BASF
BASF
BASF

AGRA

TRESO

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka

250–400 l/ha

postřik

Nižší dávka z uvedeného rozmezí se použije při nižším infekčním tlaku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

řepka olejka

4

4

4

4

Minoritní registrace - brukev řepák, lnička setá, hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, len setý, konopí seté, sója

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brukev řepák, lnička setá, hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, len setý, konopí seté, sója

250–400 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

brukev řepák, hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, konopí seté, len setý, lnička setá, sója

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brukev řepák Alternáriová skvrnitost 61–69 BBCH AT 0,5-0,75 kg minor. reg.: ÚKZÚZ
Brukev řepák Hlízenka obecná 61–69 BBCH AT 0,5-0,75 kg minor. reg.: ÚKZÚZ
Hořčice Plíseň bělostná 61–69 BBCH AT 0,5-0,75 kg hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hořčice Hlízenka obecná 61–69 BBCH AT 0,5-0,75 kg hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hořčice Plíseň šedá 61–69 BBCH AT 0,5-0,75 kg hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hořčice Alternáriová skvrnitost 61–69 BBCH AT 0,5-0,75 kg hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, minor. reg.: ÚKZÚZ
Konopí Plíseň šedá 61–65 BBCH AT 0,5-0,75 kg konopí seté na olej, minor. reg.: ÚKZÚZ
Konopí Plíseň šedá do 69 BBCH AT 0,5-0,75 kg konopí seté na vlákno a na semeno, minor. reg.: ÚKZÚZ
Konopí Skvrnitost stonků konopí 61–65 BBCH AT 0,5-0,75 kg konopí seté na olej, minor. reg.: ÚKZÚZ
Konopí Septoriová žlutá listová skvrnitost konopí 61–65 BBCH AT 0,5-0,75 kg konopí seté na olej, minor. reg.: ÚKZÚZ
Konopí Skvrnitost stonků konopí do 69 BBCH AT 0,5-0,75 kg konopí seté na vlákno a na semeno, minor. reg.: ÚKZÚZ
Konopí Septoriová žlutá listová skvrnitost konopí do 69 BBCH AT 0,5-0,75 kg konopí seté na vlákno a na semeno, minor. reg.: ÚKZÚZ
Konopí Pleosporová hnědá listová skvrnitost konopí 61–65 BBCH AT 0,5-0,75 kg konopí seté na olej, minor. reg.: ÚKZÚZ
Konopí Hlízenka obecná 61–65 BBCH AT 0,5-0,75 kg konopí seté na olej, minor. reg.: ÚKZÚZ
Konopí Pleosporová hnědá listová skvrnitost konopí do 69 BBCH AT 0,5-0,75 kg konopí seté na vlákno a na semeno, minor. reg.: ÚKZÚZ
Konopí Hlízenka obecná do 69 BBCH AT 0,5-0,75 kg konopí seté na vlákno a na semeno, minor. reg.: ÚKZÚZ
Len Alternáriová skvrnitost 61–65 BBCH AT 0,5-0,75 kg len na olej a na semeno, minor. reg.: ÚKZÚZ
Len Antraknóza 61–65 BBCH AT 0,5-0,75 kg len na olej a na semeno, minor. reg.: ÚKZÚZ
Len Septorióza lnu 61–65 BBCH AT 0,5-0,75 kg len na olej a na semeno, minor. reg.: ÚKZÚZ
Len Plíseň šedá 61–65 BBCH AT 0,5-0,75 kg len na olej a na semeno, minor. reg.: ÚKZÚZ
Len Rzivost lnu 61–65 BBCH AT 0,5-0,75 kg len na olej a na semeno, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lnička setá Alternáriová skvrnitost 61–69 BBCH AT 0,5-0,75 kg minor. reg.: ÚKZÚZ
Lnička setá Plíseň bělostná 61–69 BBCH AT 0,5-0,75 kg minor. reg.: ÚKZÚZ
Lnička setá Hlízenka obecná 61–69 BBCH AT 0,5-0,75 kg minor. reg.: ÚKZÚZ
Lnička setá Plíseň šedá 61–69 BBCH AT 0,5-0,75 kg minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka 61–69 BBCH AT 0,5-0,75 kg
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka 61–69 BBCH AT 0,5-0,75 kg
Sója Plíseň šedá 61–65 BBCH AT 0,5-0,75 kg minor. reg.: ÚKZÚZ
Sója Cerkosporová listová skvrnitost 61–65 BBCH AT 0,5-0,75 kg minor. reg.: ÚKZÚZ
Sója Fomová skvrnitost sóje 61–65 BBCH AT 0,5-0,75 kg minor. reg.: ÚKZÚZ
Sója Antraknóza 61–65 BBCH AT 0,5-0,75 kg minor. reg.: ÚKZÚZ
Sója Septoriová skvrnitost 61–65 BBCH AT 0,5-0,75 kg minor. reg.: ÚKZÚZ
detail