BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

VIBRANCE GOLD

Účinná látka

Agrinova
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe5: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany ptáků odstraňte rozsypané ošetřené osivo.
DO: Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves

0–1 l/100 kg

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Ječmen jarní Sněť ječná tvrdá moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Ječmen jarní Paluška travní moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Sněť ječná tvrdá moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Paluška travní moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Oves jarní Sněť ovesná moření AT 1,5 l/t výsevek 200 kg/ha
Oves ozimý Sněť ovesná moření AT 1,5 l/t výsevek 200 kg/ha
Pšenice jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Pšenice jarní Sněť prašná pšeničná moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Pšenice jarní Plíseň sněžná moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Pšenice jarní Sněť zakrslá moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Pšenice jarní Kořenomorka obilná moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť zakrslá moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Pšenice ozimá Kořenomorka obilná moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť prašná pšeničná moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Tritikale jarní Plíseň sněžná moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Tritikale ozimé Plíseň sněžná moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Žito jarní Plíseň sněžná moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Žito jarní Sněť stébelná moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Žito ozimé Sněť stébelná moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Žito ozimé Plíseň sněžná moření AT 2,0 l/t výsevek 200 kg/ha
detail