Chemap Agro s.r.o.

VIBRANCE GOLD

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Riziko z použití přípravku je z hlediska vlivu na životní prostředí akceptovatelné při výsevku max. 250 kg osiva/ha.
Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.
Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření AT 2,0 l/t
Ječmen jarní Sněť ječná tvrdá moření AT 2,0 l/t
Oves jarní Sněť ovesná moření AT 2,0 l/t
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření AT 2,0 l/t
Pšenice jarní Sněť prašná pšeničná moření AT 2,0 l/t
Pšenice jarní Choroby pat stébel moření AT 2,0 l/t (Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis)
Pšenice jarní Sněť zakrslá moření AT 2,0 l/t
Pšenice jarní Plíseň sněžná moření AT 2,0 l/t
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření AT 2,0 l/t
Pšenice ozimá Sněť prašná pšeničná moření AT 2,0 l/t
Pšenice ozimá Choroby pat stébel moření AT 2,0 l/t (Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis)
Pšenice ozimá Sněť zakrslá moření AT 2,0 l/t
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření AT 2,0 l/t
Tritikale ozimé Plíseň sněžná moření AT 2,0 l/t
Žito ozimé Plíseň sněžná moření AT 2,0 l/t
Žito ozimé Sněť stébelná moření AT 2,0 l/t
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
49%
detail