BASF
BASF
BASF

AGRA

Rejstřík

Agromanuál 2009/3 + slovenská příloha

Přejít na slovenskou přílohu

Aktuálně

 • Aktuální doporučení ochrany rostlin - březen a duben (str.: 4-7)

  Ing. Josef Gall

Atlas

Legislativa

Manuál

 • Cenově výhodné balíčky přípravků na ochranu rostlin pro rok 2009 (str.: 108-109)

  KURENT

 • Cukrovka (str.: 101-123)

  - hubení plevelů v cukrovce
  - herbicidy
  - dávkování herbicidů a graminicidů podle vývojové fáze cukrovky a plevelů
  - graminicidy

  KURENT

 • Luskoviny (str.: 123-127)

  - graminicidy
  - herbicidy - jednoděložné a dvouděložné plevele

  KURENT

 • Obilniny - regulátory růstu (str.: 128-130)

  KURENT

 • Řepka ozimá - regulátory růstu a fungicidy s morforegulačním účinkem - jaro (str.: 131)

  KURENT

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (28. 1.–25. 2. 2009) (str.: 132)

  Ing. Jana Ondráčková

Ochrana

 • Komplexní ochrana ozimých obilnin proti plevelům - Huricane - flexibilita použití a široké spektrum účinnosti (str.: 22-24)

  Ing. Karel Klem, Ph.D.

 • Výskyt původců virových zakrslostí obilnin a přenašeče WDV kříska polního v roce 2008 (str.: 48-49)

  Ing. Petr Kroutil, Ph.D.

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Sunagreen - vhodná součást systému morforegulace obilnin (str.: 80-81)

  Ing. Jan Šamalík

Slovenská příloha

Manuál

 • Prehľad balíčkov z ponuky dodávateľských firiem (str.: 7)

  KURENT

 • Nové prípravky na ochranu rastlín v roku 2009 (str.: 8-9)

  KURENT

 • Slnečnica (str.: 8-12)

  - herbicídy
  - herbicídy - trávovité buriny

  KURENT

 • Cukrová repa (str.: 13-17)

  - herbicídy - trávovité buriny
  - herbicídy

  KURENT

 • Kukurica - herbicídy (str.: 18-25)

  KURENT

 • Strukoviny - herbicídy (str.: 26-29)

  KURENT

 • Sady - insekticídy (str.: 28-31)

  KURENT

 • Vinič hroznorodý - insekticídy (str.: 32-35)

  KURENT

Ochrana

Přejít na slovenskou přílohu
1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

1

Aktuální doporučení

Ing. Martin Bašta Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

4-7

Aktuální doporučení ochrany rostlin - březen a duben

Ing. Josef Gall

8-13

Možnosti herbicidní regulace plevelů ve slunečnici

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

14-15

Aktuálne možnosti regulácie burín v slnečnici ročnej

Doc. Ing. Ivan Černý, PhD.

16

Linurex/Trophy - čistá kukuřice

Ing. Jiří Vašek

18

Guardian Extra - strážce vysokého výnosu kukuřice

Ing. Jiří Matuš

20-21

Proti plevelům v kukuřici

Ing. Josef Suchánek

22-24

Komplexní ochrana ozimých obilnin proti plevelům - Huricane - flexibilita použití a široké spektrum účinnosti

Ing. Karel Klem, Ph.D.

26

Goltix Top + Powertwin - síla je v řešení

Ing. Jiří Vašek

28-29

Jarní aplikace Galery v ozimé řepce a hořčici

Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.

30-34

Používání herbicidů proti dvouděložným plevelům v porostech máku

Ing. Karel Klem, Ph.D. Ing. František Fišer, CSc.

36

Mistral - nový herbicid do brambor

Ing. Lubomír Paul

37

Hubení máku vlčího v luskovinách

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

38-39

Stoklas - Sveřep - Bromus

Ing. Petr Mižík

40

Stereo - nový standard v ochraně chorob pat stébel

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

42-43

Ekonomický program proti chorobám obilnin

Ing. Lubomír Jůza

44-45

Abiotická poškození máku (3. část)

Ing. Vít Bittner

46-47

Amistar Xtra v ochraně řepky proti hlízence obecné

Ing. Renata Salavová

48-49

Výskyt původců virových zakrslostí obilnin a přenašeče WDV kříska polního v roce 2008

Ing. Petr Kroutil, Ph.D.

50

Contans WG - řešení hlízenky obecné

Ing. Jan Strobl

52

Jarní ochrana a regulace růstu řepky

Ing. David Bečka, Ph.D. Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

53

Obaleč obilní - Cnephasia pumicana

Ing. Josef Pozděna, CSc.

54-57

Škůdci řepky na jaře (1. část)

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D. Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.

58-61

Ovocné dřeviny na jaře

Ing. Josef Gall

62-63

Rostlinné pesticidy (28. díl) - kmín kořenný - všestranný pomocník

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

63

Rok 2009 se společností Syngenta

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

64-65

Mák v roce 2009

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

66-68

Konference Bayer 2009

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

69

Nová evropská legislativa používání pesticidů

Česká asociace ochrany rostlin

70-71

Výživa dusíkom z pôdnej zásoby na jar

Ing. Eduard Wény

72-73

Uplatnění hnojiv firmy YARA Agri při mimokořenové výživě ozimé řepky

Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna

74-75

Regenerace ozimé pšenice stresované mrazem - vliv ošetření Atonikem Pro

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc. Ing. Oldřich Faměra, CSc. Ing. Věra Kožnarová, CSc. Ing. Petr Přibyl

76-78

Koloidní stříbro - pouze od firmy Almiro

Ing. Michaela Doleželová Ing. Michal Rokos Ing. Stanislav Němec Libor Rokos

78-79

Dusík a stimulace - propojený systém

Ing. Jaroslav Mráz

80-81

Sunagreen - vhodná součást systému morforegulace obilnin

Ing. Jan Šamalík

82-83

Regenerace porostů po zimě - přípravky Energen

Ing. Jaroslav Mach

84-86

Pěstování Bt kukuřice podle stejných pravidel

Ing. Marie Křístková, Ph.D.

87

Použití inokulantu v luskovinách

RNDr. Jan Krause

88-91

Jak správně založit porosty slunečnice

Ing. Božetěch Málek

92-93

Zkušenosti s použitím Agrovitalu v máku a olejninách

Ing. Lukáš Svoboda

94-96

Regulace růstu u obilnin

Ing. Jan Růžička

97-107

Listová hnojiva do ozimých obilnin a ozimé řepky

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

101-123

Cukrovka

KURENT

108-109

Cenově výhodné balíčky přípravků na ochranu rostlin pro rok 2009

KURENT

123-127

Luskoviny

KURENT

128-130

Obilniny - regulátory růstu

KURENT

131

Řepka ozimá - regulátory růstu a fungicidy s morforegulačním účinkem - jaro

KURENT

132

Přehled nových registrací a minoritních použití (28. 1.–25. 2. 2009)

Ing. Jana Ondráčková

Celkem článků: 49

Slovenská příloha

2-4

Ustúpia fuzariózy globálnemu otepľovaniu?

Prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.

6

Santana - Nová generácia pôdneho insekticídu

Ing. Jana Kolníková, PhD.

7

Prehľad balíčkov z ponuky dodávateľských firiem

KURENT

8-9

Nové prípravky na ochranu rastlín v roku 2009

KURENT

8-12

Slnečnica

KURENT

13-17

Cukrová repa

KURENT

18-25

Kukurica - herbicídy

KURENT

26-29

Strukoviny - herbicídy

KURENT

28-31

Sady - insekticídy

KURENT

32-35

Vinič hroznorodý - insekticídy

KURENT

36-40

Narušená ekologická rovnováha - Možno ju opäť napraviť??

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

Celkem článků: 11

Proseeds
detail