BASF
BASF
BASF

AGRA

Zajímavé novinky na polních dnech Bayer

20. 09. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 987x

Tradiční červnovou akcí jsou polní dny pořádané společností Bayer v Senici na Hané a v Libčanech u Hradce Králové. Za velkého zájmu návštěvníků byly představeny komplexní technologie použití přípravků v hlavních polních plodinách včetně možnosti porovnání účinnosti na širokém spektru odrůd. Pozornost upoutaly tři novinky, které rozšíří možnosti ochrany kukuřice proti plevelům, fungicidního ošetření obilnin a především unikátní dvousložkový insekticid do řepky.

Proseeds

Společnost Bayer nabízí na našem trhu široké spektrum přípravků, které rozšíří zajímavé novinky představené na polních dnech Ing. Josefem Suchánkem a Ing. Janem Hanuskou. Kromě těchto novinek bylo na polních dnech k vidění široké spektrum produktů a jejich vzájemných kombinací, přizpůsobených různým technologiím pěstování a požadavkům pěstitelů na intenzitu ochrany a účinnost.

Nový fungicid Cayunis

Nabídku fungicidů do obilnin rozšíří přípravek Cayunis, který reaguje na připravovaný zákaz používání azolů v ochraně rostlin. Obsahuje tři účinné látky - bixafen, spiroxaminetrifloxistrobin, které působí nejen na patogeny, ale také významně stimulují rostliny a pozitivně zlepšují jejich vitalitu, což se pozitivně projevuje i na dosahovaném výnosu zrna. Tímto působením je zajištěno zvětšení listová plochy, omezení vlivu stresových faktorů, jako je sucho nebo optimální green efekt, který zvýší výkonnost listového aparátu. Obsažené účinné látky zajišťují dlouhodobou reziduální účinnost, a proto je přípravek vhodný pro ošetření na rozhraní T1–T2, kdy dokáže účinné kontrolovat široké spektrum houbových chorob. Rozdílný je mechanizmus účinku jednotlivých účinných látek a zajištění preventivního, kurativního a eradikativního působení proti chorobám. Jejich odlišné působení podporuje ochranu proti rozvoji rezistence.

Registrováno je použití do pšenice, ječmene, žitatritikale v období od počátku sloupkování až do konce kvetení, pouze u ječmene by měl být zásah proveden do začátku kvetení. Fungicid se velmi dobře osvědčil i v letošním roce, kdy dokázal účinně regulovat později nastupující infekce a porosty nebyly poškozeny. Registrován je proti širokému spektru chorob listů a stébla od padlí travního, přes rzi, braničnatky a helmintosporiozy u pšenice až po choroby ječmene, jako jsou hnědá, ramuláriová nebo rynchosporiová skvrnitost. Registrovaná dávka přípravku je jednotně 1,0 l/ha. Povoleny jsou dvě aplikace v plodině, ale vzhledem k dlouhodobosti účinku je vhodně v případě potřeby zajištění kvalitativních parametru kombinovat se speciálním produktem do klasu, např. Prosaro. Použití je bez omezení v OP II. stupně podzemních i povrchových vod. Přípravek je formulován jako emulgovatelný koncentrát a jednou z předností je také odolnost dešti již 1 hodinu po aplikaci. Od příštího roku se zařadí mezi osvědčené produkty Hutton ForteBoogie Xpro, které jsou již úspěšně využívány při fungicidní ochraně obilnin.

POST herbicid do kukuřice - Capreno

Druhou představenou novinku v nabídce společnosti Bayer je dvousložkový postemergentní herbicid do kukuřice Capreno. Přípravek rozšíří možnosti ochrany kukuřice a doplní zavedený přípravek Maister, uvedl v úvodu Ing. Josef Suchánek. Tato novinka představuje řešení pro pěstitele Conviso cukrovky, anebo při výskytu rezistentních plevelů. Obsažené herbicidní látky tembotrione a thiencarbazone-ethyl spolu s obsažených safenerem isoxadifen-ethyl zajistí novému herbicidu Capreno komplexní řešení širokého spektra jednoletých trávovitých a dvouděložných plevelů při zachování požadované selektivity ke kukuřici.

Účinné látky jsou přijímány převážně přes listy plevelů a částečně i přes kořeny, následně se systémově rozvádí do rostliny. Proto je důležité ošetření v době, kdy mají plevele dostatečně vyvinutou listovou plochu a kukuřice může být ve fázi 2–6 listů. Po ošetření dochází k reziduálnímu působení po dobu 3–4 týdnů, tedy do doby, kdy již kukuřice dokáže sama omezit vývoj plevelů svým růstem. Registrována je dávka 0,25–0,29 l/ha a je třeba herbicid aplikovat spolu se smáčedlem Mero, které je dodáváno ve společném balení. Pro prodloužení reziduálního účinku je vhodné kombinovat s herbicidem Aspect Pro, který bude také nabízen formou společného balíčku. Použití herbicidu Capreno je bez omezení v OP II. stupně podzemních i povrchových vod.

Dvousložkový insekticid Sivanto Energy

Dlouho očekávanou novinku mezi insekticidy je Sivanto Energy, obsahující dvě účinné látky v jednom produktu, a tím dojde k významnému rozšíření možností ochrany, uvedl při jeho premiéře Ing. Jan Hanuska. Výjimečnost spočívá v kombinaci kontaktního a systémového účinku. Obsažena je osvědčená účinná látka deltamethrin vynikající rychlým kontaktním účinkem. Novinkou je použití systémové účinné látky flupyradifuron ze skupiny betadienů, která je rozváděna v rostlině a významně prodlužuje dobu působení. Ta byla v tomto přípravku poprvé využita pro použití do řepky a představuje tak velký přínos pro omezení rozvoje rezistence u stonkových a šešulových škůdců řepky, na které je přípravek registrován. Obě látky se vzájemně velmi dobře doplňují a zajištují spolehlivý účinek na uvedené škůdce. Proti stonkovým krytonoscům - krytonosec řepkový a čtyřzubý - je registrována dávka 0,75 l/ha a aplikace musí být ukončena před počátkem květu. Naopak aplikace na šešulové škůdce - krytonosce šešulového a bejlomorku kapustovou, může být provedena až po odkvetení řepky s doporučenou dávkou 0,5 l/ha. Při opakovaném použití nesmí celková dávka přípravku přesáhnout 1,5 l/ha/rok. Výhodou použití je výborná rozpustnost a mísitelnost s ostatními přípravky. V blízké době se očekává rozšíření do obilnin proti žravým a savým škůdcům nebo v bramboru na mandelinky, kde byla v předběžných testech také potvrzena dobrá účinnost.

Digitální žlutý lapač

S použitím insekticidů v řepce blízce souvisí také potřeba monitoringu výskytu škůdců a správně provedené ochraně. Tyto požadavky spluje představený digitální žlutý lapač nabízející snadné používání pomocí aplikace v mobilním telefonu, která uživatele informuje o začínajícím náletu škůdců do porostu. Přístroj je proveden jako čtvercová žlutá miska s velkým zásobníkem vody, aby nedocházelo k vysychání, která je pravidelně snímána kamerou v samostatném modulu připevněném nad hladinou vody. Snímací modul je vybaven solárním panelem, což umožňuje jeho bezúdržbovost. Z nasnímaných obrázků jsou automaticky determinovány jednotlivé druhy škůdců a uživatel snadno zachytí vlnu náletu díky stoupajícímu počtu zachycených jedinců. Od července je přístroj distribuován také na našem území a případní zájemci si ho budou moci pořídit včas před příštím jarem, kdy bude opět třeba správně zacílit insekticidní zásah s ohledem na různorodost podmínek

Související články

Biologická ochrana (2): Hlístice - ochrana rostlin i lidského pohodlí

26. 06. 2024 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Ochrana obecně Zobrazeno 371x

Biologická ochrana (1) - přehled možností

23. 04. 2024 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D. Ochrana obecně Zobrazeno 854x

Časné jarní ošetření s osvědčenými produkty a novinkami UPL

14. 04. 2024 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 233x

Ziskové pěstování obilnin a řepky s Cortevou

12. 04. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 970x

Novinky společnosti Nufarm pro rok 2024

11. 04. 2024 Ing. Stanislav Hospůdka; Nufarm Ochrana obecně Zobrazeno 626x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail