BASF
BASF
BASF

AGRA

Mořidlo Vibrance Gold: Špičková fungicidní ochrana a podpora obilnin za všech podmínek

26. 08. 2023 Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.; Syngenta Osivo a sadba Zobrazeno 512x

Každá vegetační sezóna je pro polní plodiny v něčem náročná, a každý rok čelí zemědělci mnoha výzvám. Ať už jde o sucho, nebo naopak srážky, které jsou sice vítané, ale v občas komplikují naplánovanou práci.

Proseeds

Sucho negativně ovlivňuje růst a vývoj polních plodin, nadbytek vláhy zase podporuje šíření chorob a vystavuje plodiny stresu a činí je také náchylnější k chorobám. Syngenta, globální výrobce pesticidů a osiv, nabízí produkty, které pomáhají zemědělcům bojovat za dobrou úrodu bez ohledu na podmínky, které nám jednotlivé vegetační sezóny přináší. Jedním z těchto produktů je mořidlo Vibrance Gold, které zajišťuje nejen účinnou ochranu proti chorobám, ale také podporuje kořenový systém a zvyšuje odolnost rostlin vůči stresovým faktorům.

Mořidlo Vibrance Gold patří do řady mořidel Vibrance, která disponují tzv. Rooting power technologií. Tato technologie zajišťuje vývoj silnějšího kořenového systému. Protože jsou kořeny mohutnější a odolnější, rostlina může plně využít svůj genetický potenciál. Silný kořenový systém pomáhá rostlinám lépe odolávat biotickým i abiotickým škodlivým činitelům a v sušších podmínkách umožňuje zlepšený příjem živin a vody. Mořidlo Vibrance Gold zlepšuje podmínky pro růst a vývoj obilnin už od počátku vzcházení a zvyšuje vitalitu rostlin během počátečních fází jejich růstu. Je dobré také pamatovat na to, že moření obilnin je jedním z hlavních způsobů, jak ochránit klíčící zrno a vzcházející rostliny před chorobami přenosnými půdou a osivem. Ochranné zásahy prováděné později formou foliární aplikace jsou ve většině případů neúčinné.

Pojďme si připomenout složení mořidla Vibrance Gold

Jednou z účinných látek v mořidle Vibrance Gold je sedaxane, kterou společnost Syngenta vyvinula speciálně pro potřeby moření. Tato látka patří do skupiny SDH inhibitorů, disponuje systemickým pohybem a také ideální mobilitou v půdě v okolí klíčícího zrna a je velmi účinná v potlačení chorob způsobených širokým spektrem patogenů, současně je však velmi šetrná k rostlinám. Dalšími účinnými látkami v mořidle Vibrance Gold jsou fludioxonil a difenoconazole. Fludioxonil je kontaktní účinná látka s reziduálním účinkem. Difenoconazole je systémově působící fungicidní účinná látka s širokým spektrem účinku na choroby.

Kombinace účinných látek, které se navzájem doplňují a posilují v účinku, zajišťuje ochranu proti širokému spektru chorob, jako jsou plíseň sněžná, choroby pat stébel (Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis), sněti: sněť zakrslá pšeničná, sněť prašná pšeničná, sněť mazlavá pšeničná, sněť tvrdá ječná, sněť stébelná, sněť ovesná. Pro široké spektrum účinku není třeba mořidlo Vibrance Gold doplňovat žádným partnerem, moření je tak mnohem jednodušší.

Z mořidel řady Vibrance (Vibrance DuoVibrance Star) obsahuje mořidlo Vibrance Gold nejvyšší množství účinné látky sedaxane, celých 50 g/l. Díky tomu je Vibrance Gold exkluzivním řešením ochrany porostů ozimých obilnin a je velmi vhodné na lokality s vysokým podílem obilnin a kukuřice v osevním postupu. Své uplatnění zcela jistě najde i v místech se silným tlakem kořenomorky.

Mořidlo Vibrance Gold je ideální volbou pro pěstitele obilnin při vysoké intenzitě pěstování, jeho vlastnosti ale ocení všechny porosty.

Obr. 1: Bohatý kořenový systém pomáhá rostlinám lépe odolávat stresu
Obr. 1: Bohatý kořenový systém pomáhá rostlinám lépe odolávat stresu

Související články

Ozimé ječmeny SAATEN-UNION v praxi přesvědčily

25. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 68x

Královna českých polí mezi pšenicemi

23. 09. 2023 Ing. Jana Černá, Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 168x

„Devatero přikázání“ pro omezení námele v zrnu žita

21. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 117x

Novinka zvládla první rok na desítku

17. 09. 2023 Ing. Marcela Shejbalová, Ing. Petr Shejbal; VP AGRO, spol s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 205x

Vývoj ploch ozimého ječmene v České republice

11. 09. 2023 Ing. Tomáš Břicháček; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 241x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail