BASF
BASF
BASF

AGRA

Ochrana obecně

Co ještě udělat, než přijde zima

Co ještě udělat, než přijde zima

12. 11. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 598x

Při mírném a teplém podzimu roste trávník ještě i v listopadu. I když jste v sezoně zvyklí sekat ho nakrátko, při posledním podzimním sečení ho ponechte raději vysoký 5 cm a vyšší, aby byly lépe chráněny odnožovací uzly a kořeny před rozmary zimy. Posečenou trávu sbíráme do koše, případně ji shrabujeme spolu se spadaným listím.

Invazní škůdci a původci chorob v Česku

Invazní škůdci a původci chorob v Česku

01. 11. 2022 Ing. Michal Hnízdil a kolektiv sekce osiv, sadby a zdraví rostlin; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Ochrana obecně Zobrazeno 1812x

Do Česka jsou v posledních letech, mnohem častěji než dříve, zavlékány nebo se spontánně šíří ze sousedních zemí invazní škůdci a původci chorob rostlin. Jde o důsledek globalizace obchodu a cestovního ruchu a oteplování klimatu. Je proto důvodné se ptát, zda jsme schopni reálně tomuto šíření bránit a jak omezit negativní dopady po usídlení těchto vetřelců.

Proseeds
Ozimá řepka Onca

Když linka, tak Onca - ryze česká odrůda ozimé řepky

Špičkové liniové odrůdy výnosově za hybridy příliš nezaostávají a pokud se jim věnuje náležitá agronomická péče a pozornost, dokážou je často překonat. Takovým moderním liniovým materiálem je odrůda Onca, registrovaná v roce 2021. Jak během registračních, tak navazujících maloparcelních i poloprovozních pokusů potvrdila svoji výkonnost a zaujala přední příčku v kategorii doporučených liniových odrůd.

Regulace růstu řepky olejky před zimou

Regulace růstu řepky olejky před zimou

11. 10. 2022 Ing. Eva Plachká, Ph.D. a kol. Ochrana obecně Zobrazeno 794x

Řepka olejka ozimá je plodina, která je 11 měsíců na poli. Po celou tuto dobu její růst a vitalitu ovlivňuje mnoho vnitřních a vnějších faktorů. Vnitřní faktory jsou dané genovou výbavou zvolené odrůdy. Vnější faktory nezávislé na člověku jsou počasí, infekční tlak chorob a škůdců. Vnější faktor závislý na lidské činnosti je zvolená pěstitelská technologie. Můžeme s ní eliminovat nepříznivé vlivy vyšší moci.

Prezentace výzkumu na české a slovenské konferenci o ochraně rostlin

Prezentace výzkumu na české a slovenské konferenci o ochraně rostlin

03. 10. 2022 Ing. Vít Langmaier; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 529x

S rozmanitými výsledky rostlinolékařského výzkumu se zájemci mohli seznámit na 22. ročníku České a slovenské konference o ochraně rostlin (dále ČSKOR), který se konal v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. Prezentace probíhaly v rámci dvou dnů (8.–9. září) a byly rozděleny do 4 odborných sekcí, a to virologie a bakteriologie, mykologie, živočišní škůdci a herbologie.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - září, říjen a listopad 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - září, říjen a listopad 2022

16. 09. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 702x

U jádrovin lze moniliniovou hnilobu a také sazovitost, mušincovitost a některé skládkové choroby omezit, pokud provedeme pozdní ošetření před sklizní přípravky: Bellis, Luna Experience, Pomax, Scala, Stampa, nebo pozdní ošetření proti strupovitosti některým z přípravků s kratší ochrannou lhůtou: Alcedo, Captan 80 WG, Delan 700 WDG, Embrelia, Scab 480 SC, Zato 50 WG aj.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2022

15. 09. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 896x

Výskyt a škodlivost plevelů na podzim souvisí především s druhem obilniny, termínem setí a hustotou porostů. Herbicidní ochrana je prováděna, až na malé výjimky, na všech plochách pěstování a při současné úrovni agrotechniky a vstupů nelze toto opatření v žádném případě vynechat.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2022

16. 08. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 859x

Při deštivém období se zvyšuje riziko poškození dozrávajících plodů peckovin i jádrovin moniliniovou hnilobou. Původcem choroby je vřeckatá houba Monilinia laxa a někdy i její blízce příbuzná Monilinia fructigena.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - srpen a září 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - srpen a září 2022

15. 08. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1138x

Kyselé půdy snižují u řepky výnos, proto je třeba již v předstihu, dle rozboru povápnit, nejlépe již k předplodině a vápenaté hmoty rovnoměrně zapravit do celého orničního profilu. Vápnění půdy také snižuje výskyt některých chorob a škůdců.

Zvýšení účinku insekticidní ochrany při zakládání porostů řepky

Zvýšení účinku insekticidní ochrany při zakládání porostů řepky

12. 08. 2022 Ing. Jaroslav Mráz; AGRA GROUP a.s. Ochrana obecně Zobrazeno 244x

S postupným omezováním dostupných účinných látek v přípravcích na ochranu rostlin mizí z trhu efektivní řešení řady problémů při potlačování škodlivých činitelů. Spolu s tím se potkáváme občas s neuspokojivým účinkem insekticidního zásahu, který bývá přičítán vysokým teplotám při aplikaci, nastupující rezistenci nebo chybnému odhadu nástupu škůdce apod.

Choroby a škůdci kmínu

Choroby a škůdci kmínu

10. 08. 2022 Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. a kol. Ochrana obecně Zobrazeno 734x

Kmín kořenný (Carum carvi, L.) patří mezi nejstarší kořeninové rostliny používané na našem území. Pravděpodobnou oblastí jeho původu je Malá a Střední Asie, odkud se pěstování rozšířilo do Evropy, kde se využívalo planě rostoucího kmínu již ve 3. tisíciletí př. n. l. První písemná zmínka o jeho použití je uvedena již v Kosmově kronice k roku 1073 (Beranová, 1980). V nařízení o správě statků Karla Velikého ze začátku 9.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červenec a srpen 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červenec a srpen 2022

16. 07. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1300x

Podle potřeby pokračujte (v případě, že jste plně nepokryli primární infekci) v ošetření proti strupovitosti a padlí jabloně. Na obě choroby jsou přípravky: Bellis, Belanty, Dagonis, Domark 10 EC, Fontelis, Luna Experience, Talent, Tercel aj.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červenec a srpen 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červenec a srpen 2022

15. 07. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 692x

Při přeháňkovém průběhu počasí pokračuje šíření plísně bramboru (Phytophthora infestans) a někde i hnědé/terčovité skvrnitosti listů (Alternaria alternata/solani) ve všech porostech. U raných odrůd a na lokalitách se škodlivým výskytem plísně (nad 25 %) je vhodné provést likvidaci natě, aby nedošlo k napadení hlíz.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červen a červenec 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červen a červenec 2022

16. 06. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1896x

Podle potřeby pokračujte (v případě, že jste plně nepokryli primární infekci) v ošetření proti strupovitosti a padlí jabloně. Na obě choroby jsou přípravky: Bellis, Belanty, Dagonis, Domark 10 EC, Fontelis, Luna Experience, Talent, Tercel aj.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červen a červenec 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červen a červenec 2022

15. 06. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1080x

Sledujte podle signalizace výskyt plísně bramboru (Phytophthora infestans) a lokálně i hnědé skvrnitosti listů bramboru (Alternaria solani). Prognóza výskytu je na eagri.cz. Cílem fungicidní ochrany proti plísni bramboru je oddálení infekce natě, omezení šíření choroby v porostu a zabránění infekce hlíz.

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (51): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci V. - cibuloviny, kořenová zelenina, salát

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (51): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci V. - cibuloviny, kořenová zelenina, salát

26. 05. 2022 Ing. Tereza Horská, Ph.D., Prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., Ing. Jitka Stará, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Ochrana obecně Zobrazeno 540x

V tomto příspěvku jsou uvedeny výsledky případové studie zaměřené na využití modelů degradace reziduí pesticidů v cibulovinách, kořenové zelenině a salátu pro účely nízkoreziduální a bezreziduální produkce zeleniny. Příklady degradace reziduí pesticidů jsou uvedeny pro 24 účinných látek ze skupin fungicidů a insekticidů z původně testovaných 32 účinných látek pesticidů v cibuli, póru, mrkvi, kořenové petrželi a salátu.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2022

14. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 3156x

Na ovocných stromech, zvláště na citlivých odrůdách jádrovin, v tomto období zejména škodí padlí jabloně a strupovitost jabloně a hrušně. Na hrušních může také škodit rzivost hrušně.

 Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2022

13. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1310x

Proveďte kontrolu zdravotního stavu porostů nejpozději na začátku metání (BBCH 50–51) a zkontrolujte aktuální napadení porostů chorobami a škůdci. Ze škůdců sledujte zejména vajíčka a larvy kohoutků, mšice a v oblastech, kde se škodlivě projevují larvy bejlomorky sedlové a plodomorky pšeničné a plevové, také výskyty těchto škůdců.

Choroby a škůdci kokošky pastuší tobolky

Choroby a škůdci kokošky pastuší tobolky

06. 05. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 709x

Mnohé druhy rostlin, které se objevují ve větším počtu na obhospodařované půdě, jsou automaticky považovány za plevel, který by měl být co nejrychleji odstraněn. Ale četné druhy, pokud nebyly ošetřeny herbicidy či jinými pesticidy, lze využít jako léčivé rostliny. Mezi rozšířené plevele patří kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris L.

UPL Czech a rok 2022 ve znamení novinek

UPL Czech a rok 2022 ve znamení novinek

24. 04. 2022 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 771x

I když je zima stále v plném proudu, resp. v době psaní tohoto článku (pol. ledna) se stále ještě zcela neprojevila, čas nelze zastavit a brzy se otevře jaro a je dobré být připraven na další, určitě vyzývavý rok, do čehož zajisté spadá i dobrý přehled o tom, co je na trhu jednotlivých firem nového. A především to je cílem tohoto článku, představit UPL novinky pro rok 2022, kterých je dokonce hned šest.

Novinky v nabídce přípravků FMC Agro

Novinky v nabídce přípravků FMC Agro

23. 04. 2022 Ing. Miroslav Kroulík; FMC Agro Česká republika spol. s r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 1065x

Společnost FMC Agro patří k největším dodavatelům přípravků na ochranu rostlin na českém trhu. Zákazníkům přinášíme širokou nabídku přípravků na ochranu hlavních polních, ale i speciálních plodin. Naší jednoznačnou prioritou je být dlouhodobým spolehlivým partnerem všem našim zákazníkům z řad přímých obchodních partnerů, zemědělských podniků a farem.

Lze nahradit syntetické pesticidy biologickými přípravky?

Lze nahradit syntetické pesticidy biologickými přípravky?

21. 04. 2022 RNDr. Aleš Kuthan, CSc.; poradce v ochraně rostlin Ochrana obecně Zobrazeno 2073x

V odborném tisku v Čechách bylo za posledních let již publikováno hodně článků pojednávajících o biologické ochraně rostlin před škodlivými činiteli. Odborná veřejnost, včetně většiny zemědělců, již tento pojem dobře zná. Přesto je použití biologické ochrany, vyjma podniků hospodařících v ekologické produkci, v zemědělské praxi ještě pořád málo rozšířené.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - duben a květen 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - duben a květen 2022

14. 04. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 2241x

Neustálou pozornost, obzvláště u citlivých odrůd, musíte věnovat zejména strupovitosti a padlí. V oblastech, kde pravidelně škodí pilatka jablečná a zobonosky, nejčastěji zobonoska jablečná nutno při dokvétání věnovat pozornost i těmto škůdcům.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - duben a květen 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - duben a květen 2022

13. 04. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1314x

U zapojených porostů ozimé pšenice na vyšší hladině hnojení je předpoklad škodlivého výskytu chorob: padlí pšenice, feosferiové skvrnitosti pšenice (braničnatky plevové) a septoriové skvrnitosti pšenice (braničnatky pšeničné), hnědé rzivosti pšenice (rzi pšeničné) a dalších.

Možnosti ochrany máku v roce 2022

Možnosti ochrany máku v roce 2022

12. 04. 2022 Ing. Radomil Vlk, Ph.D.; Corteva Agriscience Ochrana obecně Zobrazeno 389x

Mák patří k nejrentabilnějším plodinám, přestože je jeho pěstování posledních letech stále složitější. Zákazy používání účinných látek v máku nám každoročně snižují možnost, jak efektivně bojovat se škodlivými činiteli.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - březen a duben 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - březen a duben 2022

16. 03. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 5007x

V integrovaném systému pěstování ovoce se využívají ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která pozitivně usměrňují produkci a kvalitu ovoce, se zaměřením na omezení negativních vlivů na životní prostředí a minimalizaci obsahu cizorodých látek v plodech.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 15
detail