BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.
Kompletní služby pro variabilní aplikace

Kompletní služby pro variabilní aplikace

30. 05. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 135x

S technologiemi, které šetří čas, peníze a v praxi opravdu fungují, se mohli seznámit účastníci dubnového semináře na statku Kumberk poblíž Plzně, pořádaném společnostmi Varistar, Dagros a Newia. Přednášky s ukázkami techniky se věnovaly preciznímu zemědělství a přínosu variabilních aplikací pro praxi.

Půdoochranná opatření s důrazem na zadržení vody v hrůbcích při pěstování brambor

Půdoochranná opatření s důrazem na zadržení vody v hrůbcích při pěstování brambor

29. 05. 2024 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Ing. Pavel Růžek, CSc. Technologie pěstování Zobrazeno 144x

Brambory jsou v České republice pěstovány většinou na svažitých pozemcích. Na nich může docházet ke ztrátám a degradaci půdy vodní erozí, a to zejména v období, kdy povrch půdy není dostatečně chráněn rostlinným pokryvem. To platí zejména v případě nevhodně zvolených pěstebních postupů. Snižování projevů vodní eroze je součástí legislativních opatření. Brambory jsou z důvodu rizika vodní eroze považovány za nebezpečnou plodinu.

Proseeds
Energen

Doporučení do jarních sladovnických ječmenů

U jarních obilnin ve fázi odnožování můžeme ovlivnit jejich celkový výnosový potenciál a architekturu porostu. Jarní ječmeny, jarní pšenice a ovsy mají obecně významně méně času pro svůj vývoj než ozimy, a proto má význam jim v období odnožování věnovat maximální pozornost. Podpora tvorby kořenů, zvýší příjem živin z půdy.

Ochrana praporcového listu a klasů obilnin

Ochrana praporcového listu a klasů obilnin

28. 05. 2024 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Choroby Zobrazeno 142x

Proti klasovým fuzáriím je určen fungicid Prosaro® 250 EC v době kvetení. V nabídce pro letošní rok je cenově zvýhodněný balíček Cayunis® + Prosaro® Pack se slevou 10%. Fungicid Hutton® Forte není primárně určen k ochraně klasů, ale rozsah jeho registrace a velmi dobrá účinnost proti klasovým fuzáriím v pšenici ozimé a v ječmeni jarním toto použití nabízí. Toho lze s výhodou využít, pokud plánujeme jedno fungicidní ošetření na přelomu T2 a T3.

Limagrain

LG Ambassador je jednička do všech podmínek

Piloti tryskových letadel vědí, že v situaci, kdy jim dojde petrolej, poletí už jen jedním směrem a určitě by se rádi viděli v kokpitu větroně. LG Ambassador takovým pomyslným větroněm je a na letiště doletí.

Aplikace přípravků podle pravidel

Aplikace přípravků podle pravidel

27. 05. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 610x

Nejen použití vhodného přípravku na ochranu rostlin nebo moderní aplikační techniky, ale zejména dodržování správných postupů a zohledňování pravidel pro používání přípravků i aplikační techniky jsou zárukou efektivity, přesnosti, ale hlavně bezpečnosti pro lidské zdraví a životní prostředí.

Začátek škodlivosti expandující kněžice zeleninové

Začátek škodlivosti expandující kněžice zeleninové

24. 05. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 264x

Kněžice zeleninová (Nezara viridula) se řadí z celosvětového hlediska mezi nejškodlivější druhy. Tento původně jihoevropský druh se s oteplováním postupně posouvá na sever a mimo samovolného šíření využívá k přesunu i služeb dopravních společností.

Ochrana obilnin proti fuzariózám klasu

Ochrana obilnin proti fuzariózám klasu

23. 05. 2024 Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Ing. Martina Trávníčková, Daniela Pátková; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Choroby Zobrazeno 809x

Fuzariózy klasu patří k závažným chorobám obilnin. Kromě snížení výnosu a technologické kvality představuje velký problém akumulace mykotoxinů v zrnu. Mezi nejčastější původce klasových fuzarióz ve střední Evropě patří Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, F. poae a F. sporotrichioides. F. graminearum a F. culmorum.

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v květnu

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v květnu

22. 05. 2024 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 347x

Květnové počasí se v rámci celé ČR vyznačuje průměrnou teplotou 13,1 °C a srážkovým úhrnem 70 mm. Mezi jednotlivými regiony nacházíme poměrně velké rozdíly. Nejnižší teplotní průměr byl naměřen v kraji Karlovarském (11,6 °C), nejvyšší naopak na jižní Moravě (14,4 °C). Květnové úhrny srážek se pohybují v rozmezí 61 mm (jižní Morava) až 90 mm (kraj Moravskoslezský).

Aktuální situace v ochraně sadby brambor proti přenašečům virových chorob a možnosti řešení

Aktuální situace v ochraně sadby brambor proti přenašečům virových chorob a možnosti řešení

20. 05. 2024 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Choroby Zobrazeno 279x

Virové choroby u brambor patří k nejzávažnějším škodlivým činitelům, které snižují výnos a kvalitu hlíz. Protože s nimi nelze bojovat přímo, je pro produkční plochy rozhodující zdravá sadba, která nenese zátěž virových chorob. Limitovaný výskyt virů v sadbě je jedním ze základních kritérií její kvality, a kromě řady dalších požadavků také podmínkou její certifikace.

Choroby luskovin: Virové choroby

Choroby luskovin: Virové choroby

18. 05. 2024 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 265x

Virózy na luskovinách se mohou projevovat zakrslostí, snížením výnosu a zhoršením kvality semen, a zároveň i zvýšením náchylnosti rostlin k napadení jinými patogeny. Na luskovinách nejvíce škodí viry rodu Potyvirus, čeledi Potyviridae (virus semenem přenosné mozaiky hrachu, virus žluté mozaiky fazolu, virus obecné mozaiky fazolu a virus mozaiky sóje) a rodu Enamovirus, čeledi Solemoviridae (virus výrůstkové mozaiky hrachu).

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2024

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2024

18. 05. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 722x

Přehled nových registrací a minoritních použití provedených v úředním registru ÚKZÚZ během roku 2024.

Ověřovali nové možnosti ochrany máku

17. 05. 2024 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Osivo a sadba Zobrazeno 330x

Specifika hnojení jarního ječmene

16. 05. 2024 Ing. Jindřich Černý, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 383x

InVigor® - jistota, výnos a stabilita výnosu

15. 05. 2024 Ing. Roman Sýkora; BASF spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 221x

Plevele meziplodin a jarních plodin

14. 05. 2024 Ing. Jan Winkler, Ph.D.a kol. Plevele Zobrazeno 306x

Regulace drátovců v bramborech

13. 05. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 588x

Unikátní Utrisha N od Cortevy mění pravidla hnojení a zvyšuje výnosy

11. 05. 2024 Ing. Tomáš Vereš, PhD., Jaroslav Jančík; Corteva Agriscience Stimulace Zobrazeno 290x

Status®: Překoná sucho a horko, rozšíření registrace

10. 05. 2024 Ing. Jiří Vašek; ADAMA Stimulace Zobrazeno 257x

Jak vybírat konzervační přípravky pro statková krmiva?

10. 05. 2024 Ing. Václav Jambor, CSc., MVDr. Hana Synková, Ing. Soňa Malá; NutriVet s.r.o., Pohořelice Skladování Zobrazeno 269x

Hnojenie ozimnej pšenice na jar

09. 05. 2024 Prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Hnojení Zobrazeno 393x

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail