BASF
BASF
BASF

AGRA

Špičkový výnos a možnost ušetřit

02. 07. 2023 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 198x

V letošním roce se pěstitelům pšenice nabízí jedinečná možnost udělat rozhodnutí, díky kterému mohou příští rok snížit intenzitu ošetřování a hnojení pšenice, a přitom se po sklizni radovat z vysokého výnosu. A kdo by nechtěl v dnešní době něco ušetřit? Je to relativně jednoduché rozhodnutí. Stačí pro podzimní zásev zvolit novou, výnosnou, velmi plastickou odrůdu pšenice, která nevyžaduje morforegulaci a vystačí si se sníženou intenzitou ošetření fungicidy. Přitom dosahuje špičkových výnosů. Již nyní víme, že má vynikající krmnou kvalitu a zároveň dosahuje i základní potravinářské jakosti B na úrovni 5,1 b. z 9 možných.

Proseeds

Odrůda, která toto umí, byla registrována v loňském roce v ČR a letos v SR. Jedná se o poloranou až polopozdní odrůdu s názvem LG Mondial.

Nejvýnosnější odrůda registrace

LG Mondial se stal nejvýnosnější odrůdou v tříletém průměru registračních zkoušek ÚKZÚZ 2019–21, kde překonal obě kontrolní odrůdy s jakostí C i zkoušenou hybridní odrůdu. Špičkový výnos potvrdily i následné zkoušky ÚKZÚZ pro SDO i výsledky státních odrůdových zkoušek ÚKSÚP na Slovensku. Výsledky neošetřené varianty ÚKZÚZ i výsledky ÚKSÚP (zde jsou odrůdy zkoušeny jen bez ošetření) dokazují vynikající zdravotní stav odrůdy a výbornou odolnost proti polehání (graf 1).

Podrobné výsledky registračních zkoušek i výsledky z loňských demonstračních ploch potvrdily vynikající ročníkovou stabilitu výnosů a vysokou plasticitu odrůdy.

Graf 1: Výnos odrůdy LG Mondial v SDO 2023
Graf 1: Výnos odrůdy LG Mondial v SDO 2023

Výborné pěstitelské vlastnosti

Odrůda LG Mondial dosahuje špičkového výnosu v ošetřené i neošetřené variantě, v suchých i mokrých letech a ve všech výrobních oblastech, což potvrdily jak výsledky ÚKZÚZ a ÚKSÚP, tak i první množitelské plochy v ČR. Vyznačuje se vysokou zimovzdorností a výborným zdravotním stavem (tab. 1). Odolnost proti braničnatce pšeničné, rzi pšeničnébraničnatce plevové měl vůbec nejlepší ze všech nově registrovaných a kontrolních odrůd (v tříletém průměru 2019–21). Vynikající odolnost má také proti rzi plevové. Navíc má vynikající odolnost proti poléhání. S hodnotu 7,9 bodu byl s velkým náskokem nejlépe hodnocenou odrůdou v celém zkoušeném souboru 2019–2021.

Tab. 1: Významné hospodářské vlastnosti odrůdy LG Mondial (ÚKZÚZ, ÚKSÚP)
Tab. 1: Významné hospodářské vlastnosti odrůdy LG Mondial (ÚKZÚZ, ÚKSÚP)

Univerzální kvalita zrna

LG Mondial disponuje univerzální kvalitou - velmi dobrá krmná kvalita, prověřená krmnými testy na kuřatech, tak i základní chlebovou jakostí B. Český ÚKZÚZ ji registroval jako nepotravinářskou pšenici (slabší pekařské parametry), přesto LG Mondial dosáhl v registračních zkouškách v ČR potravinářské kvality ve všech hlavních výkupních parametrech potravinářské pšenice (objemová hmotnost, pádové číslo, Zelenyho test, obsah NL).

Potravinářskou kvalitu dokládají také slovenské výsledky ÚKSÚP, kde LG Mondial dosáhl kvality 5,1 b., tedy chlebové kvality B. Pro dosažení dobré potravinářské kvality doporučujeme věnovat pozornost správné a dostatečné výživě. Porovnání výsledných absolutních hodnot ze zkoušek ÚKZÚZ u hlavních výkupních parametrů potravinářské pšenice na požadavek české technické normy (ČSN 46 1100-2) ukazuje tabulka 2.

Tab. 2: Parametry a potravinářská kvalita odrůdy LG Mondial (ÚKZÚZ, ÚKSÚP)

 

OH

(g/l)

NL

(%)

ČP

s

ZT

(ml)

Výsledná potravinářská kvalita

ÚKZÚZ (2019–21)

792

12,6

362

38

B/C

ÚKSÚP (2020–22)

801

12,3

371

34

B (5,1 z 9 b.)

Minimální hranice pro kvalitu A dle ČSN 46 1100-2

780

11,8

226

35

 

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, Rozhodnutí o registraci 2022, ÚKSÚP, SR, Rozhodnutí o registraci 2023, průměr hodnot 2020 – 2022

Shrnutí

Největší devizou odrůdy LG Mondial je špičkový výnos v kombinaci s vynikajícími agronomickými vlastnostmi. Odrůda disponuje vynikající odolností proti poléhání, výborným zdravotním stavem a vysokou zimovzdornosti.

Dá se pěstovat pro univerzální využití, čistě jako krmná odrůda s výbornou krmnou kvalitou například s nižšími vstupy, nebo jako velmi výnosná doplňková potravinářská pšenice s kvalitou B. Odrůda je vhodná do všech výrobních oblastí a toleruje setí po obilnině i pozdní výsev. Vysoká odolnost proti poléhání a výborný zdravotní stav umožňují pěstování ve vysoké intenzitě i se sníženými vstupy.

Související články

Ozimé ječmeny SAATEN-UNION v praxi přesvědčily

25. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 67x

Královna českých polí mezi pšenicemi

23. 09. 2023 Ing. Jana Černá, Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 168x

„Devatero přikázání“ pro omezení námele v zrnu žita

21. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 117x

Novinka zvládla první rok na desítku

17. 09. 2023 Ing. Marcela Shejbalová, Ing. Petr Shejbal; VP AGRO, spol s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 205x

Vývoj ploch ozimého ječmene v České republice

11. 09. 2023 Ing. Tomáš Břicháček; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 240x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail