BASF
BASF
BASF

AGRA

Rejstřík

Agromanuál 2017/1

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - leden a únor (str.: 4-10)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 10. 2016–30. 11. 2016) (str.: 126-129)

  Ing. Pavel Talich

Ochrana

 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (36) - Rezistence fytopatogenních oomycet a hub vůči fungicidům (str.: 38-40)

  Ing. Petr Ackermann, CSc.

Osivo a sadba

 • Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene jarního (ÚKZÚZ, 2013–2016) (str.: 50-51)

  Ing. Olga Dvořáčková

 • Významné hospodářské vlastnosti odrůd tritikale jarního (ÚKZÚZ, 2013–2016)Významné hospodářské vlastnosti odrůd tritikale jarního (ÚKZÚZ, 2013–2016) (str.: 53)

  Ing. Olga Dvořáčková

Technika

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Nové kapalné NP hnojivo s přídavkem Zn, Mn a B je na trhu (str.: 44-45)

  Ing. Pavel Dráb

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-10

Aktuální přehled ochrany rostlin - leden a únor

Ing. Josef Gall

12-14

Sezona 2015/16 na Moravě a ve Slezsku ve vztahu k pěstování obilnin

Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek Doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D. Ing. Jan Bílovský Mgr. Pavel Matušinský, Ph.D. Ing. Simona Růžková RNDr. Ivana Svačinová, Ph.D.

15

Adama stále roste

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

16-19

Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2015/16

Ing. Pavel Kraus, Ph.D.

20-24

Výskyt chorob a škůdců ovocných dřevin a révy v roce 2016

Ing. Petr Ackermann, CSc.

25

Sonido - vygumujte škůdce z kukuřice

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

26

Rezistence hmyzu vůči insekticidům (14) - vliv insekticidů na užitečné organizmy

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

28-30

Biopesticidy u nás a ve světě

RNDr. Aleš Kuthan, CSc.

31

Milníky v ochraně rostlin (19)

Ing. Josef Pozděna, CSc.

32-35

Přípravky na ochranu rostlin

Ing. Martin Prokop, Ph.D.

36-37

Ochranné vzdálenosti při používání přípravků (I)

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

38-40

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (36) - Rezistence fytopatogenních oomycet a hub vůči fungicidům

Ing. Petr Ackermann, CSc.

41

Rostlinné pesticidy (103. díl) - Dichrostachys cinerea - dichrostachys popelavý

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

42-43

Okénko agronoma - AGROTEAM Černochov, s.r.o.

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

44-45

Nové kapalné NP hnojivo s přídavkem Zn, Mn a B je na trhu

Ing. Pavel Dráb

46

Vyššia efektivita pestovania jarného jačmeňa pomocou prípravkov Galleko

PhDr. Lenka Gallová Mgr. Martin Šotik

48-49

Prosperující plodiny

Ing. Pavel Talich

49

Kalendář dobrého hospodáře - Leden

Ing. Josef Pozděna, CSc.

50-51

Novinky v sortimentu jarního ječmene

Ing. Olga Dvořáčková

50-51

Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene jarního (ÚKZÚZ, 2013–2016)

Ing. Olga Dvořáčková

52

Nové odrůdy ovsa setého

Ing. Olga Dvořáčková

53

Přehled odrůd tritikale jarního

Ing. Olga Dvořáčková

53

Významné hospodářské vlastnosti odrůd tritikale jarního (ÚKZÚZ, 2013–2016)Významné hospodářské vlastnosti odrůd tritikale jarního (ÚKZÚZ, 2013–2016)

Ing. Olga Dvořáčková

54-55

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní

Ing. Vladimíra Horáková

56

Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice jarní (ÚKZÚZ, 2013–2016)

Ing. Vladimíra Horáková

57

Agrotechnické vlastnosti odrůd jarní pšenice nabízených v roce 2017

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

58-66

Nabídka odrůd jarních obilnin pro rok 2017

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

60-61

Agrotechnické vlastnosti odrůd ječmene jarního nabízených v roce 2017

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

62-63

Agrotechnické vlastnosti odrůd ovsa setého pluchatého nabízených v roce 2017

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

64-65

Agrotechnické vlastnosti odrůd ovsa setého bezpluchého nabízených v roce 2017

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

66

Agrotechnické vlastnosti odrůd tritikale jarního nabízených v roce 2017

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

67

Odrůdy jařin co nezklamou!

Ing. Jiří Šilha, Ph.D. Ing. Martina Poláková Ing. Kamil Štípek, Ph.D. Ing. Žaneta Hrnčířová

68

Ozimá řepka Jumper - jistota od společnosti Bayer

Ing. Jan Saglena Ing. Zdeněk Kruliš

69-71

Nabídka čiroku pro rok 2017

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

70-71

Sortiment nabízených hybridů čiroku pro rok 2017

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

71

Rok pro luskoviny

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

72

Nové cesty pro zemědělství

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

73

Pěstování a využití čiroků se liší podle typu

Ing. Marek Podrábský

74-79

Ověřování výkonnosti odrůd cukrovky - SDO 2017

Svaz pěstitelů cukrovky Čech Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

80-82

Nabídka odrůd cukrové řepy pro rok 2017

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

82-83

Agrotechnické vlastnosti odrůd řepy cukrové nabízených v roce 2017

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

84

Boxer - nová žlutosemenná odrůda hrachu

Ing. Jan Blažek, CSc.

86

Spolehlivé sladovnické ječmeny a další odrůdy od Limagrainu

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

87

Jak úspěšně pěstovat hrách

Ing. Luděk Novotný

88-91

Počasí a odrůdové pokusy se sójou v ročníku 2015/16

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Daniel Štranc Ing. Ivan Procházka

92-94

Seznam doporučených odrůd hrachu a sóje pro rok 2017

Ing. Tomáš Mezlík

95-99

Nabídka odrůd luskovin pro rok 2017

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

96-97

Agrotechnické vlastnosti odrůd hrachu polního nabízených v roce 2017

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

98-99

Agrotechnické vlastnosti odrůd bobu polního nabízených v roce 2017

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

100

Agrotechnické vlastnosti odrůd sóji luštinaté nabízených v roce 2017

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

101

Agrotechnické vlastnosti odrůd lupiny nabízených v roce 2017

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

102

Slunečnice - plodina na ústupu nebo chytrá volba?

Ing. Milena Mařáková

103-105

Nabídka hybridů slunečnice pro rok 2017

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

106-107

Agrotechnické vlastnosti hybridů slunečnice nabízených v roce 2017

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

108-111

Význam celistvosti rostlin z praktického hlediska

Ing. Ladislav Bláha, CSc. Ing. Jiří Hermuth Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

112-113

Výsevky ve vztahu k polní vzcházivosti a výnosům jarního ječmene

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

114-116

Úspěšnost různých termínů zakládání porostů sóji v současných agroekologických podmínkách ČR a SR

Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Ing. Juraj Béreš Ing. Jan Vostřel Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc.

118-121

Alternativní využití luskovin (1) - důvody a cíle

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Ing. Petr Zábranský, Ph.D. Ing. Michaela Škeříková Jiří Vailich Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Ing. Jiří Kunte

122-123

Inovace pěstební technologie u brambor s ohledem na ochranu vod

Ing. Pavel Růžek, CSc. Ing. Helena Kusá, Ph.D. Ing Pavel Kasal, Ph.D.

124-125

Správná příprava před sezonou pro efektivní a bezpečnou aplikaci přípravků

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

126-129

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 10. 2016–30. 11. 2016)

Ing. Pavel Talich

Celkem článků: 63

Proseeds
detail