BASF
BASF
BASF

AGRA

Trojité výročí oslaveno ve Třech Věžičkách

03. 05. 2024 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 233x

V letošním roce si společnosti Saaten-Union a Rapool připomínají 3 významná jubilea. Saaten-Union slaví 25 let své existence v ČR, zatímco Rapool oslavuje 20 let působení na českém trhu a 50 let od svého založení v Německu. K oslavě těchto milníků byla uspořádána konference v kongresovém centru Tři Věžičky ve Stříteži u Jihlavy. Bylo zde zavzpomínáno na historii, zhodnocena současnost, nastíněna budoucnost a představeny novinky pro podzim.

Limagrain

Jednatel společností Saaten-Union a Rapool, Ing. Marian Špunar, úvodem přiblížil historii vstupu obou firem na český trh a jejich postupné budování až po současnou stabilní pozici v oblasti osivářství. Do budoucna vidí potenciál v dalších inovacích šlechtění, zvláště v reakci na očekávané klimatické i legislativní změny. Nová spolupráce s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR je důkazem snahy přizpůsobit se novým podmínkám a zajistit udržitelnost a konkurenceschopnost v dlouhodobém měřítku.

Pozici společností Saaten-Union a Rapool uvedl jejich jednatel Ing. Marian Špunar

Pozici společností Saaten-Union a Rapool uvedl jejich jednatel Ing. Marian Špunar

Ozimá řepka a šlechtění

Šlechtitelé se musí při vývoji nových odrůd adaptovat na rozličné podmínky. Zemědělci a pěstované plodiny čelí stále častěji negativnímu vlivu počasí, jako jsou např. vyšší teploty a jejich výkyvy a nerovnoměrné srážky. S mírnějšími zimami se také zvyšuje riziko infekcí chorobami a škůdci. Současně se zvyšuje tlak na snížení používané agrochemie a narůstají regulační omezení mnoha, často špatně nahraditelných, účinných látek.

Výše uvedené výzvy nastávají v době, kdy výrobní náklady na jednotku plochy stoupají, zatímco realizační ceny řepky zůstávají téměř nezměněné od roku 2013 (s výjimkou extrémního roku 2022), jak upozornil Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc. z SPZO. Tato situace klade velké nároky na vývoj nových, plastičtějších, výkonnějších a odolnějších odrůd. Jedním z potenciálních řešení je šlechtění na odolnost až rezistenci proti chorobám a na efektivnější využití živin.

Efektivní využití dusíku

Vliv šlechtění na efektivní využití dusíku lze ukázat na následujícím příkladu. Efektivita využití N se u řepky sleduje pomocí hodnoty Partial Factor Produktivity (PFP), neboli dílčího faktoru produktivity využití aplikovaného N. Tento faktor vyjadřuje, jaké množství výnosu (kg) bylo vytvořeno aplikací 1 kg N. Čím vyšší hodnota PFP je, tím efektivněji bude N využit. Pro srovnání lze uvést odrůdy řepky: Diamant (registrace 1970) a spotřeba 56 kg N/t semen (PFP 17,9), Bender (2015) - 31 kg N/t (PFP 32) a Jurek (2021) - 30,1 kg N/t semen (PFP 33).

Současnost Rapool

Nosné hybridy pro výsev řepky v roce 2024 představil Bc. Pavel Stárek. Zejména zdůraznil přínos hybridů odolných virům žloutenky vodnice (TuYV), jejich agronomické výhody, ale i limitující faktory a rajonizaci, která je důležitá pro využití jejich výnosového potenciálu.

Vyzdvihnuty byly zejména celoevropsky oblíbené hybridy Dominator s výnosem 3,85 t/ha (průměr ze 7 831 ha) a Temptation s výnosem 3,81 t/ha (průměr z 25 304 ha). Dominator dosáhl vyrovnaného vysokého výnosu v různých podmínkách i technologiích pěstování. Navíc má kombinaci rezistece RimS vůči fomě a TuYV, je odolný poléhání a má vysoký obsah oleje (45,82 % - průměr 2021–23). Vhodný je i do úzkých osevních postupů a lokalit s vyšším tlakem chorob nebo na těžké studené a jílovité půdy.

Temptation dosáhl vyrovnaného výnosu v několika, na počasí velmi rozdílných letech, což ukazuje na jeho plastičnost. Navíc se vyznačuje výnosovou stabilitou, rychlostí vývoje, zdravím, kompaktností porostu a rezistencí vůči žloutence vodnici (TuYV). Je vhodný i na pozemky s vysokou heterogenitou.

Na chudé půdy a chladnější lokality byl doporučen ranější hybrid Jurek, který je vítězem dvou posledních ročníků pokusů SPZO v rozdílných podmínkách i agrotechnice. Vyznačuje se vysokým výnosem, olejnatostí a výborným využitím N. Na výsušné pozemky s lehkou kamenitou půdou se hodí hybrid Manhattan, který prosperuje v širokořádkových technologiích, strip-tillu a no-tillu.

