Chemap Agro s.r.o.

PROPULSE

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů do povrchové vody pro aplikaci do řepky olejky ozimé, máku, kukuřice a slunečnice.

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka, hořčice, kukuřice

200–400 l/ha

postřik

mák

200–600 l/ha

postřik

slunečnice

150–400 l/ha

postřik

Vyšší dávku přípravku z uvedeného rozmezí použijte při předpokládaném vysokém infekčním tlaku.

Podzimní aplikace přípravku na počátku napadení v řepce ozimé zajišťuje dostatečnou ochranu proti fomové hnilobě do období přezimování porostu.

Pro zajištění dostatečné ochrany proti fomové hnilobě do období dozrávání řepky je nezbytné, na jaře po nástupu vegetace, ošetřit porost přípravkem určeným pro jarní aplikaci v řepce ozimé proti fómové hnilobě.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka, hořčice, kukuřice, slunečnice, mák

4

4

4

4

Kukuřice: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <10 m.

Slunečnice: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <15 m.

Minoritní registrace - řepka olejka - plíseň zelná

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

Nižší dávka se použije v dřívějších růstových fázích řepky.

Vyšší dávka se použije při vyšším infekčním tlaku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

řepka olejka

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hořčice Alternáriová skvrnitost 55–69 BBCH 56 0,8-1 l 200–400 l max. 1×
Hořčice Hlízenka obecná 55–69 BBCH 56 0,8-1 l 200–400 l max. 1×
Kukuřice Helmintosporiová skvrnitost listů kukuřice 30–69 BBCH AT 1 l 200–400 l max. 1×
Kukuřice Spála kukuřičná 30–69 BBCH AT 1 l 200–400 l max. 1×
Kukuřice Skvrnitost listů kukuřice 30–69 BBCH AT 1 l 200–400 l max. 1×
Mák Helmintosporióza máku 16–65 BBCH 56 1 l 200–600 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka 55–69 BBCH 56 0,8-1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Plíseň zelná BBCH 55–69 56 0,8-1 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Čerň řepková 55–69 BBCH 56 0,8-1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Plíseň zelná BBCH 55–69 56 0,8-1 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku na podzim, 14–19 BBCH 56 1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková 55–69 BBCH 56 0,8-1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka 55–69 BBCH 56 0,8-1 l 200–400 l max. 1×
Slunečnice Plíseň šedá - slunečnice 16–69 BBCH 28 0,8-1 l 150–400 l max. 1×
Slunečnice Červenohnědá skvrnitost slunečnice 16–69 BBCH 28 0,8-1 l 150–400 l max. 1×
Slunečnice Alternariová skvrnitost slunečnice 16–69 BBCH 28 0,8-1 l 150–400 l max. 1×
Slunečnice Fómová hniloba slunečnice 16–69 BBCH 28 0,8-1 l 150–400 l max. 1×
Slunečnice Hlízenka obecná - slunečnice 16–69 BBCH 28 0,8-1 l 150–400 l max. 1×
detail