BASF
BASF
BASF

AGRA

Seznam doporučených odrůd hrachu polního jarního, 2024

29. 03. 2024 Ing. František Vytiska; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 272x

Uvedené výsledky vychází ze čtyřletého hodnocení pokusů (2020–23). Ty jsou každoročně zakládány na 13 lokalitách ÚKZÚZ a spolupracujících privátních subjektů. ÚKZÚZ zajišťuje odborné a metodické vedení pokusů, které spočívá především ve výsevu odrůd ve 3 opakováních, průběžném hodnocení stavu porostu a kvality ošetření během vegetace. Jednotlivé pokusy jsou pravidelně kontrolovány pracovníky ÚKZÚZ, přičemž poškozené pokusy jsou z hodnocení vyřazovány. Přímé srovnání odrůd v jednom pokusu nám umožní eliminovat vliv předplodiny, hnojení, chemického ošetření a abiotických stresových faktorů na jednotlivé odrůdy. Všechny uvedené informace mohou pomoci pěstitelům minimalizovat rizika ztrát související se specifickými odrůdovými vlastnostmi jednotlivých odrůd.

Proseeds

Doporučené odrůdy

Abarth CPG

Poloraná žlutosemenná odrůda, semeno oválného tvaru.

Přednosti: Odolnost proti napadení padlím hrachu.

Pěstitelská rizika: Nízký výnos semene, nízký výnos a obsah dusíkatých látek (NL).

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Astronaute CPG

Poloraná žlutosemenná odrůda, semeno válcovitého tvaru.

Přednosti: Vysoký výnos semene ve druhé zkušební oblasti.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: RAGT 2n, Francie

Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Atoll CPG

Středně raná zelenosemenná odrůda, semeno oválného tvaru.

Přednosti: Vysoký výnos semene v první zkušební oblasti, odolnost proti napadení komplexem kořenových chorob.

Pěstitelská rizika: Nízký obsah NL.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Audit CPG

Středně raná žlutosemenná odrůda, semeno oválného tvaru.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Limagrain Nederland B.V., Nizozemsko

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Avatar CPG

Středně raná žlutosemenná odrůda, semeno válcovitého tvaru.

Přednosti: Velmi nízká aktivita trypsin inhibitoru.

Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti poléhání před sklizní.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Boxer CPG

Poloraná žlutosemenná odrůda, semeno válcovitého tvaru.

Přednosti: Středně vysoká odolnost proti poléhání před sklizní.

Pěstitelská rizika: Nízký výnos semene.

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Eso CPG

Středně raná žlutosemenná odrůda, semeno oválného tvaru.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Gambit PO

Středně raná žlutosemenná odrůda, semeno oválného tvaru.

Přednosti: Velmi nízká aktivita trypsin inhibitoru.

Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti poléhání před sklizní.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Impuls CPG

Středně raná zelenosemenná odrůda, semeno válcovitého tvaru.

Přednosti: Rychlost počátečního růstu, odolnost proti napadení komplexem kořenových chorob.

Pěstitelská rizika: Nízký výnos semene.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Lump CPG

Středně raná žlutosemenná odrůda, semeno válcovitého tvaru.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Ostinato CPG

Středně raná žlutosemenná odrůda, semeno válcovitého tvaru.

Přednosti: Vysoký výnos semene v první zkušební oblasti, středně vysoká odolnost proti poléhání před sklizní.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: RAGT 2n, Francie

Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Protin CPG

Středně raná žlutosemenná odrůda, semeno oválného tvaru.

Přednosti: Středně vysoká odolnost proti poléhání před sklizní, vysoký obsah NL.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Saxon PO

Středně raná žlutosemenná odrůda, semeno válcovitého tvaru.

Přednosti: Vysoký výnos semene ve druhé zkušební oblasti.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Trendy CPG

Poloraná žlutosemenná odrůda, semeno oválného tvaru.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Významné hospodářské vlastnosti odrůd hrachu polního jarního (ÚKZÚZ, 2020–23)
Významné hospodářské vlastnosti odrůd hrachu polního jarního (ÚKZÚZ, 2020–23)

PO - udělena ochranná práva k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.

CPG - udělena odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)

CPA - podána žádost o udělení odrůdových práv Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)

Související články

Současné alternativy při moření osiva máku

22. 04. 2024 Ing. Pavel Procházka Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 69x

Jarní ječmeny s top výnosem

04. 04. 2024 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 210x

LG Auckland - nejvýnosnější hybrid praxe

01. 04. 2024 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 3165x

Přehled odrůd pelušky jarní na píci, 2024

28. 03. 2024 Ing. František Vytiska; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 244x

Seznam doporučených odrůd sóje, 2024

26. 03. 2024 Ing. František Vytiska; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 297x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail