BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2018/2 + slovenská příloha

Přejít na slovenskou přílohu

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - únor a březen (str.: 4-8)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 12.–31. 12. 2017) (str.: 109-0)

  Ing. Pavel Talich

 • Obilniny ozimé - herbicidy - jarní aplikace (str.: 110-128)

  KURENT

Ochrana

 • Herbicidní ochrana obilnin na jaře (str.: 14-15)

  Ing. Petr Ort

 • Kvalitně a elegantně na jarní plevele v obilí - inovovaná řešení jsou k dispozici (str.: 16-17)

  Ing. Jiří Vašek

 • Profesionální řada smáčedel - klíčem je správná volba (str.: 46-47)

  Ing. Jiří Vašek

 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (43) - Měření redoxních potenciálů a pH (str.: 62-63)

  Doc. Ing. Dr. Jaroslav Benada

Osivo a sadba

 • Kingfisher a LG Aspen - nejvýnosnější novinky v sortimentu hrachů na trhu (str.: 92-93)

  Ing. Stanislav Hudec

Technika

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Změny ve strategii hnojení pšenice ozimé v podmínkách nevyrovnaných vláhových poměrů (str.: 67-70)

  Ing. Antonín Šandera

Slovenská příloha

Manuál

 • Obilniny ozimné - herbicídy - jarná aplikácia (str.: 8-29)

  KURENT

Ochrana

 • Nenechajte sa obmedzovať - využite naplno formát moderného 4 D herbicídu do obilnín (str.: 2)

  Ing. Marian Čeleš

Osivo a sadba

Technologie

 • Ako porozumieť javom fialového zafarbenia a nerovnomerného rastu mladej kukurice (str.: 6-7)

  Ing. Marek Jakubec

Přejít na slovenskou přílohu
1

Úvodník

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-8

Aktuální přehled ochrany rostlin - únor a březen

Ing. Josef Gall

10-12

Škodlivost plevelů v porostech jarního ječmene

Ing. Jan Winkler, Ph.D.

13

Jarní herbicidy bez omezení aplikace - Biathlon 4D a Ataman

Ing. Libor Svatoň Ing. Matúš Czakó

14-15

Herbicidní ochrana obilnin na jaře

Ing. Petr Ort

16-17

Kvalitně a elegantně na jarní plevele v obilí - inovovaná řešení jsou k dispozici

Ing. Jiří Vašek

18-19

Se silou plamene

Ing. Vladimír Sys

20-22

Biologie a možnosti regulace sveřepu jalového

Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D. Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Ing. Veronika Valičková, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

24-27

Efektivní regulace výdrolu ozimé řepky

Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

28-30

Jarní ochrana řepky ozimé proti nežádoucímu zaplevelení

Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.

31

Základní herbicidní ošetření kukuřice

Ing. Karel Sikora, Ph.D.

32-33

Choroby rostlin (2) - houbové choroby obilnin - padlí

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

34

Bayer ExpertForum 2018

Ing. Pavel Talich

35

Tilmor - zajistěte porostům řepky zdravý růst

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

36

Rez slézová

Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.

37

Ochrana porostů ozimé řepky na jaře

Ing. Petr Filip

38-42

Monitoring stonkových krytonosců a ochrana řepky proti nim

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D. Ing. Tomáš Hovorka Ing. Pavel Kolařík

43

Začněte posouvat hranice výnosu

Ing. Vladimír Sys

44-45

Prognóza výskytu mšic pro jaro 2018

Ing. Svatopluk Rychlý

46-47

Profesionální řada smáčedel - klíčem je správná volba

Ing. Jiří Vašek

48-50

Jak předcházet riziku škod hraboše polního v polních plodinách

Ing. Milan Zapletal, CSc. Ing. Dagmar Obdržálková

51-53

Náklady na pesticidní ochranu brambor a porovnání se zahraničím

Ing. Milan Čížek, Ph.D.

54-56

Ekologická produkce ovoce

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

57

Rostlinné pesticidy (114. díl) - Vincetoxicum fuscatum - tolita

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

58-59

Lidé z mého archivu (1)

Ing. Josef Pozděna, CSc.

60

Jak na řepku

Ing. Pavel Talich

61-62

Okénko agronoma - Zemědělský podnik Uniagro, s.r.o.

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

62-63

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (43) - Měření redoxních potenciálů a pH

Doc. Ing. Dr. Jaroslav Benada

64-66

Novela rostlinolékařského zákona zejména upřesňuje podmínky pro používání přípravků na ochranu rostlin

Ing. Michal Hnízdil Ing. Pavel Minář, Ph.D.

67-70

Změny ve strategii hnojení pšenice ozimé v podmínkách nevyrovnaných vláhových poměrů

Ing. Antonín Šandera

70-71

Aplikace mikroživin v počátečních fázích vegetace

Ing. Jaroslav Mráz

72-74

Hnojení jarního ječmene

Ing. Jindřich Černý, Ph.D. Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c. Doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D. Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D.

82-84

Stav letošních porostů řepky a první jarní doporučení

Ing. David Bečka, Ph.D. Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.

86-87

Výsledky použití biologicky aktivních látek při produkci chmele v roce 2017

Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Ing. Jan Vostřel Ing. Jan Řehoř Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.

88-90

Vitalita osiva máku ovlivňuje výnosové prvky

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

91

Raný zrnový sortiment - čerstvé výsledky ÚKZÚZ

Ing. Milena Mařáková Ing. Michal Adler

92-93

Kingfisher a LG Aspen - nejvýnosnější novinky v sortimentu hrachů na trhu

Ing. Stanislav Hudec

94-96

Citlivost odrůd hrachu k abiotickému a biotickému stresu

Ing. Radmila Dostálová Mgr. Eliška Ondráčková

98-99

Úvaha o změnách počasí a pěstování

Ing. Karel Říha, st.

100

Puzon - nové vysoce výnosné a zdravé jarní tritikale

Ing. Stanislav Hudec

101

Volba správné trysky pro postřikovač

Ing. Pavel Vacek-Veselý

102-103

Příprava postřikovací techniky pro správnou aplikaci přípravků

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

104-105

Doporučení pro pěstitele máku

Ing. Karel Říha, st. Prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

106-108

Zakládání porostu máku a regulace plevelů

Ing. Pavel Cihlář, Ph.D. Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D. Ing. Jiří Havel, CSc.

109-0

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 12.–31. 12. 2017)

Ing. Pavel Talich

110-128

Obilniny ozimé - herbicidy - jarní aplikace

KURENT

Celkem článků: 47

Slovenská příloha

2

Nenechajte sa obmedzovať - využite naplno formát moderného 4 D herbicídu do obilnín

Ing. Marian Čeleš

4

Jarné ošetrenie repky olejnej riešeniami firmy ADAMA

Ing. Štefánia Štefeková

5

Všestranná novinka pre pestovateľov slnečnice

Ing. Jiří Matuš

6-7

Ako porozumieť javom fialového zafarbenia a nerovnomerného rastu mladej kukurice

Ing. Marek Jakubec

8-29

Obilniny ozimné - herbicídy - jarná aplikácia

KURENT

Celkem článků: 5

Limagrain
detail