Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA
Informace z oblasti kontrol nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Informace z oblasti kontrol nakládání s přípravky na ochranu rostlin

05. 12. 2022 Ing. Andrea Blažková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativa Zobrazeno 23x

V roce 2022 vrcholí v jednotlivých členských státech Evropské unie přípravy na nové období „Společné zemědělské politiky“ začínající 1. 1. 2023 (dále jen „SZP 2023+“), které spočívají v úpravě národních právních předpisů, informačních systémů pro administraci žádostí o dotace a kontrol dozorových orgánů, a to v návaznosti na nová nařízení EU, která stanovují právní rámec a pravidla v rámci EU pro kontrolu a vyplácení dotací.

Choroby slunečnice: Padlí a rzivost slunečnice

Choroby slunečnice: Padlí a rzivost slunečnice

02. 12. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 71x

Choroby padlí a rzivost slunečnice se v porostu vyskytují většinou až po odkvětu rostlin, a tudíž nezpůsobují závažné škody na výnosu. Pokud se choroba v porostu vyskytne již v raných růstových fázích, může způsobit omezení růstu, zakrslost rostlin, v pozdnějších růstových fázích může docházet ke snižování asimilační plochy

Proseeds
Ochrana hlavních plodin ve vegetačním roce 2021/22 v Čechách a výhled na jaro 2023

Ochrana hlavních plodin ve vegetačním roce 2021/22 v Čechách a výhled na jaro 2023

01. 12. 2022 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 103x

Pěstitelský ročník 2021/22 byl na území republiky teplotně nadnormální, s výjimkou chladného října a dubna. Pokud se týká srážek, lze toto období zjednodušeně rozdělit na dvě části: srážkově podnormální srpen 2021 až květen 2022 a naopak srážkově nadnormální červen a srpen 2022. Vysoké srážky spadly hlavně v červnu, kdy bylo dosaženo 121 % dlouhodobého normálu, dále v srpnu a pokračovaly v září 2022 (graf 1, 2).

Snížené hnojení: Historický přehled vývoje metodik pro hnojení orných půd draslíkem vypracovaných VÚRV

Snížené hnojení: Historický přehled vývoje metodik pro hnojení orných půd draslíkem vypracovaných VÚRV

30. 11. 2022 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 102x

Po roce 1989 z ekonomických důvodů nastalo omezování nákupu průmyslových hnojiv a z tohoto důvodu poklesla úroveň hnojení. Začal pokles obsahu živin v půdě, a tím i pokles úrodnosti půd. Z tohoto důvodu bylo nutno řešit, na jakou úroveň může poklesnout hnojení, aby rostlinná výroba hlavně plnila svoji společenskou funkci.

Ashley zná odpověď na ekonomiku zrnové kukuřice

Ashley zná odpověď na ekonomiku zrnové kukuřice

29. 11. 2022 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 101x

Pěstování kukuřice na zrno se dostává na tenký led. Vysoké ceny za sušení snižují ziskovost a zavádějí vyšší míru nejistoty. Pěstování v řepařské výrobní oblasti však nabízí díky ranému sortimentu kukuřic šikovnou mezeru s vysokou ziskovostí i v současných podmínkách.

Zakládání porostů sóji s využitím principů precizního zemědělství

Zakládání porostů sóji s využitím principů precizního zemědělství

28. 11. 2022 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Precizní zemědělství Zobrazeno 178x

Pěstování sóji má v České republice v posledních letech vzrůstající trend a dle nejnovějších statistik (ČSÚ) je sója v letošním roce na více než 29 tisících ha, což je historicky nejvyšší plocha. S rozšiřováním ploch pěstování sóji, ale zároveň neustále vyšším tlakem na snižování vstupů (zejména přípravků na ochranu rostlin) se zachováním vysoké a efektivní produkce je nutné se i v našich podmínkách ...

LG Tosca je výhrou pro pěstitele i zpracovatele

LG Tosca je výhrou pro pěstitele i zpracovatele

27. 11. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 140x

Šlechtitelská společnost Limagrain těží ze tří šlechtitelských programů jarního ječmene v Evropě. V srdci Hané, v Hrubčicích na Prostějovsku, vznikají zejména odrůdy pro České pivo, z nejnovějších například LG Stamgast. Další dva programy, v Anglii a Holandsku, se zaměřují na šlechtění odrůd pro standardní piva. A právě holandský šlechtitelský program dal vzniknout nové přelomové odrůdě LG Tosca.

Střídání účinných látek je zásadní pro dlouhodobě udržitelnou a účinnou herbicidní ochranu

Střídání účinných látek je zásadní pro dlouhodobě udržitelnou a účinnou herbicidní ochranu

26. 11. 2022 Ing. Lukáš Svoboda; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 135x

S příchodem prvních podzimních dnů a zejména po zasetí ozimých obilnin začíná každoroční zamyšlení, na jakém základě postavit herbicidní strategii. Dostupnost herbicidních účinných látek se v posledních letech silně omezuje, řada oblíbených a široce používaných byla zakázána (trifluralin, isoproturon, chlorsulfuron), nad dalšími se diskutuje, zda by měly být zakázány (chlorotoluron) nebo jen omezeny (flufenacet, diflufenican).

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v roce 2022

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v roce 2022

25. 11. 2022 Ing. Vladan Falta, Ph.D., BIOCONT spol. s r.o. Škůdci Zobrazeno 122x

Letošní sezona v sadech skončila a nyní nastává ideální čas k jejímu zhodnocení, a to především z pohledu ochrany sadů. Jednu z důležitých rolí v tomto směru hraje průběh počasí, které určuje dynamiku vývoje škůdců a patogenů.

Ochrana obilního zrna před škůdci ve skladech

Ochrana obilního zrna před škůdci ve skladech

23. 11. 2022 Ing. Václav Stejskal, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzně Skladování Zobrazeno 172x

Uskladněné zemědělské komodity a potraviny mohou být během skladování infestovány celou řadou organizmů, jako jsou mikroorganizmy, členovci a hlodavci. Jsou tak jedním z nejčastějších bio-kontaminantů skladovaných surovin a potravin. Skladištní škůdci se mohou vyskytovat v celém výrobním řetězci potravin od farmy až k finálnímu spotřebiteli.

Mrvka myší ocásek - nově se šířící trávovitý plevel

21. 11. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 297x

N-Lock Super - pomocník od Cortevy

20. 11. 2022 Jaroslav Jančík; CORTEVA Agrisciences Czech s.r.o. Hnojení Zobrazeno 155x

Rezistence a citlivost mšice broskvoňové k insekticidům a možnosti ochrany

18. 11. 2022 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. a kol. Škůdci Zobrazeno 183x

Význam půdní organické hmoty pro úrodnost půd

16. 11. 2022 Prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 263x

Zhodnocení ochrany rostlin na střední Moravě za rok 2022

15. 11. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 188x

Možnosti ochrany obilnin proti virovým zakrslostem

14. 11. 2022 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 434x

Co ještě udělat, než přijde zima

12. 11. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 329x

Zpracování půdy k řepce a hnojení dusíkem

11. 11. 2022 Ing. Pavel Růžek, CSc. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 637x

Hybridům kukuřice Pioneer se na střední Moravě daří

10. 11. 2022 Ing. Oldřich Dostál; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 169x

Kostřavojílky - nově se šířící trávy

09. 11. 2022 Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 256x

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail