BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Helmintosporióza máku

pleosporová hnědá skvrnitost máku

Latinský název: Helminthosporium papaveris, teleomorpha Pleospora papaveracea
Slovenský název: Helmintosporióza maku
Německý název: Helminthosporiose, parasitäre Blattdürre des Mohns
Anglický název: Helminthosporiosis of poppy
Albíit

Hostitelské rostliny

Mák

Popis

Patogen (Helminthosporium papaveris, teleomorpha Pleospora papaveracea) může napadat všechny rostlinné části v kterékoli růstové fázi. V průběhu vzcházení se infekce projevuje padáním rostlin. Napadené rostliny hnědnou a kořenový krček se zaškrcuje (onemocnění lze v této fázi zaměnit s fyziologickou spálou nebo bakteriálním vadnutím).
Rostliny, které přežijí napadení, mají zaškrcený kořenový krček a v době nasazení květů se vyvracejí. K infekci starších rostlin dochází zejména v průběhu kvetení.
Na listech se vytvářejí tmavohnědé hranaté skvrny. Za vlhka na jejich spodní straně narůstá sametový hnědý povlak mycelia s konidiemi, za sucha skvrny zasychají. Při silnějším napadení listy zasychají a zůstávají viset na rostlině. Při napadení stonků dochází k odumírání povrchových pletiv, které se projevuje jako modročerné skvrny nebo páskování.
Patogen napadá i makovice, na kterých se infekce projevuje drobnou nevýraznou skvrnitostí, nebo černáním pletiv. Napadené makovice bývají drobné a deformované. Mycelium patogena často (až v 50 % makovic) proniká dovnitř a znehodnocuje semena.

Životní cyklus

K prvotní infekci rostlin dochází již na počátku vegetace (padání rostlin), ke hromadné infekci listů a stonků dochází většinou před kvetením nebo v době kvetení. K infekci makovic dochází přímo bliznou nebo poraněními pletiv škůdci. Silný vliv na infekci helmintosporiózu má poškození rostlin škůdci: v počátečních růstových fázích krytonoscem kořenovým, v prodlužování žlabatkou stonkovou a mšicemi, ve fázi zrání bejlomorkou makovicovou a krytonoscem makovicovým.

Nepřímá ochrana

Rizikovým faktorem jsou těžké slévavé půdy v uzavřených polohách. Vyrovnaná výživa, aplikace hnojiv s obsahem síry (50 kg/ha) při současné dávce N (90 kg/ha) aplikované při prodlužovacím růstu výrazně zpomaluje rychlost rozvoje choroby (Richter 2007).

Chemická ochrana

Ochrana proti škůdcům, zejména krytonosci kořenovému. V jednotlivých růstových fázích lze mák ošetřovat cíleně fungicidně.

Fungicidy

ALTERNO    |  CARAMBA  Koupit přípravek  |  DISCUS  Koupit přípravek  |  MetcoGUARD PLUS    |  POLYVERSUM  Koupit přípravek  |  POLYVERSUM - BIOGARDEN  Koupit přípravek  |  PROPULSE    |  PROSARO 250 EC    |  REMOCCO 60    | 
První příznaky choroby na listech (foto©Josef Pozděna)

První příznaky choroby na listech (foto©Josef Pozděna)

Helmintosporium papaveris působí tzv. spálu maku a společně s krytonoscem kořenovým a sléváním půdy působí značné škody zředěni porostu pod optimální úroveň hustoty rostlin (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Helmintosporium papaveris působí tzv. spálu maku a společně s krytonoscem kořenovým a sléváním půdy působí značné škody zředěni porostu pod optimální úroveň hustoty rostlin (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Při zanedbáni včasné fungicidní péče se při vhodném počasí patogen rozrůstá na listech velmi rychle (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Při zanedbáni včasné fungicidní péče se při vhodném počasí patogen rozrůstá na listech velmi rychle (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Infekce pokračuje i ve vyšších růstových fázích maku. Proti infekci na kořenech je chemická ochrana velmi málo účinná. (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Infekce pokračuje i ve vyšších růstových fázích maku. Proti infekci na kořenech je chemická ochrana velmi málo účinná. (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Helmintosporium na tobolkách - různý stupeň napadeni (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Helmintosporium na tobolkách - různý stupeň napadeni (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Silné napadeni stonků helmintosporiovou hnilobou, vpravo nouzové dozráváni po přerušeni všech vodivých svazků stonku (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

Silné napadeni stonků helmintosporiovou hnilobou, vpravo nouzové dozráváni po přerušeni všech vodivých svazků stonku (foto Karel Říha, Pavel Kraus)

detail