BASF
BASF
BASF

AGRA

PROSARO 250 EC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Obilniny, řepka, hořčice, slunečnice: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

Přípravek dosahuje významné vedlejší účinnosti proti stéblolamu v pšenici a ječmeni.
Přípravek dosahuje částečné vedlejší účinnosti proti helmintosporióze pšenice.

Minoritná registrace - ječmen, mák, kukuřice, slunečnice

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, slunečnice

200–400 l/ha

postřik

mák, kukuřice

200–600 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

ječmen, mák, kukuřice, slunečnice

4

4

4

4

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, tritikale, žito, řepka olejka, hořčice, lunečnice

200–400 l/ha

postřik

max. 1×

Při podzimní aplikaci v řepce proti fomové hnilobě má přípravek v dávce 1,0 l/ha růstově-regulační efekt.

Pouze podzimní nebo jarní aplikace přípravku v řepce ozimé nezajišťuje dostatečnou ochranu proti fomové hnilobě. Druhou aplikaci je třeba provést jiným povoleným přípravkem.

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti stéblolamu v pšenici a ječmeni a proti helmintosporióze pšenice.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
obilniny, řepka, hořčice, slunečnice
4
4
4
4

Minoritní registrace - ječmen, slunečnice, mák, kukuřice

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, slunečnice

200–400 l/ha

postřik

mák, kukuřice

200–600 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ječmen, mák, kukuřice, slunečnice

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hořčice Hlízenka obecná 55–69 BBCH 56 0,75 l 200–400 l max 1×
Hořčice Fomové černání stonku 30–39 BBCH 56 1 l 200–400 l max 1×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Ječmen jarní Rez ječná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Ječmen jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene 33–69 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max. 1x, minor. reg. ÚKZÚZ
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Ječmen jarní Fusariózy klasů 61–65 BBCH 35 1 l 200–400 l max 1×
Ječmen ozimý Ramulariová skvrnitost ječmene 33–69 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max. 1x, minor. reg. ÚKZÚZ
Kukuřice Rez kukuřičná 33–69 BBCH, podle signalizace 35 0,7-1 l 200–600 l max. 1x, minor. reg. ÚKZÚZ
Kukuřice Spála kukuřičná 33–69 BBCH, podle signalizace 35 0,7-1 l 200–600 l max. 1x, minor. reg. ÚKZÚZ
Kukuřice Antraknóza kukuřice 33–69 BBCH, podle signalizace 35 0,7-1 l 200–600 l max. 1x, minor. reg. ÚKZÚZ
Kukuřice Fuzariózy palic kukuřice 33–69 BBCH, podle signalizace 35 0,7-1 l 200–600 l max. 1x, minor. reg. ÚKZÚZ
Mák Alternáriová skvrnitost 20–69 BBCH, preventivně 56 0,75-1 l 200–600 l max. 1x, regulace růstu, minor. reg. ÚKZÚZ
Mák Helmintosporióza máku 20–69 BBCH, preventivně 56 0,75-1 l 200–600 l max. 1x, regulace růstu, minor. reg. ÚKZÚZ
Mák Hlízenka obecná 20–69 BBCH, preventivně 56 0,75-1 l 200–600 l max. 1x, regulace růstu, minor. reg. ÚKZÚZ
Mák Plíseň maková 20–69 BBCH, preventivně 56 0,75-1 l 200–600 l max. 1x, regulace růstu, minor. reg. ÚKZÚZ
Pšenice jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Pšenice jarní Fusariózy klasů 61–65 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Pšenice ozimá Fusariózy klasů 61–65 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Pšenice ozimá Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná 55–69 BBCH 56 0,75 l 200–400 l max 1×
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku 30–39 BBCH 56 1 l 200–400 l max 1×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 14–19 BBCH podzim 56 0,75-1 l 200–400 l max 1×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 30–39 BBCH jaro 56 1 l 200–400 l max 1×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná 55–69 BBCH 56 0,75 l 200–400 l max 1×
Slunečnice Fómová hniloba slunečnice podle signalizace 56 1 l 200–400 l max. 1x za vegetaci, minor. reg. ÚKZÚZ
Slunečnice Plíseň šedá - slunečnice 59–69 BBCH 56 1 l 200–400 l max 1×
Slunečnice Červenohnědá skvrnitost slunečnice 59–69 BBCH 56 1 l 200–400 l max 1×
Slunečnice Hlízenka obecná 59–69 BBCH 56 1 l 200–400 l max 1×
Slunečnice Alternariová skvrnitost slunečnice 59–69 BBCH 56 1 l 200–400 l max 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Tritikale ozimé Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Žito ozimé Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Žito ozimé Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Žito ozimé Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,75 l 200–400 l max 1×
detail