškození cukrovky (21. část) - květilka řepná, makadlovka řepná (str.: 32-33)

  Ing. Vít Bittner

Manuál

 • Obilniny - mořidla (str.: 85)

  KURENT

 • Řepka olejka - herbicidy (str.: 86-89)

  KURENT

 • Řepka olejka - graminicidy podzim (str.: 90)

  KURENT

Ochrana

 • Výživa a ochrana cukrovky ve druhé části vegetace (str.: 18-21)

  Ing. Vít Bittner

 • Nejdůležitější škůdci brambor v okolí Hradce Králové (2. část) - škůdci hlíz (str.: 28-29)

  Bc. Pavla Kejklíčková

Osivo a sadba

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

Slovenská příloha

Manuál

 • Novoregistrované prípravky a rozšírenie registrácie (str.: 2-4)

  KURENT

 • Repka olejka (str.: 13-17)

  - morforegulátory - jeseň
  - použitie regulátorov rastu a fungicídov s morforegulačným účinkom na jeseň
  - herbicídy jeseň
  - herbicídy - trávovité buriny

  KURENT

 • Obilniny ozimné - herbicídy (str.: 18-29)

  KURENT

 • Predzberové aplikácie (str.: 38-40)

  - obilniny
  - zemiaky
  - kukurica
  - slnečnica

  KURENT

Přejít na slovenskou přílohu
1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

1

Aktuální doporučení

Ing. Martin Bašta Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

4-6

Ochrana ovocných dřevin a zeleniny - doporučení na červenec, srpen

Ing. Josef Gall

8

Úroda není nikdy až do konce jistá

Ing. Václav Jirka

9

Heřmánky v řepce

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

10-11

Do řepky již jen selektivní herbicidy

Ing. Petr Portych

12

Sultan - nejsilnější metazachlor na trhu

Ing. Jiří Vašek

14-15

Command komplet - herbicidní ošetření řepky 2008

Ing. Jan Valenta, MBA.

16

Snadnější boj s trávovitými plevely - Fusilade Forte 150 EC

Ing. Michaela Viková

17

Rezistentní plevele v České republice - lipnice roční - Poa annua

Ing. Lucie Slavíková Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

18-21

Výživa a ochrana cukrovky ve druhé části vegetace

Ing. Vít Bittner

22-24

Virové a fyziologické choroby cukrovky

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc. Ing. Věra Kožnarová, CSc. Ing. Luděk Tyšer, Ph.D. Prof. RNDr. Arnošt Kotyk, DrSc.

25

Dřepčík olejkový - nebezpečí pro řepku

Ing. František Muška, Ph.D.

26-27

Ploštice v semenných porostech vojtěšky a možnosti ochrany proti nim

Ing. Pavel Kolařík Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

28-29

Nejdůležitější škůdci brambor v okolí Hradce Králové (2. část) - škůdci hlíz

Bc. Pavla Kejklíčková

30-31

Užiteční členovci v porostech zemědělských plodin

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

32-33

Biotická poškození cukrovky (21. část) - květilka řepná, makadlovka řepná

Ing. Vít Bittner

34-35

Rostlinné pesticidy (22. díl) - Piper nigrum - koření, lék i insekticid

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

35-37

Informace z odborných akcí

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

38-39

Řepka na pomezí polabských nížin a kopců Vysočiny

Ing. Václav Jirka

40-41

Výnosy a kvalita kukuřice na zrno v roce 2007 po ošetření stimulátorem růstu

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc. Ing. Luděk Tyšer, Ph.D. Ing. Věra Kožnarová, CSc. Ing. Oldřich Faměra, CSc. Ing. Jaroslav Brožka

42-44

Ozimé meziplodiny jako zdroj objemných krmiv

Ing. Karel Neckář, Ph.D. Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Ing. Veronika Venclová, Ph.D. Dr. Ing. Jan Pivec Doc. Ing. Josef Hakl, Ph.D.

46-48

Vliv zpracování půdy na rozvoj škodlivých činitelů polních plodin

Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Daniel Štranc Ing. Zdeněk Petrlík, CSc.

50-51

Výnos pšenice a jeho stabilita

Ing. Zdeněk Kryštof, CSc. Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D. Marcela Grégrová

52-53

Zimovzdornost ozimých obilnin

Ing. Pavla Prášilová

54-55

Kvalita, výnos, jistota - nabídka firmy BOR s.r.o.

Dr. Ing. Ivo Sedláček

56-57

Výnosné odrůdy ozimého ječmene - Graciosa, Gerlach, Premuda

Ing. Václav Blažek, CSc.

58-61

Kompletní nabídka ozimých obilnin od SOUFFLET AGRO a.s.

Ing. Petr Robotka Ing. Jiří Cejtchaml

61

Asociace luskovin bilancovala

Ing. Miroslav Houba, CSc.

62-63

Nové trendy šlechtění pšenice RAGT aneb stabilní odrůdy pro všechny oblasti ČR

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

64-70

Odrůdy ozimých obilnin registrované po sklizni 2007

Ing. Vladimíra Horáková Ing. Radomír Kopřiva

71-84

Představení ozimých obilnin společností dodávajících osiva na český trh v roce 2008

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

72-75

Vlastnosti ozimé pšenice nabízené v roce 2008

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

76-77

Vlastnosti ozimého ječmene nabízeného v roce 2008

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

78-79

Vlastnosti ozimého žita nabízeného v roce 2008

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

80-81

Vlastnosti ozimého tritikale nabízeného v roce 2008

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

85

Obilniny - mořidla

KURENT

86-89

Řepka olejka - herbicidy

KURENT

90

Řepka olejka - graminicidy podzim

KURENT

91-92

Přehled nových registrací (30. 5.–30. 6. 2008)

Ing. Jana Ondráčková

Celkem článků: 40

Slovenská příloha

2-4

Novoregistrované prípravky a rozšírenie registrácie

KURENT

5-7

Ochrana obilnín a repky proti chorobám na jeseň

Prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.

8

Ako udržať repku bez burín?

Ing. Jan Valenta, MBA.

9-11

Racionálna výživa repky ozimnej

Ing. Martin Marček, PhD. Doc. Ing. Ladislav Varga, PhD. Prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.

13-17

Repka olejka

KURENT

18-29

Obilniny ozimné - herbicídy

KURENT

30-31

Aké sú trendy v množení a pestovaní ozimných druhov poľnohospodárskych plodín?

Ing. Alžbeta Maťašovská

32

Výhodná voľba pre dobrý štart ozimín

Ing. Emil Krajči

34-36

Kukuričiar koreňový - bionómia a ochrana

Ing. Ján Tancik, PhD.

37

Aktuálny stav vývinu kukuričiara koreňového na Slovensku

Prof. Ing. Ĺudovít Cagáň, CSc.

38-40

Predzberové aplikácie

KURENT

Celkem článků: 11

Limagrain
detail