Chemap Agro s.r.o.

VIBRANCE GOLD

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Riziko z použití přípravku je z hlediska vlivu na životní prostředí akceptovatelné při výsevku max. 250 kg osiva/ha.
Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.
Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření AT 2,0 l/t
Ječmen jarní Sněť ječná tvrdá moření AT 2,0 l/t
Oves jarní Sněť ovesná moření AT 2,0 l/t
Pšenice jarní Plíseň sněžná moření AT 2,0 l/t
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření AT 2,0 l/t
Pšenice jarní Sněť prašná pšeničná moření AT 2,0 l/t
Pšenice jarní Choroby pat stébel moření AT 2,0 l/t (Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis)
Pšenice jarní Sněť zakrslá moření AT 2,0 l/t
Pšenice ozimá Sněť zakrslá moření AT 2,0 l/t
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření AT 2,0 l/t
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření AT 2,0 l/t
Pšenice ozimá Sněť prašná pšeničná moření AT 2,0 l/t
Pšenice ozimá Choroby pat stébel moření AT 2,0 l/t (Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis)
Tritikale ozimé Plíseň sněžná moření AT 2,0 l/t
Žito ozimé Sněť stébelná moření AT 2,0 l/t
Žito ozimé Plíseň sněžná moření AT 2,0 l/t
detail