Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Mimořádně výnosná pšenice

03. 11. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 979x

Do třetího roku registračních zkoušek UKZUZ 2019–2021 v základním sortimentu prošlo celkem deset odrůd ozime pšenice, přičemž jen pět z nich bylo registrováno. Tou nejvýnosnější se stala poloraná až polopozdní liniová odrůda LG Mondial, která porazila jak obě kontrolní odrůdy s jakostí C, tak i zkoušenou hybridní odrůdu. Největší devizou této odrůdy je právě špičkový výnos v kombinaci s vynikajícími agronomickými vlastnostmi.

Proseeds

LG Mondial je mimořádně výnosná, plastická odrůda s výbornými pěstitelskými vlastnostmi
LG Mondial je mimořádně výnosná, plastická odrůda s výbornými pěstitelskými vlastnostmi

Odrůda disponuje velmi vysokou odolnosti proti poléháni, celkově výborným zdravotním stavem a vysokou plasticitou. Odrůda je vhodná do všech výrobních oblastí.

Nejvýnosnější odrůda registrace 2022

LG Mondial se stal nejvýnosnější odrůdou v tříletém průměru registračních zkoušek ÚKZÚZ 2019–2021. Jak již bylo napsáno v úvodu, v tomto tříletém cyklu 2019–2021 byly nově zkoušené odrůdy netradičně porovnávány pouze na „céčkové“ kontroly, a to Frisky a Johnson. Laťka byla tedy nastavena opravdu vysoko. Přesto LG Mondial překonal v ošetřené variantě obě tyto kontroly a všechny ostatní odrůdy, včetně jedné hybridní.

V tabulce 1 je vidět, že LG Mondial dosahoval špičkových a velmi stabilních výnosů ve všech oblastech a obou variantách pěstování. Podrobné výsledky ÚKZÚZ ukázaly také vynikající ročníkovou stabilitu výnosů, a to ve všech třech velmi rozdílných sklizňových ročnících 2019, 2020 a 2021.

Více než 10 t/ha na první ploše v ČR

LG Mondial dosáhl v loňském roce vynikajícího výnosu 10,35 t/ha na první množitelské ploše v ČR o výměře 10,06 ha. Tato plocha byla zaseta u Ing. Stanislava Zbořílka v okrese Prostějov. Tímto výnosem překonal LG Mondial průměr okresu Prostějov (8,06 t/ha) o více než 2 t/ha.

Výborné pěstitelské vlastnosti

LG Mondial dosahuje špičkového výnosu v ošetřené i neošetřené variantě, v suchých i mokrých letech a ve všech výrobních oblastech, což potvrdily jak výsledky ÚKZÚZ, tak i první množitelská plocha v ČR. Vyznačuje se výborným zdravotním stavem. Odolnost proti braničnatce pšeničné, rzi pšeničnébraničnatce plevové měl vůbec nejlepší ze všech nově registrovaných a kontrolních odrůd. Vynikající odolnost má také proti rzi plevové. Navíc má vynikající odolnost proti poléhání. S hodnotou 7,9 bodu byl nejlépe hodnocenou odrůdou v celém zkoušeném souboru 2019–21, čímž významně překonal i další nejlépe hodnocenou odrůdu v pořadí (Frisky) téměř o celý bod.

Potravinářská kvalita ve výkupních parametrech

LG Mondial byl ÚKZÚZ registrován jako krmná, resp. nepotravinářská pšenice (slabší pekařské parametry), přesto dosáhl v registračních zkouškách ÚKZÚZ potravinářské kvality ve všech hlavních výkupních parametrech potravinářské pšenice (objemová hmotnost, pádové číslo, Zelenyho test, obsah NL). Porovnání výsledných absolutních hodnot ze zkoušek ÚKZÚZ u hlavních výkupních parametrů potravinářské pšenice na požadavek české technické normy (ČSN 46 1100-2) ukazuje tabulka 3. Pro dosažení dobré kvality doporučujeme věnovat pozornost správné a dostatečné výživě.

Shrnutí, proč LG Mondial?

LG Mondial je poloraná až polopozdní mimořádně výnosná odrůda s vynikající odolností proti poléhání, výborným zdravotním stavem a vysokou zimovzdorností. Zrno dosahuje vysoké objemové hmotnosti, vysokého pádového čísla a při správné výživě i dobrého obsahu dusíkatých látek a hodnoty Zelenyho testu. Odrůda je vhodná do všech výrobních oblastí včetně teplé KVO, toleruje setí po obilnině i středně pozdní výsev. První osivo ve stupni C1 bude dostupné již letos na podzim.

Tab. 1: Výnos zrna odrůdy LG Mondial v rámci hodnocení nově registrovaných odrůd

Odrůda

Výnos zrna (%)

KVO

ŘVO

BVO

N

O

N

O

N

O

LG Mondial

105

102

109

111

103

101

Johnson K

100

101

100

103

102

101

Frisky K

100

99

100

97

98

99

Hybridní odrůda 1

100

98

110

108

103

99

Liniová odrůda 1

102

101

106

105

101

99

Liniová odrůda 2

98

100

103

104

94

94

Liniová odrůda 3

96

97

95

97

93

91

Průměr kontrol K = 100 % (t/ha)

9,62

10,11

10,21

11,00

9,86

11,12

Zdroj: ÚKZÚZ, Nově registrované odrůdy 2022, základní sortiment, průměr hodnot 2019–21; rel. výnos je uveden na průměr kontrolních odrůd Frisky a Johnson v dané variantě ošetření; N - neošetřeno, O - ošetřeno

Tab. 2: Významné hospodářské vlastnosti odrůdy LG Mondial (ÚKZÚZ, 2019–21)

Padlí pšenice

Komplex listových skvrnitostí

Braničnatka plevová

Rez pšeničná

Rez plevová

Fuzariózy klasů

Poléhání před sklizní

HTZ

Délka rostlin

list

klas

9–1

g

cm

6,6

7,4

6,5

7,4

8,2

8,8

7,0

7,9

42,7

96

Zdroj: ÚKZÚZ, Nově registrované odrůdy 2022, průměr hodnot 2019–2021; stupnice 9–1, 9 odolná, 1 náchylná

Tab. 3: Potravinářská kvalita LG Mondial (ÚKZÚZ, 2019–21)

 

OH
(g/l)

NL
(%)

ČP
(s)

ZT
(ml)

LG Mondial

792

12,6

362

38

Hranice pro kvalitu A

780

11,8

226

35

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, Rozhodnutí o  registraci 2022, průměr hodnot 2019–21; ČSN 46 1100-2

Související články

Silážní i zrnové hybridy LG v Dubu

30. 11. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 98x

Slunečník se Syngentou

25. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 141x

Extra výnos v extra kvalitě

15. 11. 2023 Vít Košťál; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 206x

Kukuřičné hybridy Pioneer pro střední Moravu

04. 11. 2023 Ing. Oldřich Dostál; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 306x

Sezona kukuřice 2023 jako žádná jiná

01. 11. 2023 Ing. Eduard Hanina; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 5859x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail