Chemap Agro s.r.o.

FLUARTO 050 FS

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe5: Přípravek zapravte do půdy
SPe6: Rozsypaný přípravek odstraňte

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

pšenice ozimá

700 ml/100 kg

moření

tritikale

700 ml/100 kg

moření

žito ozimé

700 ml/100 kg

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření osiva - 1 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva - 1 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá hladká moření osiva - 1 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření osiva - 1 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Tritikale jarní Plíseň sněžná moření osiva - 1 l/t výsevek max. 235,7 kg/ha
Tritikale jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva - 1 l/t výsevek max. 235,7 kg/ha
Tritikale ozimé Plíseň sněžná moření osiva - 1 l/t výsevek max. 235,7 kg/ha
Tritikale ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva - 1 l/t výsevek max. 235,7 kg/ha
Žito ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva - 1 l/t výsevek max. 170 kg/ha
Žito ozimé Plíseň sněžná moření osiva - 1 l/t výsevek max. 170 kg/ha
detail