BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

NeemAzal T/S

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Při aplikaci do jádrovin:
- - Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 20 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- - Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 20 m vzhledem k povrchové vodě.
- Při aplikaci do brambor: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo na menší ploše.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Obzvláště citlivé jsou hrušně.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

jádroviny

300–500 l/ha/1m výšky koruny

postřik

max. 4×

10–14 dnů

brambor

300–700 l/ha

postřik

max. 2×

7 dnů

réva

400–800 l/ha

postřik

max. 2×

7–14 dnů

kořeninové rostliny

500–800 l/ha

postřik

max. 3×

7–10 dnů

špenát

600–800 l/ha

postřik

max. 3×

7–10 dnů

zelí hlávkové, kapusta

500–800 l/ha

postřik

max. 3×

7–10 dnů

tykev, okurka, cuketa, baklažán, rajče

800–1000 l/ha

postřik

max. 3×

7–10 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jádroviny

20

14

9

6

brambory

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

jádroviny

20

15

10

0

Při aplikaci do jádrovin: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Při aplikaci do brambor: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Minoritní registrace

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

jilm, lípa, smrk, stromy listnaté opadavé

100–1 000 ml/strom, dle velikosti stromu

injektáž

1× za rok

 

brusnice brusinka, borůvka, klikva, rybíz, angrešt, maliník, ostružiník, růže šípková, morušovník, hloh, bez černý a ostatní bobulovité a drobné ovoce

400–800 l/ha

postřik, rosení

2× za rok

7–10 dnů

jádroviny

300–1 500 l/ha

(max. 500 l/1 m výšky koruny/ha)

postřik, rosení

4× za rok

10–14 dnů

meruňka, třešeň, broskvoň, slivoň

500–1 500 l/ha

(max. 500 l/1 m výšky koruny/ha)

postřik, rosení

3× za rok

7 dnů

chřest

300–600 l/ha

postřik, rosení

2× za rok

7 dnů

jahodník

400–800 l/ha

postřik, rosení

3× za rok

7–10 dnů

réva

400–800 l/ha

postřik

2× za rok

7–14 dnů

Skleník je definován nařízením (ES) č. 1107/2009.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska

50 %

tryska

75 %

tryska

90 %

Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jádroviny mimo hrušeň, meruňky, třešně, broskve, švestky

20

14

9

6

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

jádroviny mimo hrušeň, meruňky, třešně, broskve, švestky

20

15

10

0

bez černý, maliny, ostružiny, rybíz, angrešt, šípky, moruše, hloh a ostatní bobulovité a drobné ovoce mimo jahodník, brusnici brusinku, borůvku a klikvu

5

0

0

0

Jádroviny mimo hrušeň, meruňky, třešně, broskve, švestky:

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Angrešt Housenky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l housenky škodlivých motýlů, minor. reg. ÚKZÚZ
Angrešt Obaleči při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l minor. reg. ÚKZÚZ
Angrešt Píďalky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l minor. reg. ÚKZÚZ
Baklažán Žraví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, s jedlou slupkou, venkovní prostory, skleníky, včetně minujících škůdců
Baklažán Saví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, s jedlou slupkou, venkovní prostory, skleníky, savý hmyz (mimo ploštice)
Bez černý Saví škůdci při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l minor. reg. ÚKZÚZ
Bez černý Žraví škůdci při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l minor. reg. ÚKZÚZ
Borůvky Obaleči při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l minor. reg. ÚKZÚZ
Borůvky Píďalky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l minor. reg. ÚKZÚZ
Borůvky Housenky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l housenky škodlivých motýlů, minor. reg. ÚKZÚZ
Brambor Mandelinka bramborová podle signalizace, od larválního stupně L1 do L3 4 2,5 l 300–700 l max. 2×
Broskvoň Mšice od 57 BBCH, při výskytu, larvální stupeň L1 až L2 7 3 l (1 l/1 m výšky koruny/ha) minor. reg. ÚKZÚZ
Broskvoň Píďalky od 57 BBCH, při výskytu, larvální stupeň L1 až L2 7 3 l (1 l/1 m výšky koruny/ha) minor. reg. ÚKZÚZ
Brusinky Obaleči při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l brusnice brusinka, minor. reg. ÚKZÚZ
Brusinky Píďalky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l brusnice brusinka, minor. reg. ÚKZÚZ
Brusinky Housenky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l brusnice brusinka, housenky škodlivých motýlů, minor. reg. ÚKZÚZ
Cuketa Saví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, s jedlou slupkou, venkovní prostory, skleníky, savý hmyz (mimo ploštice)
Cuketa Žraví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, s jedlou slupkou, venkovní prostory, skleníky, včetně minujících škůdců
Hloh Obaleči při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l minor. reg. ÚKZÚZ
Hloh Píďalky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l minor. reg. ÚKZÚZ
Hloh Housenky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l housenky škodlivých motýlů, minor. reg. ÚKZÚZ
Chřest Saví škůdci po sklizni, při prvních příznacích napadení AT 3 l venkovní prostory, minor. reg. ÚKZÚZ
Chřest Žraví škůdci po sklizni, při prvních příznacích napadení AT 3 l venkovní prostory, minor. reg. ÚKZÚZ
Jabloň Saví škůdci do 69 BBCH, larvy mladé, od začátku výskytu AT 4,5 l (1,5 l/ha/1m výšky koruny) 300–500 l/ha/1m výšky max. 4×, platí obecně pro jádroviny mimo hrušeň
Jabloň Saví škůdci 70–80 BBCH, při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 14 4,5 l jádroviny mimo hrušeň, savý hmyz, žravý hmyz, minující škůdci, minor. reg. ÚKZÚZ
Jabloň Žraví škůdci do 69 BBCH, larvy mladé, od začátku výskytu AT 4,5 l (1,5 l/ha/1m výšky koruny) 300–500 l/ha/1m výšky max. 4×, platí obecně pro jádroviny mimo hrušeň, včetně minujících škůdců
Jabloň Žraví škůdci 70–80 BBCH, při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 14 4,5 l jádroviny mimo hrušeň, savý hmyz, žravý hmyz, minující škůdci, minor. reg. ÚKZÚZ
Jahodník Obaleči při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 3 3 l minor. reg. ÚKZÚZ
Jahodník Housenky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 3 3 l housenky škodlivých motýlů, minor. reg. ÚKZÚZ
Jahodník Píďalky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 3 3 l minor. reg. ÚKZÚZ
Jilm Bělokaz jilmový 20–99 BBCH min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu - 10–30 ml/1 l vody injektáž, max. 1×/rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Kapusta Saví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, venkovní prostory, savý hmyz (mimo ploštice)
Kapusta Žraví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, venkovní prostory, včetně minujících škůdců
Klikva Housenky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l housenky škodlivých motýlů, minor. reg. ÚKZÚZ
Klikva Obaleči při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l minor. reg. ÚKZÚZ
Klikva Píďalky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l minor. reg. ÚKZÚZ
Kořeninové rostliny Žraví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 14 3 l 500–800 l max. 3×, venkovní prostory, skleníky, platí obecně pro kořeninové rostliny mimo pažitku, včetně minujících škůdců
Kořeninové rostliny Saví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 14 3 l 500–800 l max. 3×, venkovní prostory, skleníky, platí obecně pro kořeninové rostliny mimo pažitku, savý hmyz (mimo ploštice)
Lesní dřeviny Korovnice smrková 20–99 BBCH, min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu - 10–30 ml/1 l vody injektáž, pouze stromy listnaté opadavé , max. 1×/rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Lípa Zdobnatka lipová 20–99 BBCH, min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu - 10–30 ml/1 l vody injektáž, max. 1×/rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Maliník Obaleči při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l minor. reg. ÚKZÚZ
Maliník Píďalky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l minor. reg. ÚKZÚZ
Maliník Housenky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l housenky škodlivých motýlů, minor. reg. ÚKZÚZ
Meruňka Mšice od 57 BBCH, při výskytu, larvální stupeň L1 až L2 7 3 l (1 l/1 m výšky koruny/ha) minor. reg. ÚKZÚZ
Meruňka Píďalky od 57 BBCH, při výskytu, larvální stupeň L1 až L2 7 3 l (1 l/1 m výšky koruny/ha) minor. reg. ÚKZÚZ
Morušovník Obaleči při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l minor. reg. ÚKZÚZ
Morušovník Píďalky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l minor. reg. ÚKZÚZ
Morušovník Housenky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l housenky škodlivých motýlů, minor. reg. ÚKZÚZ
Okurka Saví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, s jedlou slupkou, venkovní prostory, skleníky, savý hmyz (mimo ploštice)
Okurka Žraví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, s jedlou slupkou, venkovní prostory, skleníky, včetně minujících škůdců
Ostružiník Obaleči při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l minor. reg. ÚKZÚZ
Ostružiník Píďalky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l minor. reg. ÚKZÚZ
Ostružiník Housenky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l housenky škodlivých motýlů, minor. reg. ÚKZÚZ
Ovocné dřeviny Housenky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l housenky škodlivých motýlů, ostatní bobulovité a drobné ovoce, minor. reg. ÚKZÚZ
Ovocné dřeviny Obaleči při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l ostatní bobulovité a drobné ovoce, minor. reg. ÚKZÚZ
Ovocné dřeviny Píďalky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l ostatní bobulovité a drobné ovoce, minor. reg. ÚKZÚZ
Rajče Saví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, s jedlou slupkou, venkovní prostory, skleníky, savý hmyz (mimo ploštice)
Rajče Žraví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, s jedlou slupkou, venkovní prostory, skleníky, včetně minujících škůdců
Réva vinná Křísek révový do 61 BBCH - 3 l minor. reg. ÚKZÚZ
Réva vinná Mšička révokaz do 61 BBCH, larvy mladé, od začátku výskytu - 3 l 400–800 l max. 2×, školky, matečné vinice
Růže Housenky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l růže šípková, housenky škodlivých motýlů, minor. reg. ÚKZÚZ
Růže Obaleči při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l růže šípková, minor. reg. ÚKZÚZ
Růže Píďalky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l růže šípková, minor. reg. ÚKZÚZ
Rybíz černý Obaleči při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l minor. reg. ÚKZÚZ
Rybíz černý Píďalky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l minor. reg. ÚKZÚZ
Rybíz černý Housenky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l housenky škodlivých motýlů, minor. reg. ÚKZÚZ
Rybíz červený Obaleči při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l minor. reg. ÚKZÚZ
Rybíz červený Píďalky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l minor. reg. ÚKZÚZ
Rybíz červený Housenky při výskytu, larvální stupeň L1 až L3 7 3 l housenky škodlivých motýlů, minor. reg. ÚKZÚZ
Slivoň Píďalky od 57 BBCH, při výskytu, larvální stupeň L1 až L2 7 3 l (1 l/1 m výšky koruny/ha) minor. reg. ÚKZÚZ
Slivoň Mšice od 57 BBCH, při výskytu, larvální stupeň L1 až L2 7 3 l (1 l/1 m výšky koruny/ha) minor. reg. ÚKZÚZ
Smrk Korovnice smrková 20–99 BBCH, min. průměr v prsní výšce 15 cm, během vegetačního období mimo období květu - 10–30 ml/1 l vody injektáž, max. 1×/rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Špenát Saví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 7 3 l 600–800 l max. 3×, venkovní prostory, savý hmyz (mimo ploštice)
Špenát Žraví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 7 3 l 600–800 l max. 3×, venkovní prostory, včetně minujících škůdců
Třešeň Mšice od 57 BBCH, při výskytu, larvální stupeň L1 až L2 7 3 l (1 l/1 m výšky koruny/ha) minor. reg. ÚKZÚZ
Třešeň Píďalky od 57 BBCH, při výskytu, larvální stupeň L1 až L2 7 3 l (1 l/1 m výšky koruny/ha) minor. reg. ÚKZÚZ
Tykev Saví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, s jedlou slupkou, venkovní prostory, skleníky, savý hmyz (mimo ploštice)
Tykev Žraví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, s jedlou slupkou, venkovní prostory, skleníky, včetně minujících škůdců
Zelí Žraví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, venkovní prostory, pouze zelí hlávkové, včetně minujících škůdců
Zelí Saví škůdci larvy mladé, od začátku výskytu 3 3 l 500–800 l max. 3×, venkovní prostory, pouze zelí hlávkové, savý hmyz (mimo ploštice)
detail