Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Charakteristika ideálního hybridu silážní kukuřice

30. 10. 2022 Ing. Marian Havliček; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1269x

V průběhu vegetačního období se u jednotlivých hybridů projevují jejich vlastnosti. Jaké jsou ty nejžádanější v případě silážního zaměření?

Proseeds

Určitě mezi ně patří stay green efekt, známý také jako efekt zelených listů. Vegetativní části rostlin s touto vlastností zasychají a dřevnatí mnohem později než u odrůd bez výrazného stay green efektu. V praxi to znamená, že kukuřice, která se blíží ke své zralosti, má stále zelené listy, jež jsou schopny asimilovat živiny potřebné k naplnění zrna. Tato vlastnost vede nejen k vyššímu výnosu zrna, ale také k delšímu sklizňovému období kukuřice určené k silážování. To hraje významnou roli v případě, že kukuřice již dosáhla sklizňové zralosti a z různých důvodů odkládáme sečení. Listy a stonky kukuřice se stay green efektem zůstávají déle zelené a jsou poddajnější. Zásadně to ovlivňuje proces dusání zelené hmoty v silážní jámě. Z takového materiálu se snadněji vytlačí vzduch a vytvoří se příznivé podmínky pro růst bakterií mléčného kvašení, takže je siláž dobře konzervovaná a má vysokou výživovou hodnotu. Vysušená a dřevnatá kukuřice navíc obsahuje velké množství ligninu, který je pro skot nestravitelný. Zjednodušeně lze tedy říci, že se hybridy silážní kukuřice s výrazným stay green efektem vyznačují vyšší stravitelností surové vlákniny.

Stravitelnost vlákniny samozřejmě závisí i na dalších faktorech, například datu sklizně. Silážní kukuřice by se měla sklízet ideálně v období, když sušina celé rostliny dosahuje 35 %. Tehdy je poměr sušiny, škrobu a stravitelnosti vlákniny nejlepší. Opožděná sklizeň má za následek snížení stravitelnosti vlákniny, jejíž význam pro výživu zvířat stále zůstává nedoceněný. Ukázalo se, že zvýšení stravitelnosti vlákniny v kukuřičné siláži o 1 % vede k vyššímu příjmu sušiny krávou o 0,113 kg, což znamená zvýšení denní dojivosti o 0,136 kg. Osivářské společnosti si to uvědomují, a proto vybírají odrůdy s nejvyšší stravitelností. Nejčastěji se vyjadřuje stravitelností NDF, což je frakce neutrálně detergentní vlákniny, která se skládá z hemicelulózy, celulózy a ligninu. Vláknina v sušině kukuřičné siláže tvoří 55–60 % a její stravitelnost se v závislosti na hybridu a datu sklizně může pohybovat mezi 40–70 %.

Pokud jde o zdroje energie v kukuřičné siláži, nesmíme zapomenout na škrob. Nachází se v zrnech, která tvoří 40–45 % sušiny siláže. Stravitelnost škrobu je velmi vysoká - skot jej dokáže využít až z 98 %. Proto se často setkáváme s tvrzením, že hlavním zdrojem energie v silážích je škrob. Vyplatí se tedy vybírat odrůdy s vysokým výnosem zrna. Z takové kukuřice bude možné produkovat vysoce energetickou kukuřičnou siláž, která zajistí vysokou dojivost. Zajímavé je, že druh zrna ovlivňuje úroveň stravitelnosti a místo, kde se tráví. Zrna typu dent mají vyšší podíl moučnatého škrobu, který se tráví ve větší míře v bachoru. Zrno typu flint naopak obsahuje více sklovitého škrobu, jenž se z větší části tráví enzymaticky ve střevě. Je obtížné jednoznačně říci, který druh zrna je pro výživu skotu vhodnější. Většina výživových poradců proto doporučuje využívat flinto-denty, označené nejčastěji jako mezitypy, kde se oba druhy škrobu štěpí rovnoměrně. Výběrem silážního hybridu s vysokým výnosovým potenciálem zrna si můžeme zajistit nejen produkci siláže s vysokou koncentrací energie. Po zajištění silážní základny pro příští rok získáme také možnost vymlácení kukuřice na zrno.

V případě hybridů se silážním zaměřením hovoříme častěji o výnosu sušiny z hektaru než o výnosu zrna. Hodnocení odrůd na základě výnosu čerstvé hmoty není příliš přesné, protože se výrazně liší v obsahu vlhkosti. Právě v sušině celé rostliny se nacházejí cenné výživné látky, jako jsou škrob, bílkoviny, tuk a vláknina. Bez ohledu na agrotechniku a průběh povětrnostních podmínek během vegetačního období by hybridy kukuřice na siláž měly být charakterizovány svým typickým habitem. Žádoucí jsou vysoké, silně olistěné s širokou listovou čepelí a silným stonkem. Bez těchto vlastností bude obtížné dosáhnout vysokého výnosu sušiny na hektar.

Abychom to shrnuli, ideální silážní hybrid by měl mít výrazný stay green efekt, vysokou stravitelnost vlákniny, vysoký podíl škrobu a vysoký výnos sušiny z hektaru. S důrazem na všechny tyto rozhodující kvalitativní parametry jsou šlechtěny silážní hybridy Dekalb®, které v nejnovější generaci nesou označení SiloExtra. Pro jarní zásev roku 2023 k nim patří zejména novinky DKC3117 (FAO 230), DKC3418 (FAO 250–280) a DKC3513 (FAO 280). V sortimentu silážního segmentu jsou k dispozici také již osvědčené DKC3419 (FAO 240–250), DKC3601 (FAO 260–270) nebo DKC3506 (FAO 280).

Související články

Silážní i zrnové hybridy LG v Dubu

30. 11. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 144x

Slunečník se Syngentou

25. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 169x

Extra výnos v extra kvalitě

15. 11. 2023 Vít Košťál; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 220x

Kukuřičné hybridy Pioneer pro střední Moravu

04. 11. 2023 Ing. Oldřich Dostál; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 335x

Sezona kukuřice 2023 jako žádná jiná

01. 11. 2023 Ing. Eduard Hanina; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 5895x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail