BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Spolehlivá ochrana osiva - Fluarto, Flutrix, Triter

19. 08. 2023 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 136x

Jedním z nejdůležitějších činitelů ovlivňujícím celkový průběh vegetace a výslednou sklizeň je kvalitní a zdravé osivo. Řadu chorob je možné eliminovat již v počátečních stádiích, a to kvalitním namořením osiva. Z chorob, kterým je tímto způsobem možné předcházet, jsou například problematické sněti. Společnost INNVIGO přináší hned tři kvalitní mořidla, která je možné využít.

Proseeds

Fluarto 050 FS (fludioxonyl 50 g/l)

Tento fungicid s kontaktním a reziduálním účinkem je určen pro moření osiva pšenice ozimé, tritikale a žita ozimého proti houbovým chorobám s ú. l. fludioxonyl. Je přijímána semeny a následně rozváděna do mladých rostlin. Inhibicí biochemických procesů dochází k ovlivnění osmotické rovnováhy v rostlinných buňkách. To naruší celkový růstový cyklus konidií, mycelií hub a plísní. Podobnost účinku s některými přírodními antimykotiky není úplně náhodná. Pyrolinitrin produkují například některé půdní bakterie z rodu Pseudomonas. Výsledná formulace přípravku vznikla laboratorní syntézou této látky. Tím dala vzniknout fludioxonylu z chemické skupiny fenylpyrollů, kdy inspirací samotného účinku je příroda a její geniální procesy.

Triter 050 FS (triticonazole 50 g/l)

Druhým jednosložkovým mořidlem je přípravek Triter 050 FS ve formě kapalného koncentrátu se systemickým účinkem pro moření osiva ozimých a jarních obilnin proti široké škále houbových chorob. Možné použití u pšenice ozimé i jarní, tritikale ozimého, jarního ječmene a žita. Přípravek Triter 050 FS obsahuje triticonazole, což je triazolová sloučenina ze skupiny inhibitorů biosyntézy sterolů. Obě jmenovaná jednosložková mořidla lze s výhodou kombinovat a rozšířit si tak účinnost na choroby.

Flutrix 050 FS (fludioxonyl 25 g/l, triticonazole 25 g/l)

Fungicid Flutrix 050 FS je ve formě kapalného koncentrátu s kontaktním i systemickým účinkem k moření osiva jarních i ozimých obilnin proti širokému spektru houbových chorob. Registrován je proti sněti mazlavé pšeničné, fuzariózám, plísni sněžné, hnědé skvrnitosti ječmene, pruhovitosti ječmene, sněti prašné ječné a sněti ječné tvrdé. Z ozimů lze mořidlo použít na pšenici, tritikale, žito či ječmen, z jařin je registrován u pšenice, ječmene a ovsa. Obsažený fudioxonyl působí jako spektrální kontaktní fungicid s reziduálním účinkem, což skvěle doplňuje systemický účinek triticonazolu ze skupiny inhibitorů biosyntézy sterolů, které se běžně vyskytují v buňkách hub (mykosteroly).

Závěr

Moření osiva je jedním z nejzásadnějších a nejspolehlivějších zásahů, kterým lze předcházet celé škále zásadních chorob. INNVIGO nabízí tří mořidla obsahující fludioxonyl, triticonazole a jejich kombinaci. U jednosložkových mořidel je dávkování 1,0 l/t osiva, u kombinovaného přípravku 2,0 l/t osiva. Při společném nákupu 1 l Fluarto a 0,5 l Triter je navíc poskytnuta sleva 5 %. Díky kapalné formulaci (suspenzní koncentrát) lze hovořit o výborných ulpívacích schopnostech a také otěruvzdornosti při následné manipulaci s osivem. Aplikací tak nedochází ke snižování sypkosti osiva, které se lépe plní do obalů a má vynikající vysévatelnost.

Související články

Ozimé ječmeny SAATEN-UNION v praxi přesvědčily

25. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 65x

Královna českých polí mezi pšenicemi

23. 09. 2023 Ing. Jana Černá, Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 168x

„Devatero přikázání“ pro omezení námele v zrnu žita

21. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 117x

Novinka zvládla první rok na desítku

17. 09. 2023 Ing. Marcela Shejbalová, Ing. Petr Shejbal; VP AGRO, spol s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 202x

Vývoj ploch ozimého ječmene v České republice

11. 09. 2023 Ing. Tomáš Břicháček; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 240x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail