BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2018/6 + slovenská příloha

Přejít na slovenskou přílohu

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - červen a červenec (str.: 4-8)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Předsklizňové aplikace (str.: 118-123)

  - Obilniny - usnadnění sklizně, předsklizňová aplikace neselektivních herbicidů (mimo množitelské porosty)
  - Obilniny - omezení ztrát při sklizni, ochrana zrna a udržení jeho kvalitativních parametrů
  - Obilniny - desikanty
  - Řepka olejka - usnadnění sklizně, předsklizňová aplikace neselektivních herbicidů (mimo množitelské porosty)
  - Řepka olejka - desikanty
  - Řepka ozimá - omezení ztrát při sklizni
  - Slunečnice - omezení předsklizňových a sklizňových ztrát
  - Slunečnice - desikanty

  KURENT

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–31. 3. 2018) (str.: 124-127)

  Ing. Pavel Talich

Ochrana

 • Aplikace herbicidů před sklizní a na strniště v systémech integrované regulace plevelů (str.: 10-13)

  Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

 • SuperAgrovital a Desicate D - omezení předsklizňových a sklizňových ztrát s přípravky od společnosti AgroProtec (str.: 16-17)

  Ing. Josef Svachoušek

 • Nimbus Gold - inovace v preemergentní herbicidní ochraně řepky ozimé (str.: 18)

  Ing. Marek Šmika

 • Ochrana ovoce v ekologické a nízkoreziduální produkci - doporučení pro období června (str.: 36-38)

  Ing. Vladan Falta, Ph.D.

Osivo a sadba

 • Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého (ÚKZÚZ, 2014–2017) (str.: 76-77)

  Ing. Olga Dvořáčková

Technika

Technologie

 • Optimalizace výsevku jarního ječmene s ohledem na půdní vlastnosti a technologii pěstování aneb doporučení pro druhou polovinu vegetace (str.: 116-117)

  Ing. Ladislav Černý, Ph.D.

Úvodník

Výživa a stimulace

Slovenská příloha

Manuál

 • Repka ozimná - jesenné ošetrenie (str.: 16-27)

  - Herbicídy
  - Graminicídy
  - Fungicídy
  - Insekticídy
  - Regulátory rastu

  KURENT

Ochrana

 • Sultan Top - flexibilita, bezpečnosť, istota - Porasty repky olejnej bez burín od sejby po zber (str.: 3)

  Ing. Štefánia Štefeková

Osivo a sadba

 • Prehľad vybraných odrôd ozimnej repky z ponuky - jeseň 2018 (str.: 12-15)

  KURENT

Technologie

 • Zakladanie porastov repky - ponuka, z ktorej si vyberie každý (str.: 28)

  Patrik Ciklaminy

Přejít na slovenskou přílohu
1

Úvodník

Ing. Michal Hnízdil

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-8

Aktuální přehled ochrany rostlin - červen a červenec

Ing. Josef Gall

8-9

Roundup - náskok ve vývoji glyfosátů

Ing. Miroslav Hrobský

10-13

Aplikace herbicidů před sklizní a na strniště v systémech integrované regulace plevelů

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

14-15

Sklizeň podle kalendáře

Ing. Martin Olišar

16-17

SuperAgrovital a Desicate D - omezení předsklizňových a sklizňových ztrát s přípravky od společnosti AgroProtec

Ing. Josef Svachoušek

18

Nimbus Gold - inovace v preemergentní herbicidní ochraně řepky ozimé

Ing. Marek Šmika

19

Posila na plevele do řepky ozimé

Ing. Jan Herman

20

Mnoho podzimních novinek od Limagrainu

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

21-25

Nová kniha - Biologie a regulace plevelů

Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Ing. Josef Holec, Ph.D. Ing. Pavel Hamouz, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

26-27

Redigo Pro - do všech obilnin

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

28

Zlatá je jen jedna

Ing. Martin Hájek, Ph.D.

30-32

Nechemické metody ošetření osiva - využití nízkoteplotního plazmatu a biologického ošetření osiva u řepky ozimé

Prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. Ing. Andrea Bohatá, Ph.D. Mgr. Pavel Olšan Mgr. Zbyněk Havelka Ing. Monika Strejčková RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. Doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D. Prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. Ing. Jiří Beran

33

Rostlinné pesticidy (118. díl) - Cnidium monnieri - jarva monnierová

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

34-35

Aktuální ochrana zeleniny s Adamou

Ing. Zdeněk Peza

36-38

Ochrana ovoce v ekologické a nízkoreziduální produkci - doporučení pro období června

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

40-42

Mění se škodlivost zavíječe kukuřičného v ČR? Aneb výstupy monitoringu ÚKZÚZ

Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.

43-45

Bázlivec kukuřičný na jižní Moravě v roce 2017

Ing. Pavel Kolařík Ing. Karla Kolaříková Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

46-47

Integro a Nurelle D v boji proti zavíječi a bázlivci

Ing. Josef Cvingráf

48-49

Skladištní škůdci - aktuální problémy přípravy skladů na novou sklizeň obilovin

Ing. Radek Aulický, Ph.D. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.

50-51

Aktuální změny v používání rodenticidů v deratizační praxi

RNDr. Marcela Fraňková, Ph.D. Ing. Radek Aulický, Ph.D. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.

52-53

Lidé z mého archivu (4)

Ing. Josef Pozděna, CSc.

54-57

Hnojení lučních porostů

Ing. Zuzana Hrevušová, Ph.D.

57

Připravované Polní dny Energen v roce 2018

Ing. Jaroslav Mach

58-59

Prípravky Galleko, alebo keď nám počasie nepraje

Mgr. Martin Šotik

60-61

Setkání nad pokusy s řepkou

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

63

Hitem léta 2017 se stal RGT Ponticus

Ing. Petr Shejbal

64

LG Magirus, Airbus - novinky s kvalitou E

Ing. Stanislav Hudec

66

Nové hybridní pšenice Hyking (B/C) a Hyvento (A)

Ing. Adam Čáslava

68

LG Triumph - jeden vládne všem

Prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.

70-71

Zkoušení odrůd pšenice jarní a ječmene jarního pro ekologické zemědělství

Prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.

72

Tradice a odrůdy Selgenu

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

74-75

Seznam doporučených odrůd ječmene ozimého pro rok 2018

Ing. Olga Dvořáčková

76-77

Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého (ÚKZÚZ, 2014–2017)

Ing. Olga Dvořáčková

78-79

Nově registrované odrůdy ozimé pšenice, 2018

Ing. Vladimíra Horáková

80-81

Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice ozimé (ÚKZÚZ, 2014–2017)

Ing. Vladimíra Horáková

82

Významné hospodářské vlastnosti odrůd žita ozimého (ÚKZÚZ, 2014–2017)

Ing. Vladimíra Horáková

83

Energetické žito Borfuro dává kvalitní siláž

Ing. Marek Podrábský

84

Popisy odrůd tritikale ozimého, 2018

Ing. Vladimíra Horáková

84

Významné hospodářské vlastnosti odrůd tritikale ozimého (ÚKZÚZ, 2014–2017)

Ing. Vladimíra Horáková

85

Gurmánské menu od SOUFFLET AGRO

Ing. Martina Poláková

86-91

Pšenice ozimá - vlastnosti odrůd nabízených v roce 2018

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

92-107

Představení ozimých obilnin společností dodávajících osiva na český trh v roce 2018

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

94-97

Ječmen ozimý - vlastnosti odrůd nabízených v roce 2018

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

100-101

Žito ozimé - vlastnosti odrůd nabízených v roce 2018

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

104-105

Tritikale ozimé - vlastnosti odrůd nabízených v roce 2018

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

108-109

Svazenky - modrofialové krásky na poli

Mgr. Helena Hutyrová Ing. Jan Pelikán, CSc. Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D.

110-112

TechAgro 2018 - dokonalejší postřikovače

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

113-115

Sucho a reakce pšenice

RNDr. Ilja Tom Prášil, CSc. Ing. Jana Musilová RNDr. Klára Kosová, Ph.D. Mgr. Pavel Vítámvás, Ph.D. Ing. Petr Martínek

116-117

Optimalizace výsevku jarního ječmene s ohledem na půdní vlastnosti a technologii pěstování aneb doporučení pro druhou polovinu vegetace

Ing. Ladislav Černý, Ph.D.

118-123

Předsklizňové aplikace

KURENT

124-127

Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–31. 3. 2018)

Ing. Pavel Talich

128

Roundup Klasik Pro - váš partner pro snížení ztrát při sklizni

Ing. Miroslav Hrobský

Celkem článků: 54

Slovenská příloha

3

Sultan Top - flexibilita, bezpečnosť, istota - Porasty repky olejnej bez burín od sejby po zber

Ing. Štefánia Štefeková

4-5

Mínerky poškodzujúce hospodársky významné rastliny

Ing. Alena Škuciová

6

U nás si repku ozimnú vyberie každý

Ing. Karel Neckář, Ph.D.

8

Nové šľachtenie InVigor od spoločnosti Bayer

Ing. Roman Sýkora

10

Limagrain posilňuje svoj repkový arsenál

Ing. Silvia Mayerová

11

Repky Caussade v roku 2018

Bc. Iveta Sojková

12-15

Prehľad vybraných odrôd ozimnej repky z ponuky - jeseň 2018

KURENT

16-27

Repka ozimná - jesenné ošetrenie

KURENT

28

Zakladanie porastov repky - ponuka, z ktorej si vyberie každý

Patrik Ciklaminy

Celkem článků: 9

Proseeds
detail