BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

PROPULSE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro podzimní aplikaci do řepky olejky ozimé a pro aplikaci do kukuřice, slunečnice a bramboru.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

řepka olejka, hořčice, kukuřice

200–400 l/ha

postřik

mák

200–600 l/ha

postřik

slunečnice

150–400 l/ha

postřik

brambor

100–400 l/ha

postřik

10 dnů

Vyšší dávku přípravku z uvedeného rozmezí použijte při předpokládaném vysokém infekčním tlaku.

Podzimní aplikace přípravku na počátku napadení v řepce ozimé zajišťuje dostatečnou ochranu proti fomové hnilobě do období přezimování porostu.

Pro zajištění dostatečné ochrany proti fomové hnilobě do období dozrávání řepky je nezbytné, na jaře po nástupu vegetace ošetřit porost přípravkem určeným pro jarní aplikaci v řepce ozimé proti fomové hnilobě.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka, hořčice, kukuřice, slunečnice, mák, brambor

4

4

4

4

Kukuřice:

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Slunečnice:

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 15 m.

Minoritní registrace - řepka olejka, řepa salátová, cukrovka

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

řepka olejka, řepa salátová, cukrovka

200–400 l/ha

postřik

Řepka olejka: Nižší dávka se použije v dřívějších růstových fázích řepky. Vyšší dávka se použije při vyšším infekčním tlaku.

Zákazy a omezení

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

cukrovka

pouze pro průmyslové zpracování v cukrovarnictví, zákaz zkrmování chrástu

řepa salátová

ošetřené listy nejsou určeny ke konzumaci

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

řepka olejka, cukrovka, řepa salátová

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Alternáriová skvrnitost 50–89 BBCH 21 0,5 l 100–400 l max. 1×
Cukrovka Žlutá skvrnitost listů řepy BBCH 31–49 AT 1,2 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cukrovka Rez řepná BBCH 31–49 AT 1,2 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cukrovka Alternáriová skvrnitost BBCH 31–49 AT 1,2 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cukrovka Fomová listová skvrnitost řepy BBCH 31–49 AT 1,2 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cukrovka Listová skvrnitost (větevnatka řepná) BBCH 31–49 AT 1,2 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hořčice Hlízenka obecná 55–69 BBCH 56 0,8-1 l 200–400 l max. 1×
Hořčice Alternáriová skvrnitost 55–69 BBCH 56 0,8-1 l 200–400 l max. 1×
Kukuřice Helmintosporiová skvrnitost listů kukuřice 30–69 BBCH AT 1 l 200–400 l max. 1×
Kukuřice Spála kukuřičná 30–69 BBCH AT 1 l 200–400 l max. 1×
Kukuřice Skvrnitost listů kukuřice 30–69 BBCH AT 1 l 200–400 l max. 1×
Mák Helmintosporióza máku 16–65 BBCH 56 1 l 200–600 l max. 1×
Řepa červená Listová skvrnitost (větevnatka řepná) BBCH 31–49 AT 1,2 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepa červená Žlutá skvrnitost listů řepy BBCH 31–49 AT 1,2 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepa červená Rez řepná BBCH 31–49 AT 1,2 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepa červená Cerkosporióza (skvrnatička) BBCH 31–49 AT 1,2 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepa červená Alternáriová skvrnitost BBCH 31–49 AT 1,2 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepa červená Fomová listová skvrnitost řepy BBCH 31–49 AT 1,2 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepa červená Padlí řepné BBCH 31–49 AT 1,2 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepa krmná Žlutá skvrnitost listů řepy BBCH 31–49 AT 1,2 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepa krmná Rez řepná BBCH 31–49 AT 1,2 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepa krmná Cerkosporióza (skvrnatička) BBCH 31–49 AT 1,2 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepa krmná Alternáriová skvrnitost BBCH 31–49 AT 1,2 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepa krmná Fomová listová skvrnitost řepy BBCH 31–49 AT 1,2 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepa krmná Listová skvrnitost (větevnatka řepná) BBCH 31–49 AT 1,2 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Plíseň zelná BBCH 55–69, od začátku výskytu 56 0,8-1 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Čerň řepková 55–69 BBCH 56 0,8-1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka 55–69 BBCH 56 0,8-1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku na podzim, 14–19 BBCH 56 1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková 55–69 BBCH 56 0,8-1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka 55–69 BBCH 56 0,8-1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Plíseň zelná BBCH 55–69, od začátku výskytu 56 0,8-1 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice Alternariová skvrnitost slunečnice 16–69 BBCH 28 0,8-1 l 150–400 l max. 1×
Slunečnice Fómová hniloba slunečnice 16–69 BBCH 28 0,8-1 l 150–400 l max. 1×
Slunečnice Hlízenka obecná - slunečnice 16–69 BBCH 28 0,8-1 l 150–400 l max. 1×
Slunečnice Plíseň šedá - slunečnice 16–69 BBCH 28 0,8-1 l 150–400 l max. 1×
Slunečnice Červenohnědá skvrnitost slunečnice 16–69 BBCH 28 0,8-1 l 150–400 l max. 1×
detail