BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

VIBRANCE STAR

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe5: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves

0–1,5 l/100 kg osiva

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Paluška travní moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Ječmen jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Ječmen jarní Sněť ječná tvrdá moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Ječmen ozimý Paluška travní moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Ječmen ozimý Plíseň sněžná moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Ječmen ozimý Sněť ječná tvrdá moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Oves jarní Sněť ovesná moření osiva AT 0,15 l/100 kg osiva výsevek 170 kg osiva/ha
Oves ozimý Sněť ovesná moření osiva AT 0,15 l/100 kg osiva výsevek 170 kg osiva/ha
Pšenice jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Pšenice jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Pšenice jarní Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Pšenice jarní Braničnatka plevová moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Pšenice jarní Kořenomorka obilná moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Pšenice ozimá Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Pšenice ozimá Braničnatka plevová moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Pšenice ozimá Kořenomorka obilná moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Tritikale jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Tritikale ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Žito jarní Sněť stébelná moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Žito jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Žito ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
Žito ozimé Sněť stébelná moření osiva AT 0,2 l/100 kg osiva výsevek 200 kg osiva/ha
detail