BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

LG Auckland - nejvýnosnější hybrid praxe

01. 04. 2024 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 3629x

Hybrid LG Auckland je moderní řepka, která k uplatnění svého potenciálu vyžaduje profesionální přístup. Za ten se potom odmění špičkovým výnosem.

Proseeds

LG Auckland oceňuje intenzivní agrotechniku, nízký výsevek a díky rychlému vývoji je vhodný pro pěstování v širokých řádcích

LG Auckland oceňuje intenzivní agrotechniku, nízký výsevek a díky rychlému vývoji je vhodný pro pěstování v širokých řádcích

Při pěstování hybridu LG Auckland je třeba vyjít z požadavku na prostor. Rostliny jsou velmi robustní s vynikajícím větvením. Současná praxe, která s lepšími secími stroji používá nižší výsevky tomuto nároku plně vyhovuje. Schopnost kompenzovat prostor při řidším výsevku, ale i po ataku hrabošů, je mimořádná. LG Auckland na podzim roste velmi bujně a snáze překonává tlak škůdců, především dřepčíků v prvních fázích růstu, kdy je kritické, aby řepka ustála žír na děložních a prvních pravých lístcích.

Bujný růst dělá z hybridu LG Auckland také kandidáta na „hasiče“ pozdních termínů setí, kdy i zářijové výsevy stihnou zakrýt pozemek porostem tvořeným solidními rostlinami s dostatečně silným kořenovým krčkem.

Časné výsevy je nutné více brzdit a založit s nižším počtem jedinců. Odměnou jsou ovšem vitální rostliny s krátkým růstovým vrcholem, které bez problému přezimují. Jarní růst hybridu je opět bujný a zásadním technologickým opatřením na jaře je zakrácení stonku fungicidy se silným regulačním účinkem. Do technologie ještě patří dobře časovaná ochrana proti hlízence.

Oldřich a Jakub Hežovi ze ZD Hnojice v LG Auckland, který s výnosem 5,7 t/ha (33 ha) byl nejvýnosnějším z 5 pěstovaných odrůd (okr. Olomouc, 6 % vlh., 2023)

Oldřich a Jakub Hežovi ze ZD Hnojice v LG Auckland, který s výnosem 5,7 t/ha (33 ha) byl nejvýnosnějším z 5 pěstovaných odrůd (okr. Olomouc, 6 % vlh., 2023)

Výnosy na prvním místě

Intenzivní hybrid LG Auckland se dokáže předvést především na úživných pozemcích s intenzivní agrotechnikou. Na podzim i brzy na jaře lahodí oku vitální mohutné rostliny s vynikajícím nasazením větví. Před sklizní je LG Auckland řepka s mohutnými šešulemi, které slibují nadstandardní výnos a tento slib beze zbytku plní. Odměnou důsledné odrůdové agrotechniky jsou špičkové výnosy.

LG Auckland je nyní u nás v praxi u členů SPZO nejvýnosnější odrůdou. První místo obsadil s výnosem 4,04 t/ha na 4 415 ha v sortimentu odrůd pěstovaných na ploše 1 000–5 000 ha. LG Auckland exceluje nejen v praxi, ale také v pokusech. Nejvíce si považujeme 3. místo za hybridy LG AustinLG Arnold v postregistračních zkouškách BSV v Německu v roce 2022. V loňském roce byl opět v Německu nejvýnosnější odrůdou v postregistračních LSV testech na 25 lokalitách v jednotlivých spolkových zemí, kde celkovým výnosem 107 % obsadil 1. místo. V polských postregistračních zkouškách byl v roce 2023 na 2. místě s relativním výnosem 113 % na 28 lokalitách. V teplém a suchém Maďarsku se mu také vytrvale daří a v roce 2023 byl na 2. místě ve zkouškách farmářské unie GOSZ s výnosem 105 %.

Výnosy hybridu LG Auckland jsou pojištěny kombinovanou odolností vůči fómě garantovanou genem Rlm7 a mnoha minorgeny. Má výborné přezimování. Gen R54 zajišťuje rezistenci vůči virové žloutence vodnice (TuYV). Výnos je chráněn až do úplného dozrání v pevných a geneticky nepukavých šešulích. Strniště je po sklizni zelené díky polygenní odolnosti nejzákeřnější metle výnosů u nás - verticiliovému vadnutí (Verticillium dahliae).

Hybrid LG Auckland není nejjednodušší řepka na pěstování. Avšak jeho výsledky především v naší praxi potvrzují, že v rukou profesionálů s přehledem překonává čtyřtunovou laťku výnosů na velkých plochách. Věříme, že tomu bude i nadále, v letošní i budoucích sklizních.

Přeji vám mnoho zdaru při pěstování a realizaci řepky nejen s hybridem LG Auckland.

Tab.: Výnosy semen LG Auckland na běžných plochách v roce 2023

Podnik Okres Výměra (ha) Výnos (t/ha)
MILZA Zaječice, s.r.o. CR 26 4,10
ALA a.s. Řepníky CR 119 4,23
SHR Václav Šrámek, Lukov KL 28 4,11
ZD Křečhoř, a.s. KO 82 4,45
ZDV Krchleby, a.s. KH 158 5,10
SHR Lucie Srbová, Velvary ML 27 4,39
ZD Vrchovina NJ 15 4,30
Vykáň, a.s. NY 25 4,20
ZD Hnojice OL 32 5,70
AGRA Velký Týnec, a.s. OL 45 5,50
ZD Bohuňovice s.r.o. OL 50 5,36
ZD Újezd u  Uničova OL 66 5,60
AGRONET Smolkov, s.r.o. OP 24 5,60
ZP Otice, a.s. OP 22 5,32
AGRO, družstvo Záhoří PI 72 3,99
SHR František Čech PV 50 4,50
ZD Myslejovice, družstvo PV 29 4,72
SHR Ing. Stanislav Zbořílek PV 12 5,03
Moravská zemědělská a.s. PR 27 5,20
ZOPOS a.s. RK 34 4,43
Pivkovice a.s. ST 38 4,00
AGRA Březnice a.s. TA 16 4,50
Rolnická společnost Lesonice a.s. TR 46 5,03
Poolšaví a.s. UH 20 5,16
Nový Dvůr Kunovice, a.s. UH 77 4,86
TOPAGRA a.s. UH 25 4,93
AGROKOMPLEX Kunovice, a.s. UH 61 4,21
Vlčnovská a.s. UH 81 5,49
Uvedené výnosy jsou unikátní a vzájemně neporovnatelné z důvodu rozdílné agrotechniky a půdně-klimatických podmínek.

Ve Vlčnovské a.s. (UH) sklízel Ing. Vlastimil Lapčík LG Auckland již dvakrát: 2022 - 5,19 t/ha (49 ha), 2023 - 5,49 t/ha (81 ha)

Ve Vlčnovské a.s. (UH) sklízel Ing. Vlastimil Lapčík LG Auckland již dvakrát: 2022 - 5,19 t/ha (49 ha), 2023 - 5,49 t/ha (81 ha)

Související články

OSR Protect - dostupné řešení pro pěstitele řepky ozimé

25. 04. 2024 Ing. Filip Daněk; SOUFFLET AGRO Osivo a sadba Zobrazeno 62x

Současné alternativy při moření osiva máku

22. 04. 2024 Ing. Pavel Procházka Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 243x

Jarní ječmeny s top výnosem

04. 04. 2024 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 224x

Seznam doporučených odrůd hrachu polního jarního, 2024

29. 03. 2024 Ing. František Vytiska; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 280x

Přehled odrůd pelušky jarní na píci, 2024

28. 03. 2024 Ing. František Vytiska; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 248x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail