BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.
Přehled povětrnostních podmínek pro pěstování brambor v roce 2023

Přehled povětrnostních podmínek pro pěstování brambor v roce 2023

25. 04. 2024 RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 68x

„Počasí naruby“ - tak by se dal označit průběh povětrnostních podmínek při pěstování brambor ve většině bramborářských oblastí našeho státu. V obdobích, kdy by byl vhodnější nižší úhrn srážek a suchá půda, tak pršelo, naopak v měsících, kdy by byly srážky žádoucí, jich bylo méně. To vše se následně odrazilo na průběhu polních prací a růstu plodin.

Stonkoví krytonosci - ponaučení z ročníku 2022/23

Stonkoví krytonosci - ponaučení z ročníku 2022/23

24. 04. 2024 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Škůdci Zobrazeno 580x

Podzim roku 2023 svým průběhem až do listopadu připomínal spíše hodně dlouhé léto. Pěstitelé řepky, kteří začali s výsevem brzy, mohli těžit z dobrých vlhkostních poměrů, které vládly do poloviny srpna, kdo sel později, už se potýkal s výrazným suchem, které vygradovalo v září, které přineslo jen 30 % srážek v porovnání s normálem.

Proseeds
Energen

Stále platný popis aktuálního stavu a rizik vývoje porostů

Po celý únor, díky vyšším teplotám a srážkám, probíhala intenzivní regenerace porostů na lehčích půdách. Nyní, na začátku března, obilniny rychle směřují do aktivního růstu, bohužel často s nedostatkem N, Mg, S, a Ca. U řepky přistupuje další problém. Krytonosec, který přezimuje jako dospělec, má již odpracováno a nakladeno.

Inovace v ochraně řepky olejky

Inovace v ochraně řepky olejky

23. 04. 2024 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 120x

Společnost Sumi Agro nabídne v letošním roce pěstitelům pět nových přípravků, z nichž jsou dva zaměřeny na ochranu řepky olejky proti houbovým chorobám. Fungicidy Bontoc a Romeo přináší možnost postavit ochranu porostu ozimé řepky skutečně na míru dané situaci a aktuálnímu stavu porostů.

Limagrain

LG Auckland - nejvýnosnější hybrid praxe

Hybrid LG Auckland je moderní řepka, která k uplatnění svého potenciálu vyžaduje profesionální přístup. Za ten se potom odmění špičkovým výnosem. . Intenzivní hybrid LG Auckland se dokáže předvést především na úživných pozemcích s intenzivní agrotechnikou. Na podzim i brzy na jaře lahodí oku vitální mohutné rostliny s vynikajícím nasazením větví.

Biologická ochrana (1) - přehled možností

Biologická ochrana (1) - přehled možností

23. 04. 2024 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D. Ochrana obecně Zobrazeno 144x

Konvenční ochrana rostlin, tedy taková, která je prováděna za pomoci syntetických pesticidů, je neoddělitelnou součástí našich životů. A jistě jí i velmi dlouho zůstane, neboť v současné době se bez ní nedokážeme obejít. Ve vyspělých a bohatých částech světa však sílí hlasy i poptávka po omezování syntetických pesticidních látek a po produkci potravin způsoby k přírodě šetrnějšími.

Současné alternativy při moření osiva máku

Současné alternativy při moření osiva máku

22. 04. 2024 Ing. Pavel Procházka Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 239x

Kvůli dlouhodobě trvajícímu tlaku na eliminaci chemických látek v ochraně rostlin byla v roce 2018 zakázána neselektivní účinná látka thiometoxam s požerovým i dotykovým mechanizmem účinku a s ní i fungicidně insekticidní mořidlo Cruiser OSR, které tuto účinnou látku obsahuje. Zbylé dvě účinné látky (fludioxonil a metalaxyl-M) s fungicidním účinkem jsou prozatím povolené.

Sledování výskytu stonkových krytonosců v roce 2023 a možnosti ochrany

Sledování výskytu stonkových krytonosců v roce 2023 a možnosti ochrany

18. 04. 2024 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 282x

Už od brzkého jara zaměřují pěstitelé ozimé řepky svoji pozornost na její jarní škůdce. Na počátku sledují zejména tzv. stonkové krytonosce a v případě potřeby provádí ochranu proti nim. Pod pojmem stonkoví krytonosci máme na mysli zejména dva druhy nosatcovitých brouků, a to krytonosce řepkového (Ceutorhynchus napi) a krytonosce čtyřzubého Ceutorhynchus pallidactylus), ale vyskytují se zde i další méně časté druhy.

Háďátko Meloidogyne graminicola - riziko nejen pro pěstování obilnin

Háďátko Meloidogyne graminicola - riziko nejen pro pěstování obilnin

17. 04. 2024 Dr. Ing. Zdeněk Chromý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Škůdci Zobrazeno 278x

Háďátko Meloidogyne graminicola bylo poprvé zjištěno v roce 1965 na travinách a ovsu ve státu Louisiana (USA). Od té doby bylo detekováno zejména na zavlažovaných rýžových polích v Asii a v některých oblastech Ameriky a Afriky. V červenci 2016 byl výskyt tohoto patogenu poprvé zaznamenán na několika rýžových polích v severní Itálii.

Problematika dusíkaté výživy jarního ječmene

Problematika dusíkaté výživy jarního ječmene

15. 04. 2024 Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna a kol. Výživa a stimulace Zobrazeno 365x

Výroba ječného sladu špičkové kvality se neobejde bez kvalitní suroviny. Kvalitní surovinou rozumíme homogenní partie ječného zrna, vyznačujícího se dostatečnou extraktivností, tj. maximálním obsahem škrobu a přiměřeným obsahem dusíkatých látek s vysokou biologickou hodnotou, spočívající ve vysoké klíčivosti a také rychlosti klíčení.

Ověření účinnosti jarních herbicidů v obilninách dopadlo na jedničku

Ověření účinnosti jarních herbicidů v obilninách dopadlo na jedničku

14. 04. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Plevele Zobrazeno 184x

Pro jarní řešení plevelů v obilninách nabízí společnost BASF dvě různá řešení. Špičkový herbicid Ataman® Complete je určený k odplevelení porostů obilnin od jedno- a dvouděložných plevelů. Mnoho let praxí prověřený herbicid Biathlon® 4D je určen k boji proti dvouděložným plevelům. Průběžně zakládáme pokusy, abychom prověřili kvality obou herbicidů a výsledky pravidelně potvrzují vynikající účinnost.

Proti plevelům v obilninách na jaře

Proti plevelům v obilninách na jaře

14. 04. 2024 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Plevele Zobrazeno 225x

V současných podmínkách hospodaření dochází k posunům ve výskytu plevelných trav. Mění se zastoupení jednotlivých druhů, stoupá jejich škodlivost a vyvíjí se rezistence k řadě účinných látek. Velký význam sehrávají nejvíce zastoupená chundelka metlice, lipnice roční a oves hluchý. Změny v osevním postupu s sebou přináší rozšiřující se výskyt mrvky myší ocásek, etablování sveřepů, jílků, kostřavo-jílků a psárky polní.

Jak hubit plevele v řepce na jaře?

13. 04. 2024 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 236x

Ziskové pěstování obilnin a řepky s Cortevou

12. 04. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 734x

Používání CTS se blíží?

12. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 473x

Novinky společnosti Nufarm pro rok 2024

11. 04. 2024 Ing. Stanislav Hospůdka; Nufarm Ochrana obecně Zobrazeno 263x

Užitečné organizmy (51): Microgastrinae (I)

10. 04. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 226x

Zásady ošetření řepky proti stonkovým krytonoscům

09. 04. 2024 Ing. Bohumil Štěrba; Corteva Agriscience Škůdci Zobrazeno 329x

Rezidua přípravků na ochranu rostlin

08. 04. 2024 Prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.; Masarykova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 369x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2024

08. 04. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 563x

Vyzrát na výnos stylem StimSTART - Cíl, se vyplatí

07. 04. 2024 Ing. Filip Daněk; SOUFFLET AGRO, a.s. Stimulace Zobrazeno 220x

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail