BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Září a říjen 2023

16. 09. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1233x

Nejen skládkové choroby, ale i kadeřavost broskvoní lze omezit díky ošetření v průběhu následujících měsíců. Při silném napadení je také vhodné potlačit puklici švestkovou. Brukvovitá zelenina je stále napadána housenkami bělásků a můry zelné i kapustové. Na rajčatech a cuketách se nyní velmi daří původcům houbových chorob. Také nás čeká výsadba česneku.

Proseeds

Uváděné informace by měly posloužit jako vodítko ke sledování porostů a pro práci v terénu.

Jádroviny

Ochrana plodů

U jádrovin lze moniliniovou hnilobu a také sazovitost, mušinovitost a některé skládkové choroby omezit, pokud provedeme pozdní ošetření před sklizní přípravky: Geoxe 50 WG - ochranná lhůta (OL) 3 dny, Pomax - OL 5 dnů, Bellis - OL 7 dnů, Luna Experience - OL 14 dnů nebo pozdní ošetření proti strupovitosti některým z přípravků s kratší ochrannou lhůtou: Zato 50 WG - OL 14 dnů,aj. Termín ošetření se řídí podle délky ochranné lhůty použitého fungicidu.

Zdravotní stav plodů a skladovatelnost zlepšuje i přidání listových vápenatých hnojiv do postřiku. Pozor na ochrannou lhůtu.

Sazovitost a mušincovitost na jablku
Sazovitost a mušincovitost na jablku

Moniliniová hniloba
Moniliniová hniloba

Peckoviny

Kadeřavost listů broskvoně

Kadeřavost listů broskvoně (Taphrina deformans) patří u nás k všeobecně známé hospodářsky významné chorobě broskvoní. I když optimální termín pro první ošetření je doporučován až při nalévání (zvětšování) terminálních pupenů na jaře - v některých oblastech ČR tato doba letos nastala již v prvním týdnu nového roku - v oblastech s pravidelným silným výskytem této choroby u náchylných odrůd, se proto doporučuje udělat také podzimní ošetření měďnatými fungicidy. Nejlépe v období po opadu listů, za suchého počasí při teplotách nad 7 °C. Zejména se to doporučuje ve výsadbách více ohrožených korovými nekrózami - klejotokem. Předpokladem úspěchu těchto kontaktních přípravků je dokonalé ošetření a pokrytí celé koruny stromů, proto je vhodné přidat do postřikové jíchy smáčedlo.

Preventivní postřiky mědí na podzim a v předjaří se doporučují i u dalších peckovin a v některých rizikových oblastech i u jádrovin. Ošetření měďnatými fungicidy v době těsně po opadu listů má účinek fungicidní i baktericidní, zejména proti bakterii Pseudomonas syringea. Používáme měďnaté fungicidy: Airone SC, Badge WG, Flowbrix, Grifon SC, Champion 50 WG, Kadeřavost STOP, Kuprikol 50 aj.

Klejotok na broskvoni
Klejotok na broskvoni

Puklice švestková

Pokud máte stromy a keře silněji napadeny puklicí švestkovou a neošetřovali jste napadené stromy při rašení nebo ošetření nebylo dostatečně účinné, máte možnost to ještě částečně napravit ke konci léta v srpnu až září, kdy pohyblivé larvy 2. instaru opouštějí listy (kde se vyvíjely) a stěhují se k přezimování na větve a kmeny stromů.

Po sklizni plodů můžete aplikovat přípravek: Movento 100 SC, případně některý přípravek s vedlejší účinností na puklice: Mospilan 20 SP aj. Jako nepřímou ochranu můžete na kmeny stromů podle návodu upevnit lepové pásy. Pásy se umísťují nejpozději v první polovině října. Snímají se v únoru.

Puklice švestková - přezimující larvy
Puklice švestková - přezimující larvy

Brukvovitá zelenina

Živočišní škůdci

Na všech brukvovitých kromě housenek běláska zelného a běláska řepového způsobují velké škody housenky můry zelné a můry kapustové. Motýli druhé generace létají od konce července do začátku října. Mladé housenky (1. a 2. instaru) skeletují listy v noci, ve dne se skrývají pod listím a hroudami zeminy, starší housenky vykusují do listů otvory a zažírají se do hlávek. Při přemnožení mohou způsobit i holožíry. Napadené rostliny jsou znečištěny řídkým trusem, poškození může být vstupní branou původců chorob.

Porost ošetřete, dokud se housenky nezavrtají do hlávek. Ochrana provedená později je již prakticky neúčinná.

Na housenky můr a motýlů aplikujte s přídavkem smáčedla přípravky: Benevia, SpinTor, případně: Fast M, Decis Mega/Forte, Karate se Zeon technologií 5 CS, Vaztak Active aj.

Na mšice lze použít: Cyperfor 100 EW, Movento 150 OD, NeemAzal-T/S, Pirimor 50 WG aj. s přídavkem smáčedla.

Housenky můr
Housenky můr

Zelí poškozené žírem housenek
Zelí poškozené žírem housenek

Rajčata

Plíseň rajčat

Porosty rajčat (při vlhkém počasí) je podle stupně ohrožení vhodné ještě ošetřit proti plísni rajčat (Phytophthora infestans), některým z přípravků: Infinito, Magnicur Quic, Ortiva, Prolectus, Ranman Top, Zekeo aj. Při slabším napadení se před ošetřením doporučuje i mechanické odstraňování již napadených listů (plodů), aby se z porostu odstranily zdroje infekce, při silném napadení je vhodné odstranit i celé napadené rostliny. Je možno použít i měďnaté přípravky: Cuproxat SC, Kocide 2000, aj.

Plíseň rajčat na plodech
Plíseň rajčat na plodech

Cukety

Padlí dýňovitých

U cuket věnujte také pozornost padlí okurky (Sphaerotheca fuliginea a Erysiphe cichoracearum). Při prvních příznacích napadení lze porost ošetřit sirnatými přípravky: Flosul, Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus, Thiovit Jet; případně lze využít: Collis, Ortiva, Score 250 EC, Topas 100 EC, Zakeo aj.

Padlí dýňovitých na cuketě
Padlí dýňovitých na cuketě

Pór

Vrtalka pórová

Na menších plochách může také silně škodit vrtalka pórová. Nejvíce bývají poškozovány pozdní odrůdy póru druhou generací tohoto škůdce. Ochrana spočívá hlavně v nepřímých agrotechnických opatřeních. Důležité je pěstovat cibulovou zeleninu v co největší vzdálenosti od loňských pozemků.

Pyretroidy: Decis Mega, Dinastia se aplikují s přídavkem smáčedla v době letu dospělců před vykladením vajíček. K dosažení dostatečné účinnosti je nutná cílená ochrana na základě sledování letu mušek podzimní generace (srpen, září) na lepových deskách. Ošetření je účelné jen v době hromadného letu mušek kladoucích vajíčka. Pro zajištění účinku je vhodné ošetření 2–3× zopakovat. Na zahrádkách a menších plochách pěstovaného póru je poměrně dobrou ochranou včasné (tj. před letem dospělců) pokrytí rostlin netkanou textilií.

Vrtalka pórová (kukly)
Vrtalka pórová (kukly)

Celer

Septoriová skvrnitost listů celeru

Sledujte výskyt septoriové skvrnitosti listů celeru (Septoria apiicola). Porost ošetřete při prvních příznacích choroby některým z měďnatých přípravků: Champion 50WP, Copac WG aj. nebo přípravky: Askon, Difcor 250 EC, Ortiva, Score 250 EC, Signum, Zato 50 WG aj. V intervalu 10 až 14 dnů ošetření opakovat.

Septoriová skvrnitost listů celeru
Septoriová skvrnitost listů celeru

Jak vypěstovat zdravý česnek

Při teplém podzimu se doporučuje zasadit česnek co nejpozději. Loni byl opět teplý podzim a zima, proto se letos na pěstovaném česneku vyskytovalo více chorob. Aby byl dobrý zdravotní stav česneku až do sklizně, je třeba ho sázet do chladné země. Lépe je česnek sázet v prosinci než v září! Sázet můžete i během zimy, pokud to stav půdy dovolí. Čím dříve ho sázíte, tím do větší hloubky; v září alespoň 8 cm, ale v prosinci stačí jen 4 cm hluboko.

Základem úspěchu je zdravá, kvalitní sadba a správně provedená a načasovaná výsadba. Proti některým houbovým chorobám je možné stroužky česneku mořit, ovšem důležité je i střídání pěstebních ploch a vhodná půda. V současné době však není na moření česneku registrovaný žádný účinný prostředek proti chorobám způsobujícím hnilobu stroužků ani proti háďátku zhoubnému.

Zárodky fuzáriové hnilobybílé hniloby mohou přetrvávat v půdě po delší dobu, proto napadené posklizňové zbytky nezarývejte ani nekompostujte a co nejdříve je zlikvidujte, nejlépe spálením. Na záhonku s plesnivým česnekem nepěstujte cibuloviny alespoň 4 roky.

Během vegetace není česnek poškozován žádnou listovou chorobou, kromě rzivosti česneku. Žloutnutí, případně až zasychání špiček listů česneku, je (kromě sucha) důsledkem nedostatečného příjmu dusíku. Proto nepomůže za vegetace postřik fungicidem, ale přihnojení (případně vhodná zálivka).

K výsadbě zásadně používejte jen zdravou, nejlépe uznanou sadbu, o čemž si vyžádejte písemné osvědčení. Označení „vhodné k sázení“ ve skutečnosti znamená, že jde o předražený konzumní česnek. Česnek se špatně přizpůsobuje, proto odrůdy z jiných oblastí a zemí nedávají vždy uspokojivé výsledky. Spolehlivý výnos ve všech vhodných oblastech dává sadba povolených odrůd z porostů přehlížených semenářskou kontrolou ÚKZÚZ.

Choroby

Česnek vysazujte na teplé, slunné a vzdušné stanoviště do hlubší písčitohlinité nebo hlinité půdy. Česnek nesnáší trvalé mokro. Ideální je sázet česnek tak, aby ještě do zimy dobře zakořenil, ale nadzemní část začala růst až na jaře. Neměli byste jej sázet dříve, než teplota půdy trvale klesne pod 9 °C, protože při vyšších teplotách rostliny již na podzim napadá fuzáriová hniloba česnekovitých, která spolu s dalším komplexem původců houbových chorob Botrytis spp., Penicillium spp., Sclerotium cepivorum, Helmithosporium allii a další později způsobuje, redukcí kořenů a poškození podpučí, vadnutí a odumírání rostlin.

Při skladování česneku se u napadaných stroužků projevuje tím, že je mezi nimi bílý, růžový, šedý nebo modrozelený povlak houbového mycelia. Barva tohoto povlaku je odvislá od původce hniloby. Pokud v průběhu skladování česneku dochází k postupnému hnědnutí a sesychání jednotlivých stroužků bez barevných povlaků, tak je to způsobeno roztočem vlnovníkem česnekovým.

Půda pro pěstování česneku by měla obsahovat dostatek humusu a vápna a je ho vhodné přihnojovat sirnatými hnojivy. Při přímém hnojení organickými hnojivy a přehnojování dusíkem je více napadán chorobami a škůdci! Česnek ani jiné cibuloviny není vhodné sázet na tentýž pozemek v kratších intervalech než 4 až 5 let. V případě, že česnek napadla bílá hniloba česnekovitých (Sclerotium cepivorum), interval prodlužte na 8 až 15 let. Na zahrádce s malými záhonky však tento ozdravovací efekt moc nefunguje.

Vysazovat je proto třeba pouze zdravé nepoškozené stroužky. Pokud chcete česnek namořit, tak ihned po rozloupání cibulí (palic) se máčejí v připravené suspenzi přípravku po dobu 0,5–2 hodiny a bezprostředně poté je vysaďte nebo nechte česnek rychle oschnout a uskladněte na větrané místo až do doby výsadby. Nedoporučuje se rozdělit česnekové hlávky na stroužky delší dobu před výsadbou, neboť v rankách nenamořených stroužků se mohou snadno uchytit choroby. Proti fuzáriu v půdě je efektivní obranou pozdní výsadba do nezamořené půdy - nejlépe den před zamrznutím. Jarní typy česneků, a to jak vysazované na jaře nebo na podzim, jsou podstatně méně napadány chorobami než typy ozimé. Bohužel v současné době není k moření proti napadení chorobami povolen žádný chemický přípravek.

Z biologických přípravků jsou k moření podle dané metodiky doporučovány Rizocore, případně i Clonoplus, Gliorex. Není vhodné po moření některým z těchto biologických přípravků ještě mořit Sulkou!

Česnek napadený houbovými chorobami
Česnek napadený houbovými chorobami

Peniciliová hniloba na česneku
Peniciliová hniloba na česneku

Škůdci

Za nejobávanějšího škůdce u česneku je většinou považováno háďátko zhoubné. Neškodí jenom na česneku, ale hostitelskými rostlinami je celá řada kulturních plodin. V půdě dokáže přežít i 5 let. V současné době není v ČR registrovaný žádný chemický přípravek, který by spolehlivě proti háďátku zhoubnému účinkoval. Doporučované přípravky: Sulka, Sulka Extra, Sulka K, Síra SK 520 aj. účinkují jen velmi málo, navíc při dodržení předepsané doby moření může stroužky česneku i popálit.

Spolehlivou nepřímou ochranou proti zamoření pěstebních pozemků háďátkem, je používání kvalitní uznané sadby. Proti háďátkům je ověřenou přírodní ochranou aksamitník (afrikán) odrůdy Ground kontrol. Ale i běžné odrůdy aksamitníku jsou schopny svými výměšky omezit půdní háďátka v záhonech.

Z nechemických metod se provádí máčení sadby v teplé vodě. Doba a teplota ošetření jsou následující: 30 až 45 minut při 38 °C, 20 minut při 49 °C a pak 10–20 minut při 18 až 22 °C. Teplotu a dobu ošetření je nutné přesně dodržet, aby nedošlo k poškození sadby!

Vlnovník česnekový je celosvětově rozšířený škůdce česneku a dalších (i okrasných) cibulovin. Přitom u nás je poměrně málo známý. Je to pouhým okem neviditelný roztoč o délce 0,1 až 0,2 milimetry. Poškození ve skladech snižuje naskladnění dostatečně vyschlých cibulí a palic. Roztoči potřebují k množení vyšší teploty a vysokou vlhkost. Proto je třeba česnek skladovat při nízkých teplotách pod 6 °C, nejlépe mezi 0 až 4 °C. Optimální teplota pro vývoj roztočů je 25 °C. Při vyšších teplotách jsou roztoči nejen více „při chuti“, ale jsou i pohyblivější a mohou napadnout i další zdravé cibule. Škodí především svým sáním, ale je schopen přenášet i virové choroby.

V průběhu vegetace jsou jeho škody na rostlinách většinou málo významné a často jsou přehlížené. Je to kroucení a kadeření listů a napadené rostliny (podle intenzity napadení) částečně zaostávají v růstu. Největší škody však způsobuje na uskladněném česneku (zejména při skladování při vyšších teplotách) a to tím, že vysává povrchová pletiva stroužků. Stroužky pak postupně ztrácejí svůj původní lesk, hnědnou a sesychají se.

Základem ochrany je používání pouze kvalitní zdravé sadby a pěstování cibulovin na stejném pozemku nejdříve po 4 letech.

Účinné je moření česneku v přípravcích obsahujících síru (Sulka Extra, Sulka K, Sulka aj.) a to po dobu 2–3 hodiny, nejlépe již v průběhu září. Poté je nutné nechat česnek rychle oschnout a uskladnit na větrané místo až do doby výsadby. K ošetření napadeného porostu není žádný akaricid.

Česnek napadený vlnovníkem česnekovým
Česnek napadený vlnovníkem česnekovým

Okrasné rostliny

Padlí

Na mnoha okrasných rostlinách z houbových chorob škodí kromě listových skvrnitostí také padlí. Při prvních výskytech této choroby možno aplikovat přípravky: Discus, Domark 10 EC, Folikur AL, Horizon 250 EW, Ortiva, Score 250 EC, Zato 50 WG aj. Škodlivost napadení můžeme také omezit aplikací sirnatých přípravků: Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus aj.

Padlí na azalce
Padlí na azalce

Padlí na mahonii
Padlí na mahonii

Padlí na plaménku (floxech)
Padlí na plaménku (floxech)

Přípravky musí být vždy používány v souladu s platným návodem na použití - etiketou a při dodržení ochranných lhůt.

Související články

Biologická ochrana (1) - přehled možností

23. 04. 2024 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D. Ochrana obecně Zobrazeno 682x

Časné jarní ošetření s osvědčenými produkty a novinkami UPL

14. 04. 2024 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 166x

Ziskové pěstování obilnin a řepky s Cortevou

12. 04. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 900x

Novinky společnosti Nufarm pro rok 2024

11. 04. 2024 Ing. Stanislav Hospůdka; Nufarm Ochrana obecně Zobrazeno 512x

Rezidua přípravků na ochranu rostlin

08. 04. 2024 Prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.; Masarykova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 557x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail