BASF
BASF
BASF

AGRA

LG Arnold a LG Auckland - řepky se zeleným strništěm

01. 05. 2023 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 21863x

Neustále rostoucí výnosový potenciál řepky je výsledkem šlechtitelské práce a řady inovací, které pomáhají výnos zvyšovat, nebo chránit.

Proseeds

Zdravé strniště LG Arnold

Verticilium je na vzestupu

Na řadě inovací a vysokém heterozním efektu jsou postaveny i loňské novinky společnosti Limagrain - hybridy LG ArnoldLG Auckland. Řepky této generace přicházejí s dalším vylepšením, a to s kvantitativní rezistencí vůči verticiliovému vadnutí řepky (Verticillium dahliae). Zatímco v minulosti jsme se setkávali s jinými chorobami, se kterými si umíme poradit chemickou cestou, u verticiliového vadnutí chemické řešení nemáme a nezbývá nic jiného než se spolehnout na genetiku. Zvyšující se výskyt patogenu pozorujeme již delší dobu a v posledních letech se stává častou příčinou nízkých výnosů. Především vysoká koncentrace řepky v osevních postupech nahrává rostoucímu zastoupení této choroby na našich polích. Dalším problémem je setí brukvovitých meziplodin. Do jaké míry přispívá ke zvyšování napadení verticiliem výskyt výdrolů řepky a horší ochrana kořenů proti květilce zelné se můžeme jen domnívat. Žádná relevantní data nejsou k dispozici.

Obě novinky - LG ArnoldLG Auckland, mají velmi dobré hodnocení vůči verticiliu v interních pokusech společnosti Limagrain. Hodnocení probíhá jak na dvou inokulačních platformách, tak i na všech testovacích lokalitách během zkoušení před a po přihlášení hybridů do registračních zkoušek. Vedle interních pokusů můžeme prezentovat nezávislé hodnocení například polského COBORU (graf 1). Můžeme tedy slíbit, že u obou hybridů bude při sklizni daleko zdravější, zelené strniště. Z dalších vlastností je u obou hybridů samozřejmostí nepukavost šešulí, odolnost fómě s genem Rlm7 a také odolnost virové žloutence vodnice (TuYV). Že jsou oba hybridy mimořádně výnosné dokládá i nejčerstvější výsledek postregistračního zkoušení ÚKZÚZ (graf 2).

Graf 1: Podíl rostlin napadených verticíliovým vadnutím (COBORU, 2021, Polsko)

Graf 2: Výnos semen řepky v postregistračních pokusech (SDO, ÚKZÚZ, 2022)

Raný, první k setí, první ke sklizni

Nebývá časté, abychom mohli na trh uvést najednou dva hybridy, avšak oba: LG ArnoldLG Auckland, se svými vlastnostmi natolik liší, že je vhodné dát agronomům na výběr. Na jedné straně stojí raný hybrid LG Arnold (registrační řízení ÚKZÚZ v letech 2019-2021 s výnosem 5,53 t/ha = 108 %; Seznam doporučených odrůd 2022 s výnosem 117 %), který se řídí heslem „První k setí, první ke sklizni“. Jeho podzimní vývoj je pozvolný a vyhoví všem zemědělcům, kteří rádi sejí řepku včas z jakýchkoliv důvodů. Dnes vyškoleni nedobrým počasím předchozích ročníků chce začít sít brzy každý, komu to podmínky umožní. LG Arnold nepřeroste, v dobrém stavu přečká zimu, stačí vytvořit mohutný kořenový systém a ke sklizni bude připraven mezi prvními, podobně jako dříve pěstované Alicante.

Poslední k setí, včas ke sklizni

Hybrid LG Auckland (registrační řízení ÚKZÚZ 2019-2021 s výnosem 5,64 t/ha = 110 %; Seznam doporučených odrůd 2022 s výnosem 118 %) je pravým opakem hybridu LG Arnold stran podzimního vývoje. Na podzim roste rychle, vytváří velmi bujný porost a snese pozdní setí. Na jaře je jeho vývoj středně rychlý, ke sklizni bude srovnatelně jako celý středně raný sortiment odrůd, tedy včas. „Zasít později a sklidit včas“ by byl ten nejvhodnější slogan pro hybrid LG Auckland. Oba hybridy mají velmi dobrou odolnost fomové hnilobě (Phoma lingam) a není třeba je kvůli ní na jaře ošetřovat. Aplikaci azolů a regulátorů růstu doporučujeme do pozdnějšího termínu k potlačení dlouživého růstu. Oba hybridy jsou robustní, hlavním klíčem k úspěšnému pěstování je zakrácení. Oba hybridy pokvetou uprostřed pelotonu ostatních řepek. Nepukavé šešule a odolnost TuYV pomohou ohlídat výnos až do sklizně.

Věříme, že si oba hybridy najdou cestu na pozemky zemědělců v nadcházející sezóně a zajistí výnosem pojištěným klíčovými vlastnostmi nejvyšší rentabilitu výroby řepky na podnicích.

Zdravé strniště LG Auckland

Související články

Nová generace řepky se skokovým nárůstem výnosu

07. 06. 2024 Ing. Adam Čáslava; Lidea Czechia, s.r.o Osivo a sadba Zobrazeno 108x

Ověřovali nové možnosti ochrany máku

17. 05. 2024 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Osivo a sadba Zobrazeno 513x

InVigor® - jistota, výnos a stabilita výnosu

15. 05. 2024 Ing. Roman Sýkora; BASF spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 378x

Trojité výročí oslaveno ve Třech Věžičkách

03. 05. 2024 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 265x

LG Ambassador je jednička do všech podmínek

01. 05. 2024 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 239x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail