BASF
BASF
BASF

AGRA

OSR Protect - dostupné řešení pro pěstitele řepky ozimé

25. 04. 2024 Ing. Filip Daněk; SOUFFLET AGRO Osivo a sadba Zobrazeno 4733x

V roce 2021 jsme poprvé v rámci programu SOILTEQ seznámili pěstitele s cizojazyčnou zkratkou OSR Protect. „OSR“ = Oil seed rape nebo-li česky řepka olejka. A „Protect“, jakožto překlad ochrany růstového a produkčního potenciálu této náročné, ale významné tržní plodiny.

Proseeds

Ve skutečnosti se jedná o kompatibilní směs, která je složená z hybridu řepky SOUFFLET SEEDS (možnost výběru z hybridů Drone, EsteliaAddition) a podpůrných plodin z čeledě bobovitých. V tomto případě zcela vymrzajících (pískavice řecké seno, jetel alexandrijský, čočka jedlá), Směs je namíchaná v jednom balení pro jedno výsevní ústrojí. Přičemž tak jak je směs namíchána, tak jedno balení = 2 VJ = 2 ha.

Pěstitelé řepky ozimé byli nuceni za poslední sezóny přikročit k včasné a intenzivní insekticidní ochraně a vynaložit tak velké úsilí a náklady proti škůdcům při podzimní vegetaci. Jedná se o ochranu zaměřenou zejména na dřepčíky rodu Phyllotreta i dřepčíka olejkového. Setí řepky s pomocnými plodinami, které maskují řepku v porostu a tím snižují její atraktivnost pro tyto škůdce, je jedním z inovativních způsobu jejího pěstování. Míra napadení takto vedené řepky může být až o polovinu nižší v porovnání s konvenčními plochami.

Jetel alexandrijský i pískavice jsou pomocníci při utváření mechanické bariéry pro ochranu hostitelské rostliny řepky (pískavice navíc poskytuje repelentní účinek).
Jetel alexandrijský i pískavice jsou pomocníci při utváření mechanické bariéry pro ochranu hostitelské rostliny řepky (pískavice navíc poskytuje repelentní účinek).

Je důležité, aby růst podpůrných rostlin z počátku vegetace vykazoval stejnou dynamiku jako řepka, a vytvořil se tak homogenní porost.
Je důležité, aby růst podpůrných rostlin z počátku vegetace vykazoval stejnou dynamiku jako řepka, a vytvořil se tak homogenní porost.

Čím jsou jednotlivé pomocné plodiny ve směsi OSR Protect prospěšné?

Tato diverzifikovaná směs mimo jiné podporuje i vyšší konkurenceschopnost proti vzcházejícím plevelům, tak podporuje tvorbu vhodné půdní struktury a představuje vhodnou variantu pro erozně ohrožené plochy.

Kam se systém OSR Protect hodí?

 • Příliš úzký osevní postup s převahou obilnin a řepky.
 • Silný tlak hmyzích škůdců v posledních letech (zejména na podzim).
 • Omezená dostupnost levné a kvalitní organické hmoty.
 • Vysoké ceny minerálních hnojiv – zastoupené druhy zpřístupní řepce pohotové živiny, zejména dusíku.
 • Pozemky s nižší úrodností a horší rentabilitou.

Jak OSR Protect pěstovat?

Postupem času jsme společně s Vámi ladili i různé úrovně zásad pěstování této směsi a po dvouletých zkušenostech pěstování této směsi můžeme potvrdit, že se nám osvědčilo a je nezbytné respektovat principy plynoucí v čase pro:

 • Kvalitní přípravu půdy pro rychlejší vzcházení bobovitých komponent.
 • Včasný termín zakládání směsi: 7–10 dní před klasickým agrotechnickým termínem s cílem zajistit optimální start směsi a podpořit dynamiku růstu pomocných plodin.
 • Hnojení na počátku vegetace stejné jako u konvenční řepky - nesnižujte dávku. Lze snížit na jaře při regeneračním přihnojení o cca 20–30 kg N/ha.
 • Dostatečnou insekticidní clonu v rané části růstu řepky i pomocných plodin, zejména při vyšším tlak u hmyzích škůdců (zvláště dřepčíků).
 • Herbicidní ošetření v PRE i CPOST fázi v závislosti na vývojové fázi řepky (2.–4. list) i plevelů (děložní listy) a typologii jejich druhů.
 • Dostatečnou úroveň morforegulace dříve setých porostů.


Všechny výše uvedené agronomické opatření a výběr hybridu a konkrétních přípravků lze konzultovat přímo s odbornými poradci SOUFFLET AGRO, kteří Vám rádi poradí na cestě za úspěšným pěstováním této směsi.

OSR Protect jako prostředek v boji se škůdci?

Monokultury jsou oproti pestrým porostům škůdci častěji vyhledávány. Důvodem je pro škůdce snazší dosažitelnost hostitelských rostlin, protože směsné porosty jim nastavují fyzikální, chemické i behaviorální bariéry při kolonizaci nového stanoviště. Druhově bohaté pole také vytváří rozmanitější mikroklima a nabízí útočiště pro predátory a parazitoidy škodlivých druhů hmyzu. Diverzita porostu v době vzcházení a raných fázích růstu řepky má také významný dopad na variabilitu v poškození hostitelských plodin dřepčíkem olejkovým či květilkou zelnou.

Hodnocením tohoto znaku se zabýval i výzkumný ústav AGRITEC v Šumperku v letech 2021–2022, kde nejprve pracovali s variantou zvýšení diverzity porostu se směsí KeepSOiLOSR Plus a následně i s variantou OSR Protect. V tomto hodnocení šlo vždy o postižení disperze imag dřepčíka olejkového v porostu na základě jeho rozdílných záchytů v pastech. O tom, jak se v jednotlivých zónách porostu výskyty imag lišily a jak se proměňovaly v čase, pojednává níže uvedené vyhodnocení.

Porovnání rozložení záchytů dospělců dřepčíka olejkového celkem (celkem = samci a samice dohromady) ve žlutých miskách uložených v pravidelné mřížce (viz modrá kolečka). Řepka s podsevem = OSR Estelia Protect.
Porovnání rozložení záchytů dospělců dřepčíka olejkového celkem (celkem = samci a samice dohromady) ve žlutých miskách uložených v pravidelné mřížce (viz modrá kolečka). Řepka s podsevem = OSR Estelia Protect.

Disperze úrovní poškození působených dospělci dřepčíka olejkového v různě diverzifikovaných porostech
Disperze úrovní poškození působených dospělci dřepčíka olejkového v různě diverzifikovaných porostech

Záchyt samic dřepčíka olejkového schopného klást (včetně larev)
Záchyt samic dřepčíka olejkového schopného klást (včetně larev)

Z výsledků tohoto hodnocení lze tedy odvodit pozitivní vliv zvýšení diverzity porostu na úroveň výskytu dospělců dřepčíka olejkového a následné poškození hostitelských rostlin řepky v průběhu celého podzimního období.

Více informací nejen k tomuto pokusu můžete shlédnout prostřednictvím rozhovoru s Ing. Markem Seidenglanzem, Ph.D. z Agritec Šumperk, na YouTube:

Související články

Tak trochu jiný polní den Saaten-Union

16. 07. 2024 Ing. Jan Stropnický; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 201x

Efektivní ochrana osiva ozimých obilnin

02. 07. 2024 Ing. Marek Světlík, Ph.D., BASF Osivo a sadba Zobrazeno 289x

Výhodná společná nabídka Bayer pro pěstitele řepky

20. 06. 2024 Ing. Ján Hanuska; Bayer Osivo a sadba Zobrazeno 337x

Představení odrůd ozimých obilnin na českém trhu v roce 2024

20. 06. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 593x

Hybridní odrůdy řepky ozimé Pioneer 2024

18. 06. 2024 Ing. Roman Brtnický; Pioneer Hi-Bred Osivo a sadba Zobrazeno 246x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail