BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Seznam doporučených odrůd pšenice ozimé 2023

21. 07. 2023 Ing. Vladimíra Horáková; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 1892x

Cílem Seznamu doporučených odrůd (SDO) je předložit pěstitelům nezávislé informace získané na základě hodnocení z polních odrůdových pokusů zakládaných v půdně klimatických podmínkách České republiky. Sleduje se výnos zrna, jakost zrna a agronomické vlastnosti (odolnost proti poléhání, odolnost proti vyzimování, odolnost proti chorobám). Důraz je kladen na stabilitu jednotlivých parametrů.

Proseeds

Doporučení vydává odborná Komise pro SDO až na základě víceletého hodnocení. U předběžně doporučených odrůd musí být k dispozici tříleté výsledky zkoušení a doporučená může být odrůda na základě výsledků minimálně čtyř sklizňových ročníků. Odrůda, která nesplňuje některé z výchozích kritérií je zařazena mezi ostatní.

Kromě obecného popisu uvádíme u jednotlivých odrůd jejich přednosti, ale i nedostatky. Smyslem je upozornit na vlastnosti odrůdy, kterými se odlišuje od ostatního sortimentu a umožnit pěstiteli přizpůsobit agrotechniku tak, aby mohl být plně využit genetický potenciál odrůdy.

Hodnocení vychází z výsledků pokusů a testů prováděných v letech 2019–22 na zkušebních stanicích ÚKZÚZ a zkušebních místech spolupracujících organizací. Zkoušení probíhá podle jednotné metodiky a pokusy jsou pravidelně kontrolovány pracovníky Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ.


Doporučené odrůdy

Adina CPG

Poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně odnožující, středně vysoké, zrno velké.

Přednosti: Vysoký obsah dusíkatých látek, vysoká objemová hmotnost.

Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti vymrzání.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2021

Asory CPG

Polopozdní až pozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně až velmi dobře odnožující, středně vysoké, zrno středně velké.

Přednosti: Odolnost proti napadení padlím pšenice (padlím travním).

Pěstitelská rizika: Malá stabilita objemové hmotnosti a čísla poklesu.

Menší odolnost proti poléhání.

Udržovatel: SECOBRA Saatzucht GmbH, Německo

Zástupce v ČR: RWA Czechia s.r.o.

Registrace: 2019

Balitus CPG

Poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má méně odnožující, středně vysoké, zrno středně velké.

Přednosti: Stabilní číslo poklesu. Odolnost proti poléhání, odolnost proti napadení padlím pšenice (padlím travním), střední odolnost proti vymrzání.

Pěstitelská rizika: Střední až menší odolnost proti napadení hnědou rzivostí pšenice (rzí pšeničnou).

Udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, Rakousko

Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Registrace: 2015

Bohemia CPG

Poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má méně odnožující, vysoké až velmi vysoké, zrno velké.

Přednosti: Vysoký obsah dusíkatých látek. Odolnost proti vymrzání.

Pěstitelská rizika: Náchylnost k napadení sněžnou plísňovitostí obilnin (plísní sněžnou).

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2007

Butterfly CPG

Polopozdní až pozdní odrůda elitní (E) jakosti. Rostliny má méně odnožující, vysoké, zrno velké.

Přednosti: Velmi vysoký obsah dusíkatých látek. Stabilní číslo poklesu. Odolnost proti napadení padlím pšenice (padlím travním).

Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti napadení hnědou rzivostí pšenice (rzí pšeničnou).

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2017

Campesino CPG

Polopozdní odrůda chlebové (B) jakosti. Rostliny má středně odnožující, středně vysoké, zrno malé.

Přednosti: Stabilita čísla poklesu. Odolnost proti napadení padlím pšenice (padlím travním), střední odolnost až odolnost proti napadení hnědou rzivostí pšenice (rzí pšeničnou). Nositel genu rezistence proti napadení pravým stéblolamem Pch1.

Pěstitelská rizika: Nízký Zelenyho sedimentační test, nízký obsah dusíkatých látek, nižší objemová hmotnost. Menší odolnost proti vymrzání.

Udržovatel: SECOBRA Saatzucht GmbH, Německo

Zástupce v ČR: RWA Czechia s.r.o.

Registrace: 2021

Crossway CPG

Polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně odnožující, středně vysoké, zrno malé.

Přednosti: Odolnost proti napadení žlutou rzivostí pšenice (rzí plevovou).

Pěstitelská rizika: Náchylnost k napadení růžověním klasu pšenice (fuzariózami klasů).

Udržovatel: GIE SEMALLIANCE, Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Registrace: 2021

Dagmar CPG

Poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má velmi dobře odnožující, středně vysoké, zrno velké.

Přednosti: Stabilní číslo poklesu, vysoká objemová hmotnost. Střední odolnost až odolnost proti poléhání. Odolnost proti napadení žlutou rzivostí pšenice (rzí plevovou), střední odolnost proti napadení růžověním klasu pšenice (fuzariózami klasů). Střední odolnost proti vymrzání.

Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti napadení padlím pšenice (padlím travním) a hnědou rzivostí pšenice (rzí pšeničnou).

Udržovatel: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Registrace: 2012

Fakir CPG

Polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně odnožující, středně vysoké, zrno středně velké.

Přednosti: Vysoký obsah dusíkatých látek. Odolnost proti vymrzání, odolnost proti napadení žlutou rzivostí pšenice (rzí plevovou) a padlím pšenice (padlím travním).

Pěstitelská rizika: Malá stabilita čísla poklesu.

Udržovatel: Syngenta Seeds GmbH, Německo

Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Registrace: 2013

Frisky CPG

Polopozdní odrůda nevhodná pro pekařské využití (C). Rostliny má méně odnožující, nízké, zrno malé.

Přednosti: Stabilní číslo poklesu. Odolnost proti napadení hnědou rzivostí pšenice (rzí pšeničnou).

Pěstitelská rizika: Náchylnost k napadení růžověním klasu pšenice (fuzariózami klasů).

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Registrace: 2015

Genius CPG

Středně raná odrůda elitní (E) jakosti. Rostliny má středně odnožující, středně vysoké, zrno středně velké až malé.

Přednosti: Vysoký obsah dusíkatých látek, stabilní číslo poklesu. Střední odolnost proti vymrzání. Odolnost proti napadení padlím pšenice (padlím travním) a žlutou rzivostí pšenice (rzí plevovou).

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH, Německo

Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Registrace: 2014

Hyacinth CPG

Středně raná hybridní odrůda nevhodná pro pekařské využití (C). Rostliny má středně odnožující, středně vysoké, zrno středně velké.

Přednosti: Odolnost proti napadení hnědou a žlutou rzivostí pšenice (rzí pšeničnou a plevovou).

Pěstitelská rizika: Nižší objemová hmotnost.

Udržovatel: ASUR PLANT BREEDING s.a.s., Francie

Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Registrace: 2021

Hydrock CPG

Raná hybridní odrůda chlebové (B) jakosti. Rostliny má středně odnožující, středně vysoké, zrno středně velké.

Přednosti: Nositel genu rezistence proti napadení pravým stéblolamem Pch1.

Pěstitelská rizika: Nízká úroveň čísla poklesu, nižší objemová hmotnost. Menší odolnost proti napadení padlím pšenice (padlím travním) a hnědou rzivostí pšenice (rzí pšeničnou). Malá odolnost proti vymrzání.

Udržovatel: ASUR PLANT BREEDING s.a.s., Francie

Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Registrace: 2021

Illusion CPG

Středně raná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má méně odnožující, středně vysoké, zrno středně velké.

Přednosti: Vysoký obsah dusíkatých látek. Nositel genu rezistence proti napadení pravým stéblolamem Pch1.

Pěstitelská rizika: Nízká úroveň čísla poklesu. Menší odolnost proti napadení hnědou rzivostí pšenice (rzí pšeničnou).

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2019

Julie CPG

Poloraná odrůda elitní (E) jakosti. Rostliny má méně odnožující, středně vysoké, zrno velké.

Přednosti: Vysoká objemová hmotnost, vysoký obsah dusíkatých látek. Střední odolnost až odolnost proti vymrzání.

Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti napadení hnědou rzivostí pšenice (rzí pšeničnou). Střední až menší odolnost proti poléhání.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2014

Kalbex CPG

Poloraná odrůda vhodná pro výrobu sušenek a oplatků (CK) s měkkou strukturou endospermu. Rostliny má velmi dobře odnožující, středně vysoké až nízké, zrno středně velké až velké.

Přednosti: Stabilní číslo poklesu. Střední odolnost až odolnost proti napadení padlím pšenice (padlím travním).

Pěstitelská rizika: Nižší objemová hmotnost.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2022

KWS Donovan CPG

Polopozdní až pozdní odrůda chlebové (B) jakosti. Rostliny má velmi dobře odnožující, středně vysoké, zrno středně velké.

Přednosti: Stabilní číslo poklesu, vysoká objemová hmotnost. Odolnost proti napadení žlutou rzivostí pšenice (rzí plevovou). Nositel genu rezistence proti napadení pravým stéblolamem Pch1.

Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti vymrzání. Náchylnost k napadení růžověním klasu pšenice (fuzariózami klasů).

Udržovatel: KWS LOCHOW GMBH, Německo

Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Registrace: 2020

LG Absalon CPG

Poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má velmi dobře odnožující, nízké, zrno středně velké.

Přednosti: Stabilní číslo poklesu, vysoká objemová hmotnost. Odolnost proti napadení padlím pšenice (padlím travním).  Nositel genu rezistence proti napadení pravým stéblolamem Pch1.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Registrace: 2021

LG Dita CPG

Polopozdní až pozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně odnožující, nízké, zrno středně velké.

Přednosti: Stabilní číslo poklesu. Odolnost proti poléhání a napadení padlím pšenice (padlím travním) a hnědou a žlutou rzivostí pšenice (rzí pšeničnou a plevovou).

Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti vymrzání. Náchylnost k napadení růžověním klasu pšenice (fuzariózami klasů).

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Registrace: 2020

LG Mocca CPG

Pozdní odrůda vhodná pro výrobu sušenek a oplatků (CK) s měkkou strukturou endospermu. Rostliny má méně odnožující, středně vysoké, zrno středně velké.

Přednosti: Měkká struktura endospermu. Střední odolnost až odolnost proti napadení hnědou rzivostí pšenice (rzí pšeničnou).

Pěstitelská rizika: Nízká úroveň čísla poklesu, nižší objemová hmotnost. Menší odolnost proti napadení žlutou rzivostí pšenice (rzí plevovou).

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Registrace: 2019

Mercedes CPG

Raná odrůda nevhodná pro pekařské využití (C) s měkkou strukturou endospermu. Rostliny má velmi dobře odnožující, vysoké, zrno velké.

Přednosti: Měkká struktura endospermu. Střední odolnost proti napadení růžověním klasu pšenice (fuzariózami klasů).

Pěstitelská rizika: Nízká úroveň čísla poklesu. Menší odolnost proti poléhání.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2021

Pirueta CPG

Raná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má velmi dobře odnožující, středně vysoké až nízké, zrno středně velké.

Přednosti: Vysoká objemová hmotnost.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: SELGEN, a.s.s.

Zástupce v ČR: AATEN - UNION CZ s.r.o.

Registrace: 2019

RGT Sacramento CPG

Středně raná osinatá odrůda nevhodná pro pekařské využití (C). Rostliny má velmi dobře odnožující, nízké, zrno středně velké.

Přednosti: Stabilní číslo poklesu. Odolnost proti napadení hnědou rzivostí pšenice (rzí pšeničnou).

Pěstitelská rizika: Nízký Zelenyho sedimentační test, nižší objemová hmotnost. Malá odolnost proti vymrzání. Menší odolnost proti napadení padlím pšenice (padlím travním).

Udržovatel: RAGT 2n, Francie

Zástupce v ČR: RAGT Czech s.r.o.

Registrace: 2017

RGT Telemark CPG

Velmi raná odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má velmi dobře odnožující, středně vysoké, zrno malé.

Přednosti: Ranost. Vysoký obsah dusíkatých látek, stabilní číslo poklesu, vysoká objemová hmotnost. Střední odolnost proti napadení růžověním klasu pšenice (fuzariózami klasů).

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: RAGT Czech s.r.o.

Registrace: 2022

Skif CPG

Polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně odnožující, nízké, zrno středně velké.

Přednosti: Odolnost proti poléhání. Odolnost proti napadení hnědou a žlutou rzivostí pšenice (rzí pšeničnou a plevovou).

Pěstitelská rizika: Náchylnost k napadení růžověním klasu pšenice (fuzariózami klasů).

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2021

Steffi CPG

Poloraná odrůda chlebové (B) jakosti. Rostliny má středně odnožující, vysoké, zrno středně velké.

Přednosti: Odolnost proti napadení padlím pšenice (padlím travním) a žlutou rzivostí pšenice (rzí plevovou).

Pěstitelská rizika: Nízký Zelenyho sedimentační test, nízká úroveň čísla poklesu. Menší odolnost proti poléhání, menší odolnost proti vymrzání. Menší odolnost proti napadení hnědou rzivostí pšenice (rzí pšeničnou).

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2017

Turandot CPG

Polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně odnožující, středně vysoké, zrno velké.

Přednosti: Odolnost proti napadení žlutou rzivostí pšenice (rzí plevovou).

Pěstitelská rizika: Nízká úroveň čísla poklesu.

Menší odolnost proti poléhání.

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2012


Předběžně doporučené odrůdy

LG Mondial CPG

Polopozdní odrůda nevhodná pro pekařské využití (C). Rostliny má méně odnožující, středně vysoké, zrno středně velké.

Přednosti: Stabilní číslo poklesu. Odolnost proti poléhání a napadení hnědou rzivostí pšenice (rzí pšeničnou).

Pěstitelská rizika: Nízký Zelenyho sedimentační test. Náchylnost k napadení růžověním klasu pšenice (fuzariózami klasů).

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Registrace: 2022

Nonstop CPG

Polopozdní odrůda chlebové (B) jakosti. Rostliny má středně odnožující, středně vysoké, zrno velké.

Přednosti: Odolnost proti napadení padlím pšenice (padlím travním), střední odolnost až odolnost proti napadení žlutou rzivostí pšenice (rzí plevovou). Střední odolnost proti vymrzání.

Pěstitelská rizika: Nízká úroveň čísla poklesu, nižší objemová hmotnost. Náchylnost k napadení růžověním klasu pšenice (fuzariózami klasů).

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Registrace: 2022

Pallas CPA

Polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má méně odnožující, středně vysoké, zrno středně velké až velké.

Přednosti: Stabilní číslo poklesu, vysoká objemová hmotnost. Odolnost proti napadení žlutou rzivostí pšenice (rzí plevovou). Nositel genu rezistence proti napadení pravým stéblolamem Pch1.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Strube Research GmbH & Co. KG, Německo

Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Registrace: 2022


Ostatní odrůdy

LG Orlice CPG

Polopozdní až pozdní odrůda chlebové (B) jakosti. Rostliny má středně odnožující, nízké, zrno středně velké.

Přednosti: Stabilní číslo poklesu.

Střední odolnost až odolnost proti poléhání.

Střední odolnost proti vymrzání.

Pěstitelská rizika: Nižší objemová hmotnost. Náchylnost k napadení růžověním klasu pšenice (fuzariózami klasů). Menší odolnost proti napadení žlutou rzivostí pšenice (rzí plevovou).

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Česká republika, s.r.o.

Registrace: 2019

SU Mangold CPG

Polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny má středně odnožující, středně vysoké, zrno malé.

Přednosti: Odolnost proti napadení žlutou rzivostí pšenice (rzí plevovou).

Pěstitelská rizika: Malá stabilita čísla poklesu, nižší objemová hmotnost.

Udržovatel: Strube Research GmbH & Co. KG, Německo

Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Registrace: 2021

Související články

Tak trochu jiný polní den Saaten-Union

16. 07. 2024 Ing. Jan Stropnický; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 201x

Efektivní ochrana osiva ozimých obilnin

02. 07. 2024 Ing. Marek Světlík, Ph.D., BASF Osivo a sadba Zobrazeno 289x

Výhodná společná nabídka Bayer pro pěstitele řepky

20. 06. 2024 Ing. Ján Hanuska; Bayer Osivo a sadba Zobrazeno 337x

Představení odrůd ozimých obilnin na českém trhu v roce 2024

20. 06. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 593x

Hybridní odrůdy řepky ozimé Pioneer 2024

18. 06. 2024 Ing. Roman Brtnický; Pioneer Hi-Bred Osivo a sadba Zobrazeno 246x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail