BASF
BASF
BASF

AGRA

Rejstřík

Agromanuál 2015/6 + slovenská příloha

Přejít na slovenskou přílohu

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - červen a červenec (str.: 4-7)

Manuál

 • Obilniny - předsklizňové aplikace (str.: 124-125)

  KURENT

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 4. 2015–30. 4. 2015) (str.: 126-127)

  Ing. Pavel Talich

Ochrana

 • Ošetření porostů řepky pro snadnou sklizeň beze ztrát (str.: 12-13)

  RNDr. Ondřej Skala

 • Doporučení AgroProtec pro předsklizňové ošetření nejen porostů řepky (str.: 14-16)

  Ing. Martin Běhal

 • Ochrana porostů řepky ozimé přípravky společnosti Belchim Crop Protection (str.: 17)

  Ing. Jan Hesoun

 • Salsa 75 WG - unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností (str.: 18-19)

  Ing. Gerhard Herda, Ph.D.

 • Integrovaný přístup k řešení listových chorob cukrovky (str.: 26-28)

  Ing. Vít Bittner

 • Vrtule Strauzia longipennis nový škůdce slunečnice v Evropě (str.: 45)

  Ing. Dita Vrbová

 • Význam tvrdosti vody v chemické ochraně rostlin (str.: 46-47)

  Ing. Zdeněk Peza

 • Omezení použití přípravků na ochranu rostlin ve vztahu k životnímu prostředí (str.: 48-49)

  Ing. Lenka Klašková

 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (26) (str.: 50-54)

  Výběr přípravků a řízení integrované ochrany rostlin s ohledem
  na rizika reziduí pesticidů v cibulové a kořenové zelenině a salátu

  Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

 • Riziko při používání nepovolených přípravků na ochranu rostlin - příklady z praxe - odhalené padělky (str.: 54-55)

  Česká asociace ochrany rostlin

 • Pilotný projekt Slovenskej asociácie ochrany rastlín - Nakladanie s prázdnymi obalmi z prípravkov na ochranu rastlín (str.: 62-64)

  Ing. Jozef Kotleba

Osivo a sadba

 • Evina - nejvýnosnější pšenice s E kvalitou - nejnovější výsledky ÚKZÚZ a mlýnů ze sklizně 2014 (str.: 92)

  Ing. Václav Blažek, CSc.

 • Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého (ÚKZÚZ, 2011–2014) (str.: 94-95)

  Ing. Olga Dvořáčková

Úvodník

Výživa a stimulace

Slovenská příloha

Manuál

 • Repka ozimná - ochrana porastov na jeseň (str.: 18-27)

  - herbicídy
  - graminicídy
  - regulátory rastu
  - fungicídy
  - insekticídy
  - označenie prípravkov

  KURENT

Ochrana

 • Skrátená etiketa - Kyleo (str.: 2)

  KURENT

 • Clearfield - revolučný systém v herbicídnom ošetrení repky ozimnej - skúsenosti z prvej sezóny (str.: 6)

  Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

Osivo a sadba

 • Hybridy ozimnej repky spoločnosti Bayer CropScience presviedčajú svojimi výsledkami (str.: 10)

  Ing. Ján Hanuska

 • Prehľad vybraných odrôd ozimnej repky z ponuky - jeseň 2015 (str.: 12-15)

  KURENT

Technologie

Přejít na slovenskou přílohu
1

Úvodník

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-7

Aktuální přehled ochrany rostlin - červen a červenec

8-10

Vegetativní reprodukce vytrvalých plevelů ve vztahu k předsklizňovým aplikacím herbicidů

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Ing. Jan Štrobach, Ph.D.

11

Roundup Klasik Pro - váš partner pro snížení ztrát při sklizni

Ing. Miroslav Hrobský

12-13

Ošetření porostů řepky pro snadnou sklizeň beze ztrát

RNDr. Ondřej Skala

14-16

Doporučení AgroProtec pro předsklizňové ošetření nejen porostů řepky

Ing. Martin Běhal

17

Ochrana porostů řepky ozimé přípravky společnosti Belchim Crop Protection

Ing. Jan Hesoun

18-19

Salsa 75 WG - unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností

Ing. Gerhard Herda, Ph.D.

20

Řepka po Japonsku

Ing. Vladimír Sys

22-23

Milníky v ochraně rostlin (5)

Ing. Josef Pozděna, CSc.

24-25

Zajistěte porostům obilnin nejvyšší úroveň ochrany

Ing. Martin Hájek, Ph.D.

26-28

Integrovaný přístup k řešení listových chorob cukrovky

Ing. Vít Bittner

29

Rokování o řepce nad pokusy ve Vstiši

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

30

Ochrana révy vinné v roce 2015

Ing. Zdeněk Peza

32-34

Krytonosec makovicový a bejlomorka maková - zásady ochrany

Ing. Pavel Kolařík Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

34

Rezistence škůdců vůči zoocidům (1. díl)

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D. Ing. Pavel Tóth, Ph.D. Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.

35

Insekticidní ochrana kukuřice

Ing. Ján Vojtko

36-37

Bázlivec kukuřičný jako škůdce kukuřice

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Ing. Pavel Kolařík

38-39

Příprava skladů před sklizní a metody jejich ochrany před skladištními škůdci

Ing. Radek Aulický, Ph.D. Doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.

40-41

Hubení a monitoring hlodavců na farmách

Doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D. Ing. Radek Aulický, Ph.D.

41

150 let inovací BASF

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

42-44

Tmavka - invazní škůdce peckovin

RNDr. Oldřich Pultar

45

Vrtule Strauzia longipennis nový škůdce slunečnice v Evropě

Ing. Dita Vrbová

46-47

Význam tvrdosti vody v chemické ochraně rostlin

Ing. Zdeněk Peza

48-49

Omezení použití přípravků na ochranu rostlin ve vztahu k životnímu prostředí

Ing. Lenka Klašková

50-54

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (26)

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

54-55

Riziko při používání nepovolených přípravků na ochranu rostlin - příklady z praxe - odhalené padělky

Česká asociace ochrany rostlin

56-58

Výsledky kontrol dodržování zásad integrované ochrany rostlin

Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.

59-61

Kontaminace podzemních vod pesticidy v České republice

Mgr. Vít Kodeš, Ph.D.

62-64

Pilotný projekt Slovenskej asociácie ochrany rastlín - Nakladanie s prázdnymi obalmi z prípravkov na ochranu rastlín

Ing. Jozef Kotleba

65

Rostlinné pesticidy (88. díl) - Ammi visnaga - pakmín

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

66

Moderní technika z České Skalice

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

67

Moderní zakládání porostu na podzim

Ing. Adam Nawrath Ing. Petra Hašková

68-69

Hnojivo s novou formulací fosforu a cytokininem pro zdravější porost ozimé řepky

Ing. Petr Babiánek, Ph.D.

70

Zlatá sklizeň - stimulace a výživa cukrové řepy

Ing. Lucie Dundálková

71

Kořen je limitujícím faktorem výnosu

Ing. Petr Babiánek, Ph.D.

72

Arysta LifeScience Europe - vytvoření nové struktury vedení

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

72-73

Nanočástice křemíku v obilninách

Ing. Jaroslav Mráz

74

Zvýšení úrody pomohou i přípravky Galleko

Ing. Tibor Rybárik

76

Pokrok ve šlechtění u společnosti Selgen

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

77

Pěstování máku přináší různá úskalí

Ing. Tomáš Beránek

78-81

Růst významu vlastností semen v současné změně klimatu a průběhu počasí

Ing. Ladislav Bláha, CSc. Ing. Jiří Hermuth

82-83

Nabídka hybridních odrůd ozimého ječmene Hyvido pro rok 2015

Ing. Dagmar Spitzerová

84

Tobak B - vítěz na polích v celé Evropě

Ing. Luděk Novotný

85

Inspirace pro bohatou úrodu

Ing. Martina Poláková Ing. Jiří Šilha, Ph.D. Ing. Kamil Štípek, Ph.D.

86

Vysoké výnosy se Saaten-Union a Rapool

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

87

RGT Rebell - pšenice, kterou nepřehlédnete

Ing. Jiří Doležal

88

Je důležité vyhrát!

Ing. Pavel Stehlík

89

Pšenice Caussade na poli nepřehlédnete

Mgr. Marek Sojka

90-91

Odrůdy, které je radost pěstovat

Ing. Anna Poubová

92

Evina - nejvýnosnější pšenice s E kvalitou - nejnovější výsledky ÚKZÚZ a mlýnů ze sklizně 2014

Ing. Václav Blažek, CSc.

94-95

Nově registrované odrůdy ječmene ozimého po sklizni 2014

Ing. Olga Dvořáčková

94-95

Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého (ÚKZÚZ, 2011–2014)

Ing. Olga Dvořáčková

96-97

Nově registrované odrůdy ozimé pšenice, 2015

Ing. Vladimíra Horáková

98-99

Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice ozimé (ÚKZÚZ, 2011–2014)

Ing. Vladimíra Horáková

100-101

Významné hospodářské vlastnosti odrůd žita ozimého (ÚKZÚZ, 2011–14)

Ing. Vladimíra Horáková

100-101

Významné hospodářské vlastnosti odrůd tritikale ozimého (ÚKZÚZ, 2011–14)

Ing. Vladimíra Horáková

102-107

Vlastnosti odrůd pšenice ozimé nabízené v roce 2015

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

108-123

Představení odrůd ozimých obilnin pro český trh v roce 2015

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

110-113

Vlastnosti odrůd ječmene ozimého nabízeného v roce 2015

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

116-117

Vlastnosti odrůd žita ozimého nabízeného v roce 2015

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

120-121

Vlastnosti odrůd tritikale ozimého nabízeného v roce 2015

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

124-125

Obilniny - předsklizňové aplikace

KURENT

126-127

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 4. 2015–30. 4. 2015)

Ing. Pavel Talich

128

Roundup Flex - regulace dozrávání před sklizní ozimé řepky

Ing. Miroslav Hrobský

Celkem článků: 66

Slovenská příloha

2

Skrátená etiketa - Kyleo

KURENT

3

Kyleo - viac ako glyphosate

Ing. Ladislav Závodský

4

Sultan Top - flexibilnejší základ herbicídnej ochrany repky

Ing. Štefánia Štefeková

6

Clearfield - revolučný systém v herbicídnom ošetrení repky ozimnej - skúsenosti z prvej sezóny

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

7

Pohľad do budúcnosti s Pioneer Hi-Bred

Ing. Marek Jakubec

8

Šlachtenie ako synonymum vysokej úrody a spoľahlivosti

Ing. Eva Bednárová

10

Hybridy ozimnej repky spoločnosti Bayer CropScience presviedčajú svojimi výsledkami

Ing. Ján Hanuska

12-15

Prehľad vybraných odrôd ozimnej repky z ponuky - jeseň 2015

KURENT

16-17

Závislosť vlhkosti pôdy a úrody semena slnečnice ročnej v roku 2013

Ing. Štefan Žák, CSc. Ing. Roman Hašana, PhD.

18-27

Repka ozimná - ochrana porastov na jeseň

KURENT

28

Prémiové morenie osiva ozimnej repky RAPOOL

Dipl.-Ing. agr. Rainer Kahl Ing. Tomáš Upohlav, PhD.

Celkem článků: 11

Limagrain
detail