BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.
Současné alternativy při moření osiva máku

Současné alternativy při moření osiva máku

22. 04. 2024 Ing. Pavel Procházka Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 69x

Kvůli dlouhodobě trvajícímu tlaku na eliminaci chemických látek v ochraně rostlin byla v roce 2018 zakázána neselektivní účinná látka thiometoxam s požerovým i dotykovým mechanizmem účinku a s ní i fungicidně insekticidní mořidlo Cruiser OSR, které tuto účinnou látku obsahuje. Zbylé dvě účinné látky (fludioxonil a metalaxyl-M) s fungicidním účinkem jsou prozatím povolené.

Sledování výskytu stonkových krytonosců v roce 2023 a možnosti ochrany

Sledování výskytu stonkových krytonosců v roce 2023 a možnosti ochrany

18. 04. 2024 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 219x

Už od brzkého jara zaměřují pěstitelé ozimé řepky svoji pozornost na její jarní škůdce. Na počátku sledují zejména tzv. stonkové krytonosce a v případě potřeby provádí ochranu proti nim. Pod pojmem stonkoví krytonosci máme na mysli zejména dva druhy nosatcovitých brouků, a to krytonosce řepkového (Ceutorhynchus napi) a krytonosce čtyřzubého Ceutorhynchus pallidactylus), ale vyskytují se zde i další méně časté druhy.

Limagrain
Energen

Slabý nárůst kořenů limituje výnos porostů pšenice

Na cca 50 % výměry pšenic jsou porosty, které jsou stále silně nevyrovnané s velkým nepoměrem nadzemní části a kořenů. Ty nemají často objem ani potřebný výkon. Nevyrovnaným porostům se silným hlavním stéblem a slabšími odnožemi můžeme pomoci.

Háďátko Meloidogyne graminicola - riziko nejen pro pěstování obilnin

Háďátko Meloidogyne graminicola - riziko nejen pro pěstování obilnin

17. 04. 2024 Dr. Ing. Zdeněk Chromý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Škůdci Zobrazeno 238x

Háďátko Meloidogyne graminicola bylo poprvé zjištěno v roce 1965 na travinách a ovsu ve státu Louisiana (USA). Od té doby bylo detekováno zejména na zavlažovaných rýžových polích v Asii a v některých oblastech Ameriky a Afriky. V červenci 2016 byl výskyt tohoto patogenu poprvé zaznamenán na několika rýžových polích v severní Itálii.

Limagrain

LG Auckland - nejvýnosnější hybrid praxe

Hybrid LG Auckland je moderní řepka, která k uplatnění svého potenciálu vyžaduje profesionální přístup. Za ten se potom odmění špičkovým výnosem. . Intenzivní hybrid LG Auckland se dokáže předvést především na úživných pozemcích s intenzivní agrotechnikou. Na podzim i brzy na jaře lahodí oku vitální mohutné rostliny s vynikajícím nasazením větví.

Problematika dusíkaté výživy jarního ječmene

Problematika dusíkaté výživy jarního ječmene

15. 04. 2024 Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna a kol. Výživa a stimulace Zobrazeno 336x

Výroba ječného sladu špičkové kvality se neobejde bez kvalitní suroviny. Kvalitní surovinou rozumíme homogenní partie ječného zrna, vyznačujícího se dostatečnou extraktivností, tj. maximálním obsahem škrobu a přiměřeným obsahem dusíkatých látek s vysokou biologickou hodnotou, spočívající ve vysoké klíčivosti a také rychlosti klíčení.

Ověření účinnosti jarních herbicidů v obilninách dopadlo na jedničku

Ověření účinnosti jarních herbicidů v obilninách dopadlo na jedničku

14. 04. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Plevele Zobrazeno 168x

Pro jarní řešení plevelů v obilninách nabízí společnost BASF dvě různá řešení. Špičkový herbicid Ataman® Complete je určený k odplevelení porostů obilnin od jedno- a dvouděložných plevelů. Mnoho let praxí prověřený herbicid Biathlon® 4D je určen k boji proti dvouděložným plevelům. Průběžně zakládáme pokusy, abychom prověřili kvality obou herbicidů a výsledky pravidelně potvrzují vynikající účinnost.

Proti plevelům v obilninách na jaře

Proti plevelům v obilninách na jaře

14. 04. 2024 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Plevele Zobrazeno 195x

V současných podmínkách hospodaření dochází k posunům ve výskytu plevelných trav. Mění se zastoupení jednotlivých druhů, stoupá jejich škodlivost a vyvíjí se rezistence k řadě účinných látek. Velký význam sehrávají nejvíce zastoupená chundelka metlice, lipnice roční a oves hluchý. Změny v osevním postupu s sebou přináší rozšiřující se výskyt mrvky myší ocásek, etablování sveřepů, jílků, kostřavo-jílků a psárky polní.

Jak hubit plevele v řepce na jaře?

Jak hubit plevele v řepce na jaře?

13. 04. 2024 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 217x

Pokud zjistíme, že nám na jaře v porostech řepky zbývají ještě nějaké dvouděložné plevele, Korvetto je ideální způsob, jak se jich zbavit. Výborně likviduje heřmánky, rmeny, mák vlčí, pcháče a další dvouděložné plevele, které mohou působit problémy při sklizni. Obdobná situace platí i pro hubení pýru, výdrolu obilnin a dalších trav. Gallant Super je jedinečnou šancí, jak omezovat trávovité plevele nejen v řepce, ale v celém osevním sledu.

Ziskové pěstování obilnin a řepky s Cortevou

Ziskové pěstování obilnin a řepky s Cortevou

12. 04. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 709x

V lednu pořádala společnost Corteva Agriscience za spoluúčasti výzkumných a odborných firem na několika místech ČR sympozium, zaměřené na možnosti efektivního a ziskového pěstování obilnin a řepky. Část programu byla věnována rovněž ochraně nebo otázkám vědy, výzkumu a vzdělávání v zemědělské praxi. Nakonec bylo provedeno zhodnocení účinků nového biostimulátoru Utrisha N po prvním roce jeho používání v zemědělské praxi.

Používání CTS se blíží?

Používání CTS se blíží?

12. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 452x

CTS (Closed Transfer Systems) = systémy pro bezkontaktní přepravu/plnění přípravků. Proč je CTS nezbytný pro bezpečnou práci s přípravky na ochranu rostlin? V dnešní době cca 2,5 % podzemní vody využíváme ke spotřebě jako vodu pitnou. Tato voda může být snadno kontaminována zbytky přípravků, které mohou pronikat do podzemních vod během práce s přípravky.

Novinky společnosti Nufarm pro rok 2024

Novinky společnosti Nufarm pro rok 2024

11. 04. 2024 Ing. Stanislav Hospůdka; Nufarm Ochrana obecně Zobrazeno 241x

Společnost Nufarm přináší v roce 2024 zemědělcům celou řadu nových přípravků na ochranu rostlin. V době, kdy je celkový sortiment přípravků z různých důvodů spíše omezován, se jedná o důležitý inovativní přínos a nové nástroje pro pěstitele, kteří potřebují účinně a bezpečně regulovat škodlivé činitele ve svých porostech.

Užitečné organizmy (51): Microgastrinae (I)

10. 04. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 213x

Zásady ošetření řepky proti stonkovým krytonoscům

09. 04. 2024 Ing. Bohumil Štěrba; Corteva Agriscience Škůdci Zobrazeno 308x

Rezidua přípravků na ochranu rostlin

08. 04. 2024 Prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.; Masarykova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 350x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2024

08. 04. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 532x

Vyzrát na výnos stylem StimSTART - Cíl, se vyplatí

07. 04. 2024 Ing. Filip Daněk; SOUFFLET AGRO, a.s. Stimulace Zobrazeno 201x

Řepka - jarní insekticidní ochrana s vysokou účinností

06. 04. 2024 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Škůdci Zobrazeno 256x

Pro přesnou aplikaci potřebujeme přesnou trysku

05. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 755x

Jarní ječmeny s top výnosem

04. 04. 2024 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 210x

Ochrana ovoce s BASF v roce 2024

03. 04. 2024 Ing. Eva Nežárková; BASF spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 370x

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail