BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

12. polní den Syngenty ve Žlunicích

19. 09. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 693x

Představeni nových, moderních nástrojů v zemědělství, odrůdových pokusů ošetřovaných přípravky společnosti Syngenta, stejně jako přehlídka odrůd ozimé pšenice společnosti VP Agro, to byla náplň setkání farmářů i odborné zemědělské veřejnosti na východě Čech.

Proseeds

Po úvodní informaci agronoma Ing. Radka Mydláře o dění v Agro Žlunice, a.s., kdy podle něj bylo letošní jaro nejhorší z hlediska průběhu počasí za poslední roky, a ohlédnutí se za historií polních dnů v tomto regionu, přišla na řadu praktická prezentace produktů společnosti Syngenta.

Odrůdové pokusy ozimé řepky

Představení odrůd se věnovala Ing. Dana Brožová. Středně raný hybrid SY Harnas má vynikající výkonost a flexibilitu v pokusech i praxi. Má velmi dobrou olejnatost i výnos oleje a je odolný hlavním chorobám. Rostliny jsou středně vysoké, boční větve dlouhé, s velmi dobrou násadu šešulí. Ceněná je odolnost suchu a vhodnost do všech pěstitelských oblastí, včetně lehkých půd.

Středně raný hybrid SY Glorietta obsahuje geneticky podmíněnou odolnost viru žloutenky vodnice (TuYV). Vyniká odolností vyzimování a poléhání, dává kvalitní výnos i na lokalitách s nižší dostupností dusíku a je stabilní v produkci napříč všemi podmínkami a lokalitami pěstování, včetně lehkých půd. Má rychlejší podzimní vývoj a intenzivně přirůstá také na jaře, proto je vhodné provést morforegulaci.

Na pozemky zasažené nádorovitostí košťálovin jsou vhodné hybridy: SY AlixSY Aliboom, který je navíc odolný viru žloutenky vodnice (TuYV).

Chemická ochrana řepkových pokusů

Tímto tématem se zabývala Ing. Helena Bochová. Řepky jsou v pokusech pěstovány tzv. technologií pro nejvyšší výnos, s níž souvisí i využití nového fungicidu Treso. Jedná se o přípravek s účinnou látkou fludioxonil, který je u ozimé řepky jediným povoleným zástupcem skupiny fenylpyrazolů. Přípravek rozšiřuje paletu účinných látek pro použití v době květu řepky Použití je bez omezení v ochranných pásmech vod anebo na svažitých pozemcích. Díky účinné látce fludioxonil je ochrana intenzivní, spolehlivě účinkuje na hlízenku. Má minoritní registraci do mnoha dalších plodin: brukev řepák, lnička, hořčice, len, konopí nebo sója.

Na trh se díky obnovené registraci vrátil Toprex, určený pro podzimní použití. Poskytuje jistotu kvalitního výnosů za sucha, aktivuje a podporuje větvení na jaře, celkově slouží k navýšení ziskovosti. Působí morforegulačně i fungicidně. V řepce se používá k ochraně proti houbovým chorobám, k regulaci růstu a omezení poléhání. Obě jeho účinné látky (paclobutrazol, difenoconazole) patří do chemické skupiny DMI triazolů.

Hybridy ozimého ječmene Hyvido

Představeny byly 3 novinky, vyznačující se hlavně vysokou vitalitou. Prvním z nich je SY Maliboo, který se dá kromě sklizně na zrno použít velice dobře i na siláž, má totiž vyšší odolnost padlí. Za tímto účelem se dá sklízet ve fázi 2.–3. kolénka, následně můžeme uvolněnou plochu využít např. pro výsev kukuřice. Jedná se o raný až středně raný hybrid s mohutným vzrůstem a vysokou zimovzdorností.

SY Harrier je první BYDV tolerantní hybridní ozimého ječmene na trhu, vyznačuje se vysokým výnosem obou variant pěstování (na zrno, na siláž). Má vysokou odolnost polehání, dá se vysévat i v dřívějších termínech, je nižšího vzrůstu a z důvodu střední zimovzdornosti se nedoporučuje do mrazových kotlin.