Odrůdy ozimé řepky pro rok 2024 představil Bc. Pavel Stárek

Odrůdy ozimé řepky pro rok 2024 představil Bc. Pavel Stárek

Nová odrůda řepky

Novinkou společnosti Rapool v nabídce ozimé řepky je středně raný hybrid Nebraska, odpovídající trendu efektivity využití dusíku. Tento hybrid se umístil na 1. místě ve výnosu zrna jak v chladné, tak i teplé oblasti v reg. zkouškách ÚKZÚZ 2022–23. Dosáhl 109 % výnosu ve srovnání s kontrolními odrůdami Aurelia, LG Arnold a Dominator. Je charakteristický raným a dlouhým kvetením, které začíná o 3 dny dříve, než je průměr ostatních testovaných odrůd. Díky lepšímu zdravotnímu stavu kořenového systému a stonku má snížené riziko nouzového dozrávání a prodlouženou dobu fyziologického zrání porostu. Rozdíl ve zralosti oproti průměru je minimální (1 den). Patří mezi kompaktní, středně vzrůstné hybridy (147 cm). Netrpí na podzimní přerůstání ani poléhání a nevyžaduje použití jarních regulátorů růstu. Vykazuje vysokou schopnost efektivního příjmu a využití dusíku, je mrazuvzdorný a rezistentní TuYV.

Novinky v ozimých obilninách

Nabídku společnosti Saaten-Union v letošním roce rozšíří 5 nových odrůd. Nabídka čítá přes 2 desítky odrůd, které pokrývají široké potřeby pro všechny podmínky a způsoby pěstování v ČR.

Novou polopozdní odrůdu ozimé pšenice Pontiform E/A představil Ing. Luděk Novotný

Novou polopozdní odrůdu ozimé pšenice Pontiform E/A představil Ing. Luděk Novotný

Pšenice ozimá

Novinku mezi ozimými pšenicemi od Saaten-Union představil Ing. Luděk Novotný. Polopozdní odrůda Pontiform E/A vychází z křížení Ponticus × Reform. Rostliny jsou nižšího vzrůstu (89 cm), s dobrou odolností poléhání, vysokou mrazuvzdorností, dobrou odolností chorobám, kvalitním a velkým zrnem. Pontiform je velmi plastický a vhodný i pro pozdní termíny setí, což ho může do jisté míry chránit před podzimním tlakem přenašečů viróz. Během tříletých reg. pokusů ÚKZÚZ dosáhl průměrných hodnot ve všech parametrech odpovídajících jakosti E. Během 3 let zkoušení byl u dvou různých parametrů hodnocen v jednom z pokusných let kvalitou A, proto je oficiálně zařazen mezi A, ale při běžných podmínkách a intenzitě pěstování bude mít zrno elitní parametry.

Další představená novinka je hybridní ozimá pšenice SU Hytoni B/C, kterou popsal Ing. Pavel Ježek, Ph.D. Tento hybrid je vhodný do jílovitých, písčitých i kamenitých půd, stejně jako pro intenzivní pěstování, kde využije výhody hybridních odrůd, spočívajících v mohutnějším kořenové systému. Dobře se vyrovnává s přísušky a vyznačuje se velmi raným metáním a zráním. Má velmi široké seťové okno, od poloviny září do počátku listopadu. Je rezistentní vůči plodomorce plevové.

Ječmen ozimý

Letošní nabídku rozšíří ozimý šestiřadý ječmen Sensation. Vedle vysokého výnosu se vyznačuje rezistencí vůči virové zakrslosti ječmene a zároveň virové mozaice ječmene typu 1 a 2. Osivo bude dostupné pouze pro množitelské porosty.

Žito ozimé

Nové potravinářské hybridní žito SU Perspectiv je vhodné pro intenzivní i extenzivní pěstování. Vyniká zdravím, výnosem, pekařskými parametry a odolností proti poléhání.

Tritikale ozimé

Novinkou je hybridní ozimé tritikale SU Liborius, určené pro výrobu senáže i zrna. Zrno má velké až velmi velké. Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování je vysoký, v ošetřené variantě velmi vysoký. Je vhodný i pro ranější termíny setí. Na přihnojení dusíkem reaguje vyšším počtem zrn v klase při zachování vysoké HTZ.

Novou hybridní ozimou pšenici SU Hytoni B/C popsal Ing. Pavel Ježek, Ph.D.

Novou hybridní ozimou pšenici SU Hytoni B/C popsal Ing. Pavel Ježek, Ph.D.

Související články

Ověřovali nové možnosti ochrany máku

17. 05. 2024 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Osivo a sadba Zobrazeno 330x

InVigor® - jistota, výnos a stabilita výnosu

15. 05. 2024 Ing. Roman Sýkora; BASF spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 220x

LG Ambassador je jednička do všech podmínek

01. 05. 2024 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 194x

Moření osiva máku

27. 04. 2024 Ing. Matěj Satranský, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 346x

OSR Protect - dostupné řešení pro pěstitele řepky ozimé

25. 04. 2024 Ing. Filip Daněk; SOUFFLET AGRO Osivo a sadba Zobrazeno 4592x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail