Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

PROSARO 250 EC

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Obilniny, řepka, hořčice, slunečnice: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

Přípravek dosahuje významné vedlejší účinnosti proti stéblolamu v pšenici a ječmeni.
Přípravek dosahuje částečné vedlejší účinnosti proti helmintosporióze pšenice.

Minoritná registrace - ječmen, mák, kukuřice, slunečnice

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, slunečnice

200–400 l/ha

postřik

mák, kukuřice

200–600 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

ječmen, mák, kukuřice, slunečnice

4

4

4

4

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, tritikale, žito, řepka olejka, hořčice, lunečnice

200–400 l/ha

postřik

max. 1×

Při podzimní aplikaci v řepce proti fomové hnilobě má přípravek v dávce 1,0 l/ha růstově-regulační efekt.

Pouze podzimní nebo jarní aplikace přípravku v řepce ozimé nezajišťuje dostatečnou ochranu proti fomové hnilobě. Druhou aplikaci je třeba provést jiným povoleným přípravkem.

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti stéblolamu v pšenici a ječmeni a proti helmintosporióze pšenice.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
obilniny, řepka, hořčice, slunečnice
4
4
4
4

Minoritní registrace - ječmen, slunečnice, mák, kukuřice

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, slunečnice

200–400 l/ha

postřik

mák, kukuřice

200–600 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ječmen, mák, kukuřice, slunečnice

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hořčice Hlízenka obecná 55–69 BBCH 56 0,75 l 200–400 l max 1×
Hořčice Fomové černání stonku 30–39 BBCH 56 1 l 200–400 l max 1×
Ječmen jarní Rez ječná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Ječmen jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene 33–69 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max. 1x, minor. reg. ÚKZÚZ
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Ječmen jarní Fusariózy klasů 61–65 BBCH 35 1 l 200–400 l max 1×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Ječmen ozimý Ramulariová skvrnitost ječmene 33–69 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max. 1x, minor. reg. ÚKZÚZ
Kukuřice Spála kukuřičná 33–69 BBCH, podle signalizace 35 0,7-1 l 200–600 l max. 1x, minor. reg. ÚKZÚZ
Kukuřice Antraknóza kukuřice 33–69 BBCH, podle signalizace 35 0,7-1 l 200–600 l max. 1x, minor. reg. ÚKZÚZ
Kukuřice Fuzariózy palic kukuřice 33–69 BBCH, podle signalizace 35 0,7-1 l 200–600 l max. 1x, minor. reg. ÚKZÚZ
Kukuřice Rez kukuřičná 33–69 BBCH, podle signalizace 35 0,7-1 l 200–600 l max. 1x, minor. reg. ÚKZÚZ
Mák Helmintosporióza máku 20–69 BBCH, preventivně 56 0,75-1 l 200–600 l max. 1x, regulace růstu, minor. reg. ÚKZÚZ
Mák Hlízenka obecná 20–69 BBCH, preventivně 56 0,75-1 l 200–600 l max. 1x, regulace růstu, minor. reg. ÚKZÚZ
Mák Plíseň maková 20–69 BBCH, preventivně 56 0,75-1 l 200–600 l max. 1x, regulace růstu, minor. reg. ÚKZÚZ
Mák Alternáriová skvrnitost 20–69 BBCH, preventivně 56 0,75-1 l 200–600 l max. 1x, regulace růstu, minor. reg. ÚKZÚZ
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Pšenice jarní Fusariózy klasů 61–65 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Pšenice jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Pšenice ozimá Fusariózy klasů 61–65 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Pšenice ozimá Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná 55–69 BBCH 56 0,75 l 200–400 l max 1×
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku 30–39 BBCH 56 1 l 200–400 l max 1×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 30–39 BBCH jaro 56 1 l 200–400 l max 1×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná 55–69 BBCH 56 0,75 l 200–400 l max 1×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 14–19 BBCH podzim 56 0,75-1 l 200–400 l max 1×
Slunečnice Fómová hniloba slunečnice podle signalizace 56 1 l 200–400 l max. 1x za vegetaci, minor. reg. ÚKZÚZ
Slunečnice Plíseň šedá - slunečnice 59–69 BBCH 56 1 l 200–400 l max 1×
Slunečnice Červenohnědá skvrnitost slunečnice 59–69 BBCH 56 1 l 200–400 l max 1×
Slunečnice Hlízenka obecná 59–69 BBCH 56 1 l 200–400 l max 1×
Slunečnice Alternariová skvrnitost slunečnice 59–69 BBCH 56 1 l 200–400 l max 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Tritikale ozimé Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Žito ozimé Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Žito ozimé Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Žito ozimé Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail