BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Jaké jsou výhledy na objemná krmiva v roce 2023

23. 01. 2024 Ing. Jitka Kolomazníková; VP AGRO, spol. s r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 215x

Zemědělské podniky s živočišnou výrobou završily sklizeň objemných krmiv posledními sečemi glycidové a bílkovinné píce. Už jsme si zvykli na výkyvy v počasí posledních ročníků. Leč, počasí můžeme pouze sledovat a přizpůsobovat svoje konání jeho rozmarům. V roce 2023 jsme pozorovali nevlídné počasí pro průběh polních operací.

Varistar

Časné jarní dny byly srážkově bohaté a chladné, v polovině května již následovalo teplo a sucho. Takové jaro samozřejmě ovlivnilo průběh setí kukuřice, do půdy, kde pro ni nebyly příznivé teplotní podmínky a dostatek vzduchu.

V období prodlužovacího růstu rostlin kukuřice přišly na mnoha lokalitách přísušky, což nenávratně poznamenalo výšku rostlin a nyní, v období sklizně měly porosty okolo 2 m výšky. S obdobím beze srážek a s vysokými teplotami se potýkaly i bílkovinné porosty. Druhé seče měly nízké výnosy a 3. seče se na mnoha místech posunuly o pár dnů, na září. Rozložení srážek bylo opět nepravidelné po celé ČR, takže v některých lokalitách je bílkovinné píce dostatek, jinde museli zemědělci řešit nedostatek objemu již v létě, setím čiroků, súdánské trávy nebo přesívkového tritikále.

V období metání měly kukuřice na převážné části ČR štěstí na srážky. Palice byly převážně opylené i dostatečně velké a zvyšují kvalitu píce i vzhledem k jejich poměru ke zbytku rostliny.

Co se týká výnosu kukuřice na siláž můžeme nyní odhadovat výrazný pokles. Kukuřice určené na zrno se ve většině podniků sklidili do silážní jámy. Co již nedoženeme na objemu, tedy tunách píce, můžeme ještě výrazně ovlivnit její kvalitou. Protože kvalita objemu může do určité míry nahradit jeho množství. Proto je rozhodující správně určit termín sklizně kukuřice. Dále je důležité seřízení sklizňových strojů. Palice měly uložen dostatek škrobu díky teplému a vlhkému začátku září. Správné rozdrcení zrna ovlivňuje stravitelnost škrobu. Dodržování technologie při silážování na jámě je již standardem, protože letos si opravdu nemůžeme dovolit plýtvat živinami.

Celkově jsou již pár let porosty kukuřic velmi nevyrovnané. Velký vliv na kvalitu výsledného objemného krmiva, kromě počasí, které je každoročně specifické a my jej neovlivníme, má poloha a kvalita pozemku a k nim zvolený hybrid kukuřice. Je to vcelku umění a chce to správný cit, zvolit pro daný pozemek hybrid, který na něm může dát nejlepší výkon. Tyto atributy máme v rukou, lze je důkladně promyslet a možná je velice dobré, že osivo kukuřice se začíná vybírat již na podzim, časně po sklizni. Máme ještě průběh růstu rostlin v živé paměti a můžeme případně zareagovat na další rok změnami. Kukuřice je plodinou mikroregionu a každý agronom si musí vyzkoušet, kterému hybridu se bude v jeho lokalitě dařit. Zároveň je třeba znát vlastnosti vybraných hybridů, které kromě údajů v katalogu můžeme doporučit na základě vlastních sledování na pokusných polích a z provozních ploch po celé ČR.

RGT Babexx (FAO 210)

Hybrid má českou registraci od roku 2014. Je velmi raný a během několika let ukázal na běžných plochách, co umí a zařadil se mezi nejprodávanější RAGT hybridy. Dlouhodobě potvrzuje svoji vynikající výkonnost a kvalitu ve všech oblastech jeho pěstování. Vyznačuje se vysokým vzrůstem a bohatým olistěním. Další jeho předností je plasticita k pěstitelským podmínkám. Každoročně potvrzuje i špičkovou stravitelnost a výborný obsah škrobu.

RGT Exxon (FAO 220)

Jedná se o tříliniový hybrid, který v roce 2021 získal registraci pro Českou republiku v segmentu velmi rané siláže. Dosahuje velmi dobrého vzrůstu a olistění. Palice má nasazeny středně vysoko a zrno tvrdé až mezityp. V poloprovozních pokusech jsme tento hybrid zkoušeli 3 roky a v každoročně potvrdil svůj výnosový potenciál. Ve většině poloprovozních pokusů v různých regionech České republiky dosahoval nadprůměrných výnosů suché hmoty.

RGT Muxxeal (FAO 240)

Hybrid je na trhu od roku 2021. Již ve 2. roce prodeje se zařadil mezi nejprodávanější hybridy RAGT. Českou registraci na siláž v segmentu rané siláže získal v roce 2021. Charakterizují ho vysoké až velmi vysoké rostliny s velmi dobrým olistěním. Palice má nasazeny středně vysoko s mezitypem zrna. Prokázal dobrou reakci nejen na sucho, ale i na chlad. Má velmi dobrý obsah škrobu v siláži a velmi dobré parametry stravitelnosti.

RGT Lacteaxx (FAO 260)

Tento silážní hybrid je novinkou minulého roku. Byl zařazen do portfolia na základě excelentních výsledků v poloprovozních pokusech v letech 2020–22. Charakteristický je vysokým vzrůstem s velmi dobrým olistěním a zároveň vyrovnanou palicí. Hybrid je vynikající nejen po kvantitativní stránce, ale také po stránce kvalitativní. Je vhodný pro výrobu kvalitní siláže pro vysokoprodukční dojnice i pro bioplynové stanice.

RGT Deixxel (FAO 260) - Novinka

Tento nový, dvouliniový, raný hybrid byl u nás v letošním roce zaregistrován v raném silážním sortimentu. Rostliny jsou vysoké s vysoko nasazenými palicemi, které mají středně vysoký až vysoký počet řad zrn tvrdého typu až mezitypu. V pokusech dosahoval vysokých výnosů celkové suché hmoty. Je určen pro pěstování na siláž v řepařské a bramborářské oblasti.

RGT Attraxxion (FAO 270)

V ČR je registrován od roku 2019 v kategorii rané zrno. Na základě výsledků ze zkoušení v několika státech Evropy se stává nosným hybridem v segmentu raných kukuřic. Jedná se o univerzální hybrid, který dosahuje velmi dobrých výsledků při sklizni zelené hmoty i zrna. Vyniká velmi dobrým opylením špiček palic a zdravotním stavem. Dobře snáší přísušky, což dokládají výsledky z pokusů v sušších letech.

RGT Exxtrali (FAO 270) - Novinka

Tento nový univerzální hybrid s raností FAO 270, získal v roce 2023 registraci pro Českou republiku v segmentu rané zrno. V poloprovozních pokusech také prokázal vysoký výnosový potenciál při sklizni na siláž. Charakteristický pro něj je velmi dobrý poměr palice a zbytku rostliny. Vyrovnané a dobře opylené palice se vyznačují úzkým vřetenem. Typ zrna je zárukou velmi dobrým uvolňováním vody ze zrna, z čehož plyne dobrá ekonomika při pěstování na zrno.

RGT Lanxx (FAO 280) - Novinka

Nový silážní hybrid RGT Lanxx s raností FAO 280 je svým habitem i typem zrna velmi podobný známému a rozšířenému RGT Karlaxx. V porovnání s ním ale lépe snáší přísušky a nevyžaduje intenzitu pěstování. Vyznačuje se vysokými výnosy zelené hmoty a zároveň velmi dobrými parametry stravitelnosti.

RGT Exxposition (FAO 290)

Velmi výkonný silážní hybrid, který lze díky velmi dobrým kvalitativním parametrům doporučit na výrobu siláže pro vysokoproduční chovy. Vyznačuje se velmi vysokou a silně olistěnou rostlinou, typ zrna je koňský zub. Způsob dozrávání je na zelené rostlině, tzv. stay green. Má výborné časné vzcházení, které umožňuje bezproblémové založení porostu. Hlavním kladem je jeho vynikající silážní vzhled, dobrý stay green a vynikající vzhled palice. Má velmi dobrou úroveň výnosové výkonnosti ve všech podmínkách. Pro poěstitele představuje skutečnou jistotu. Současně má velmi dobré kvalitativní parametry a obsah škrobu, navíc vyniká nadprůměrnou stravitelnost vlákniny (DNDF).

RGT Exxomik (FAO 300) - Novinka

Tento středně raný hybrid vyniká svou univerzálností. V poloprovozních pokusech v několika zemích Evropy dosahoval excelentních výsledků při sklizni na zrno i na siláž. Jedná se o tříliniový hybrid, který se vyznačuje velmi dobrou plasticitou k různým pěstitelským podmínkám. Má velmi dobrý počáteční vývoj a po celou dobu vegetace velmi dobrý zdravotní stav.

RGT Luxxida (FAO 320)

Tato stálice v RAGT portfoliu byla do nabídky zařazena v roce 2015 a od té doby patří k nosným a nejprodávanějším hybridům. Vyniká především univerzálností, vysokým výnosem zelené hmoty a velmi dobrou reakcí na sucho. Rostlina s erektivním postavením listů zůstává dlouho zelená v optimální sušině pro sklizeň na siláž. Má rychlý počáteční vývoj s dobrou odolností k chladu. Hybrid má vyvážený poměr škrobu a stravitelné vlákniny. Dosáhl nejlepších hodnot stravitelné vlákniny DINAG v kategorii středně pozdní siláž ÚKZÚZ za 5 let zkoušení.

RGT Texxia (FAO 330) - Novinka

Nový, středně pozdní hybrid s číslem ranosti 330 je středně vysoký až vysoký s vysoko nasazenými palicemi, které jsou vyrovnané a dobře opylené. Ve Francii byl úspěšně zkoušen i na výrobu velmi kvalitní siláže s velmi dobrým obsahem škrobu. Typ zrna je koňský zub, což zaručuje velmi dobré uvolňování vody ze zrna s dobrou ekonomikou pěstování. Výsledky z registračního zkoušení také potvrzují velmi dobrý zdravotní stav rostliny v průběhu vegetace.

RGT Produxxion (FAO 350) - Novinka

Jedná se o nový, středně pozdní, zrnový hybrid, který je však možné v případě potřeby sklidit i na kvalitní siláž. Rostliny jsou vysoké a zároveň velmi pěkně olistěné. Tvoří pravidelnou a dobře opylenou palici. Registrační i poloprovozní pokusy ukázaly jeho velmi dobrou plasticitu k různým pěstitelským podmínkám. Vyznačuje se excelentním počátečním vývojem a velmi dobrým růstem. Tvoří palice s průměrným počtem řad 18,4 a s průměrným počtem zrn v řadě 28–30.

RGT Sirenixx (FAO 380)

Středně pozdní silážní hybrid RGT Sirenixx byl do prodeje byl zařazen po dvouletém sledování v poloprovozních pokusech v ČR. Dosahuje velmi vysokého vzrůstu s velmi dobrou palicí, což zaručuje excelentní výnos silážní hmoty s využitím pro vysokoprodukční dojnice a pro bioplynové stanice. Tvoří velmi pěkné palice v průměru s 18–20 řadami a s průměrným počtem zrn v řadě 28–30. Má velmi dobrý počáteční vývoj. Na jaře potřebuje teplejší pozemky.

Nabídka hybridů od společnosti VP AGRO je široká, najdete v portfoliu silážní hybridy od velmi raných až po středně pozdní, kombinované hybridy a několik velmi kvalitních zrnových hybridů. Všechny hybridy z nabídky jsou důkladně prozkoušeny nejen s ohledem na výnos, ale také na kvalitu. Při výběru hybridů od společnosti VP AGRO tak žádný pěstitel nemůže vybrat špatně. Výběr toho správného hybridu pro vaše pole není vždy jednoduchý, proto využijte pomoc od našich zkušených regionálních zástupců.

Nový univerzální hybrid RGT Exxtrali (FAO 270)
Nový univerzální hybrid RGT Exxtrali (FAO 270)

Související články

Rok 2023 v ochraně brambor

16. 02. 2024 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 413x

Jak efektivně snížit spotřebu pesticidů

24. 01. 2024 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Ochrana obecně Zobrazeno 480x

Aktuální informace v oblasti nakládání s přípravky na ochranu rostlin

16. 01. 2024 Ing. Andrea Blažková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Ochrana obecně Zobrazeno 801x

Choroby a škůdci jalovce

11. 01. 2024 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 378x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail