BASF
BASF
BASF

AGRA

Rejstřík

Agromanuál 2013/7

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - červenec a srpen (str.: 4-7)

  Ing. Josef Gall

Legislativa

 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (14) - Rozhodování o provedení ochranných opatření - obecné závislosti při využívání ekonomických prahů škodlivosti (str.: 68-73)

  Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

Manuál

 • Řepka olejka - ošetření proti plevelům na podzim (str.: 84-93)

  - omezení aplikace přípravků
  - herbicidy neselektivní
  - graminicidy
  - herbicidy

  KURENT

Ochrana

 • Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (15) - pampeliška (sekce Ruderalia) a locika kompasová (str.: 8-9)

  Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.

 • Úspěšné herbicidy v řepce - Successor 600 a balíčky Successor Řepka Pack, Commpas Řepka Pack (str.: 22-23)

  Ing. Jan Strobl

 • Grounded v řepce je dobrá volba - zvýší účinnost herbicidu a omezí vybělování (str.: 24)

  Ing. Jiří Vašek

 • Klasové choroby obilnin přenosné osivem - možnosti chemické ochrany proti snětivosti obilnin (str.: 44-45)

  Ing. Michal Skulník

 • Možnost omezení vlivu zemědělského sucha a skrytých výnosových ztrát způsobených houbovými chorobami (str.: 47-49)

  Ing. Karel Říha, st.

 • Ošetření osiva pro založení silných porostů a podporu kompenzačních schopností pšenice (str.: 50-51)

  Ing. Jiří Petrásek

 • Roundup Flex - účinkuje v obilninách a řepce i za nepříznivého počasí (str.: 96)

  Ing. Miroslav Hrobský

Osivo a sadba

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

1

Úvodník

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-7

Aktuální přehled ochrany rostlin - červenec a srpen

Ing. Josef Gall

8-9

Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (15) - pampeliška (sekce Ruderalia) a locika kompasová

Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.

10-12

Možnosti regulace problematických plevelů v ozimé řepce

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

12-13

Preemergentní ošetření řepky je jistota

Ing. Eva Kabylová

14-15

MaxRaptor - predátor plevelů v řepce

Ing. Jiří Vašek

16

Ochrana proti jednoděložným a dvouděložným plevelům v řepce

Ing. Lubomír Zámorský

18-20

Regulace plevelů v řepce v podzimním termínu aplikace

Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.

21

Trochu jinak na odplevelení řepky

Ing. Zdeněk Peza

22-23

Úspěšné herbicidy v řepce - Successor 600 a balíčky Successor Řepka Pack, Commpas Řepka Pack

Ing. Jan Strobl

24

Grounded v řepce je dobrá volba - zvýší účinnost herbicidu a omezí vybělování

Ing. Jiří Vašek

25-29

Perspektivní možnosti regulace plevelů ve štírovníku růžkatém, štírovníku jednoletém a úročníku lékařském

Ing. Petr Šmahel Ing. Eva Kolaříková

30-32

Nádorovitost kořenů brukvovitých na ozimé řepce

Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc. Doc. Ing. Jan Kazda, CSc. Ing. Lenka Grimová, Ph.D. Mgr. Veronika Řičařová

34-36

Suchozemští plži poškozující rostliny

Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.

37

Sluxx - novinka pro hubení slimáků

Ing. Eva Zajíčková

38

Poznáváme hmyz (26. díl) - čeleď můrovití

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

39

Několik novinek na Polním dnu SOUFFLET AGRO

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

40-42

Abiotická poškození cukrovky vlivy počasí

Ing. Vít Bittner

43

Nová možnost pro intenzivní ječmen

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

44-45

Klasové choroby obilnin přenosné osivem - možnosti chemické ochrany proti snětivosti obilnin

Ing. Michal Skulník

45-46

Efekt fungicidní ochrany u ozimé pšenice

Dr. Ing. Pavel Horčička Ing. Irena Bížová Ing. Josef Čapek, CSc. Ing. Jaroslav Matyk

47-49

Možnost omezení vlivu zemědělského sucha a skrytých výnosových ztrát způsobených houbovými chorobami

Ing. Karel Říha, st.

50-51

Ošetření osiva pro založení silných porostů a podporu kompenzačních schopností pšenice

Ing. Jiří Petrásek

52-53

Buďte na poli dřív

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

54-55

Vibrance Gold - jedinečné mořidlo pro kompletní ochranu pšenice

Ing. Renata Salavová Ing. Martin Hájek, Ph.D.

56-57

Raxil Star - odraz k vyšším ziskům

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

58

Rostlinné pesticidy (69. díl) - Sesamum indium - sezam indický

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

59

Nástrahy a nové možnosti pro chmel

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

60-61

Vlhké a chladné jaro máku neprospělo

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

61-63

Skúsenosti s aplikáciou prípravku Route v repke a pšenici ozimnej

Doc. Ing. Ivan Černý, PhD.

64

Přípravky Galleko v létě

Ing. Miloslav Mikla

66

Arkeos - nová pšenice s oplatkovou kvalitou

Ing. Václav Blažek, CSc.

68-73

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (14) - Rozhodování o provedení ochranných opatření - obecné závislosti při využívání ekonomických prahů škodlivosti

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

74-77

A zase je čas setí řepky

Ing. David Bečka, Ph.D. Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

78-81

Technologie zpracování půdy a zakládání porostů řepky ozimé

Doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D. Prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc.

82-83

Závislosť produkcie sušiny a objemovej hmotnosti pôdy pri ozimnej repke

Ing. Štefan Žák, CSc. Ing. Katarina Hrčková Ing. Roman Hašana, PhD. Ing. Rastislav Bušo, PhD.

84-93

Řepka olejka - ošetření proti plevelům na podzim

KURENT

94-95

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 5. 2013–31. 5. 2013)

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

96

Roundup Flex - účinkuje v obilninách a řepce i za nepříznivého počasí

Ing. Miroslav Hrobský

Celkem článků: 40

Limagrain
detail