Chemap Agro s.r.o.

NeemAzal T/S

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Při aplikaci do jádrovin:
- - Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 20 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- - Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 20 m vzhledem k povrchové vodě.
- Při aplikaci do brambor: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo na menší ploše.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Obzvláště citlivé jsou hrušně.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

jádroviny

300–500 l/ha/1m výšky koruny

postřik

max. 4×

10–14 dnů

brambor

300–700 l/ha

postřik

max. 2×

7 dnů

réva

400–800 l/ha

postřik

max. 2×

7–14 dnů

kořeninové rostliny

500–800 l/ha

postřik

max. 3×

7–10 dnů

špenát

600–800 l/ha

postřik

max. 3×

7–10 dnů

zelí hlávkové, kapusta

500–800 l/ha

postřik

max. 3×

7–10 dnů

tykev, okurka, cuketa, baklažán, rajče

800–1000 l/ha

postřik

max. 3×

7–10 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jádroviny

20

14

9

6

brambory

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

jádroviny

20

15

10

0

Při aplikaci do jádrovin: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Při aplikaci do brambor: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Minoritní registrace - jilm, lípa, smrk, stromy listnaté opadavé

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

jilm, lípa, smrk, stromy listnaté opadavé

100–1000 ml/strom, dle velikosti stromu

injektáž

1× za rok

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Baklažán Žraví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, s jedlou slupkou, venkovní prostory, skleníky, včetně minujících škůdců
Baklažán Saví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, s jedlou slupkou, venkovní prostory, skleníky, savý hmyz (mimo ploštice)
Brambor Mandelinka bramborová podle signalizace, od larválního stupně L1 do L3 4 2,5 l 300–700 l max. 2×
Cuketa Saví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, s jedlou slupkou, venkovní prostory, skleníky, savý hmyz (mimo ploštice)
Cuketa Žraví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, s jedlou slupkou, venkovní prostory, skleníky, včetně minujících škůdců
Jabloň Saví škůdci do 69 BBCH, larvy mladé, od začátku výskytu AT 4,5 l (1,5 l/ha/1m výšky koruny) 300–500 l/ha/1m výšky max. 4×, platí obecně pro jádroviny mimo hrušeň
Jabloň Žraví škůdci do 69 BBCH, larvy mladé, od začátku výskytu AT 4,5 l (1,5 l/ha/1m výšky koruny) 300–500 l/ha/1m výšky max. 4×, platí obecně pro jádroviny mimo hrušeň, včetně minujících škůdců
Jilm Bělokaz jilmový 20–99 BBCH, min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu - 10–30 ml/1 l vody (100–1000 ml/strom, dle velikosti stromu) injektáž, max. 1×/rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Kapusta Saví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, venkovní prostory, savý hmyz (mimo ploštice)
Kapusta Žraví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, venkovní prostory, včetně minujících škůdců
Kořeninové rostliny Žraví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 14 3 l 500–800 l max. 3×, venkovní prostory, skleníky, platí obecně pro kořeninové rostliny mimo pažitku, včetně minujících škůdců
Kořeninové rostliny Saví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 14 3 l 500–800 l max. 3×, venkovní prostory, skleníky, platí obecně pro kořeninové rostliny mimo pažitku, savý hmyz (mimo ploštice)
Lesní dřeviny Korovnice smrková 20–99 BBCH, min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu - 10–30 ml/1 l vody (100–1000 ml/strom, dle velikosti stromu) injektáž, pouze stromy listnaté opadavé , max. 1×/rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Lípa Zdobnatka lipová 20–99 BBCH, min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu - 10–30 ml/1 l vody (100–1000 ml/strom, dle velikosti stromu) injektáž, max. 1×/rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Okurka Saví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, s jedlou slupkou, venkovní prostory, skleníky, savý hmyz (mimo ploštice)
Okurka Žraví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, s jedlou slupkou, venkovní prostory, skleníky, včetně minujících škůdců
Rajče Saví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, s jedlou slupkou, venkovní prostory, skleníky, savý hmyz (mimo ploštice)
Rajče Žraví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, s jedlou slupkou, venkovní prostory, skleníky, včetně minujících škůdců
Réva vinná Mšička révokaz do 61 BBCH, larvy mladé, od začátku výskytu - 3 l 400–800 l max. 2×, školky, matečné vinice
Smrk Korovnice smrková 20–99 BBCH, min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu - 10–30 ml/1 l vody (100–1000 ml/strom, dle velikosti stromu) injektáž, max. 1×/rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Špenát Saví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 7 3 l 600–800 l max. 3×, venkovní prostory, savý hmyz (mimo ploštice)
Špenát Žraví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 7 3 l 600–800 l max. 3×, venkovní prostory, včetně minujících škůdců
Tykev Saví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, s jedlou slupkou, venkovní prostory, skleníky, savý hmyz (mimo ploštice)
Tykev Žraví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, s jedlou slupkou, venkovní prostory, skleníky, včetně minujících škůdců
Zelí Žraví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, venkovní prostory, pouze zelí hlávkové, včetně minujících škůdců
Zelí Saví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, venkovní prostory, pouze zelí hlávkové, savý hmyz (mimo ploštice)
detail