BASF
BASF
BASF

AGRA

Rejstřík

Agromanuál 2015/7

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - červenec a srpen (str.: 4-7)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Řepka ozimá (str.: 88-95)

  - herbicidy podzim
  - graminicidy podzim
  - klasifikace přípravků vzhledem k ochraně vod a necílových organizmů

  KURENT

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 5. 2015–31. 5. 2015) (str.: 96)

  Ing. Pavel Talich

Ochrana

 • Doporučení AgroProtecu pro spolehlivé herbicidní ošetření řepky (str.: 22-23)

  Ing. Martin Běhal

 • Možnosti regulace plevelů v porostech jetelovin s využitím registrovaných a připravovaných herbicidů (str.: 24-28)

  Ing. Petr Šmahel

 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (27) (str.: 42-46)

  Biologická ochrana rostlin jako nedílná součást principů IOR (1)

  Ing. Mgr. Miloslava Navrátilová, Ph.D.

Osivo a sadba

 • Využití bioaktivátorů Route a Siapton při moření osiva obilnin (str.: 68)

  Ing. Petr Bušina

 • Dagmar - česká pekařská pšenice ze ŠS Hrubčice (str.: 70)

  Nejnovější výsledky ÚKZÚZ a mlýnů ze sklizně 2014

  Ing. Václav Blažek, CSc.

Technika

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Galleko přípravky pro naplnění letošní a začátek nové zemědělské sezony (str.: 60)

  Ing. Tibor Rybárik

1

Úvodník

Ing. Milena Bernardová

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-7

Aktuální přehled ochrany rostlin - červenec a srpen

Ing. Josef Gall

8-9

V pěstování máku lze mnohé zlepšit

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

10-12

Současné možnosti regulace plevelů v ozimé řepce

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

13

Herbicidní ochrana řepky v podzimním období

Ing. Jiří Krupka

14-15

Zatočte s plevely v řepce hned na počátku

RNDr. Ondřej Skala

16-17

MaxRaptor - Predátor plevelů v řepce

Ing. Jiří Vašek

18-19

Strategie boje proti plevelům v řepce

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

20-21

Violka rolní v řepce olejce

Ing. Josef Pozděna, CSc.

22-23

Doporučení AgroProtecu pro spolehlivé herbicidní ošetření řepky

Ing. Martin Běhal

24-28

Možnosti regulace plevelů v porostech jetelovin s využitím registrovaných a připravovaných herbicidů

Ing. Petr Šmahel

30

Rezistence škůdců vůči zoocidům (2. díl)

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D. Ing. Pavel Tóth, Ph.D. Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.

32-33

Háďátko Meloidogyne ethiopica - nové riziko pro řadu plodin v Evropě

Dr. Ing. Zdeněk Chromý

34-37

Zastoupení hmyzích druhů na vojtěšce seté v letech 2013 a 2014

Ing. Pavel Kolařík Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

38-39

Milníky v ochraně rostlin (6)

Ing. Josef Pozděna, CSc.

40-41

Sledování pesticidních látek v povodí Moravy a Dyje

Mgr. Zuzana Lošťáková Mgr. Lenka Procházková

42-46

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (27)

Ing. Mgr. Miloslava Navrátilová, Ph.D.

47

Rostlinné pesticidy (89. díl) - Cinnamonum verum - skořicovník pravý

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

48-50

Zvyšování druhové rozmanitosti sadů

Ing. Martin Král, Ph.D. Ing. Kamil Holý, Ph.D. Ing. Vladan Falta, Ph.D.

52

Výnosové a kvalitativní ukazatelé slunečnice v roce 2014

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc. Ing. Luděk Tyšer, Ph.D. Ing. Helena Zukalová, CSc. Mgr. Martin Vízek

54-55

Draslík na list podporuje výnos a kvalitu okopanin

Ing. Jaroslav Mráz

56-58

Hnojení řepky na podzim

Ing. Jindřich Černý, Ph.D. Ing. Jakub Kovářík Doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D. Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c.

59

Zkušenosti se stimulací řepky přípravky společnosti Agrobiosfer

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

60

Galleko přípravky pro naplnění letošní a začátek nové zemědělské sezony

Ing. Tibor Rybárik

62-63

Úskalí a možnosti podzimu 2015

Ing. Ladislav Černý, Ph.D.

64-67

Vývoj agrochemického zkoušení zemědělských půd v České republice

Ing. Vladimír Klement, CSc.

68

Využití bioaktivátorů Route a Siapton při moření osiva obilnin

Ing. Petr Bušina

69

Borfuro - žito s výjimečnou energií

Ing. Marek Podrábský

70

Dagmar - česká pekařská pšenice ze ŠS Hrubčice

Ing. Václav Blažek, CSc.

72

Hybridní pšenice pro každého

Ing. Luděk Novotný

74

Doporučené odrůdy pro zásev - podzim 2015

Ing. Luděk Novotný

76-78

Pěstování bíle kvetoucí řepky společně se žlutě kvetoucími odrůdami

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. Ing. Jiří Šilha, Ph.D. Ing. Martina Poláková Ing. Petr Robotka

79

Witt - první bíle kvetoucí odrůda řepky ozimé

Ing. Jiří Šilha, Ph.D. Ing. Martina Poláková Ing. Kamil Štípek, Ph.D. Ing. Petr Robotka Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

80-81

Praktické zkušenosti s hlubokým kypřením půdy

Ing. Jan Koukolíček Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.

82-83

Vláhové nároky čiroku obecného v oblastech s nedostatkem srážek

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Ing. Petr Zábranský, Ph.D. Dr. Ing. Jan Pivec Ing. Michaela Škeříková Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.

84-87

Přesné setí a struktura porostů ozimé řepky

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Ing. Petr Zábranský, Ph.D. Ing. Michaela Škeříková Dr. Ing. Jan Pivec

88-95

Řepka ozimá

KURENT

96

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 5. 2015–31. 5. 2015)

Ing. Pavel Talich

Celkem článků: 39

Proseeds
detail