BASF
BASF
BASF

AGRA

Osivo a sadba

Seznam doporučených odrůd tritikale ozimého, 2023

Seznam doporučených odrůd tritikale ozimého, 2023

18. 08. 2023 Ing. Milan Nečas; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Brno Osivo a sadba Zobrazeno 628x

Polopozdní odrůda. Rostliny nízké, středně odolné proti poléhání. Zrno je středně velké. Přednosti: Vysoký výnos v neošetřené variantě pěstování, odolnost proti napadení hnědou rzivostí tritikale (rzí žitnou a pšeničnou).

Kvalita sadebního materiálu pro obnovu kalamitních holin

Kvalita sadebního materiálu pro obnovu kalamitních holin

31. 07. 2023 Ing. Jan Leugner, Ph.D.; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Výzkumná stanice Opočno Osivo a sadba Zobrazeno 415x

Obnova lesa na rozsáhlých kalamitních holinách je náročná a komplikovaná mnoha faktory. Za prvé, zhoršenými podmínkami pro obnovu lesa, např. výrazná teplotní amplituda, rychlý rozvoj buřeně, nevhodný vláhový režim, a to zejména stínomilných dřevin (buk, jedle).

Proseeds
Energen

Regenerace plodin po mrazech - réva vinná, ovocné sady, polní plodiny

U porostů, které jsou poškozené mrazem musíme brát v úvahu několik faktorů. Růstová fáze vývoje porostu, kdy u malých rostlin musíme zjistit celkovou mortalitu a tím pádem i smysl regenerace. Ve finálních fázích, např. kvetení řepky brát v úvahu hustotu porostu, počet zbylých šešulí a schopnost odrůdy kompenzovat HTS.

Seznam doporučených odrůd pšenice ozimé 2023

Seznam doporučených odrůd pšenice ozimé 2023

21. 07. 2023 Ing. Vladimíra Horáková; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 1468x

Cílem Seznamu doporučených odrůd (SDO) je předložit pěstitelům nezávislé informace získané na základě hodnocení z polních odrůdových pokusů zakládaných v půdně klimatických podmínkách České republiky. Sleduje se výnos zrna, jakost zrna a agronomické vlastnosti (odolnost proti poléhání, odolnost proti vyzimování, odolnost proti chorobám). Důraz je kladen na stabilitu jednotlivých parametrů.

Limagrain

LG Auckland - nejvýnosnější hybrid praxe

Hybrid LG Auckland je moderní řepka, která k uplatnění svého potenciálu vyžaduje profesionální přístup. Za ten se potom odmění špičkovým výnosem. . Intenzivní hybrid LG Auckland se dokáže předvést především na úživných pozemcích s intenzivní agrotechnikou. Na podzim i brzy na jaře lahodí oku vitální mohutné rostliny s vynikajícím nasazením větví.

První registrovaná odrůda ozimého ovsa v ČR

První registrovaná odrůda ozimého ovsa v ČR

12. 07. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 829x

V posledních letech se stále více skloňuje klimatická změna. V České republice se objevují plodiny, které by dříve u nás ve volné půdě nerostly nebo by nedozrály anebo se do nedávna pěstovaly pouze ve sklenících. Většinou se jedná o zeleninové a ovocné druhy, ale změnu můžeme pozorovat i u polních plodin. Je to například mák ozimý nebo hrách polní ozimý, které můžeme vidět na polích a máme i registrované odrůdy.

Soufflet - OSR

OSR Protect - dostupné řešení pro pěstitele řepky ozimé

V roce 2021 jsme poprvé v rámci programu SOILTEQ seznámili pěstitele s cizojazyčnou zkratkou OSR PROTECT. „OSR“ = Oil seed rape nebo-li česky řepka olejka. A „Protect“, jakožto překlad ochrany růstového a produkčního potenciálu této náročné, ale významné tržní plodiny

Seznam doporučených odrůd ječmene ozimého, 2023

Seznam doporučených odrůd ječmene ozimého, 2023

12. 07. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 910x

Obdobně jako v jiných zemích Evropské unie i v České republice jsou vytvářeny Seznamy doporučených odrůd (SDO) hlavních polních plodin, jejichž cílem je usnadnit uživatelům orientaci v širokém sortimentu nabízených odrůd, poskytnout pěstitelům a zpracovatelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách a jejich vhodnosti pro pěstební podmínky v České republice.

Jak se rozhodnout při výběru odrůd řepky ozimé?

Jak se rozhodnout při výběru odrůd řepky ozimé?

04. 07. 2023 Ing. Petr Shejbal, Ing. Marcela Shejbalová, Ing. Karel Sýkora, Ph.D.; VP AGRO s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 763x

V dlouhodobém horizontu je řepka, kromě svého přínosu v osevním postupu, jednou z nejzajímavějších komodit. Dlouhé roky se snažíme přinést pěstitelům odrůdy, které budou v co největší míře odolávat nástrahám počasí a budou pro agronomy co nejjednodušší v pěstitelských požadavcích.

Hitparáda odrůd SOUFFLET AGRO 2023

Hitparáda odrůd SOUFFLET AGRO 2023

03. 07. 2023 Ing. Filip Daněk; SOUFFLET AGRO a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 952x

Velmi si vážíme důvěry, kterou vkládáte do pěstování odrůd pocházející z námi sestavované hitparády. Z aktuálního žebříčku připravených odrůd pro zásev na podzim 2023 si zajisté dokážete znovu vytipovat svého oblíbence anebo si rádi poslechnete i něco nového. Pokud by k tomu mohla motivovat i nějaká nápověda, stačí hledat v níže uvedených indiciích.

Hospodářský přínos TuYV hybridů v praxi

Hospodářský přínos TuYV hybridů v praxi

03. 07. 2023 Bc. Pavel Stárek, Ing. Pavel Ježek, Ph.D.; Rapool CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 637x

Velmi významným pokrokem, který šlechtitelé Rapool nedávno učinili, bylo představení nové standardní odolnosti vůči viru žloutenky vodnice (TuYV). Odolnost vůči TuYV má vedle aktivní ochrany před virem TuYV pozitivní vliv také na celkovou vitalitu rostliny - vývoj kořenového systému a listové růžice.

Špičkový výnos a možnost ušetřit

Špičkový výnos a možnost ušetřit

02. 07. 2023 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 613x

V letošním roce se pěstitelům pšenice nabízí jedinečná možnost udělat rozhodnutí, díky kterému mohou příští rok snížit intenzitu ošetřování a hnojení pšenice, a přitom se po sklizni radovat z vysokého výnosu. A kdo by nechtěl v dnešní době něco ušetřit? Je to relativně jednoduché rozhodnutí.

Pohádkově dobrá pšenice

Pohádkově dobrá pšenice

01. 07. 2023 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 633x

Hrubčický šlechtitelský program si letos připomíná 75 let od svého vzniku. Hlavní oslava tohoto významného výročí proběhala v polovině května v prostorách na zámku v Čejkovicích na jihu Moravy. Shodou okolností jsem měl druhý den po oslavách termín k předání článku do redakce. A jak už to tak bývá, z původních plánu, stihnou vše ještě před oslavami, bohužel postupně sešlo.

Jak si zajistit zdravé a vitální ozimé obilniny od zasetí až do jara?

Jak si zajistit zdravé a vitální ozimé obilniny od zasetí až do jara?

01. 07. 2023 Ing. Ondřej Klap; BASF spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 848x

Od samotného počátku vývoje má na dobrý zdravotní stav a vitalitu rostlin ozimých obilnin vliv celá řada faktorů. Velmi důležitý je „zdravý“ osevní postup s dobrými předplodinami, vhodná agrotechnika a kvalitně namořené certifikované osivo. Moření osiva je základním agrotechnickým ochranným opatřením, které má zajistit velmi dobrý zdravotní stav, vysokou klíčivost a následný vitální růst

Nové řepky a obilniny představeny ve Stříteži

Nové řepky a obilniny představeny ve Stříteži

29. 06. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 768x

Během tradiční akce uspořádané společnostmi Saaten Union CZ a Rapool CZ v polovině dubna ve Stříteži na Vysočině bylo představeno široké spektrum odrůd včetně zajímavých novinek, kterými jsou ozimé řepky Manhattan a Jurek, ozimé pšenice SU TarrocaB, PallasA a hybrid SU HycardiB, ozimý ječmen SU Midnight a v neposlední řadě také nové hybridní žito SU Arvid.

PT303 - kvalitativně vyšší stupeň ochrany proti hlízence

PT303 - kvalitativně vyšší stupeň ochrany proti hlízence

12. 06. 2023 Ing. Roman Brtnický; Pioneer-Hibred Osivo a sadba Zobrazeno 549x

Kvetení ozimé řepky je období, kdy se začíná reálně rozhodovat o skutečné výši budoucího výnosu. Především výskyt houbových chorob jako je hlízenka, mohou svým rozsahem a intenzitou napadení způsobit předčasné dozrávání, a tím významné ztráty na výnose.

Komplexní a inovativní nabídka osiv řepky ozimé

Komplexní a inovativní nabídka osiv řepky ozimé

11. 06. 2023 Ing. Petr Fuksík; SOUFFLET AGRO a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 385x

Značka SOUFFLET SEEDS neznamená jenom marketingové označení osiv řepky ozimé, kukuřice a slunečnice, ale i komplexní a inovativní přístup v oblasti osiv. V naší nabídce můžete naleznout různou škálu hybridů od klasického hybridu Estelia přes hybridy s TuYV rezistencí v kombinaci s genem Rlm7, který zvyšuje odolnost proti fómové hnilobě, až po speciální Clearfield hybrid Arabesk CL či nový hybrid Kouros ...

Výběrem odrůd řepky to opět začíná

Výběrem odrůd řepky to opět začíná

10. 06. 2023 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 1311x

Řepková sezona je v plném proudu. Porosty jsou letos velmi nadějné, a tak se bude každý pěstitel snažit do řepky investovat. Náklady však, více než jiné roky, budou uvážlivé vzhledem k narůstajícím cenám vstupů a zatím ke stagnaci či spíše poklesu cen této komodity.

Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na český trh v roce 2023

Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na český trh v roce 2023

14. 05. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 1017x

Informace obsažené v tomto přehledu jsou zveřejněny na základě údajů poskytnutých od zástupců jednotlivých odrůd a hybridů a redakce nenese žádnou zodpovědnost za uvedené údaje.

LG Arnold a LG Auckland - řepky se zeleným strništěm

LG Arnold a LG Auckland - řepky se zeleným strništěm

01. 05. 2023 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 21764x

Neustále rostoucí výnosový potenciál řepky je výsledkem šlechtitelské práce a řady inovací, které pomáhají výnos zvyšovat, nebo chránit.

InVigor® - osiva od BASF: Tuba se bude líbit

InVigor® - osiva od BASF: Tuba se bude líbit

01. 05. 2023 Ing. Roman Sýkora; BASF spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 912x

Za dobu, co rozvíjíme značku osiva InVigor® od BASF, jsme se posunuli o hodně dopředu a je se čím pochlubit. Šlechtění osiv je souběh trpělivosti, preciznosti, odvahy a hlavně štěstí. Výsledky se většinou nedostaví hned, ale s časovým odstupem. Horizont pro uvedení nového hybridu na trh je téměř 10 let.

Perla medzi repkami

Perla medzi repkami

29. 04. 2023 Ing. Ján Hanuska; Bayer s.r.o. Praha Osivo a sadba Zobrazeno 916x

V ponuke hybridov sme sa tohto roku zamerali na inovatívne hybridy spájajúce tri perspektívne vlastnosti: odolnosť voči vírusu žltačky kvaky/okrúhlice, Rlm7 odolnosť proti fóme (Phoma resistance), ako aj genetickú odolnosť proti praskaniu šešúľ.

Široká nabídka odrůd společnosti Selgen představena v Plzni

Široká nabídka odrůd společnosti Selgen představena v Plzni

15. 04. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 1026x

Na lednové prezentaci v Plzni prezentovala společnost Selgen široké portfolio odrůd jarních i ozimých plodin. Mezi novinkami pro letošní rok zajisté zaujme nový sladovnický ječmen Kimberly nebo pro podzimní osev nová velmi raná pšenice Netta nebo liniová řepka Salute.

Řepka, co neplýtvá dusíkem

Řepka, co neplýtvá dusíkem

04. 04. 2023 Ing. Milena Mařáková; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 18896x

Cena dusíkatých hnojiv, stoupající režijní náklady obecně, trápí každého z nás v soukromém i profesním životě. Hledáme řešení jak z toho ven. Šlechtitelé mají v rukách pouze DNA a přes to nejede vlak. Ale slovo pouze není na místě. V každém smyslu je to zlatý důl nebo velké hřiště pro finálový zápas o nejvyšší výnos.

OSR Protect - exkluzivní inovace pro pěstitele řepky ozimé

OSR Protect - exkluzivní inovace pro pěstitele řepky ozimé

03. 04. 2023 Ing. Filip Daněk; SOUFFLET AGRO, a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 22998x

Pod cizojazyčnou zkratkou OSR Protect se může skrývat několik neznámých z hlediska jejího významu i názvu. OSR = „Oil seed rape“ nebo česky řepka olejka, chcete-li i jinak „Opět se radujme“ z pěstování řepky ozimé a Protect, jakožto překlad ochrany růstového a produkčního potenciálu této stále významné tržní plodiny. Jedná o inovativní směs hybridu řepky

Tvorba pšenice odolné změnám klimatu

Tvorba pšenice odolné změnám klimatu

29. 03. 2023 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 987x

Vědci Výzkumné zemědělské služby (ARS) Ministerstva zemědělství USA (USDA) používají přísné selekční podmínky při tvorbě pšenice pro budoucí klimatické změny. V pokusech v růstové komoře v Peorii, ve státě Illinois, podrobují více než tucet odrůd této důležité obilniny působení jednoho nebo dvou stresorů.

Inokulace a fungicidní ošetření osiva sóji

Inokulace a fungicidní ošetření osiva sóji

22. 03. 2023 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 1484x

Základním předpokladem pro úspěšné založení porostů sóji a perspektivním vedením k efektivní produkci je ošetření osiva. V tomto výzkumu jsme se zaměřili na inokulaci a fungicidní moření osiva sóji, neboť fungicidní moření je v ČR velký problém z hlediska legislativy a význam inokulace je i přes stoupající plochy sóji stále opomíjen.

Seznam doporučených odrůd sóje, 2023

Seznam doporučených odrůd sóje, 2023

03. 03. 2023 Ing. František Vytiska; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 2180x

Ve Společném katalogu odrůd je v současnosti zapsáno kolem 570 odrůd sóje. Osivo těchto odrůd může být množeno a obchodováno v rámci celé Evropské unie. Z tohoto počtu je v ČR registrováno a prověřeno v půdně klimatických podmínkách ČR 22 odrůd. Seznam doporučených odrůd pro zásev 2023 obsahuje popisy 19 odrůd.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 14
detail