SY Loona patří mezi nejzdravější hybridy. Je vysoce odolná listovým chorobám, středně pozdní s vynikající kvalitou zrna a s velmi vysokým výnosovým potenciálem. Při volbě nižších výsevků je třeba dbát na kvalitu setí včetně přípravy půdy.

Interra Scan pomáhá farmářům

Jako důležitá podpora regenerativního zemědělství byla na polním dnu představena platforma Interra Scan od spoolečnosti Syngenta. Služba mapování půdního stavu Interra Scan byla poprvé představena na veletrhu Fields of Innovation 2022 v Nizozemí, od té doby se postupně prezentovala v mnoha státech Evropy včetně ČR. Platforma nabízí velmi přesnou analýzu půdy, která pomáhá optimalizovat výživu plodin a udržovat půdu zdravou. Proces sběru dat zahrnuje dva kroky. V prvním je půda skenována technologií snímání gama záření pomocí SoilOptix (skener na terénním vozidle), který zmapuje všechny běžné nutriční a fyzikální vlastnosti půdy. Takto získaná data se poté kalibrují testovanými vzorky půdy (2–3/ha) a následně zpracovávají do jednoho „informačního bloku“. S jeho pomocí jsou vygenerovány mapy půdních vlastností s vysokým rozlišením přes 800 bodů/ha. Ty mohou být využity samostatně nebo integrovány do systémů zemědělských strojů, které zajistí optimalizované zásahy.

Mezi výhody přesného testování půd patří např.: optimalizace pH pomocí vápenatých hnojiv anebo jiných alkalických produktů, přesná aplikace hnojiv včetně optimalizace dávkování mikroprvků. Služby Interra Scan jsou nabízeny formou balíčků s různým rozsahem.

Digitalizace zemědělství

Aktivity společnosti SAS Agro, s.r.o, která má své pobočky v několika zemích Evropy včetně ČR představil Ing. Josef Chára. Tento průvodce digitalizací zemědělské farmy se společností Syngenta úzce spolupracuje již déle než 7 let v oblasti digitálních služeb. Ve své správě má 3 mil. ha zemědělské půdy.

Cropwise Operations poskytuje nepřetržitý přehled o hospodaření (sledování majetku, plánování, sledování strojů pomocí GPS, monitorování vegetace aj.), veškeré informace jsou navíc na jednom místě a dostupné z mnoha zařízení. Na displeji tak může farmář vidět, kde se pohybují stroje nebo si prohlédne aktuální satelitní snímky ploch se zemědělskými plodinami. Pro získání informací se využívají satelitní snímky s rozlišením 3×3 m a zpřesnění může přinést snímkování pomocí dronů. Díky každodennímu satelitnímu snímání pozemků je možné porovnávat informace o tom, jak se porosty mění a následně stanovovat strategii dalšího postupu ve výživě a ochraně rostlin.

Seed Solector aneb jak vybrat správnou odrůdu kukuřice bez starostí

Poslední příspěvek, který v rámci informacemi nabitého polního dne přednesl Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D., produktový manažer pro osiva společnosti Syngenta, s.r.o., se týkal platformy Seed Selector, sloužící k výběru správného hybridu kukuřice pro každý pozemek. Systém pracuje s mnoha daty, porovnává teplotní či srážkové podmínky a využívá kompletní půdní mapy celé Evropy včetně výsledků více jak 30 000 pokusů. Farmář si snadno vybere pozemek, zvolí rozsah FAO, intenzitu pěstování a určí, co od hybridu očekává. Důležité je zadat jaké podmínky při pěstování se dají předvídat. Po zpracování dat systém doporučí hybrid, který by měl být na pozemku pěstován, a všechny potřebné informace vygeneruje do přehledného PDF souboru.

Související články

Biologická ochrana (1) - přehled možností

23. 04. 2024 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D. Ochrana obecně Zobrazeno 682x

Časné jarní ošetření s osvědčenými produkty a novinkami UPL

14. 04. 2024 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 166x

Ziskové pěstování obilnin a řepky s Cortevou

12. 04. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 900x

Novinky společnosti Nufarm pro rok 2024

11. 04. 2024 Ing. Stanislav Hospůdka; Nufarm Ochrana obecně Zobrazeno 512x

Rezidua přípravků na ochranu rostlin

08. 04. 2024 Prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.; Masarykova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 557x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail