BASF
BASF
BASF

AGRA

Osivo a sadba

Odrůda, která šlape i v sušších oblastech

Odrůda, která šlape i v sušších oblastech

18. 09. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1267x

Odrůda LG Keramik byla registrována ÚKZÚZ zejména díky velmi vysokému výnosu zrna v kombinaci s velmi dobrou potravinářskou jakostí. Na Slovensku absolvovala zatím velmi úspěšně dva roky ŠOS ÚKSÚP a na jaře 2023 očekáváme registraci v SR. Jedná se o středně ranou, plastickou a intenzivní odrůdu vhodnou do všech výrobních oblastí, která je velkým přínosem i pro pěstitele v teplejších a sušších oblastech.

Crossway - kvalita A se špičkovým výnosem

Crossway - kvalita A se špičkovým výnosem

18. 09. 2022 Ing. Stanislav Doležal, Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 3481x

Horkou novinkou mezi odrůdami ozimé pšenice je odrůda Crossway. Na několika málo polních dnech byla k vidění již v loňském roce, kde zaujala především velmi širokým praporcovým listem, podobným jako má naše oblíbená odrůda Frisky. V letošním roce již mají návštěvníci možnost seznámit se s touto odrůdou na většině polních dnů.

Proseeds
Roizklad slámy

Uplatnění mikrobiologických prekurzorů na přeměně posklizňových zbytků v půdě

Rostlinné zbytky semenných plodin, které vstupují do půdy, jsou přítomnými mikroorganizmy obtížně přeměňovány na jednodušší organické látky a minerální živiny. Vhodným opatřením, jak zahájit a stabilizovat proces přeměny uhlíkem bohatých a dusíkem chudých rostlinných zbytků je posklizňové ošetření půdy pomocnými látkami, které jsou prekurzory (spouštěči a usměrňovači) aktivity půdní mikrobioty.

Špičková fungicidní ochrana vzcházejících porostů i podpora vegetace - to je Vibrance Gold

Špičková fungicidní ochrana vzcházejících porostů i podpora vegetace - to je Vibrance Gold

10. 09. 2022 Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.; Syngenta Osivo a sadba Zobrazeno 1330x

O tom, že je moření osiv velmi důležitým prvkem agrotechniky obilnin a má při jejich pěstování nezastupitelný význam, už v současné době asi žádný agronom nepochybuje. Mořením osiva chráníme porosty obilnin před chorobami přenosnými osivem a půdou, chorobami, které se jiným způsobem regulovat nedají nebo jsou foliárně regulovány pouze omezeně.

Porovnání metod zjišťování vitality osiva sóji

Porovnání metod zjišťování vitality osiva sóji

08. 09. 2022 Ing. Pavel Procházka Ph.D., Ing. Antonín Procházka; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 1517x

Sója luštinatá je plodina s nízkou autoregulační schopností porostu, proto jeho správné založení hraje ještě významnější roli než u plodin, jako je řepka či pšenice. Pokud nevzejde adekvátní počet rostlin, už těžko docílíme kýženého výnosu. Proto je vhodné mít ucelenou představu o kvalitě osiva, vybrat si vhodnou partii a zvolit adekvátní výsevek.

Nejnovější pšenice RAGT v roce 2022

Nejnovější pšenice RAGT v roce 2022

04. 09. 2022 Ing. Petr Shejbal, Ing. Pavel Stehlík, Ing. Marcela Shejbalová; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 2747x

Odrůdám ozimé pšenice, které jsou nabízeny v České republice, jednoznačně dominuje RGT Reform. Žádné jiné pšenici se v novodobé historii nepodařilo v rámci střední Evropy dosáhnout takových pěstebních ploch jako právě RGT Reformovi. A to nejen jednou, ale mnoho let po sobě. Důvodem tak široké obliby je adaptabilita na různorodé ročníky, stabilní výnos, A kvalita, dobrá odolnost poléhání a mrazuvzdornost.

Seznam doporučených odrůd tritikale ozimého, 2022

Seznam doporučených odrůd tritikale ozimého, 2022

29. 08. 2022 Ing. Milan Nečas; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Brno Osivo a sadba Zobrazeno 2075x

Polopozdní odrůda. Rostliny jsou nízké, středně odolné proti poléhání. Zrno je malé. Přednosti: Odolnost proti napadení hnědou rzivostí tritikale (rzí žitnou a pšeničnou). Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Odrůdy žita ozimého, 2022

Odrůdy žita ozimého, 2022

26. 08. 2022 Ing. Milan Nečas; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Brno Osivo a sadba Zobrazeno 1728x

Dankowskie Diament: Středně raná odrůda typu populace. Rostliny jsou vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno je středně velké–velké.

Seznam doporučených odrůd pšenice ozimé 2022

Seznam doporučených odrůd pšenice ozimé 2022

22. 08. 2022 Ing. Vladimíra Horáková; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 4457x

Cílem Seznamu doporučených odrůd (SDO) je předložit pěstitelům nezávislé informace získané na základě hodnocení z polních odrůdových pokusů zakládaných v půdně klimatických podmínkách České republiky. Sleduje se výnos zrna, jakost zrna a agronomické vlastnosti (odolnost proti poléhání, odolnost proti vyzimování, odolnost proti chorobám). Důraz je kladen na stabilitu jednotlivých parametrů.

Seznam doporučených odrůd ječmene ozimého, 2022

Seznam doporučených odrůd ječmene ozimého, 2022

17. 08. 2022 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 3786x

Obdobně jako v jiných zemích Evropské unie i v České republice jsou vytvářeny Seznamy doporučených odrůd (SDO) hlavních polních plodin, jejichž cílem je: usnadnit uživatelům orientaci v širokém sortimentu nabízených odrůd, poskytnout pěstitelům a zpracovatelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách a jejich vhodnosti pro pěstební podmínky v České republice.

Řepka olejka ozimá - novinky pro zásev 2022

Řepka olejka ozimá - novinky pro zásev 2022

11. 08. 2022 Ing. Petr Zehnálek; ÚKZÚZ Hradec nad Svitavou Osivo a sadba Zobrazeno 2525x

Na základě výsledků zkoušení v pokusech pro registraci v letech 2019 až 2021 bylo registrováno celkem 11 „00“ odrůd řepky olejky ozimé. Sortiment liniových odrůdami doplnily čtyři novinky domácího původu Caroline, Ivanka, Santana a Salute. Novinkami v sortimentu hybridních odrůd jsou DK Excited, Desperado, LG Arnold a LG Auckland typu OGU/INRA a MSL hybridy Jurek, Picard a Tuba.

Seznam doporučených odrůd řepky olejky - ozimé: Výsledky zkoušení odrůd pro z let 2019-2021, ÚKZÚZ

Seznam doporučených odrůd řepky olejky - ozimé: Výsledky zkoušení odrůd pro z let 2019-2021, ÚKZÚZ

11. 08. 2022 Ing. Petr Zehnálek; ÚKZÚZ Hradec nad Svitavou Osivo a sadba Zobrazeno 5858x

Druhou nejvýznamnější plodinou našeho zemědělství po pšenici ozimé je řepka ozimá, která je současně i naší nejvýznamnější olejninou. Patří tak k plodinám, jejichž vybrané registrované odrůdy jsou zkoušeny v pokusech pro Seznam doporučených odrůd (SDO). Zkoušení pro SDO v případě řepky olejky je organizováno ve spolupráci se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin.

Odrůda, která poráží hybridy

Odrůda, která poráží hybridy

07. 08. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1612x

Do třetího roku registračních zkoušek ÚKZÚZ 2019–2021 v základním sortimentu prošlo celkem deset odrůd ozimé pšenice, přičemž jen pět z nich bylo registrováno. Tou nejvýnosnější se stala poloraná až polopozdní liniová odrůda LG Mondial, která porazila jak obě kontrolní odrůdy s jakostí C, tak i zkoušenou hybridní odrůdu. Největší devizou této odrůdy je právě špičkový výnos v kombinaci s vynikajícími agronomickými vlastnostmi.

Čtrnáct tun z hektaru i bez ošetření

Čtrnáct tun z hektaru i bez ošetření

06. 08. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1757x

Ranost, vysoký výnos, výborný zdravotní stav, rezistence vůči stéblolamu (gen Pch1), velmi dobrá odolnosti proti poléhání a pekařská kvalita A s vysokou objemovou hmotností, vysokým obsahem dusíkatých látek a vysokým pádovým číslem - to je nejstručnější charakteristika nové odrůdy LG Absalon. V České republice byla Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským registrována v loňském roce.

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

02. 08. 2022 Ing. Jiří Matuš; Limagrain ČR s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1467x

Vysoký výnos, přizpůsobivost, schopnost lépe hospodařit s dusíkem, tolerance chorobám a pevné šešule jsou vlastnosti, které se letos hodí více než jindy.

DK Excited-zlato na vašem poli

DK Excited-zlato na vašem poli

31. 07. 2022 Ing. Marie Požárová; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1609x

Výkupní cena ozimé řepky se za rok zdvojnásobila a věřím, že nebudu daleka pravdě s nadsázkou, že vám letos na poli bude kvést zlato. Proto jistě stojí za to zamyslet se nad tím, co zasejete na vaše pole v následující sezoně. Pěstování řepky ozimé je stále obtížnější, a to zejména z důvodu nedostatku dlouhodobě působících insekticidů pro foliární ošetření rostlin.

Výběr odrůd ozimé řepky pro zásev 2022

Výběr odrůd ozimé řepky pro zásev 2022

14. 07. 2022 Ing. David Bečka, Ph.D., Ing. Lucie Bečková, PhD., Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Pavel Cihlář Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 2670x

Osevy řepky v ČR, SR i celé EU meziročně narostly. Podle odhadů ČSÚ jsou v ČR plochy vyšší o asi 10 tis. ha (3 %). Věřme, že se jedná o odrazový můstek a plochy řepky již klesat nebudou, ale naopak se stabilizují a snad i porostou.

Dejte šanci řepce dobře vzejít

Dejte šanci řepce dobře vzejít

06. 07. 2022 Ing. Michaela Hospodková; Corteva Agriscience Czech s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1408x

Rostliny řepky jsou při vzcházení velmi citlivé na napadení škůdci. Ale díky kvalitnímu insekticidnímu moření je tak možné řepce dopřát optimální podmínky při vzcházení. Zejména u pozdně setých porostů je ochrana proti napadení dřepčíkem olejkovým a květilkou zelnou limitujícím faktorem, zda porost bude mít šanci přečkat zimu v dobré kondici.

Využití přírodních látek při fungicidním ošetření osiva sóji

Využití přírodních látek při fungicidním ošetření osiva sóji

10. 06. 2022 Ing. Pavel Procházka Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 1176x

Základním prvkem ochrany luskovin proti houbovým chorobám v počátečních fázích růstu je moření osiva. V minulosti bylo velmi vhodné a účinné mořidlo Maxim XL 035 FS (fludioxonil + metalaxyl-M), avšak v ČR nebylo pro použití do sóji registrované.

Spoločne pre vyšší výkon

Spoločne pre vyšší výkon

04. 06. 2022 Ing. Ján Hanuska; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1579x

Ešte nikdy sa nediskutovalo o cenách tovarov a nákladov na každej úrovni, ako je tomu v aktuálnom roku. Po obdobiach zanedbateľnej inflácie sme svedkami vysokého medziročného nárastu cien energii, základných komodít a poskytovaných služieb. Ceny prudko rastú na strane vstupov, čo je ale dobrou správou ceny rastú aj na strane výstupov, kde sme svedkami rekordných výkupných cien komodít.

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

01. 05. 2022 Ing. Jiří Matuš; Limagrain ČR s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 5445x

Vysoký výnos, přizpůsobivost, schopnost lépe hospodařit s dusíkem, tolerance chorobám a pevné šešule jsou vlastnosti, které se letos hodí více než jindy. Začneme tím nejdůležitějším - výnosem semen. LG Ambassador čerstvě obsadil v testování ÚKZÚZ SDO 2019–21 spolu s dalšími dvěma hybridy dělené 1. místo s výnosem 119 % na průměr liniových odrůd. Tento výsledek je velmi robustní, protože pochází z 35 lokalit a tří let zkoušení.

InVigor osiva od BASF, servírujeme bohatou osivářskou tabuli

InVigor osiva od BASF, servírujeme bohatou osivářskou tabuli

01. 05. 2022 Ing. Roman Sýkora; BASF Osivo a sadba Zobrazeno 1335x

V minulém článku jsem představil nové odrůdy pro rok 2022. Jedná se o TuYV a dále hybridy v unikátní kombinaci tolerance vůči TuYV a nádorovitosti kořenů. Odrůdy méně náchylné k pukání šešulí, tolerantní k herbicidům či jen velmi zdravotně výhodné, určitě si každý vybere. Naše osivářské menu je mnohem, mnohem bohatší než kdykoli předtím. V celém sortimentu najdete odrůdy vynikající z hlediska rychlého vzcházení a odolnosti vyzimování.

InVigor - osiva od BASF, slušná práce pánové a dámy - klobouk dolů!

InVigor - osiva od BASF, slušná práce pánové a dámy - klobouk dolů!

19. 04. 2022 Ing. Roman Sýkora; BASF Osivo a sadba Zobrazeno 1507x

Když jsem přišel v roce 2018 do společnosti BASF rozvíjet portfolio hybridů osiv řepky, nebyla to až takové hitparáda. Měli jsme v nabídce několik málo materiálů standardní výkonnosti, klasických vlastností, testovaných v našich klasických podmínkách. Za dobu co rozvíjíme označení InVigor osiva od BASF jsme ušli pořádný kus práce a je se čím pochlubit.

Kvalita osiva máku a výnosy

Kvalita osiva máku a výnosy

11. 04. 2022 Ing. Hana Honsová, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 2301x

Kvalita osiva patří k nejvýznamnějším faktorům, které ovlivňují tvorbu výnosu. Jedná se o souhrn vlastností a ukazatelů zařazených pod pojmy semenářská hodnota a biologická hodnota. Semenářská hodnota se obvykle vyjadřuje pomocí klíčivosti, čistoty a hmotnosti tisíce semen. Pro testování kvality osiva se vesměs využívají optimální podmínky. Pro uznání patrie osiva máku je stanovena minimální klíčivost na 80 %.

LG Belcanto - nejvýnosnější ječmen v ČR

LG Belcanto - nejvýnosnější ječmen v ČR

03. 04. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1889x

Odrůda LG Belcanto byla registrována v ČR loni na jaře především díky špičkovému výnosu zrna. Byla jednoznačně nejvýnosnější odrůdou v registračních zkouškách. Špičkový výnos a pozici nejvýnosnější registrované odrůdy jarního ječmene potvrdilo i ve výsledcích zkoušek pro SDO a také ve výsledcích při pěstování v ekologickém režimu.

LG Arnold a LG Auckland - novinky v nabídce řepky společnosti Limagrain

LG Arnold a LG Auckland - novinky v nabídce řepky společnosti Limagrain

01. 04. 2022 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 6631x

Na řadě inovací a vysokém heterozním efektu jsou postaveny i novinky pro letošní sezónu - hybridy LG Arnold a LG Auckland. Hybridy této nové generace přicházejí s dalším vylepšením, a to s vysokou tolerancí vůči verticiliovému vadnutí řepky (Verticillium dahliae).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 15
detail