BASF
BASF
BASF

AGRA

Ochrana obecně

Podzim bez starostí se společností ALMIRO

Podzim bez starostí se společností ALMIRO

27. 09. 2023 Ing. Jakub Matějovský; ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 726x

Zajistit si kvalitní start a mít na podzim dobře nakročeno k silnému a zdravému porostu je cílem každého pěstitele. Správná volba odrůdy, předseťové přípravy, termín a hustota setí jsou jedny z mnoha faktorů, které ovlivňují vitalitu a zdraví rostlin. Neméně podstatný je i vhodně zvolený výběr herbicidního ošetření, který zajistí odstranění nežádoucí konkurence a dodá kulturním rostlinám dostatek živin, vody a prostoru pro nenarušený růst.

Choroby a škůdci temnoplodce

Choroby a škůdci temnoplodce

24. 09. 2023 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 1190x

Temnoplodec (Aronia Medic., Rosaceae), známější pod jménem „černý jeřáb“, je rod se třemi druhy, A. prunifolia (t. třešňolistý), A. arbutifolia (t. planikolistý) a A. melanocarpa (t. temnoplodý), které pocházejí z východní části Severní Ameriky. Do Evropy (Německo) se A.

Proseeds
Energen

Ošetření plodin po krupobití, při zamokření a přetahování asimilátů do klasů

Témata popsaná v nadpisu se nám kumulovala v telefonických rozhovorech minulých dní. Dominantní bylo poškození kroupami v širokém a nerovnoměrném pásu od Kolína po Opavu, k tomu přicházelo téma lokálního zamokření, regionálních přísušků a občas i nevypláchnutých postřikovačů po herbicidu. Z důvodu velkého počtu dotazů jsme se rozhodli aktualizovat principy regenerace pro plodiny a momenty jichž se to aktuálně týká.

Polní dny s odrůdami RAGT a VP Agro

Polní dny s odrůdami RAGT a VP Agro

23. 09. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 742x

Společnost VP Agro představila na několika polních dnech, pořádaných na různých lokalitách napříč Českou republikou, široké portfolio nabízených odrůd zahrnující pšenici, ječmen, žito i tritikale. Zájemci zde získali spoustu informací včetně zajímavostí o připravovaných novinkách pro letošní rok i další sezonu.

Zajímavé novinky na polních dnech Bayer

Zajímavé novinky na polních dnech Bayer

20. 09. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 926x

Tradiční červnovou akcí jsou polní dny pořádané společností Bayer v Senici na Hané a v Libčanech u Hradce Králové. Za velkého zájmu návštěvníků byly představeny komplexní technologie použití přípravků v hlavních polních plodinách včetně možnosti porovnání účinnosti na širokém spektru odrůd.

12. polní den Syngenty ve Žlunicích

12. polní den Syngenty ve Žlunicích

19. 09. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 693x

Představeni nových, moderních nástrojů v zemědělství, odrůdových pokusů ošetřovaných přípravky společnosti Syngenta, stejně jako přehlídka odrůd ozimé pšenice společnosti VP Agro, to byla náplň setkání farmářů i odborné zemědělské veřejnosti na východě Čech.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Září a říjen 2023

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Září a říjen 2023

16. 09. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1234x

Nejen skládkové choroby, ale i kadeřavost broskvoní lze omezit díky ošetření v průběhu následujících měsíců. Při silném napadení je také vhodné potlačit puklici švestkovou. Brukvovitá zelenina je stále napadána housenkami bělásků a můry zelné i kapustové. Na rajčatech a cuketách se nyní velmi daří původcům houbových chorob. Také nás čeká výsadba česneku.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Září a říjen 2023

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Září a říjen 2023

15. 09. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1191x

Září a říjen patří pro zemědělce k dynamickým obdobím roku. Rozhodně nelze podcenit ochranu ozimých plodin. U ozimých obilnin je nutné věnovat pozornost zaplevelení, ale nelze podcenit ani snětivosti, virové zakrslosti a jejich přenašeče. U řepky bývá kromě ostatních plevelů limitujícím faktorem výdrol obilné předplodiny. Dále je nutné věnovat pozornost regulátorům růstu, hnojení atd. Obrovské škody může napáchat kromě jiných i hraboš polní.

Jubileum 75 let šlechtění v Hrubčicích

Jubileum 75 let šlechtění v Hrubčicích

19. 08. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 759x

V polovině května slavila významné jubileum jedna z našich nejstarších šlechtitelských stanic, která je v současné době součástí společnosti Limagrain Europe, pocházející z Francie. Dlouhodobá šlechtitelská práce se významně zapsala do historie českého zemědělství, kdy zde vzniklé odrůdy zaznamenaly široké rozšíření na našich polích.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Srpen a září 2023

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Srpen a září 2023

16. 08. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 841x

Při deštivém období se zvyšuje riziko poškození dozrávajících plodů peckovin i jádrovin moniliniovou hnilobou. Původcem choroby je vřeckatá houba Monilinia laxa a někdy i její blízce příbuzná Monilinia fructigena. Při ohrožení vinic chorobami nebo škůdci pokračujte podle potřeby v ošetření proti plísni révy, padlí révy, obalečíku jednopásému, obaleči mramorovanému a případně i šedé hnilobě hroznů révy.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Srpen a září 2023

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Srpen a září 2023

15. 08. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 856x

Následující období mnohdy rozhoduje o kvalitě skladovatelnosti, obsahu zásobních látek a tím i o ekonomickém zhodnocení porostů slunečnice, brambor, kukuřice a cukrovky. Zároveň dochází k výsevům řepky ozimé a následně i pšenice ozimé. Jak se o tato pole starat? Jaké zvolit preventivní i cílené strategie ochrany rostlin?

Nové biologické přípravky podporují růst rostlin a chrání je před škůdci a chorobami

Nové biologické přípravky podporují růst rostlin a chrání je před škůdci a chorobami

16. 07. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 1779x

Z laboratoří Biologického centra AV ČR přicházejí na trh dva originální přírodní přípravky, určené pro podporu růstu a ochranu rostlin: Supresil Duo® a Nemasil Forte®. Jsou nejen účinné, ale díky použití živých organizmů i ekologické. Zušlechťují půdu, zvyšují využití živin a chrání rostliny před hmyzími škůdci.

Aktuální přehled ochrany rostlin: Červenec a srpen

Aktuální přehled ochrany rostlin: Červenec a srpen

15. 07. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1050x

Podle potřeby pokračujte (v případě, že nebyla pokryta primární infekce) v ošetření proti strupovitosti a padlí jabloně. Na obě choroby jsou povoleny přípravky: Alcedo, Belanty, Bellis, Dagonis, Discus, Domark 10 EC, Fontelis, Luna Care, Luna Experience, Sercadis, Topas 100 EC, Vigofun 250 EC, Zato 50 WG aj. Pouze na padlí je povolený přípravek Cyflamid 50 EW.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Červenec a srpen 2023

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Červenec a srpen 2023

14. 07. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1176x

Při přeháňkovém průběhu počasí pokračuje šíření plísně bramboru (Phytophthora infestans) a někde i alternariové skvrnitosti listů (Alternaria alternata, A. solani) ve všech porostech. U raných odrůd a na lokalitách se škodlivým výskytem plísně (nad 25 %) je vhodné provést likvidaci natě, aby nedošlo k napadení hlíz. U poloraných a polopozdních odrůd při zjištění výskytu plísně v oblasti (v porostu) pokračujte v ošetření povolenými přípravky.

Co je nového v ochraně cukrovky proti škodlivým organizmům

Co je nového v ochraně cukrovky proti škodlivým organizmům

18. 06. 2023 Ing. Vít Bittner; DLF Beet Seed ApS, ČR Ochrana obecně Zobrazeno 1107x

Cukrovka se po zrušení kvót na výrobu cukru v EU v roce 2017 dostala v mnoha zemích na hranici rentability pěstování. Její pěstování je relativně obtížné, vyžaduje od pěstitelů dobré agronomické znalosti, a také vyváženou výživu a kvalitní zpracování půdy. Cukrovka je během vegetace vystavena řadě škůdců a chorob, jejichž nedokonalé zvládnutí může způsobit velké ztráty na výnosu cukru.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Červen a červenec 2023

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Červen a červenec 2023

16. 06. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1668x

Podle potřeby pokračujte (v případě, že jste plně nepokryli primární infekci) v ošetření proti strupovitosti a padlí jabloně. Na obě choroby jsou přípravky: Bellis, Belanty, Dagonis, Domark 10 EC, Fontelis, Luna Experience, Tercel aj.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Červen a červenec 2023

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Červen a červenec 2023

15. 06. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1398x

Cílem fungicidní ochrany proti plísni bramboru je oddálení infekce natě, omezení šíření choroby v porostu a zabránění infekce hlíz. Aby byla aplikace fungicidů proti plísni bramboru účinná, musí být zahájena včas (preventivně) a fungicidní clona musí být udržovaná bez přerušení po celou dobu vegetace.

Jak se u nás pěstují rajčata bez zbytků pesticidů

Jak se u nás pěstují rajčata bez zbytků pesticidů

26. 05. 2023 Ing. Václav Psota, Ph.D.; Farma Bezdínek s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 1223x

Za zbytky, či chcete-li rezidua, pesticidů považujeme množství pesticidů nebo jejich metabolitů, které zůstane v zemědělské produkci po sklizni. Tyto látky se mohou nacházet také ve zpracovaných zemědělských výrobcích. Výrazně na nebezpečí z nich plynoucí upozornila v roce 1962 americká bioložka Rachel Carson.

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (52): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci VI. - Ovoce: jablka a hrušky

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (52): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci VI. - Ovoce: jablka a hrušky

18. 05. 2023 Ing. Tereza Horská, Ph.D. a kol. Ochrana obecně Zobrazeno 1021x

V tomto příspěvku je představena dynamika degradace reziduí účinných látek fungicidů a insekticidů v jádrovinách. Průběh degradace reziduí byl hodnocen u 20 přípravků v jablkách a u 20 přípravků v hruškách. Účinné látky pesticidů zařazených do hodnocení jsou povolené k použití v systému integrované produkce ovoce. Výsledky studie umožňují zhodnotit možnosti využití pesticidů v systému nízkoreziduální a bezreziduální produkce jablek a hrušní.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Květen a červen 2023

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Květen a červen 2023

16. 05. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 2491x

Na ovocných stromech, zvláště na citlivých odrůdách jádrovin, v tomto období zejména škodí padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) a strupovitost jabloně a hrušně (Venturia inaequalis a V. pyrina). Ze škůdců mohou při přemnožení působit škody obaleči pupenoví - na koncích letorostů sbalené listy; svilušky a různé druhy mšic. Na hrušních může také škodit rzivost hrušně (Gymnosporangium sabinae) a místy i mera skvrnitá a mera hrušňová.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Květen a červen 2023

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Květen a červen 2023

15. 05. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1721x

Proveďte kontrolu zdravotního stavu porostů ozimé pšenice nejpozději ve fázi BBCH 50–51 (začátek metání) a zkontrolujte aktuální napadení porostů chorobami a škůdci. Hnědá rzivost pšenice (rez pšeničná; Puccinia recondita f. sp. tritici), se pravidelně vyskytuje ve všech oblastech pěstování pšenice. Větší riziko šíření hrozí při teplém průběhu jara. Škodlivý je výskyt v době metání pšenice.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Duben a květen 2023

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Duben a květen 2023

18. 04. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 3374x

Na jádrovinách škodí v tomto období zejména padlí jabloně, strupovitost jabloně a strupovitost hrušně, ze škůdců svilušky a různé druhy mšic, dále obaleči pupenoví - na koncích letorostů jsou sbalené listy, mladé plůdky jabloní po odkvětu poškozují pilatka jablečná, pilatka hrušková a zobonosky. Na hrušních škodí také rzivost hrušně a mera skvrnitá.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Duben a květen 2023

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Duben a květen 2023

17. 04. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 2217x

Padlí pšenice (padlí travní; Blumeria graminis) je rozšířeno ve všech oblastech pěstování obilnin. Silné napadení se může projevit při teplém a relativně suchém jarním počasí. Napadení podporuje vysoká vzdušná vlhkost, ale ne déšť, dále teploty mezi 18–20 °C a střídání teplých a vlhkých dnů.

Biologická ochrana zeleniny ve skleníku

Biologická ochrana zeleniny ve skleníku

15. 04. 2023 Ing. Václav Psota, Ph.D.; Farma Bezdínek s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 1091x

Plochy moderních hydroponických skleníků u nás ke konci minulého roku dosáhly 62,3 ha. Další jednotky hektarů jsou ve výstavbě a letos se očekává jejich dokončení. K těmto plochám můžeme započítat ještě několik moderních fóliovníků a starších krytých pěstebních ploch. Dostaneme se tím přibližně k 90–100 ha krytých pěstebních ploch pro zeleninu v České republice.

Časy se mění, a co zemědělství?

Časy se mění, a co zemědělství?

12. 04. 2023 Ing. Pavel Talich; Agromanual Ochrana obecně Zobrazeno 1579x

V názvu konference společnosti Syngenta konané v Praze sice bylo uvedeno, že zemědělství zůstává, což je pravda, ale mění se také. Bez zemědělství by samozřejmě nebylo potravin. Co se však v něm mění?

Ochrana a biostimulace počátkem vegetace s produkty UPL

Ochrana a biostimulace počátkem vegetace s produkty UPL

06. 04. 2023 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 1569x

Letošní zima se pomalu blíží ke svému konci a zanedlouho se opět rozběhne každoroční sekvence jarních prací. Sněhu letos opět příliš nebylo, teploty se pohybovaly na přijatelných hodnotách odpovídajících ročnímu období, ale co je důležité, bez jakýchkoli výrazných extrémů.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 17
detail