BASF
BASF
BASF

AGRA
Tvorba pšenice odolné změnám klimatu

Tvorba pšenice odolné změnám klimatu

29. 03. 2023 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 81x

Vědci Výzkumné zemědělské služby (ARS) Ministerstva zemědělství USA (USDA) používají přísné selekční podmínky při tvorbě pšenice pro budoucí klimatické změny. V pokusech v růstové komoře v Peorii, ve státě Illinois, podrobují více než tucet odrůd této důležité obilniny působení jednoho nebo dvou stresorů.

Získejte předplatné časopisu Agromanuál až do konce roku za výhodnou cenu 500 Kč - více informací zde

Citlivost škůdců řepky olejky k insekticidům

Citlivost škůdců řepky olejky k insekticidům

27. 03. 2023 Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 266x

V příspěvku se soustředíme na výsledky testů citlivosti u českých populací škůdců napadajících a poškozujících řepku především v předjaří a na jaře (stonkoví krytonosci, blýskáčci) a dále pak na přelomu jara a léta (krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová).

Varistar
Prognóza výskytu mšic na jaře 2023

Prognóza výskytu mšic na jaře 2023

25. 03. 2023 Ing. Svatopluk Rychlý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Opava Škůdci Zobrazeno 376x

Na webových stránkách ÚKZÚZ je možné se seznámit s definicí integrované ochrany rostlin (IOR). Uvádí se v ní, že se jedná o provázaný komplex zásad, které na sebe navazují a vytváří tak harmonický celek.

Choroby pupalky

Choroby pupalky

24. 03. 2023 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 149x

Do rodu pupalka (Oenothera) je zahrnuto 120 až 200 druhů, které se původně vyskytovaly v oblastech mírného pásma Severní, Střední a Jižní Ameriky. Do Evropy se pupalka dostala kolem roku 1620, často neúmyslně s dováženými náklady, ale některé druhy byly cíleně dovezeny jako okrasné rostliny, které se postupným zplaňováním staly součástí středoevropské flóry.

Zaplevelení mezerovitých porostů po špatném přezimování obilnin

Zaplevelení mezerovitých porostů po špatném přezimování obilnin

23. 03. 2023 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 210x

V souvislosti s postupným oteplováním klimatu je možné v posledních letech pozorovat i teplejší průběh i v období vegetačního klidu. Počet dní, kdy je půda pokryta sněhem nebo kdy se teploty pohybují po bodem mrazu, není velký. V průběhu zimy jsou poměrně četné teplé periody, kdy se teploty pohybují nad 5 °C.

Inokulace a fungicidní ošetření osiva sóji

Inokulace a fungicidní ošetření osiva sóji

22. 03. 2023 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 221x

Základním předpokladem pro úspěšné založení porostů sóji a perspektivním vedením k efektivní produkci je ošetření osiva. V tomto výzkumu jsme se zaměřili na inokulaci a fungicidní moření osiva sóji, neboť fungicidní moření je v ČR velký problém z hlediska legislativy a význam inokulace je i přes stoupající plochy sóji stále opomíjen.

Olsenova metoda pro stanovení přístupného fosforu na karbonátových půdách a následné hnojení

Olsenova metoda pro stanovení přístupného fosforu na karbonátových půdách a následné hnojení

21. 03. 2023 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 191x

V současné době při používání metody Mehlich 3 pro stanovení tzv. přístupného fosforu (P) opět vystupuje do popředí problematika stanovení P v karbonátových a případně alkalických půdách s pH nad 7,2, které zaujímají 11,8 % výměry zemědělské půdy v ČR.

Oprava - Přípravky na ochranu rostlin 2023

Oprava - Přípravky na ochranu rostlin 2023

20. 03. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Errata Zobrazeno 945x

V katalogu Přípravků na ochranu roslin 2023 bylo chybně uveden doporučený adjuvant k herbicidu Orcane.

Opravné herbicidní zásahy v ozimých obilninách na jaře

Opravné herbicidní zásahy v ozimých obilninách na jaře

20. 03. 2023 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 333x

K regulaci plevelů v ozimých obilninách se využívají především půdní herbicidy aplikované na podzim. Téměř všechny plochy ozimého ječmene a žita a většina ploch ozimé pšenice jsou herbicidně ošetřeny již na podzim. Hlavním důvodem tohoto trendu je poměrně vysoká účinnost používaných půdních herbicidů, a to zejména za vlhčího počasí, které bývá v ČR v říjnu poměrně běžné. V některých letech (např.

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2023

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2023

20. 03. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 238x

Přehled nových registrací a minoritních použití provedených v úředním registru ÚKZÚZ během roku 2023.

Stabilizace pH jíchy společně s výživou a protistresovou složkou

19. 03. 2023 Ing. Jaroslav Mráz; AGRA GROUP a.s. Listová hnojiva Zobrazeno 140x

Sledování výskytu stonkových krytonosců v roce 2022 a možnosti ochrany

17. 03. 2023 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 292x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Březen a duben 2023

16. 03. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 569x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Březen a duben 2023

15. 03. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 463x

Správná tryska - kvalitní aplikace

14. 03. 2023 Ing. Petr Harašta, PhD.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 238x

Slunečnice roční ve strip-till

13. 03. 2023 Bc. Josef Čapek; Česká zemědělská univerzita v Praze, Statek Kutlíře, a.s Technologie pěstování Zobrazeno 261x

Integrovaná ochrana sadů v měsíci březnu

12. 03. 2023 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 306x

Nutrino™ - roztokové hnojivo s řízeným uvolňováním dusíku

11. 03. 2023 Ing. Luděk Novák; Agrinova Group Hnojení Zobrazeno 178x

Calibra Carbo® - Inovace v portfoliu biostimulátorů od společnosti UPL

11. 03. 2023 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Stimulace Zobrazeno 168x

Systém podpory a prodloužení účinnosti pyrethroidů = SPPP

11. 03. 2023 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Škůdci Zobrazeno 220x

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail